WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
profil samostalnik
1 lastnosti
profil so glavne lastnosti ČLOVEKA, IZDELKA ali DEJAVNOSTI
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ko učiš, nisi samo plesalec, biti moraš tudi pedagog, poznati moraš psihološke profile ljudi, ki prihajajo na tvoje ure ...
  • ... palčki pogosto razgaljajo psihološki profil njihovih imetnikov, je prepričan, so utelešenje njihovih idealov, prepričanj, neuresničenih želja, osamljenosti, ironije ...
  • Če sodimo po osebnostnem profilu novega nadškofa, se bo slovenska katoliška cerkev v prihodnosti več ukvarjala sama s seboj ter predvsem s praktičnimi vprašanjih
  • Literarna zgodovina pisateljici priznava, da se ji je v veliki meri posrečilo prikazati duševni profil bohinjskega človeka.
  • ... ponovno imenovanje "večnega" zunanjega ministra dr. Dimitrija Rupla, ki praviloma zaseda ta stolček, ne glede na ideološki profil politične opcije, ki je trenutno na oblasti.
  • Duhovite iskrice ne le popestrijo branje, ampak tudi kažejo Pintaričev duhovni profil, nepopravljivo okužen s francoskim esprijem.
  • Več zgledov ...
  • Gaspari uradno ni član nobene stranke, hkrati pa je njegov politični profil dovolj razpoznaven ...
  • Letnik '98 je imel podoben senzoričen profil, kar je zelo pomembno za kupce.
  • To je tudi tipičen profil povprečnega slovenskega volivca, ki nekritično naseda orwellovskim zgodbicam o uspehu ter jih pridno konzumira.
  • ... je temeljni cilj, da ne bi šlo za še en omnibus o Prešernu, pač pa da bi imel simpozij jasen profil.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Senzoričen profil vina je torej takšen, da omogoča stalno razpoznavnost, ki jo lahko pripišemo posebnim slovenskim razmeram ...
  • Poudarjajo, da se bodo Azijcem vsekakor še bolj na široko odprla vrata proti Zahodu, to pa bo spremenilo profil Evrope in Amerike.
  • Kakšen je profil bralca britanskega resnega tiska?
  • Tudi profil dvomesečnika ni najbolj primeren za čase aktualnega, predvsem političnega odzivanja, ki smo mu bili priča v preteklih dveh desetletjih.
  • ... duhovni profil protestantizma ...
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Vse te življenjske postaje so prof. Marušiča zaznamovale in mu oblikovale osebnostni profil, ki je bil mnogim oporna točka in zgled, pa tudi življenjska orientacija za pokončno, moralno zavedno in profesionalno držo.
  • Kot kaže, je zdaj pomembnejša točnost napovedi, da bo finančna kriza spremenila politični profil Azije ...
Na vrh
 
1.1 opis; predstavitev
profil je podroben opis psihičnih lastnosti ČLOVEKA, zlasti zločinca, ali predstavitev dejavnosti PODJETJA
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V državi ni človeka, ki bi imel pri izdelovanju psiholoških profilov serijskih morilcev več izkušenj kot on.
  • Cattell je prišel do spoznanja, da obstaja 16 glavnih osebnostnih dejavnikov, s katerimi se lahko naredi osebnostni profil katere koli osebe.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V sedanji fazi so na voljo profili podjetij, opisi izdelkov ali storitev, načrti in specifikacije, fotografije, katalogi, brošure, programje in zvočni zapisi, kmalu pa bodo na voljo tudi video spoti.
  • Skozi roke preiskovalcev so šli vsi znani nasilneži, pacienti psihiatričnih ustanov, slavni kriminalistični psiholog dr. James Brussels je izdelal profil morilca, kriminalisti so se obrnili celo na vedeževalce.
  • Psihološki profil storilca je kazal na vzdržljivega človeka, izurjenega v ravnanju z avtomatskim orožjem.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Psihologi so izdelali še dva profila serijskega morilca: pametni oziroma družabni morilec ima običajno nekoliko višji inteligenčni kvocient (od 105 do 120), živi normalno družabno življenje, na ubijalske pohode odhaja daleč od svojega bivanjskega ali delovnega okolja.
  • Da bi lahko izdelali profil kandidata, uporabljajo mnogi svetovalci teste za ugotavljanje sposobnosti in teste osebnosti ....
  • Katera znanja mora obvladati tisti, ki izdeluje profile storilcev?
  • Tam med drugim poskušajo oblikovati profil serijskega morilca na podlagi njegovih metod ubijanja, osebne zgodovine, obnašanja: "Kaj + zakaj = kdo" ...
  • V tednih pred zalivsko vojno je CIA Georgeu Bushu starejšemu pripravila psihološki profil Sadama Huseina, ki se odtlej ni bistveno spremenil.
  • Poleg teh podatkov sistem vsebuje še profile različnih navijaških skupin, podatke o njihovih mestih zbiranja in o načinih prihajanja na športna prizorišča.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Seveda je pri profiliranju pomembno poznavanje metodike preiskovanja različnih kaznivih dejanj - izdelava profila morilca terja v enem delu drugačna znanja kot na primer izdelava profila roparja.
