WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
promocija samostalnik
1 predstavljanje v javnosti
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Program je mednaroden tako glede udeležencev kot učiteljev, mednarodni center za promocijo podjetij pa sodeluje z različnimi uglednimi univerzami po svetu.
  • Center za promocijo turizma prav zdaj ustanavljajo tudi v postojnski občini.
  • Vlada je imenovala direktorja urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije.
  • Peščene skulpture je v Evropo pred enajstimi leti pripeljal nizozemski urad za promocijo turizma Inaxi Holland.
  • AMA je agencija za promocijo hrane in je v Avstriji pojem za kakovostno in naravno pridelano hrano.
  • Vulcano models, vodilna slovenska agencija za promocijo mode, je v Narodnem domu pripravila že 20. veliko modno predstavo.
  • Več zgledov ...
  • Ministrski zbor je imenoval Mateja Kovača za direktorja agencije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje naložbe, in sicer za pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.
  • Po zaključku festivala bo med 20. in 22. avgustom v koprodukciji z društvom za promocijo komorne glasbe Spectrum potekal festival Spectrum 2004.
  • Komisija društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot je ocenila šestnajst vzorcev bučnega olja in najboljšim podelila priznanja.
  • Združenje za promocijo prostovoljstva bo v mednarodnem letu prostovoljstva prihodnje leto organiziralo tretji slovenski kongres.
  • Združenje za promocijo umetnosti se sicer sliši dobro, toda ali ste prepričani, da ne gre za samo sebi namenjeno organizacijo?
  • Pri časopisih in v radijskih in TV postajah imajo oddelke za promocijo, ki skrbijo za poslušanost - ponavadi v upanju, da bodo tako lahko več iztržili za reklame.
  • Kot je za Delo o tem nedavno povedal Hermann Schön, ugledni strokovnjak z oddelka za promocijo vin pri gospodarski zbornici Gradiščanske, v Avstriji ne poznajo sivega trga.
  • Zavrnili so potrditev imenovanja direktorice občinskega zavoda za promocijo turizma, ki ga je pripravil svet zavoda.
  • Zemljišče je v lasti Republike Slovenije, vse do ustanovitve zavoda za promocijo kiparstva pa bo s travnikom upravljala kiparska galerija Latobia.
  • Kjer koli smo imeli priložnost za promocijo volunterstva, je bil odziv zelo dober.
  • Ljubljanski sejem Vino in mednarodno ocenjevanje vina s skoraj polstoletno tradicijo pa sta po mnenju ministra dobra priložnost za promocijo slovenskega vina v svetu.
  • Vinarska kriza krči sredstva za razne promocije mnogim vinarjem v Sloveniji, a tudi po svetu.
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se zavzema za učinkovitejše združevanje razpršenih sredstev za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.
  • Do letošnjega leta v proračunu Slovenije ni bilo namenskega denarja za promocijo.
  • Odgovorni ljudje, ki razporejajo denar za promocijo Slovenije, tega še vedno ne znajo ceniti.
  • Ena najpogostejših možnosti za lastno promocijo je še vedno udeležba na sejemski predstavitvi.
  • Mnoge lokalne skupnosti so ugotovile, da je ustanovitev parka možnost za promocijo manj poznanih delov Slovenije ter da je ohranjena narava lahko osnova za turistični razvoj.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Dopoldne je vodja poljske delegacije podpisal še dva sporazuma - sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju in sporazum o promociji in zaščiti naložb.
  • Na državni ravni se sklepajo tudi dvostranski sporazumi o promociji in zaščiti investicij.
  • Pobudo za sklenitev dogovora in sporazuma o skupni promociji mobilnosti raziskovalcev je dal DAAD, to pomeni veliko priznanje za SZF.
  • Za promocijo slovenskih kmetijskih pridelkov in izdelkov pa bi bil po Vriskovem mnenju potreben zakon o promociji.
