WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
privilegij samostalnik
1 statusna ugodnost
privilegij je ugodnost oziroma pravica, ki izhaja iz posebnega položaja posameznika ali skupine v družbi in do katere večina ljudi nima dostopa
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Slovenija ni tako bogata država, da bi si dovolila posebne privilegije.
  • Enotni davčni stopnji in reformam nasploh nasprotujejo tisti, ki se bojijo izgube svojih neupravičenih in nezasluženih privilegijev.
  • Kje je tisti odločni mož, ki je v predvolilnem boju obljubljal privatizacijo, odpravljanje nezasluženih in nepravičnih privilegijev posameznih interesnih skupin, odstranjevanje administrativnih ovir za podjetnike ...
  • Mislila sva, da gre za rutinsko kontrolo in sva hotela izkoristiti statusni privilegij : novinarsko izkaznico.
  • Ko je bila Tancigova pobuda sprejeta s 27 glasovi za in 23 glasovi proti, se je v dvorani razvnela burna razprava med nasprotniki in zagovorniki poslanskih privilegijev.
  • Očitno je nadškof dobro vedel, da nekaj teh gozdov izvira iz fevdalnih privilegijev in da to na poti v tretje tisočletje ni koristno za ugled Cerkve.
  • Več zgledov ...
  • Tako je trenutno mednarodno pravno najbolj čista funkcija tistih oseb, ki jim grejo diplomatski privilegiji in imunitete že po samem mednarodnem pravu.
  • Narodne spore je pogojevalo tudi izgubljanje družbenih privilegijev, strankarska in socialna nasprotja, konflikt med vasjo in mestom.
  • Govorite, da predlog antipiratskega zakona ščiti določene privilegije posameznikov.
  • Davčnega privilegija kapitalske elite ne bo odpravila niti napovedana davčna reforma.
  • Biti novinar ob koncu osemdesetih let je bil seveda velik privilegij.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zahovič na letališču ni imel nobenih privilegijev, ampak je vse formalnosti opravil tako kot vsi potniki.
  • Ste kot borec imeli pozneje kakšen privilegij ?
  • Veliki mojster je užival položaj in privilegije samostojnega vladarja.
  • Po eni strani navadnim državljanom zaostrujejo pogoje za upokojitev, po drugi strani pa so zase uzakonili privilegije ; predčasno upokojevanje in tako naprej.
  • Politiko še vedno vodijo upokojeni generali, ki si tudi v bodoče želijo ohraniti vpliv in privilegije.
  • Po dvodnevni razpravi so se škofi z 239 glasovi za in 13 proti odločili, da bodo prestopnikom odvzeli duhovniške privilegije.
  • Več zgledov ...
  • Pri nas pa lovci kar naprej branijo svoje pridobljene lovske privilegije in se izgovarjajo, da so varstveniki.
  • Vsekakor pa je treba ukiniti privilegije, ki so si jih priborili starši otrok s posebnimi potrebami.
  • V Sloveniji si neka civilna skupina, pa četudi ima pridih neskončne dobrote in univerzalne pravičnosti, poskuša zaradi svojega poklica izboriti privilegije.
  • Država je na trgu dolžna zagotavljati enakopraven položaj, ne pa, da nekomu podeljuje privilegije, drugemu pa slabša položaj.
  • Narodna skupščina je izdala odlok o pravicah človeka in državljana, s čimer je odpravila vse stanovske privilegije.
  • Imetniki stanovanjske pravice pa so še vedno obdržali privilegij, da uživajo stanovanje za nedoločen čas ob plačilu neprofitne najemnine.
  • Razen dejstva, da nadarjeni otroci brezplačno dobijo razmeroma dobro izobrazbo, otroci s posebnimi talenti v osnovni in srednji šoli ne uživajo posebnih privilegijev.
