WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
privilegiran pridevnik
1 ki uživa posebne ugodnosti
Na vrh
 
1.1 zaradi položaja
privilegiran POLOŽAJ omogoča uživanje posebnih ugodnosti ali privilegirana SKUPINA LJUDI uživa posebne ugodnosti zaradi svojega položaja v družbi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Moram priznati, da sem imel v družini res nekoliko privilegiran položaj.
  • Starejši niso samo konservativni, temveč mislijo, da si zaslužijo svoj privilegirani status.
  • Univerzitetni študij dandanes pač zadeva stotisoče družin, ne le otroke privilegiranih slojev.
  • Pred razpadom Sovjetske zveze je bilo potovanje zunaj njenih meja razkošje, rezervirano za privilegirano vladajočo kasto.
  • Začetki samurajev segajo v 8. stoletje, posebna privilegirana kasta so postali v 12. stoletju.
  • Privilegirane elite so pri nas zaprle politični prostor, mi ga moramo odpreti.
  • Več zgledov ...
  • Vstop je bil dovoljen samo povabljenim, med katerimi je bilo le nekaj pripadnikov privilegiranega razreda in njihovih prijateljev.
  • Intelektualci so za to vlogo najbolje usposobljeni, ker imajo privilegiran dostop do informacij in analiz ter (samo)organiziranje.
  • Mladi sporočajo, da politični kapital v novi moderni izgublja privilegirano mesto.
  • Zelo pogosto pozabljamo, da nove medije uporabljajo predvsem privilegirane skupine prebivalstva.
  • Ob področju, ki je bilo desetletja privilegirani objekt ameriških strateških interesov, se zastavlja isto vprašanje kot ob domačih dogodkih.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Tako imenovana pravična trgovina je alternativa obstoječemu sistemu, ki ščiti manj privilegirane, marginalizirane skupine z nerazvitih območij.
  • Čeprav teoretično verske skupnosti uživajo enake pravice, jih je nekaj nekoliko bolj privilegiranih (katoliška), nekaj pa sploh ni priznanih (Jehovove priče).
  • Danes je eden najbolje plačanih, upamo pa si trditi, da tudi eden najbolj privilegiranih mehiških igralcev, saj mu ponujajo le najboljše vloge.
  • Navajam le nekaj izmed številnih primerov, ki nikakor ne opravičujejo privilegirane vloge notarjev.
  • Velja še opozoriti, da tudi TV Slovenija pridobiva sredstva na privilegiran način, saj je javni zavod, ki pridobiva sredstva iz pobiranja naročnine.
  • Devet privilegiranih invalidskih organizacij naj bi dobilo 90 odstotkov sredstev Fiha.
 • kdo postane privilegirani  [posrednik, sogovornik
  • Francija se jim je zdela kot naročena, da postane nekakšen privilegirani posrednik.
  • Američani pa so - v dobrem in slabem - postali privilegirani sogovorniki Pekinga.
 • kdo je v privilegiranem položaju
  • Vedeti morate, da je bil srbski živelj na Kosovu vseskozi v privilegiranem položaju.
  • V tem smislu ste v primerjavi z državljankami in državljani v privilegiranem položaju.
  • Ob obravnavi zakona o lastninjenju zavarovalnic so na račun Triglava padale hude obtožbe, da ste oškodovali družbeno premoženje, da so vsa ta leta posamezniki v privilegiranem položaju, nekateri so celo govorili o krajah.
 • kdo postavi koga v privilegiran položaj
  • Razlaga davčnega organa postavlja nekatere subjekte v privilegiran položaj.
  • Bandlju so predstavniki sindikata očitali tudi, da se vlada obnaša dvolično, saj naj bi postavljala zdravnike v privilegiran položaj v primerjavi z vsemi drugimi delavci v zdravstvu.
 •  [izgubiti, omogočiti, omogočati, imeti privilegiran  [položaj, status
  • Po njihovih ugotovitvah koncerni običajno niso naklonjeni gospodarskim reformam, saj se bojijo, da bodo zaradi njih izgubili privilegiran položaj na trgu.
  • Znova so bili mediji ter seveda turistična industrija tisti, ki so proizvedli učinek “ Doline smrti ”, s čimer so ji omogočili privilegiran status med simboli ameriškega Zahoda.
  • Toneta pa vseeno ni strah, da bi kljub zadnjim slabšim dosežkom smučanje izgubilo svoj privilegiran status.
Na vrh
1.2 zaradi naklonjenih okoliščin
ČLOVEK je privilegiran, če se zaveda prednosti, ki mu jih prinašajo naklonjene življenjske okoliščine
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK4 
  • Počutila sem se zelo privilegirano, da doživim revolucijo v času svojega življenja.