  • Podprli so pobudo za oblikovanje vseslovenske blagovne znamke za sadje in zelenjavo, ki bi bila podprta s skupno promocijo tudi v okviru zakona o promociji.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Po materini strani sem sicer Hrvat, ko pa govorimo o promociji Slovenije, želim, da govorimo samo o Sloveniji.
  • To je napredek, kajti ravno naši stroki očitajo, da preveč govorimo o promociji kondoma.
  • Najlaže je abstraktno govoriti o promociji slovenske umetnosti, saj se takoj, ko začnemo opozarjati na konkretna imena, znajdemo sredi problemov, stvari je treba braniti, pozicije artikulirati, premagati zavist neuspešnih ipd.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Dve evropski ter po eno afriško in severnoameriško mesto bodo gostitelji razstave, namenjene promociji francoskega jezika v sodobnem svetu.
  • V letu 2001 je Zveza registrirala kolektivno blagovno znamko LISKA, namenjeno promociji slovenske prireje govejega mesa.
  • Na 83 samopostrežnih terminalih za potrjevanje zdravstvene kartice na območju Ljubljane so na voljo nove informativne strani, namenjene promociji zdravega življenja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • V društvu so lani največji poudarek namenili promociji, druženju in izobraževanju.
  • Posebno pozornost naj bi namenili turistični promociji in predstavitvi posameznih krajevnih skupnosti.
  • Posebno pozornost bodo namenili promociji panog in popularizaciji poklicev iz teh panog.
  • Za primerjavo: Danska namenja promociji in distribuciji filmov okoli 20 odstotkov celotnih sredstev, namenjenih za kinematografijo.
  • Muzejske hiše še vedno premajhno pozornost namenjajo promociji, ne glede na to, da je prav ta dejavnost med najdražjimi postavkami razstavnega projekta.
  • Zato bo v okviru promocije vina potrebno več pozornosti posvetiti tudi promociji vinskim območjem.
  • Več zgledov ...
  • Predsednik društva g. Velušček je povedal, da so veliko pozornosti posvetili promociji mesa iz drobnice.
  • Ne samo da je z vsem srcem delal za ploščo, temveč se je povsem posvetil tudi promociji izdelka.
  • Tom sprejme sanjsko službo novega trenerja, Kate pa se posveti promociji svoje nove knjige.
  • Katalog bo na razpolago gospodarskim zbornicam in poslovnim partnerjem, zato bo ob razširjanju služil tudi splošni promociji Tržiča.
  • Nova direktiva bo prepovedala tudi brezplačno razdeljevanje tobačnih izdelkov, ki služijo promociji tobaka na sponzoriranih prireditvah.
  • V tem oziru je najpomembnejši Evropski socialni sklad, ki služi promociji zaposlovanja in razvoja človeških virov.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Krajani so velik organizacijski zalogaj vzeli resno, prireditev namreč pomeni veliko promocijo vasi in obenem celotne občine.
  • Z blizu 400.000 obiskovalci in preko 1.000 novinarji na sejmu pomeni Genova pravo promocijo navtike in njenih spremljevalnih dejavnosti.
  • Zdravstvena nega vključuje promocijo zdravja, preprečevanje bolezni ter skrb za bolne, invalide in umirajoče ljudi.
  • Projekt vključuje promocijo kraške kuhinje, dvig kakovosti, predvsem pa želijo obuditi stare recepte kraške kuhinje.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Cilj turističnega društva je spodbujati razvoj turizma in skrbeti za širšo promocijo Suhe krajine.
  • To včasih velja tudi za oglase, ki naj bi skrbeli za promocijo države in vladnih inštitucij.
  • Avril Lavigne dobro skrbi za promocijo novega albuma Under My Skin.
  • Mesto je naložbo v kulturo in kulturne objekte dobro izkoristilo za promocijo v Evropi.
  • Londonski navtični sejem so pri Mustu izkoristili za promocijo novih modelov jadralskih čevljev.