  • Druga pomembna sestavina takega sistema je zbirka za registracijo in hranjenje profilov različnih podjetij ali strank, ki vsebuje mehanizme za avtomatično iskanje in odkrivanje različnih poslovnih profilov.
Na vrh
1.2 tip človeka
profil je tip ČLOVEKA, zlasti DELAVCA ali POTROŠNIKA, z natančno določenimi lastnostmi, ki so pomembne za potencialnega delodajalca ali ponudnika nekega izdelka
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Spletna stran ne prikazuje vedno enakih reklam, temveč izbor prilagodi profilu obiskovalca.
  • Profil kupcev tovrstnih plovil je pač takšen, da večini plovne lastnosti niso toliko pomembne kot zunanji blišč.
  • Slovenska popevka je bila namreč izvedena v terminu Mariove oddaje, torej je bil profil gledalcev in s tem glasovalcev podoben tistemu, ki ga ima oddaja Spet doma.
  • Preden vam odgovorim, bi vam rad povedal, da je ameriško občinstvo, ki je največji del kinoobiskovalcev, zelo mlado, v glavnem so to otroci in mladostniki, in zato se večina hollywoodskih filmov snema za tak profil publike.
  • Nekega splošnega profila storilca ni, dejstvo pa je, da je veliko zlorab pogojenih z alkoholom in notranjimi stiskami.
  • Ta profil ljudi, ki so noro zaljubljeni v gledališče in imajo radi vse žarne, hodi na abonmaje.
  • Več zgledov ...
  • Vsekakor sta zakonodajna in izvršilna oblast dve različni stvari, ki tudi terjata različen profil človeka.
  • Gre za profil ženske, ki je tekom študija, dela in reševanja lastne eksistence v svojem plodnem obdobju rojevanja dobesedno pozabila na svojo intimo in zasebnost, saj se ji je življenje zavleklo, ne da bi se sama spomnila na svojo prvobitno željo in namen postati mati.
  • Toda vrnimo se h gasilcem oziroma tistim profilom poklicev, kjer imajo posamezniki največkrat na voljo zelo malo časa, da sprejmejo dobro odločitev.
  • S Slovaki in Poljaki se že dogovarjamo in preučujemo, katere profile kadrov bi lahko najeli in kakšna bo po novem cena delovne sile.
  • Tema prvega je bila Mediteran kot križišče kultur, tema, ki privlači različne profile strokovnjakov.
  • Vaša organizacija natančno določi profil študenta (letnik študija, smer, dodatne izkušnje), ki ga želi sprejeti na prakso.
  • Grobo lahko zaključimo, da jih letno po 60 s tem profilom izobrazbe išče zaposlitev.
  • Organizacijsko strukturo imajo izdelano do zadnje podrobnosti; že danes vedo, kakšne profile zaposlenih bodo potrebovali v prihodnjih letih ...
  • Pri nas se že pojavlja pomanjkanje nekaterih profilov delavcev.
  • ... kar z drugimi besedami pomeni, da se Peterletova Slovenska krščanska demmokracija preveč staplja z Janševo socialdemokracijo, čeprav gre (programsko) za dva povsem različna profila strank.
  • Visok je 208 cm, ko sem zadnjič pogledal naš seznam igralcev, mi takega profila igralca niti nimamo in bi nam prišel zelo prav.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Določeni poklicni profili so še posebno izpostavljeni tveganjem, kot na primer vozniki taksijev, zdravstveni delavci, učitelji, socialni delavci in ljudje, ki delajo sami (še posebno ponoči, na primer na bencinskih črpalkah).
  • Mogoče so iskali osebo z drugačnimi izkušnjami ali izobrazbenim profilom.
  • Posamezni strokovni profili se povezujejo in razrešujejo skupne probleme in vprašanja, ki izhajajo in okolja in vzgojno - izobraževalnega dela.
  • Podjetja potrebujejo različne profile delavcev, ki se znajo sporazumevati, komunicirati v tujem jeziku, in ki razumejo tujo kulturo.
  • Pomanjkanje kadrov v SLS so izrabili različni profili ljudi, ki naj bi stranko obogatili z doktorskimi nazivi, v zameno pa dobili stolčke ali vsaj uteho v obliki upoštevanja njihovih ekskluzivističnih principov.
  • Po besedah direktorja Arconta Branka Kurbusa kljub 1200 nezaposlenim v upravni enoti Gornja Radgona s težavo najdejo delavce, saj ustreznih profilov ni.
  • Več zgledov ...
  • ... dejstvu, da AGRFT nekaterih oddelkov nima, da za nekatere specifične profile šol v Sloveniji sploh ni ...
  • Sicer pa nismo specializirani za določen profil potnikov - z nami letijo mladi in stari, zaposleni in upokojenci, poslovneži (teh pričakujemo čedalje več) ...
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Slovenija menda ni tako bogata, da bi izobraževala profile, ki ne bodo dobili službe.
