WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
pronicati glagol
1 prehajati skozi oviro
če TEKOČINA, SVETLOBA ali SNOV pronica, v zelo majhnem obsegu prehaja skozi neko oviro
  • kaj pronica
  KDO/KAJ
   
  • Voda je pronicala skozi betonske plošče in zalila tudi kletne prostore.
  • Svetloba pronica skozi listje, tla so čudovita, poglejmo samo hrastove gozdove ali pa vaše bukove gozdove.
  • Ko deževnica pronica skozi tla, med potjo raztaplja ogljikov dioksid.
  • Iz zemlje in trate pronica v les vlaga in ga uničuje.
  • Ponoči nas je zbudil dež, ki je pronical skozi streho.
  • Cesta je bila vijugasta, z vzponi in s spusti, ob straneh so bile mogočne skale, na nebu pa sivi oblaki, skozi katere je pronicalo sonce.
  • Skozi hladno megleno jutro pronicajo slabotni sončni žarki, ki le počasi božajo mrzla mlada lička in ogrevajo premrle ročice, ki pa marljivo pripravljajo pribor za pravo ribičijo.
  • Tako ločujemo papir in plastiko od ostalih smeti, posebne odpadke, kot so olja in baterije, pa oddam na servise, saj se zavedam, kakšno škodo lahko povzročijo strupene snovi, ko pronicajo v zemljo.
  • pronicati v kaj
  • pronicati skozi kaj
  • pronicati iz česa
  • pronicati do česa
  SMER
   
  • Tudi kmet se ne zaveda, da kemikalije, ki jih trosi po svojem posestvu, pronicajo v podtalnico in jo zastrupljajo.
  • Gnojnica in druge odplake pronicajo v zemljo in zastrupljajo vaške vodnjake, hkrati pa z neznosnim smradom zastrupljajo ozračje.
  • Pri pridelovanju koruze se uporabljajo herbicidi, sredstva zoper plevel, ki lahko počasi pronicajo v talnico in v pitno vodo.
  • V soboto zjutraj so Najo zbudili topli sončni žarki, ki so pronicali skozi njena okna, na mobitelu pa se je bleščala ikona za novo sporočilo.
  • izpiranje, proces, ki nastopi, ko rahlo kisla raztopina ogljikove kisline in organskih kislin v deževnici pronica skozi tla.
  • Mimo Turjaškega gradu in table, da je tam naokrog področje medveda, se skozi gozd navzdol vije ozka makadamska pot in ko sonce pronica skozi veje, pušča po kamenju in prahu packe nenavadnih oblik.
  • Stalni izviri so nižje, na nadmorski višini od 240 do 265 metrov, in pronicajo iz apnenčaste stene.
  • Malo pred 17. uro so v Vojkovi ulici odprli vrata stanovanja, ker je iz njega skozi tla pronicala voda, in preprečili nadaljnje iztekanje.
  • Več zgledov ...
  • Voda iz jezera pronica v spodaj ležeči apnenec in od tam po vodonosnih plasteh napaja to veliko mokrotno območje.
  • Pri škropljenju nizkih rastlin je možnost, da strupena učinkovina pronica do podtalnice, večja kakor pri visokoraslih rastlinah.
  • Deževnica pronica do globine nekaj sto do tisoč metrov in se zbere nad slojem, ki vode ne prepušča več.
  • Če gnojimo preveč, odvečni nitrati pronicajo do potočkov in rek in onesnažujejo vodo.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Konec tedna pa je voda neovirano tekla po prostorih in začela tudi pronicati skozi tla v spodnje prostore.
  • Voda je lahko začela pronicati v nižje, manj odporne plasti, kjer je začela svojo oblikovalsko pot.
  • Kadar temperatura telesa zraste za več kot pol stopinje nad običajno, se začnemo potiti - iz drobnih kožnih por začne pronicati tekočina (večinoma voda).
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Ker voda s površja počasi pronica in se filtrira, je ponavadi v globljih plasteh zelo kakovostna.
  • Prodnat teren je izredno občutljiv, saj voda in vse drugo zelo hitro pronica skozenj.
  • Pri dolgotrajnem gnojenju so hranila izdelana tako, da pod vplivom vlage in toplote le postopoma pronicajo v zemljo.
Na vrh
 
1.1 prodirati; širiti se
preneseno
če ČUSTVO, OBČUTJE ali IDEJA pronica, se želi razširiti ali zasidrati v ČLOVEKA
  • kaj pronica
  KDO/KAJ
   
  • Postopoma, če jo pogosto ponavljamo, mantra pronica v nas in popolnoma preoblikuje našo zavest.
  • Bolj ko se je upiral, bolj je do njega pronicala jeza.
  • Tinček je v šolo odšel sam, in že ko se ji je približeval, je čutil, kako vanj počasi pronica strah.
  • Občutek enotnosti sodobnega sveta pa vendarle pronica v vsakdanjo zavest.
  • pronicati v kaj
  • pronicati na kaj
  • pronicati iz česa
  SMER
   
  • Odlomek ponovite večkrat na dan, predstavljajte si ga, kako v procesu duhovne osmoze iz zavesti pronica v podzavest.
  • Že dalj časa pronicajo v javnost vesti o spektakularnem novem dnevnem časopisu, ki ga izjemno skrbno pripravlja verjetno edini res prepoznavni slovenski kolumnist s stilom Marko Crnkovič.
  • Vonj po vojni je začel vse bolj pronicati v vsakdanje življenje civilnega prebivalstva na Krasu.
  • Odgovor je počasi pronical v njegovo glavo.
  • Zavest o resničnosti je zabrisana, skozi podzavest pa na površje pronicajo podobe, ki jih poskuša poistovetiti z dogodki v korelaciji z izkušnjami iz realnega sveta …
  • V stranki je čedalje več nezadovoljnežev, ki bi radi vsaj malce uravnotežili filozofijo in politiko socialdemokracije, na dan pronicajo celo očitki o samodrštvu njihovega liderja.
  • O zadani nalogi smo se veliko pogovarjali in ideje so pronicale na plan kot gejzir.
  • Zaznali boste rahlo živčno napetost in hkrati boste nekoliko frustrirani, saj želje, ki pronica iz globine, nočete ozavestiti.
  • Več zgledov ...
  • Iz navidez lahkotne, komunikativne pripovedi pronica ironičnost, ki leti na ameriško družbo in njen način življenja /.../.
Na vrh