WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
psihoanalitičen pridevnik
1 o psihološki teoriji
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Novi koncepti psihoanalitične teorije se pri Freudu formirajo tudi s pomočjo literarnih likov.
  • Zanimiva je tudi psihoanalitična razlaga zoofilije, ki trdi, da žival zoofilu predstavlja razčlovečen objekt; zoofil do objekta poželenja ne čuti nobenega strahu, nobenih dolžnosti.
  • Precejšnjo krivico dela tudi sodobnim pravljicam, saj jih zavrača samo zato, ker ne vsebujejo dovolj tistih elementov, na katere se naslanja v svoji psihoanalitični metodi.
  • Psihoanalitični pristop je vzroke motivacije iskal v redukciji tenzije in doseganju ugodja oz. zadovoljstva.
 • filozofski in psihoanalitični
  • Kako gledate na Medvedove povezave vaših skulptur s filozofskimi in psihoanalitičnimi teorijami Lacana in Heidegerja?
 • psihološki in psihoanalitični
  • Vest lahko slednjič pojmujemo tudi kot "bolj ali manj integrirano funkcioniranje osebnega sistema nravnih vrednot pri potrjevanju ali zavračanju lastnih ali predlaganih dejanj," tako menita H. B. in A. Champney English v svojem slovarju psiholoških in psihoanalitičnih pojmov.
Na vrh
 
1.1 o metodi zdravljenja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Prve psihoanalitične seanse so se začele v letu 1955, ko je bilo igralki 29 let.
  • Psihoanalitična terapija temelji na prepričanju, da vsebina nezavednega povzroča nevrotične simptome prav zato, ker je »zaprta« s potlačenimi travmami.
  • Še zlasti pa bi jih v tem času morali upoštevati tisti psihopatologi, ki si želijo oceniti, izboljšati in uporabljati psihoanalitične metode opazovanja in interpretacije.
  • Vendar pa so številni delavci v psihoanalitični praksi ugotovili, da nam pomaga razumeti in pojasniti čustvene situacije.
  • Zakaj bi drugače analizant ne prišel do nekakšne zadovoljitve že takoj, ko izreče prve besede na psihoanalitičnem kavču, zakaj naj bi, po drugi strani, analitik sploh ugodil njegovi želji?
Na vrh