  • Tako bomo usposobili strokovnjake s ključnimi agrarnoekonomskimi znanji na področju kmetijstva in sorodnih ved ter oblikovali dva profila agrarnoekonomskega strokovnjaka.
  • Potrebujemo namreč različne profile s področij sociale, zdravstva, kulture, šolstva, zaposlovanja, mednarodnih odnosov, prava, ekonomije ...
  • Podjetja potrebujejo različne profile delavcev, ki se znajo sporazumevati, komunicirati v tujem jeziku, in ki razumejo tujo kulturo.
  • V telekomunikacijah ponavadi od zamisli do začetka delovanja omrežij mine 12 mesecev in v tem času potrebujemo različne profile ljudi.
  • Izjemoma, če iščemo specializiran profil kadra, se odločimo za medije in publikacije, namenjene ožjemu krogu strokovne javnosti.
  • Več zgledov ...
  • Dobro organizirana uredniška ekipa naj bi vključevala naslednje profile strokovnjakov: glavnega urednika, oblikovalca, programerja, informacijskega arhitekta, strokovnjaka za uporabniško izkušnjo, vnašalce vsebin, lektorja in po potrebi tudi prevajalca.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • ... trenutno se v prvem letniku Srednje gradbene šole v Mariboru izobražujejo le trije učenci, potrebe po teh profilih pa so veliko večje, kar zdaj v veliki meri rešujejo s prekvalifikacijami.
  • Čeprav ima srednješolsko izobrazbo, ni povpraševanja po njenem profilu, v vsaki službi poleg šole terjajo še dodatna znanja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Brezhibno je ustrezal profilu sovražnega, besnega modernega moškega, ki postane nasilen že, če mu postrežejo s toplo radensko v plastičnem kozarcu.
  • Malce je oklevala, nato pa si ni mogla kaj, da ga ne bi vprašala: »Ali jaz ustrezam profilu ženske, s katero se na splošno zapleteš?
 • ... različnih/raznih profilov / ... najrazličnejših profilov
  • V domu je zaposlenih 170 delavcev različnih profilov, med njimi je največ zdravstvenega osebja.
  • Knjiga nastane z delom več zelo različnih profilov ljudi.
  • Potrebno bo tudi izobraziti zdravnike različnih profilov, ki pridejo v stik z uživalci drog, saj se zdaj na primer dogaja, da zasvojencev nočejo sprejeti.
  • V komisiji sedijo strokovnjaki raznih profilov in strok.
  • Na delavnici sodeluje štirideset oseb najrazličnejših profilov : od zdravnikov, psihoterapevtov, sociologov, študentov in učiteljev do tistih, ki jih privlači že sama zamisel o učenju "umetnosti smejanja".
Na vrh
1.3 ugled
profil DRŽAVE ali USTANOVE je ugled, ki ga uživa v javnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kot edina država, ki je odmaknjena od Vilniusa, bi si lahko začela ustvarjati bolj evropski profil.
  • Zato so poslanci zahtevali od vlade, da - če bo vztrajala pri reorganizaciji NKBM - to izpelje tako, da ne bo poslabšala njenega poslovnega profila ; ne sme se zmanjšati njen jamstveni kapital, poslabšati likvidnost, posojilna sposobnost in konkurenčnost.
  • Prav tako naj bi bili "okrepljeni zunanjepolitični profil in položaj države ter njen ugled v mednarodnih okvirih", sledilo naj bi "dolgoročno zmanjševanje izdatkov za obrambo, dvig učinkovitosti oboroženih sil" ter dolgoročna "krepitev slovenske namenske industrije" ...
Na vrh
2 obraz od strani; upodobitev
profil je obraz ali redkeje telo človeka ali živali od strani, ali njegova upodobitev v likovnih umetnostih
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Rišejo jo ali kot okrogel hudomušno muzajoč se obraz z zadebeljenimi lički (polna luna) ali kot profil človeškega obraza z dolgim nosom (Lunin srp, prvi in zadnji krajec).
  • Gaga (Somateria mollissima) je na pogled kar močna ptica s precej čudnim trikotnim profilom glave in kljuna.
  • V belem ovalu bi morala biti v zlatotisku silhueta profila kraljice Elizabete.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ko je car pred desetimi leti obiskal Windsor, ga je kraljica opisala kot izrednega, zelo nenavadnega, čednega moškega z lepim profilom ...
  • Modre oči s temnimi trepalnicami je opazila že prej, zdaj pa je uživala, ko je s pogledom drsela po klasičnem profilu : visokem čelu, ravnem nosu, odločni bradi.
  • Helena se dovoli slikati samo z levega profila.
  • Iz ribnika na skalo, podobno spečemu moškemu profilu, lazijo salamandri ...
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Na gori Mount Rushmore, kjer so morali material odstreljevati in klesati namesto dodajati, da so oblikovali profile štirih predsednikov, pa je kipar iznašel domiseln način prenosa glav v ustreznem merilu s svoje makete na kraj izdelave, tako da so obstoječo skalo odstranili le tam, kjer je bilo to potrebno.