  • Mislim, da bi morali še veliko storiti za vzgojo ljudi ter poskrbeti za večjo in odmevnejšo promocijo akcije Sem darovalec.
  • Več zgledov ...
  • Začetek julija so se ustavili tudi na slavnem BBC, kjer so poskrbeli za dobro promocijo slovenske etno glasbe.
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK5 
  • Skupna razstava dveh galerij želi prispevati k promociji območja, ki je bilo pol stoletja zaprto za javnost.
  • Pomlad kraških dobrot je eden od dogodkov, ki nesporno prispeva k promociji kraške kulinarike v celoti ter k razpoznavnosti Krasa.
  • Milan Kek, direktor urada, je povedal, da so mediji pomembno prispevali k promociji programov za zasvojence.
  • Spoznali smo, da nekaj človeških žrtev pripomore k uspešni promociji prireditve.
  • Slavne osebnosti seveda veliko pripomorejo k promociji humanitarnih dejavnosti.
 • SAMOSTALNIK0+k+SAMOSTALNIK5 
  • Občina Ribnica bo ob tej priložnosti podelila tudi dvoje priznanj; za najlepše urejeno okolico hiše in za prispevek k promociji stare pohorske vasi Ribnica.
  • Konkreten prispevek k promociji porabe mesa drobnice je na občnem zboru dal rejec in mesar Janez Oblak, ki je prisotne pogostil s hrenovkami iz ovčjega mesa.
  • Za izjemen prispevek k promociji Izole v Sloveniji in po svetu na področju narodnozabavne glasbe bo podelila naziv ambasador Izole Ottaviu Brajku.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Gostinci tudi menijo, da bi morala država materialno pomagati pri promociji gostilne kot tipičnega slovenskega gostinskega lokala.
  • Z Rock festivalom naj bi mladim glasbenikom pomagali pri promociji in kontaktih, ki so po besedah organizatorja ključni za uspešno glasbeno kariero.
  • Ahern je član skupine uglednih osebnosti, ki bodo generalnemu sekretarju ZN do septembrskega zasedanja generalne skupščine ZN pomagale pri promociji njegovega predloga reforme ZN.
  • V okviru programa javnih del naj bi prihodnje leto urejali tudi naravni park Vilenica in tudi drugače sodelovali pri promociji turizma v občini.
  • Ljubljana - Slovenski organizacijski odbor za pripravo ZOI 2006 se je s predsednikom kluba slovenskih olimpijcev Mirom Cerarjem dogovoril, da bodo naši udeleženci OI sodelovali pri promociji kandidature Iger brez meja.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Pogovarjali so se o možnostih sodelovanja in strokovni pomoči pri nadaljnji promociji in urejanju zbirk na sevniškem gradu.
  • Ljubljana - Ob zapletih s potjo Andraža Vehovarja na olimpijske igre ministrstvo za šolstvo in šport ter minister dr. Lovro Šturm, ki je Andraža Vehovarja tudi povabil, poudarjata, da smo si sodelovanje srebrnega olimpijca iz Atlante zamislili izključno kot pomoč pri promociji slovenskega športa in države, zato smo tudi sprejeli ponudbo o financiranju.
  • Zelo intenzivno se pripravljamo na aktivno sodelovanje pri promociji slovenskega gospodarstva v tujini.
  • Kranjskogorski turistični delavci so se s pomočnikom turističnega ministra pogovarjali tudi o možnostih sodelovanja pri promociji turistične ponudbe v Črni gori.
 • promocija in razvoj, pospeševanje, zaščita / promocija in informiranje,
  • Skrbel naj bi za razvoj in promocijo zaščite intelektualnih pravic na območju širše Kitajske.
  • Nikolaj Sadnikar bo postal častni občan zaradi zaslug trajnega pomena za razvoj in promocijo občine in mesta Kamnik v slovenskem in evropskem prostoru.
  • Sicer pa so na turističnem ministrstvu doslej prejeli že deset vlog kandidatk in kandidatov za mesti strokovnih direktorjev SNTO, in sicer za področje promocije in razvoja, rok prijave pa je do torka.