  • Njihovo združenje poudarja, da je v Evropi že 15 milijonov muslimanov, ki nikogar ne motijo, niti ne zahtevajo privilegijev zase.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ena glavnih sprememb, ki jih je prinesla revolucija, je bila odprava privilegija, da visoke vojaške čine pridobijo samo člani ozkega kroga dvornega plemstva.
  • Celo če bi se v Bonnu po septembrskih volitvah omehčali, utegne ob ohranitvi privilegijev Španije, Portugalske, Grčije in Irske zazijati primanjkljaj v skupni blagajni.
  • Slovenski sodniki se, tako kot sodniki v večini drugih državah, ukvarjajo predvsem z vprašanjem ohranjanja privilegijev in materialnega položaja.
  • Prišla je Evropska zveza, za mnoge novo upanje, za nekatere pa strah pred izgubo privilegijev.
  • Obramba privilegijev RKC pomeni po mnenju ustavnega sodišča obrambo dediščine evropske pravne civilizacije, kar je svojevrstno pojmovanje le - te.
  • Najbolj je sistem privilegijev izdelan pri borcih in nekdanjih delavcih v represivnih organih.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Upravičeno je torej vprašanje, ali šolanje ostaja pravica ali postaja privilegij nekaterih.
  • Je kot najmočnejši oven v čredi, ki mu pripadajo vse ženske, vsi privilegiji, ki ne pripadajo običajnim ljudem.
  • Opravljanje funkcij, povezanih s politično močjo, se praviloma šteje za družbeno tako pomembno, da politikom pripadajo nekateri posebni privilegiji.
  • Ko kapital vse lažje potuje čez meje, prosti prehod državnih meja ostaja privilegij manjšine.
  • Sanja ima tako lepe spomine na otroštvo edinke in na vse privilegije, ki so iz tega izhajali, da se je tudi sama odločila za enega samega otroka in tega niti malo ne obžaluje.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • V magistrski nalogi sem navedel tudi za analizo slovenske politične kulture poučno zgodbo o uspešnem vetu na razvpiti zakon o poslanskih privilegijih.
  • Vlada je tudi sprejela pobudo za podpis sporazuma o privilegijih in imunitetah mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) in pooblastila veleposlanika in stalnega predstavnika Republike Slovenije pri ZN v New Yorku Romana Kirna, da ga podpiše.
  • Predlagana in na hitro sprejeta novela zakona bi v javnosti po mnenju uredništva ponovno sprožila razpravo o poslanskih privilegijih.
  • Za konec teh namišljenih in resničnih zgodb o poslanskih privilegijih zapišimo, da je v Evropi urejevanje statusa poslanca po končanem mandatu precej različno.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Predsedniki komisij se menjajo, morebitni privilegiji za izbrance pa ostajajo skriti očem javnosti.
  • V Mladini je bil 7. oktobra objavljen članek Privilegij za izbrance, iz katerega je razvidno, da novinarka ne razlikuje med dvema različnima statusoma, ki ju urejata dve različni uredbi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Toda Cerkev, ki se danes razume kot nosilka in branilka krščanstva in ki poudarja, da koncept človekovih pravic korenini v krščanskih idejah o ljubezni do bližnjega in dostojanstvu človeka, je bila tedaj na drugi strani: z vsemi silami se je oklepala fevdalnih privilegijev in starega, preživelega časa.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Skozi stoletja se je lov na konjih na različne vrste živali razvil v privilegij plemstva, bogatašev in vitezov.
  • Ljudje imajo dovolj privilegijev poslancev, zato sta jeza in srd ob tem zadnjem početju tako velika!
  • Seksualni užitek je bil dotlej privilegij moških in nekaterih žensk iz priviligeranih slojev.
  • Današnji nunciji imajo v večini držav funkcijo in privilegije članov diplomatskega zbora.
  • Internet ni več zgolj privilegij izbrancev in navdušencev, temveč informacijska avtocesta, dostopna prav vsakomur.