  • Postrani je nagibala glavo in gledala možev profil, obdan z obročem blazine, in ko je videla, da je spet zaspal, se je nasmehnila in odšla iz sobe.
  • Takšno rezanje je zelo zahtevno, saj je že narisati človeški profil težko.
 • iz profila
  • Egipčani so ljudi upodabljali tako, da so glavo naslikali iz profila, telo pa od spredaj.
  • Stopila je okoli Viktorja, ga škljocnila iz profila.
  • ... predvsem pa si je od ustrežljivega Bogdana izposlovala obljubo, da bo Sumitro snemal čim manj iz profila, ker se ji vidi podbradek.
  • Definitivno je njegovo obeležje ukrivljen nos, ki iz profila izgleda tako, kot da je z orli gor rasel.
  • Gledala sta ga iz profila, zato nista mogla videti, kaj je držal v roki.
  • Med številnim portreti izstopata dve presunljivi upodobitvi matere in dostojanstvena podoba očeta iz profila.
  • Več zgledov ...
  • V nekaterih posnetkih iz profila sem mu bil tako zelo podoben.
 • v profilu
  • Zakaj ... so egipčanski bogovi, kadar so pozirali, kazali obraz v profilu, oko pa en face?
  • V ostankih njegove palače v Korsabadu so odkrili relief, ki kaže njegovo glavo v profilu.
  • Tretji ljubljanski umetnik, ki je imel svoj pult postavljen čez dan za Ljubljanico pri Tromostovju, zvečer pa je hodil okrog po gostilnah in kavarnah, je bil Čeh, ki te je izrezal v profilu na črnem papirju, njegovo umetniško orodje so bile škarjice.
  • Izhajajoč iz predstave, da je stopalo od strani podobno človeškemu telesu v profilu, refleksoterapija deli stopalo na tri območja.
  • Dve fotografiji v profilu in ena en face, kakor imajo kriminologi navado predstavljati morilce in druge iztirjence ...
Na vrh
 
3 o avtomobilski gumi, podplatu
profil je globina zarez pri AVTOMOBILSKI GUMI ali PODPLATU
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Za zimsko opremo štejejo tudi poletne pnevmatike na vseh štirih kolesih z ustreznimi snežnimi verigami za pogonska kolesa, profil gum pa mora biti najmanj štiri milimetre ...
  • Profil pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, mora biti globok najmanj 4 mm.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Če ga obujete v gume z bolj grobim profilom, se bo raje peljal po slabih cestah, kolovozih in brezpotjih, ki ne bodo načeli njegove karoserijske plastike.
  • Za zelo hudo deževje, ko je na stezi več vode kot običajno, so namenjene posebne dežne gume z izrazitim profilom, dirkači pa jih redko uporabljajo, ker v takem primeru organizator dirko po navadi ustavi oz. na stezo pošlje varnostni avtomobil.
  • V zadnjem desetletju se vedno bolj uveljavljajo podplati iz trde gume z izrazitim profilom.
  • Če ne prej, pa kadar nas na tehničnem pregledu zavrnejo zaradi prenizkega profila starih gum, kajne?
  • Kolo za led ima lastnosti gorskega kolesa in nenavadno široke pnevmatike z globokim profilom, ki preprečuje drsenje.
  • Klošarju K. je bivši župan Podšmrklja v sklopu predvolilnega boja podaril močne črne gumijaste škornje z debelim podplatom in globokim profilom.
  • Več zgledov ...
  • Obutev ne sme drseti, ter naj ima zato ustrezen profil.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Četudi so poletne pnevmatike z veliko profila še povsem dobre in niso prav stare, pa sama zmes ni primerna za nizke temperature.
  • ... za umazane in gladke terene ponavadi izberemo gume z več profila, za vožnjo po čistih terenih z dobrim oprijemom pa lahko izberemo gume z zelo malo ali nič profila, če jih seveda imamo na voljo.
  • Pred ponovno montažo jih pregledamo in se prepričamo, če niso morda poškodovane in ali še imajo dovolj profila.
  • ... svetovali pa, kdaj in s kakšnimi pnevmatikami zamenjati gume, ki imajo premalo profila (najmanj 1,6 mm ga še mora biti).
  • Še do danes namreč ni povsem jasno, koliko lahko dirkači obrabijo gume, saj FIA "ukazuje", da morajo po dirki imeti še vedno nekaj profila in ne smejo biti popolnoma obrabljene.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Le zadostna globina profilov bo namreč omogočila dobro odstranjevanje vode in brozge izpod kolesa ter stabilnost v snegu in ledu.
  • Po trenutno veljavnih predpisih je minimalna globina profila na tekalni površini zimske gume 4 milimetre.
  • Kanali profilov novih zimskih pnevmatik so širši in globlji, kar jim omogoča boljši stik s cesto in izmet plundre ali snega z njih.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Naš dirkalnik se je že od samega začetka sezone dobro obnesel na novih gumah s profilom, tako da smo lahko vso energijo usmerili v druge tehnične podrobnosti na avtu, ki je bil že tako na robu popolnosti.
  • Letne gume z dovolj globokim profilom so nujne za vožnjo po dežju, malce pa pomislite tudi na zimo.