 • promocija in pospeševanje / pospeševanje in promocija
  • Poslanstvo sejma je že vrsto let tudi izobraževanje, pomembno vlogo pa ima sejem tudi v promociji ter pospeševanju vinarstva in vinogradništva.
  • Slovenska znanstvena fundacija je nacionalna ustanova za pospeševanje in promocijo znanosti.
  • Zavzeli so se za nadgraditev dosedanjega sodelovanja in izpostavili pomen promocije in pospeševanja mobilnosti odličnih mladih raziskovalcev.
 • promocija in zaščita / zaščita in promocija
  • Ste vedeli, da obstaja društvo za zaščito in promocijo blondink?
  • Slovenija in Turčija sta pred kratkim podpisali sporazum za promocijo in zaščito investicij in sporazum o gospodarskem sodelovanju.
  • Predstavljeni italijanski trendi potrjujejo odločitev tolminskih sirarjev o zaščiti in promociji tolminca.
 • promocija in informiranje / informiranje in promocija
  • Danes se že kar nekaj organizacij ukvarja s promocijo in informiranjem vpliva prehrane na zdravje.
  • Vlada je sprejela spremembe uredbe o izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov.
  • Čeprav je vsebina očitno posvečena predvsem promociji in informiranju o Potterjevih knjigah, se med novicami najdejo tudi sveži podatki o prvem Potterjevem filmu.
 • promocija in marketing / marketing in promocija
  • Pomembno je tudi to, da imamo kakovosten asortiman, izvrstne strokovnjake, dober marketing in promocijo in da smo zanesljivi v poslovnih odnosih.
  • Naj ob tem omenimo, da bo WHO še letos skupaj z vlado Valencije v Španiji gostila srečanje, kjer bo stroka razpravljala o posledicah globalnega marketinga in promocije alkohola.
  • Nimamo ne dovolj sredstev za vlaganja v razvoj, ne dovolj sredstev za promocijo in marketing in nenazadnje tudi dovolj velikih proizvodnih kapacitet, da bi s svojo ponudbo osvojili svetovna tržišča.
 • promocija in predstavitev / predstavitev in promocija
  • Vsekakor ima tu veliko priložnost za promocijo in predstavitev tudi slovenska kobilarna, Kobilarna Lipica.
  • Namen prireditve je predstavitev in promocija operacijskega sistema Linux.
  • Z namenom predstavitve in promocije zdravega načina življenja in posameznih segmentov »fitnes manije« BODIFIT in Univerzitetna Športna zveza Maribor organizirata že 6. mednarodno sokol bodifit fitnes konvencijo - slovenski praznik fitnesa.
 • promocija in vzgoja / vzgoja in promocija
  • Mnogi člani društva so tudi že pred ustanovnim občnim zborom veliko delali pri vzgoji in promociji konj.
  • Za razliko od drugih programov zdravstvene vzgoje in promocije zdravja so se odločili, da bodo mladim dali možnost, da sooblikujejo program.
  • Kot je na tiskovni konferenci povedala predsednica slovenskega društva za promocijo in vzgojo za zdravje Viktorija Rehar, je prireditev načrtovana predvsem kot dogodek, ki bo po odkritju rakavega obolenja povezal preživele, ne samo ozdravele ljudi.
Na vrh
 
1.1 o izdelkih in storitvah; oglaševanje
promocija DEJAVNOSTI, IZDELKA ali STORITVE je njena predstavitev v javnosti, navadno z oglaševanjem ali na organiziranih prireditvah
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tudi po ocenah britanske agencije za promocijo turizma je vzrok za upad turizma pripisati predvsem bolezni slinavke in parkljevke.
  • Koncesijska dajatev za igralniške dejavnosti, ki letno znaša okoli sedem milijard tolarjev, je namenjena razvoju in promociji turizma.
  • Slovenske poštne znamke so miniaturne umetnine, ki pa zagotovo prispevajo k promociji Slovenije v svetu.