  • Različni družbeno politični sistemi se med seboj razlikujejo po tem, kako je breme ustvarjanja profita, ki je vedno privilegij manjšine, porazdeljeno na potencialne žrtve.
  • Več zgledov ...
  • Če naštejemo le nekatere: predraga in preobsežna državna uprava, zgrešene naložbe, ohranjanje privilegijev posameznikov iz vrst vladajoče elite in podobno.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Krščanstvo je razglasil za državno vero in dal Cerkvi veliko privilegijev.
  • Katanec je tako navdušen nad psom, da ima celo v družini, ker je Srečko nesporna avtoriteta, nekaj privilegijev.
  • Potrčev predlog je poslancem jemal bistveno več privilegijev.
  • Iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da imajo popotniške družine veliko več privilegijev po vsem svetu kot posamezni popotnik.
  • Poznavalci ugotavljajo, da v državah EU ženske v poklicu, poslu in karieri še vedno uživajo manj privilegijev in bonitet kot moški.
  • Po okoli 800 letih se je tako vnovič rodilo mesto, katerega prebivalcem je dal ustanovitelj vrsto privilegijev in pravic.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Kdor je znal pisati, je bil že pri starih civilizacijah deležen posebnih privilegijev, z njimi prav gotovo tudi njegovo orodje pisalo.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Predsednik sindikata kulturnih delavcev Glosa Doro Hvalica je v javnem protestu na račun tistih, ki so v državnem zboru glasovali za svoje privilegije, zapisal, da jim izražajo zgroženost in gnev, odrekajo pa spoštovanje.
  • Neodvisni tednik navaja, da so med njimi tudi takšni, ki se borijo za svoje privilegije.
 • GLAGOL+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Na vprašanje, ali želi ponovno zrušiti vlado, je Haider odgovoril, da on zagotovo ne bo podpiral vlade, ki se ne bo borila proti privilegijem.
  • Dejstvo je, da je bila naša stranka že vseskozi proti privilegijem in smo bili na začetku mandata leta 1993 edina stranka, ki je zahtevala, da se plače poslancev znižajo za 20 %, kar je bilo tudi izglasovano.
  • Pri bogataših je ostrina kritike naperjena proti zlorabam oblasti, bogastva, dostojanstva in proti privilegijem.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Hkrati s slovesom protestne stranke je ogrožena slava svobodnjaške stranke kot borke proti privilegijem v državnih ali poldržavnih službah.
  • Saj poznate tiste obrazce: rokenrol proti klasiki je demokratizacija izraza proti privilegiju posvečenih.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Demokracija pri sprejemanju zakona o privilegijih je bila zagotovljena.
  • S stanovanjsko afero se je stranka dotaknila svojega javnomnenjskega dna, saj se je njen rating zaradi očitkov o privilegijih zelo poslabšal.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Kratko malo ni v interesu poslancev, da bi državljani kaj preveč vedeli ali govorili o privilegijih oblastnikov.
 • VEZNI GLAGOL+brez+SAMOSTALNIK2 
  •  [biti brez privilegijev
  • Poštene poslance bomo imeli takrat, ko bodo pripravljeni delati za delavsko plačo in brez privilegijev.
  • V tokratni anketi vprašani menijo, da naj bo nekdanji predsednik, ko mu poteče mandat, brez privilegijev.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Kazni in privilegiji so v sodobni ustanovi vedno povezani z zunanjim svetom, medtem ko so bili v srednjem veku povezani z notranjim.
  • Pitje na kredo je velik privilegij in je rezervirano samo za najuglednejše in najzaslužnejše obiskovalce.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Kot izkušen pogajalski maček veste, da se nihče ne bo prostovoljno odrekel pridobljenim privilegijem.
  • V krogih premožnih in vplivnih ženske možu 'odpustijo', ker se niso pripravljene odreči privilegijem, ki jih uživajo.
  • Princesa Martha Louise se je zato, da bi z možem Arijem Behnom živela normalno življenje, odpovedala kraljevskim privilegijem.