  • Po 15. marcu bomo vozniki na avtomobile ponovno lahko namestili pnevmatike z letnim profilom ...
  • ... iz kakovostnega govejega nubuk in napa usnja, lahek podplat s profilom, notranjost iz govejega usnja, optimalno nošenje zaradi blazinice iz gela na peti ...
  • Izdelani so iz kakovostnega usnja, plastičnih zaščit in gumijastega podplata z grobim profilom ter tremi zaponkami, da škorenj ostane na nogi.
  • V copatih s slabim profilom mu je dvakrat spodrsnilo in ker se košarka večinoma igra v zimskih mesecih, bo nujno moral zamenjati obuvalo.
 • SAMOSTALNIK0+brez+SAMOSTALNIK2 
  • Vsi vozniki so se odločili za gume brez profila in začuda brez težav zvozili prvi ovinek.
  • Vsak dirkač ima čez vikend na voljo sedem kompletov pnevmatik brez profila in neomejeno število pnevmatik za dež.
 •  [x mm globok profil
  • Pa tudi sicer je treba pnevmatike po nekaj letih zamenjati, četudi imajo še zahtevani najmanj 1,6 milimetra globok profil.
  • Pred zamenjavo se je potrebno tudi odločiti ali bomo ponovno namestili stare pnevmatike, ki morajo imeti najmanj 2 mm globok profil, ali pa se bomo odločili za nakup novih.
 • x milimetrov profila
  • ... saj se lahko odločite tudi za to, da boste tudi pozimi uporabljali letne pnevmatike z najmanj štirimi milimetri profila in da boste imeli poleg tega v vozilu vedno tudi komplet ustreznih snežnih verig.
  • Menjava pnevmatik je priporočena že pri treh milimetrih profila, čeprav je zakonsko še sprejemljiva.
 • (minimalna) globina profila x mm
  • Tako je menjava letne obutve priporočljiva že pri 4 milimetrih globine profila (za zimske je pri 4 mm menjava obvezna), medtem ko je (delno odvisno tudi od širine pnevmatike) zelo priporočljivo izrabljeno pnevmatiko zamenjati pri globini profila 2-2,5 milimetra.
  • ... je kot zimska oprema za osebna vozila opredeljena sledeča oprema: zimske pnevmatike z minimalno globino profila 3 mm in oznako M + S na vseh kolesih ali poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa.
Na vrh
 
4 prečni ali vzdolžni prerez
profil je prečni ali vzdolžni prerez PREDMETA ali POJAVA NA ZEMELJSKEM POVRŠJU ali oblika ali slika takega prereza
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Prečni profil dolin kaže na njihov nastanek.
  • Vemo, da se razlikujejo po namenu (ur. op.: ceste), dovoljene hitrosti so različne in s tem izbrani tehnični elementi trase, različni so prečni profili cest ...
  • ... bi bil najučinkovitejši ukrep za zmanjšanje ogroženosti Gornjega in tudi Spodnjega Loga pod Mangartom ob morebitni ponovni sprožitvi plazu, če bi razširili strugo (prečni profil ) Predelice ob izstopu iz soteske ...
  • Zakaj si komentatorji ne bi pri organizatorju tekmovanja priskrbeli vzdolžnega profila tekmovalne proge (vsaka homologirana proga ga mora imeti) in posredovali posamezne nagibe terena tudi v odstotkih, kar bi popestrilo prenos tekme ...
  • Optično ne najbolj posrečena rešitev, ki poviša bočni profil jadrnice, služi za vodilo pri naleganju palube, ojačitev trupa in kot opora za noge.
  • Povsem tekmovalno našpičen pa je 6,5 - metrski STGA, pri katerem kupec izbira med motorjema, ki zadostujeta za doseganje najvišje hitrosti 50 ali 80 vozlov, in zasnovo palube z nizkim profilom in dvema sedežema ali s petimi in manjšo površino za sončenje.
  • Več zgledov ...
  • Motocikel je v predelu kolen neverjetno ozek, pri Kawasakiju pa trdijo, da je s čelne strani aerodinamični profil celo ožji od šeststotaka.
  • Izbran krilni profil omogoča tudi zelo počasno letenje brez omahovanja modela.
  • Direktor PUH nam je dejal, da ima tu Koritnica bistveno večji pretočni profil, kot je potreben ob visokih vodah.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Profil ceste je sestavljen iz dveh bankin po 0,75 m in asfaltnega apasu širine 3,5 m.
  • V njenem spodnjem toku so se zaradi tega nabrali šest - in večmetrski nanosi, ki so zmanjšali profil struge.
  • Pravi tekaški kros ob vznožju gora, kjer se izmenjujejo različni profili proge z nekaj vzponi in spusti, ki niso prestrmi, so lahko izziv za vsakega tekača.
  • V vsakem primeru mora dokončno presojo dati gradbeni projektant, ki ponovni izračun naredi na podlagi geomehanske raziskave tal in prečnega in vzdolžnega profila terena.