  • Zaključek svetovnega pokala je odmeven dogodek in zato je taka prireditev velika promocija Slovenije.
  • Pika, ki je poznana tudi po tem, da je prava profesionalka, bo junija pripravila veliko promocijo albuma, ki bo pravi spektakel, paša za oči in ušesa.
  • Poletje so namenili koncertom in promociji albuma, prvemu videospotu Ti nisi na moji strani pa bo kmalu sledil nov.
  • Več zgledov ...
  • Projekt zaščite in promocije cvička presega meje ene regije, pravzaprav je projekt dveh večjih delov različnih regij.
  • K promociji cvička in dolenjske dežele pa je gotovo prispevala tudi študentska cvičkarija, ki je v začetku maja kot običajno potekala v Ljubljani, letos pa prvič tudi v Mariboru.
  • V načrtu imam, da bom pomagala pri promociji vin in upam, da bodo vinarji znali sodelovati z menoj.
  • V višje cenovne razrede se lahko v tujini prebijejo le posamezni proizvajalci, prek osebnih stikov, slovenska promocija vin pa je v tujini slaba.
  • Piranska glasbena poletna šola pomeni razen obogatitve kulturnega dogajanja v mestu tudi nadaljevanje glasbene tradicije in pomemben prispevek k turistični promociji kraja.
  • V občini Vojnik so skrbno popisali vso kulturno in sakralno dediščino in pripravili vrsto gradiv za promocijo kraja z okolico.
  • V Kanadi, na primer, je celovito promocijo države prevzelo ministrstvo za finance.
  • V nekdanji Nemški demokratični republiki je imel šport posebno vlogo, saj je bil idealen način za promocijo države in komunističnega sistema.
  • Kulturno društvo France Prešeren bo v ponedeljek, 23. aprila, pripravilo promocijo zgoščenke skupine Amala z naslovom Dudum.
  • Tina G na promociji zgoščenke ni presenetila samo s petjem v živo ob spremljevalni skupini, ki je trenutno še brez imena, temveč tudi z novo pričesko.
  • Mladi invalidi so vključeni tudi v prodajo in promocijo izdelkov v centrih in zunaj njih.
  • Režirani spoti so zanimiva in privlačna oblika promocije izdelkov ali storitev.
  • Anže je novo ploščo naštudiral v zelo kratkem času, tako da skupina normalno nadaljuje promocijo plošče.
  • Moja zadnja tetovaža je nastala na promociji plošče Šank rocka, ko sem si dal na vrat tetovirati kitajski znak, ki pomeni ravnovesje telesa in duha.
  • Kar 94 odstotkov obiskovalcev, ki so odgovarjali na anketo, meni, da je portal koristen pri promociji občine.
  • Nikolaj Sadnikar bo postal častni občan zaradi zaslug trajnega pomena za razvoj in promocijo občine in mesta Kamnik v slovenskem in evropskem prostoru.
  • Kinogledališče še en teden ostaja v znamenju dobre glasbe in vročih deklet, ki so, bodite brez skrbi, tisočkrat bolj seksi in simpatične kot slovenske Mrhe, ki naj bi poskrbele za promocijo filma.
  • Spremljal sem promocijo filma JFK in tisti večer je prišel tja tudi predsednik Tuđman.
  • Na promociji knjige so fotografi stali kar v petih vrstah, da so lahko ujeli izzivalno lepotičko.
  • Recept za odlično promocijo knjige, filma ali obojega je preprost: za voditelja prireditve najameš Saša Hribarja in uspeh je zagotovljen.
  • Tek, ki je že po tradiciji dobro pripravljen, pomeni dobro promocijo Ptuja v Sloveniji, člani TK Maraton Ptuj pa se trudijo, da bi kmalu dobil tudi mednarodno udeležbo.