  • Ko je spremljal nastajanje predstave, se je počutil privilegiranega, saj je lahko užival ob mojstrih igre, ne da bi moral za to plačati vstopnico.
Na vrh
2 izbran; visok
privilegiran PROSTOR ali SREDSTVO je namenjen za izbrane dejavnosti ali vrhunske izvajalce
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Holmec je privilegiran prostor za policijske proslave.
  • Vsak od njih ima določen prostor za molitev; privilegiran prostor pa je namenjen Mohamedu, zadnjemu vseh prerokov.
  • Še en primer: Kaj je bilo bolj nepragmatično kot poskus sklenitve dogovora z Vatikanom, ko je to privilegiran prostor ideoloških spopadov?
  • Vojska je tisti privilegirani prostor, v katerem se mladenič prekali v moža, predvsem pa dobi zadostno dozo patriotizma, ki ga bo potem zvesto spremljal celo življenje.
  • Na socialni ravni je literatura bliskovito izgubila leta in leta negovan status privilegiranega medija Resnice.
  • Poznavalci pravijo, da afrikanerščina najbrž ne bo izumrla, toda tudi nikoli več ne bo privilegirani jezik državne elite.
  • Več zgledov ...
  • Peter Žonta pa si je na japonski turneji pred 19. zimskimi olimpijskimi igrami že izbojeval mesto v privilegirani, na tekmo vnaprej uvrščeni petnajsterici.
  • Teza razprave je, da je specifični pesniški jezik, ki so ga razvili simbolistični pesniki, omogočil poeziji postati privilegirano sredstvo izrekanja modernega religioznega oziroma ŠTEVNIKinoznega doživetja.
Na vrh
 
3 prednosten
pravo
privilegirana POKOJNINA ali PRAVICA je zaščitena s posebnim statusom
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Edina nedotaknjena kategorija so v primerjavi z drugimi res bogate privilegirane pokojnine politikov.
  • Hkrati bi bil proračun razbremenjen za sredstva davkoplačevalcev, ki bi jih bilo treba nameniti za plačilo privilegiranih poslanskih pokojnin.
  • Prvo glasovanje poslancev za uzakonitev svojega privilegiranega upokojevanja ni bilo ne modro ne moralno.
  • Poleg tega naj bi izjave, ki sta jih obtoženec in privilegirana priča dala policiji, vsebovala tudi kazenska ovadba.
  • Novela privilegiranim pričam ne jemlje možnosti, da se odpovedo pričanju.
  • Hrvaški predsednik se izgovarja, da je privilegirano upokojitev v skladu z zakonom moral podpisati na predlog obrambnega ministrstva, vanj v skladu s svojimi pristojnostmi ne more posegati.
  • Več zgledov ...
  • Vir sredstev za uvedbo naj bi bil po mnenju SDS v znižanju pokojnin 116.000 privilegiranim upokojencem, ki naj bi tako velike pokojnine dobivali neupravičeno zaradi svojih »zaslug« v komunizmu.
  • Toda samo za redke privilegirane posameznike, ki lahko kot stalni gostje, brez vsakršne obveznosti, zbirajo bogate love po želji širom po domovini.
  • Vlada trdi, da stavko podpira le privilegirana manjšina državljanov iz poslovnih krogov in sindikatov.
  • S kupnino bodo najprej poplačali ločitvene upnike, nato pa še privilegirane terjatve delavcev.
  • Kot je znano, je TKB ob likvidaciji prodala del svoje aktive in najprej v celoti poplačala privilegirane upnike.
  • Na vsak način je treba reči, da je Francija gotovo dežela s privilegiranim odnosom do kulture.
  • Ta odnos je cerkev vzpostavila zato, da bi v znamenju privilegiranega odnosa do ženskega sveta razširila svoj nadzor tudi na vedenje posameznikov in družine.
 •  [omogočiti privilegirano  [upokojitev
  • Bistvo novega zakonskega predloga je v tem, da bi sprejetje novega 39. člena poslancem z enim poslanskim mandatom vnovič omogočilo privilegirano upokojitev s 25 leti pokojninske dobe.
  • Poleg tega je prišlo na dan, da je Mesić omogočil privilegirano upokojitev »zaslužnim« za Hrvaško, med katerimi sta, denimo, tajnica bivšega načelnika generalštaba Hrvaške vojske Petra Stipetića, stevardesa v vladnih letalih, in nekdanji častnik, ki so ga omenjali v zvezi s podtaknjenimi eksplozijami.
Na vrh