  • Iz prikazanega vzdolžnega profila reke s podanimi nadmorskimi višinami se lepo vidijo sedanji energetski objekti: žaga Golc, mlin Slape in industrijski objekt Majšperk, izlivi pritokov in mostovi.
  • "Za primerjavo naj povem, da znaša profil karavanškega predora od 90 do 100 metrov, profil predora pod Golovcem pa od 140 do 150 metrov.
  • Več zgledov ...
  • Zdaj se ponikovalnic ne da več urediti, ampak bo treba popraviti sedanji sistem kanalizacije, narediti potrebne prevezave in ponekod povečati profile cevi.
  • Za 20 do 30 centimetrov bomo dvignili profil skakalnice, da bi omogočili skoke prek 220 metrov in s tem svetovni rekord.
  • Poleg tega je, zaradi boljše nosilnosti, potreben višji profil krila, torej debelejše krilo.
  • Ker je oblikovalec pazil na eleganten profil jadrnice, bodo višje raščeni morali bolj skloniti glave.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Po končanem vzdolžnem profilu na milimetrski papir narišemo prečne profile v merilu, s katerim smo risali višine v vzdolžnem profilu (1: 50; 1: 100; 1: 200).
  • Novi Siemensov mobilnik mi izriše vse grafe, profile poti, ki jo prekolesarim, višinske razlike, najhitrejše odseke ...
  • Skicirajte vzdolžni profil vodovodnega sistema, sestavljenega iz vodnega vira, črpalnice, tlačnega cevovoda, vodohrana, razdelilnega cevovoda in porabnikov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Za letenje je zelo pomembna oblika profila kril.
  • Tako bo pristojni občinski organ dal soglasje za postavitev teh objektov le ... če bo investitor napeljavo načrtoval tako, da bo kasneje možen prehod na oskrbo z zemeljskim plinom (pomembno zlasti pri blokovni gradnji zaradi velikosti profila cevi) ...
 • SAMOSTALNIK0+skozi+SAMOSTALNIK4 
  • Za območje na levi strani slike je bil na podlagi podatkov laserskega skeniranja izdelan digitalni model površja, prek katerega je bil vzdolž rdeče črte na sliki izdelan navpični profil skozi kamnolom.
  • Na profilu skozi žariščna območja zadnje serije potresov je lepo vidna luskasta struktura Apeninov, ki je posledica narivanj (spodaj): 1 - - triasni evaporiti, 2 - - apnenci, 3 - - mezozojsko - paleogenske kamnine, 4 - - miocenske plasti, 5 - - pliocen in pleistocen, 6 - - nariv, 7 - - normalni prelom (B).
Na vrh
 
5 kovinska palica
profil je palica, zlasti kovinska, ki ima določeno obliko prereza
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V avtobus so se zarili nepravilno naloženi železni profili, ki so viseli s tovornjaka.
  • Že natančno vrtanje lukenj v ... kovinske profile zahteva kar nekaj spretnosti.
  • S prireditvenega prostora ... je sredi tedna nekdo ukradel več aluminijastih profilov šotorske konstrukcije.
  • Konstrukcija obeh stolpnic je bila iz jeklenih profilov, ki so jih prevlekli z betonom.
  • Še najprimernejše so pregrade iz plastičnih profilov, ki so res nekoliko dražje od denimo lesenih, jih pa lahko odlično čistimo in razkužujemo.
  • Savatech postaja eden največjih proizvajalcev gumenih profilov za gradbeno industrijo v Evropi.
  • Več zgledov ...
  • Kot pripomoček si odžagamo dva kotna profila, ki morata biti enaka ali daljša od razvite oblike škatle, torej vsaj 216 mm.
  • Naloga varnostnega loka (zvarjen votel profil iz pločevine) je zagotavljati bočno trdnost karoserije, varnost potnikov ...
  • Potrebujemo samo štiri lesene letve pravokotnega profila, med katere razprostremo debelejšo plastično folijo.
  • Za peko rib je namreč najprimernejša kovinska mrežica, izdelana iz okroglih profilov ...
 • SAMOSTALNIK1+-SAMOSTALNIK0simbol
   
   
  • Pomični okvir je s štirimi vležajenimi kovinskimi kolesci vpet v navpične U profile dvižnega ogrodja.
  • Včasih smo bili zadovoljni, če smo lahko sami ali pa če nam je vaški rokodelec zvaril opremo iz upognjenih pločevinastih U - profilov ali iz običajnih ” črnih ” cevi.
  • ... jekleno ogrodje ... so sestavljali kosi iz I - profilov za križišča preklad in stebrov zgornjih nadstropij, za stebre nižjih nadstropij pa so bili I - profili spojeni z zakovicami.
  • Uporabi lahko kovinske L in T profile ter okrogle palice za utrditev.
  • Ima samočistilni V profil, ki je podoben profilu pnevmatike klasičnega kolesnega traktorja.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK1simbol
   
   
  • profil  [U
  • Ko ste vstavili še zadnje stekelce, odrežite kos profila U, ki naj bo nekaj milimetrov krajši od zgornjega roba vzorca, nekoliko daljši kos pa bo zaključil vitraž na desni strani (slika 10).