  • Seveda pa bo potrebno za uspešno promocijo Ptuja kot mesta trte in vina postoriti še kaj, med drugim ustrezno urediti infrastrukturo, dolžnost Ptujčanov do vseh, ki so na tem področju v zgodovini že kaj naredili, pa je postavitev vinarskega muzeja.
  • V organizacijskem odboru za pripravo prireditev so prepričani, da je tisočletnica velika priložnost za promocijo Bleda.
  • Nastop godbe Gorje na karnevalu v Viareggiu je bil dobra promocija Bleda, Gorenjske in Slovenije.
  • Festival je odlična priložnost tako za promocijo Celja kot slovenskega filma tudi v evropskem merilu.
  • Letošnje poletje bodo prireditelji bolje izrabili tudi za promocijo Celja kot turističnega središča.
  • Na tekmovanju so osvojili bronasto nagrado, udeležba pa je bila pomembna predvsem zaradi izmenjave izkušenj in kakovostne promocije mesta.
  • Organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo mesta in države, bodo namreč oproščeni plačila turistične takse.
  • Lepo urejene pisarne na pravi lokaciji prav gotovo pomagajo k promociji podjetja.
  • Izdelava hrenovke je zaključni del nenavadne promocije podjetja, ki jo je pred dvema mesecema začel Edi Šibenik.
 • SAMOSTALNIK0+ob+SAMOSTALNIK5 
  • Sporty Spice je zavrnila ponudbo, vredno deset milijonov funtov, da bi šle lahko punce na krajšo turnejo ob promociji zbirke uspešnic, ki naj bi izšla v prihajajočih mesecih.
  • Brad Pitt je sredi britanske turneje ob promociji filma Oceanovih 12 nenadoma odpotoval v New York, da bi potolažil ženo Jennifer Aniston, ki ji je umrla dobra prijateljica.
 • promocija in distribucija / distribucija in promocija
  • Plošča je izšla, a njeni promocija in distribucija sta bili pod kritiko.
  • Neposredna kritika Miloševićevega režima je zadela v živo in povzročila ogorčenje velikega diktatorja, ki je z vsemi razpoložljivimi sredstvi sabotiral distribucijo in promocijo filma.
 • promocija in prodaja / prodaja in promocija
  • Zadnji dan festivala, 25. novembra, bodo predstavljene nove možnosti prodaje in promocije vina prek svetovnega spleta.
  • V šestih dneh sejma se je predstavilo okoli štirideset kmetij, ki so imeli možnost promocije in prodaje na brezplačnem prostoru.
 • promocija in trženje / trženje in promocija
  • V knjigarni Goga v Novem mestu je bil 27. maja pogovorni večer na temo, kako novomeške ustvarjalce uporabiti pri promociji in trženju mestnega jedra.
  • V naslednji fazi bo Savinjska regija dobila podjetje, ki bo odgovorno predvsem za trženje in promocijo turizma Savinjske regije.
 • promocija in oglaševanje / oglaševanje in promocija
  • Verjetnost, da posameznik postane kadilec, je veliko večja, če je veliko oglaševanja in promocije tobaka.
  • Stockholm - Je mogoče, da med oglaševanjem in promocijo alkoholnih pijač ter večjim povpraševanjem ni nikakršne povezave?
  • Zaloge vin v slovenskih kleteh in stanje na trgu je spodbudilo trgovsko podjetje ViVat, ki se ukvarja s trženjem vrhunskih vin, da je v okviru sejma pripravilo razpravo o promociji in oglaševanju vina.
 • promocija in prepoznavnost / prepoznavnost in promocija
  • Založba Rokus in avtor monografije in sedaj razstave dr. Janez Bogataj sta za promocijo in prepoznavnost Slovenije v svetu naredila velik korak naprej.
  • Z novo pridobitvijo je bil nadvse zadovoljen tudi šentjernejski župan Franc Hudoklin, saj pomeni "velik prispevek h gospodarskemu razvoju občine, k zmanjšanju brezposelnosti in večji prepoznavnosti in promociji občine.
