WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
prosojnica samostalnik
1 pripomoček za predavanje
prosojnica je računalniška slika, ki prikazuje besedilo, slike ali grafe in jo kot pripomoček uporabljamo pri predavanju ali predstavitvi
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5navadno v množini
   
   
  • Predstavila bom tudi delovni zvezek in slikovno gradivo na prosojnicah.
  • Tabele preoblikujemo in prilagodimo za predstavitev na prosojnicah tako, da je na njih manj informacij, a te so najvažnejše.
  • Na ministrstvu menijo, da je Lorenčič kot upravni organ zavoda s prikazom ugotovitev na prosojnicah in s svojimi vrednostnimi sodbami o uvajanju devetletke prekoračil svoje pristojnosti in deloval nestrokovno.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4navadno v množini
   
   
  • Agencija je za vse svetovalce pripravila tudi prosojnice, ki jim bodo v pomoč pri izobraževanju kmetov.
  • Vzporedno s tem je začel izdelovati prosojnice, ki so kot učno sredstvo nemalo prispevale k nazornosti in vsebinski obogatitvi geografskega pouka.
  • Z računalnikom doma izdela prosojnice za učno pripravo.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Slika je bila s pomočjo elektronske prosojnice projicirana na platno, tako da so lahko dogajanje na zaslonu opazovali vsi v dvorani.
  • Naročilo za 4.000 grafoskopov najvišjega kakovostnega in cenovnega razreda (grafoskopi, primerni za računalniško projekcijo v povezavi z elektronskimi prosojnicami ) spada med največje razpise in je nedvomno posel leta med proizvajalci grafoskopov v svetu.
  • Že v naprej imajo rezervirane številne seminarje za pedagoške delavce iz vseh koncev Slovenije, še posebej odkar pri njih potekajo izobraževanja za elektronske prosojnice, za kar so bili imenovani tudi za osrednjo šolo v Sloveniji.
Na vrh
 
1.1 prosojen list z besedilom za grafoskop
prosojnica je prosojen list z besedilom, slikami ali grafi, ki ga z grafoskopom projiciramo na tablo
 •  
  • Na prosojnico je mogoče vedno tudi še kaj dopisati ali narisati ter s tem vnaprej pripravljeno predavanje koristno dopolniti.
  • Pri predstavitvi lahko uporabite prosojnice ali računalniške prosojnice v formatu PowerPoint.
  • Po njegovem prepričanju je grafoskop idealen za predavanja v manjših šolskih prostorih, ko šteje skupina kakih 75 - -100 poslušalcev, in še tedaj morajo biti prosojnice zelo kakovostno izdelane.
  • S pomočjo prosojnice in grafoskopa prikažem učencem različna besedila (krajši sestavki, spisi) s pomanjkljivostmi oziroma napakami, ki jih učenci prepoznajo in popravijo.
  • Učencem povemo, da bodo pri uri upodabljali na tak način, kot so ga spoznali v uvodnem delu ure oziroma kot jim je bilo prikazano na grafoskopskih prosojnicah.
Na vrh
1.2 prosojen papir; vrsta folije
prosojnica je plastičen, prosojen, trši papir ali folija, ki jo položimo na površino tako, da vidimo skoznjo
 •  
  • S KOPIRANJEM NA PROSOJNI LIST ALI PROSOJNICO NARIŠEJO ZEMLJEVID ŠOLSKE OKOLICE ALI SVOJO POT V ŠOLO, POT DO TRGOVINE, IGRIŠČA.
  • Tiskalnik se odlično obnese s prosojnicami.
  • Nekoliko bolje je pri skenerjih, ki imajo vgrajen dodatek za prosojnice (ogledali smo si tak Epsonov, Linotypov in Umaxov skener).
  • Tiskalnik ima zanimivo možnost tiskanja prosojnic, za kar je treba uporabiti neskončni papir.
Na vrh