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • ... v obratu stiskalništva pa izdelujejo profile, ki se uporabljajo v gradbeništvu, ter palice iz trdih zlitin aluminija, namenjene proizvodnji različnih izdelkov za avtomobilsko industrijo.
  • Z opisanim orodjem je mogoče pod kotom 90 ° rezati kvadratne profile do 119 x 119 mm, pravokotne profile do 76 x 230 mm, L - profile do 140 x 140 mm in cevi do premera 131 mm.
  • Uporabi lahko kovinske L in T profile ter okrogle palice za utrditev.
  • Za večje odtoke potrebujemo večje profile, na primer v Ljubljani, celo do 2400 mm.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Nosilna programa SUZ sta danes vleka jekla ter izdelava profilov, medtem ko sta proizvodnja žebljev in podbojev izrazito sezonskega značaja, saj sta vezana na gradbeništvo.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Za tiste, ki se ne morejo odločiti za prvi ali drugi material, je tu kompromisna rešitev - leseno okno, ki ga na zunanji strani varuje profil iz aluminija.
  • Nastala je za Svetovno razstavo v Londonu, zgradili pa so jo iz poprej izdelanih profilov iz železa in stekla.
  • Kovinsko podkonstrukcijo sestavljajo profili iz nerjaveče pocinkane jeklene pločevine širine 50, 75, 100, 125 ali 150 mm.
 • PRIDEVNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Nosilna konstrukcija je sestavljena iz aluminijskih profilov.
  • Okna so izdelana iz profilov nemškega proizvajalca Meeth po najvišjih evropskih in svetovnih kakovostnih in ekoloških standardih.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Pendoline v Saviglianu izdelujejo iz aluminijastih profilov, izdelanih v Švici, v tovarni FiatSig.
  • Nova Audijeva karoserija je iz vakuumsko vlitih aluminijastih profilov, ki so trdno povezani s stičnimi elementi.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Od večine tekmecev se namreč razlikuje po trdni šasiji iz profilov v obliki črke C, na katero je pričvrščena nadgradnja.
  • Kopalna ploščad sedi na ogrodju iz kovinskih profilov in je zelo stabilna, na njej pa je zaradi skoraj dveh metrov dolžine več kot dovolj prostora za kopalne ali potapljaške pripravljalne opravke.
  • ... na nedavnem Mednarodnem gradbenem sejmu v Gornji Radgoni so kot prvi med slovenskimi proizvajalci aluminijastega stavbnega pohištva prejeli znak kakovosti v graditeljstvu za okno iz aluminijastih profilov ...
 • PRIDEVNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • ... so se odločili dno jadrnice ojačati z jeklenimi profili, ki tvorijo s kobilico in stranskimi priponami izjemno trdno celoto in zagotavljajo nadpovprečno varnost pri nesreč ah.
 • profil v obliki česa / profil v obliki črke  [x
  • Kdor ima električno krožno žago z možnostjo nastavitve globine žaganja, lahko ustrezne letve s profilom v obliki črke L naredi kar sam.
  • Na spodnjem delu karoserije so načrtovalci namestili profile v obliki črke V, ki varujejo potnike predvsem pri bočnih trkih, seveda pa so elektronski sistemi tisti, ki aktivno varnost najbolj povečajo.
  • SCOTIA ali TROHIL Profil v obliki žleba na nogi pri jonskem stebru (pri okrasnih letvah).
Na vrh
 
5.1 okvir za okna ali vrata
profil je kovinski ali PVC okvir za okna ali vrata, v katerega se vstavi steklo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zelo kakovostna so okna z aluminijastim profilom, narejena po meri in natančno vstavljena v obstoječo odprtino.
  • Vratna krila iz modrega laminata z aluminijastim profilom.
  • Okenske profile in zaključke je možno izbrati v zelo bogati barvni lestvici in tako okna kar najbolj prilagoditi videzu hiše ali ga z njimi celo izboljšati.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Podjetje KBE, ki Gregorju Marovtu dobavlja repromateriale, namreč izdeluje profile za okna in vrata v številnih barvah in dekorjih, med katerimi zagotovo najdete takšnega, ki vam ustreza.
  • Slovensko podjetje išče PVC profile za okna, vrata in rolete.
Na vrh
6 v računalništvu
profil je skupek programskih nastavitev, ki so prilagojene potrebam posameznega uporabnika, zlasti, če na istem računalniku dela več uporabnikov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • ... tudi Windows 98 podpira uporabniške profile, ki omogočajo, da več uporabnikov na isti delovni postaji ohrani osebne nastavitve in lastnosti namizja.
  • Obvezni profil izdelamo tako, da se prijavimo na Windows 98 delovno postajo in oblikujemo namizno okolje.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V okencu lahko izberemo, katerega od profilov monitorja bomo prevzeli.
  • Če vam niso všeč barve vašega monitorja, poskušajte spremeniti barvni profil monitorja.
  • Uporabite pogovorno okno Add Profile Association za izbiro barvnega profila tiskalnika.