  • V zaprisegi je povedala, da bo tako kot njeni predhodnici skrbela za čim večjo promocijo in prepoznavnost vin z vinorodnega okoliša Lendavske gorice - Goričko ter si bo po svojih najboljših močeh prizadevala za dvig kulture pitja vina.
 • promocija in reklama / reklama in promocija
  • Večina glasbenikov ve, da največ prinesejo koncerti in drugi nastopi, plošče pa so bolj za reklamo in promocijo.
  • Posamezne živali so že bile prodane v Avstrijo, v prihodnosti pa bomo z malo reklame in promocije lahko prodrli na evropski trg s to pasmo, ki je zanimiva tudi za rejce na zahodu.
  • Čudno, ampak šele tedaj, ko sem prebral knjigo podrobno v celoti, sem zares spoznal, da je to delo namenjeno bolj promociji in reklami zdravilišča ter mineralnih vod Rogaške Slatine.
Na vrh
1.2 o kulturnih vsebinah in naravnih danostih
promocija DEJAVNOSTI, zlasti take, ki je koristna za širšo skupnost, je prikaz njenih koristnih lastnosti, z namenom spodbuditi njen razvoj in pridobiti širšo podporo
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Med preventivne ukrepe, ki naj bi zmanjšali prezgodnjo umrljivost, spada tudi promocija zdravja.
  • Cilji programa so omejevanje in preprečevanje kroničnih bolezni po svetu ter skrb za promocijo zdravja in dobrega počutja.
  • Obrtna zbornica Slovenije skupaj z desetimi partnerji na nacionalni ravni nadaljuje lani začeti projekt regijske promocije poklicev in poklicnega izobraževanja, namenjen osnovnošolcem zadnjih razredov.
  • Namen kongresa je turistična promocija njenih članic, predstavitev strokovnih tem na področju turističnega vodenja, vzpostavitev sodelovanja med nacionalnimi združenji in promocija poklica turistični vodnik.
  • Dobrohotni načrti vlade za spodbujanje podjetništva morajo biti nujno povezni z vsesplošno promocijo podjetništva in podjetnikov, ki jih moramo začeti prepoznavati kot narodne junake in ne kot zajedavce družbe.
  • Andrej Čufer si že vrsto let aktivno prizadeva za promocijo podjetništva in je bil izvoljen za predsednika gorenjske podružnice Združenja podjetnikov Slovenije.
  • Več zgledov ...
  • Explicit Musick je krovna organizacija, katere namen je promocija kulture elektronske plesne glasbe.
  • Slovenija bo dala štirideset milijard tolarjev več za obrambo, zato da bomo sprejeti v Nato, za promocijo kulture v tujini pa bi morda potrebovali petdeset milijonov.
  • Slovenska znanstvena fundacija je nacionalna ustanova za pospeševanje in promocijo znanosti.
  • Hiša eksperimentov, tudi prvi center znanosti tipa izvedi sam, ki je namenjena promociji znanosti in javnemu razumevanju znanja, je svoja vrata odprla pred dvema letoma, pred tednom dni pa jih je obiskal že petdesettisoči obiskovalec.
  • Program promocije branja se je začel razvijati pred petimi leti in, kot pravijo pri založbi najlepših slikanic EPTA, dobiva razsežnosti vseslovenskega gibanja.
  • Ministrstvo za kulturo in Strokovno združenje založnikov bosta za promocijo branja med mladimi letos prvič podelila 2000 čekov za branje po 1000 tolarjev, ki jih bodo šolarji v času knjižnega sejma lahko unovčili pri katerem koli razstavljalcu za nakup knjig.
  • Privlačna dekleta zagotovo pripomorejo k promociji športa, in šah ni izjema.
  • Veliko zaslug za promocijo športa med astmatiki ima društvo Astma in šport, katerega osnovni cilj je pomagati bolnikom z astmo, da bi bolj kakovostno živeli.
