WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
projicirati glagol
1 prikazovati; prenesti na površino
če ČLOVEK projicira SLIKO, BESEDILO ali POSNETEK, ga prikaže ali predvaja tako, da ga s pomočjo projektorja iz lista ali računalnika prenese na večjo površino
  • kdo projicira
  • kdo projicira kaj na kaj
  • kaj se projicira
  • kaj se projicira na kaj
  KDO/KAJ
   
  • Zamenjamo ga lahko s širokokotnim ali ozkokotnim, če želimo projicirati bliže ali dlje od projektorja.
  • Tam so še pred pojavom filma na zaslon projicirali barvne slike, kasneje so gostovali prvi kinematografi.
  • Kakovosti slike smo ocenili, ko smo sliko projicirali na klasično belo platno.
  • Tudi to predstavo so peli v italijanščini, češko besedilo pa so projicirali na zgornji rob odra.
  • Vse, kar položimo na projektor, bomo lahko tudi projicirali na zaslon.
  • Napravo namestimo na primerno mesto in sliko že lahko projiciramo na platno.
  • Zaslon LCD bo služil kot vir slike, ki jo želimo projicirati na platno.
  • Na avtobusnih postajah so veliki panoji, kamor se projicirajo novice in druge servisne informacije.
  • Več zgledov ...
  • V 3 ure in 15 minut dolgi verziji filma je namreč 25 - minutni triptih; trije filmi se sočasno projicirajo na tri platna.
  • Tudi kino se vkljaplja v okolje filme namreč projicirajo na steno ene izmed hiš sredi vasi.
Na vrh
 
1.1 s projektorjem; prikazati
če NAPRAVA projicira SLIKO, BESEDILO ali POSNETEK, ima sposobnost, da ga lahko prenese na večjo površino
  • kaj projicira
  • kaj projicira kaj na kaj
  KDO/KAJ
   
  • Sliko, ki jo prikaže prikazovalni sklop, nato z zelo močno žarnico projektor projicira skozi objektiv na platno ali drugo izbrano podlago.
  • Kar zajame, projektor sproti projicira na platno.
  • V bližini je bila namontirana video kamera, ki je preko videotopa projicirala sliko na belo steno pred nama, da sva v makro posnetku preučevala, kako glavič mojega veseljaka po milimetrih razpira njeno depilirano ritko.
Na vrh
2 preusmeriti
če ČLOVEK projicira svoje ŽELJE ali ČUSTVA, se ta odražajo na drugem področju, kamor jih preusmeri zato, da bi lažje razumel in si jih predstavljal ali da bi se bolje počutil
  • kdo projicira kaj na koga/kaj
  • kdo projicira kaj v koga/kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ljudje so vedno projicirali svoje hrepenenje, predvsem pa strahove na ognjeno rdeče kraje vesolja.
  • Gauguinova potovanja so bila delovne narave, saj je bilo zanj ustvarjalno okolje ključnega pomena za njegovo delo; bilo je vir čustvovanja, ki ga je kot umetnik projiciral v svoje slike.
  • Nostalgija je v njunem primeru čustvo, ki ju vanju projicira njuno okolje.
  • Dejstvo, da otrok projicira agresivnost na nadjaz, je v skladu s procesi, ki ležijo v ozadju teorij o nezavedni seksualnosti.
  • Bi lahko rekli, da se je vse začelo z našim telesom oziroma vse, kar je v nas in na našem telesu, projiciramo na svet okrog nas.
  • V tem primeru notranje nevarnosti projicira na zunanji svet.
Na vrh
 
2.1 o čustvih
če ČLOVEK projicira svoja ČUSTVA ali MISLI na drugega človeka ali stvar, jih prenese ali usmeri vanj tako, da ga obremeni z njimi, saj se sam s svojimi čustvi ne more soočiti
  • kdo projicira kaj na koga/kaj
  KDO/KAJ
   
  • Posameznik, par ali družina nezavedno projicirajo del sebe v drugo osebo, da bi notranji boj proti lastnim slabostim in nesprejemljivostim spremenili v zunanjega.
  • Stalni prepiri in nerazumevanje s partnerjevimi starši, prijatelji, nezadovoljstvo na delovnem mestu, preobremenjenost in podobni vzroki so lahko povod, da oseba svojo notranjo napetost projicira na partnerja.
  • S tem ko projicirate svoje strahove na drugega človeka ali kako stvar, ostajate na mestu in ne napredujete.
  • Dominanten partner na drugega projicira svoj podzavesten strah pred čustveno odvisnostjo, to pa krepi njegovo samozavest, podrejeni partner pa prepušča drugemu nadzor nad področji, s katerimi se sam ni zmožen spoprijeti.
  • Nanj je projicirala svojo neizživeto željo po razpuščenosti, ki se je je tako bala.
  • Drugačno je, ko iščemo določeno informacijo, npr. telefonsko številko, ali ko zaljubljeni mladenič ponovno prebira pesem, v katero projicira svoja čustva.
Na vrh
2.2 prenesti iz enega področja na drugo
če ČLOVEK projicira ODKRITJA, jih prenese iz enega področja delovanja na drugo
  • kdo projicira kaj na kaj
  KDO/KAJ
   
  • Največje prednosti tržnega raziskovanja v internetu so veliki stroškovni in časovni prihranki ter možnost doseganja ogromne množice ljudi, /.../ in da se velikokrat rezultati raziskav ne morejo projicirati na splošno populacijo.
  • Kajti ko projiciramo te podobe tarota na dejansko geografijo pokrajine napadov 11. septembra, zlahka najdemo soodnosnost z dvema ciljnima področjema: med karto 'stolp' in Svetovnim trgovinskim centrom v New York »navedek«yju in med karto 'Satan - pentagon' in Pentagonom v Washingtonu DC, kjer je po mnenju teroristov glavni štab 'Velikega Satana'.
Na vrh
3 prenesti situacijo v prihodnost
časovno
če ČLOVEK projicira ŽELJE ali sedanjo SITUACIJO v prihodnost, izdela njeno možno podobo v prihodnosti, da jo lažje načrtuje
  • kdo projicira kaj v kaj
  KDO/KAJ
   
  • Povsem normalno je, da ljudje projicirajo svoje življenje v prihodnost, pri tem ne gre za nobeno iracionalnost.
  • Še vedno je vredno občudovanja, kako zelo je želeno znal projicirati v prihodnost, ne da bi se nanj obešal ali ga skušal slediti temveč zato, da bi izostril občutek za možno.
  • To bi bilo katastrofalno, kajti v tem odboru sedi četrtina državnega zbora, torej četrtina zakonodajnega telesa, in če večina presodi, da kandidat ni sposoben pripraviti prepričljivega nastopa, je to ocena, ki jo je mogoče projicirati v prihodnost in se vprašati, ali lahko tak kandidat uspešno predstavlja državo, ali je sposoben voditi dialog z drugimi diplomati in predstavniki gostujoče države oziroma ali je sposoben komunicirati z ljudmi okoli sebe.
Na vrh