  • Če je vaš računalnik v skupni rabi, drugim dolgujete, da svoje spremembe shranite v profil uporabnika.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ko izdelate nov profil, Windowsi 98 postavijo vse naprave iz izvornega profila v nov profil.
  • Ko ustvarite profil uporabnika, se bodo vaše spremembe nastavitev shranile za vaš profil.
  • Če želite spremeniti uporabniški profil, izpolnite obrazec s svojimi podatki.
  • Ko program konča umerjanje, lahko profil shranimo pod različnimi imeni in jih s programom ProfileChooser med seboj menjamo.
  • Naslednji koraki razlagajo, kako profil zbrišete, ga spremenite ali spremenite geslo.
  • Windows 98 lahko nastavimo tako, da podpira ločene uporabniške profile, tako da lahko na posamezni delovni postaji dela več uporabnikov, ki imajo vsak svoje namizno okolje.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK4 
  • Če Windowsi 98 ne morejo prepoznati, kateri profil naj vaš računalnik uporabi ob zagonu sistema, prikažejo meni, ki omogoča izbiro profila, ki ga želite uporabiti ob zagonu sistema.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Profili tudi omogočajo vzdrževati različna namizna okolja — vsako je prirejeno potrebam drugega uporabnika.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • pove, da ste z vsemi koraki končali in vam ponudi, da lahko nastavitve shranite v profil, ki ga lahko uporabite pri nadaljnjem delu s čarovnikom.
Na vrh
 
genetski profil / genski profil
zapis genskih lastnosti osebka
 • Drobna kaplja krvi na sterilni stekleni ploščici bo v kratki sekundi zadoščala za odkritje genetskega profila pacienta.
 • Doslej jim je uspelo določiti izvirni genetski profil različnih vrst kakavovca: robustne vrste forastero iz Amazonije, občutljive vrste criollo iz Venezuele, vrste trininitario s Trinidada, ki so jo s križanjem ustvarili v 17. stol., pa tudi slovite vrste ekvator.
 • Psihiatrinji in njenim sodelavcem gre bolj za povprečen genetski profil ras.
 • Genski profil, shranjen v čipu, bo omogočal zdravnikom ali njihovim računalniškim pomočnikom, da bodo natančno določili, ali je v tvojem telesu ta in ta bolezen.
talni profil / profil tal
navpični prerez tal ali slika prereza, kjer so vidni posamezni zemeljski sloji
 • To opravimo z analizo tal v laboratoriju in s kritičnim pregledom talnega profila na terenu, pri čemer opazujemo življenje v tleh.
 • V primeru neprepustnih plasti v talnem profilu pa je potrebno podrahlavanje do globine 90 cm.
 • Znano je, da se fosfor in kalij iz različnih vzrokov počasi pomikata po profilu tal navzdol, tja, kjer rastejo korenine vinske trte (30-60 cm).
 • Horizonti so vidni na profilu (prerezu) tal.
geološki profil
navpični prerez površine zemlje ali slika prereza, kjer so vidne posamezne geološke plasti
 • Pri parkirišču pred samostanom je postavljen geološki profil, ki prikazuje značilne kamnine in okamnine Dolenjske.
 • Dolžanova soteska je najveličastnejši naravni geološki profil v Sloveniji.
temperaturni profil
prikaz porazdelitve temperaturnih vrednosti v določenem prostoru
 • Pri tleh so temperature najvišje in proti stropu padajo, temperaturni profil po višini prostora pa je tako najbližji idealnemu.
 • Prednosti tega načina ogrevanja sta preizkušena izvedba in razmeroma ugodna cena, slabost pa slab temperaturni profil po višini prostora, saj se topel zrak ob radiatorjih ob steni dviga pod strop.
 • Pri tem nas vedno zanima predvsem dvoje: kakšen bo temperaturni profil v prostoru ob požaru in kako se bo gibal dim po prostoru ali objektu.
 • Slika P1.5 Temperaturni profili vzdolž cevnega reaktorja pri različnih vstopnih temperaturah napajalnega toka in pri Th = 350 K.
širok profil
če ima delavec ali strokovnjak širok profil, ima veliko različnih znanj in zna opravljati različne naloge, zato je zaposljiv na več delovnih mestih 
 • ... vabi k sodelovanju večje število lesarjev širokega profila in delavcev za priučitev
 • Krojači in šivilje širokega profila bodo iskani, pa jih pri nas ne bo.
 • ... tuji delodajalci postavljajo ostre pogoje dela in plačila, nasploh pa se zahteve delodajalcev povečujejo: iščejo delavce s širokim profilom in z dodatnimi znanji ter s preverjenimi osebnostnimi lastnostmi.
 • Bojim pa se, da najbolj vpijejo tam, kjer so se zadev lotili pozno, in tam, kjer imajo slabe prostorske pogoje oziroma jim primanjkuje ustreznega kadra širšega profila.
 • Vendar spoštujem neodtujljivo pravico univerzitetne svobode raziskovanja, poučevanja in učenja: kolegi slovenisti vedo, kakšne cilje in kako široke profile diplomantov slovenistika potrebuje.