  • Prvo temeljitejšo analizo švedskega trga in poslovnih možnosti naših podjetij je pred dobrim letom priskrbel urad za promocijo gospodarstva in tujih vlaganj, ki deluje v okviru ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
  • Vse to, poleg mednarodne promocije gospodarstva, odpiranja novih trgov, spodbujanja standardov kakovosti poslovanja, stalne arbitraže in častnega razsodišča ter drugih nalog sedaj opravlja zbornica.
  • Glavni cilj prireditve je promocija kmetijstva in lokalnih kmetijskih društev, je povedala Mojca Memon, svetovalka v Turistično - informacijskem centru Razvojnega centra Ilirska Bistrica, ki je glavni organizator prireditve.
  • V svetovni organizaciji oračev je 43 članic z vseh kontinentov sveta, največjih tovrstnih tekmovanj pa se udeležujejo skoraj vse članice, saj je to edinstvena priložnost za promocijo kmetijstva, življenja na podeželju in držav.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2v množini
   
   
  • Društvo Mesto žensk ima za cilj promocijo žensk v kulturi in opozarjanje na mesto žensk v družbi nasploh.
  • Ministrstvo za promocijo žensk so v Luksemburgu ustanovili leta 1995, prav zato, da bi izboljšali položaj žensk v družbi.
  • Jennifer Lopez je za promocijo žensk v igranem filmu pred kratkim posodila svoje obline naslovnici ameriškega časopisa Esquire.
Na vrh
2 predstavitveni dogodek
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Vzel bo prav vsako službo, ki mu pride pod prste: reklame in promocije, poroke in krste.
  • Kranj Turistična agencija Odisej vsako leto pripravi promocijo kataloga na Šmarjetni Gori, na prireditev pa povabi svoje poslovne partnerje.
  • Organiziramo tiskovna središča in razne promocije.
Na vrh
 
Center za promocijo turizma Slovenije
ustanova
 • Slovenski turizem naj bi tako po ocenah Centra za promocijo turizma Slovenije izgubil za 15,7 milijarde tolarjev prihodka.
 • Nacionalna turistična organizacija ne bo nova, ampak v kratkem preoblikovan in dopolnjen Center za promocijo turizma Slovenije.
Urad za gospodarsko promocijo in tuje naložbe/vlaganja/investicije / Agencija za gospodarsko promocijo in tuja vlaganja/naložbe/investicije / Agencija RS za gospodarsko promocijo in tuje investicije
ustanova
 • Akcija bo v Sloveniji potekala v sodelovanju in ob pomoči ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ter Urada za gospodarsko promocijo.
 • Računamo, da bo tako okoli četrtina prijavljenih sejmov s seznama prejelo še podporo Urada za gospodarsko promocijo.
 • Predstavili bodo tudi praktične ukrepe Urada za gospodarsko promocijo in tuje naložbe pri spodbujanju izvoza.
Društvo za promocijo in razvoj (vizualne) kulture, / Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije  / Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot / Društvo za promocijo žensk v kulturi
ustanova
 • Hkrati so izvedli akcijo tudi v avli celjske bolnišnice skupaj z Društvom za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije.
 • Kot prvi povabljeni sogovornik pride Janez Kodila, predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot.
 • Povabljene goste je nagovorila Zoja Skušek, predsednica Društva za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk.
 • Organizator dogodka je Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije.
 • Po zaključku festivala bo med 20. in 22. avgustom v koprodukciji z društvom za promocijo komorne glasbe Spectrum potekal festival Spectrum 2004.
Združenje za promocijo prostovoljstva
ustanova
 • Tabor pripravlja Slovenska filantropija - združenje za promocijo prostovoljstva skupaj s sorodno organizacijo Osmjeh iz Bosne in Hercegovine.
 • Ljubljana - Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva mladih bodo pri Slovenski filantropiji - Združenju za promocijo prostovoljstva jutri pripravili številne prireditve.
 • Združenje za promocijo prostovoljstva bo v mednarodnem letu prostovoljstva prihodnje leto organiziralo tretji slovenski kongres.