WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
proletarski pridevnik
1 delavski
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V komunizmu je bilo silno primerno in udobno, če si bil proletarskega porekla, torej potomec delavcev brez imetja in izobrazbe.
  • Denarna stiska tričlanske proletarske družine je iz meseca v mesec, iz dneva v dan vse hujša, četudi sta oba starša zaposlena.
  • Odpeljal sem se iz proletarskega predmestja v elitno primestno četrt.
Na vrh
 
1.1 o delavskih gibanjih
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Proletarski internacionalizem je zares ena najbolj groteskno votlih fraz tega stoletja.
  • Weber je zavrnil pogled o neizogibnosti proletarske revolucije, ki ga zagovarjajo nekateri marksisti.
 •  [x. proletarska divizija
  • Okoli mesta sta bila postavljena prvi proletarski in peti korpus, v prvem sta bili prva in šesta proletarska divizija, v petem pa četrta, deseta in devetintrideseta divizija, poleg tega je bilo v okolici raztresenih še nekaj manjših enot.
  • Po osvoboditvi je ostal v vojski in bil komandant 17. divizije JLA, kasneje komandant 53. divizije JLA in komandant 2. proletarske divizije JLA.
Na vrh