  • Zbrali smo več kot 52.000 podpisov, s čimer so ljudje dali jasno vedeti, da nasprotujejo privilegijem, ki jih imajo v procesu denacionalizacije tujci, veleposestniki in Cerkev.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4+Odv-da 
  • Vaše delo na televiziji je idealni privilegij, da lahko javno izrazite svoje mnenje.
  • Pa vendar, mediji mu dopuščajo redek privilegij, da lahko ocenjuje samega sebe.
 • privilegij zoper samoobtožbo
  • Na primer, ameriška akademska scena je izrecno priznala, da se jim zdi ustavni privilegij zoper samoobtožbo iz petega amandmaja intuitivno pravilen, da pa zanj ne najdejo teoretične razlage.
  • Čeprav je pogoj za testiranje prostovoljni pristanek, se še vedno postavlja vprašanje privilegija zoper samoobtožbo.
 • kdo je proti privilegijem
  • Ob vseh takih predlogih sem v DZ nastopil s svojimi jasnimi stališči in javno in glasno povedal, da sem proti vsem privilegijem.
  • Nekateri so bili proti privilegijem in proti 2 x previsokim poslanskim plačam, odpovedal pa se jim ni nihče.
 • privilegij v primerjavi s kom / privilegij v primerjavi s čim
  • Feminizem ne daje ženskam kakih posebnih privilegijev v primerjavi z moškimi.
  • Biti mladi raziskovalec je torej precejšen privilegij v primerjavi s preostalimi podiplomskimi študenti.
  • Te naraščajo, četudi je služba v njem zaradi varnosti zaposlenosti izrazit privilegij v primerjavi z gospodarstvom, kjer predelovalnim dejavnostim grozi izguba dodatnih več kot 50.000 delovnih mest.
 • gre za privilegij / gre za privilegije
  • Najbolj zagrizeni so v svojih prizadevanjih tedaj, ko gre za njihove denarne in druge privilegije.
  • Uporaba protokolarnih objektov v druge namene je kršitev načela pravne države, saj gre za privilegije najvišjih vladnih funkcionarjev.
 • privilegij na račun koga
  • Jožef Jeraj pa je opozoril, da gre za veliko ljudi z dvojnim državljanstvom, ki jim zakon daje privilegije na račun drugih državljanov.
  • »V vojni in ljubezni je dovoljeno vse, tako tudi v boju za socialno pravičnost, za manjše socialne razlike in za izkoreninjenje privilegijev na račun drugih.
 • diplomatski privilegiji in imuniteta / privilegiji in  [imuniteta, bonitete, ugodnosti, pravice, čast, bogastvo, oblast, monopoli, moč, položaj, prednost /   [imuniteta, bonitete, ugodnosti, pravice, čast, bogastvo, oblast, monopoli, moč, položaj, prednost in privilegiji
  • Slovenski predsednik, šef vlade in zunanji minister torej uživajo diplomatske privilegije in imuniteto.
  • Sodobno gledanje na privilegije in imuniteto v mednarodnem pravu je v tem, da gredo privilegiji in imunitete državi, ne pa posamezniku.
  • V vsakdanjem življenju so bonitete in privilegiji tesno povezani z občečloveškimi vrednotami.
  • Ne pozabite, da vaja dela mojstra tudi pri pogajanju in prizadevanju za lastne privilegije in bonitete, zato pogumno sprejmite izziv.
  • Sem proti temu, da bi imeli predsedniki po izteku svoje funkcije posebne privilegije in ugodnosti, za kar se zavzemajo nekateri.
  • V Rimu sva imeli zaradi tega sorodstva veliko ugodnosti in privilegijev, saj so nama bila vatikanska vvrata vedno odprta.
  • Več zgledov ...
  • Ta listina pomeni tako eno izmed temeljnih zagotovil glede varovanja pravic in privilegijev po angleškem pravu.
  • Mož, ki je uničil toliko življenj, je v miru, z vsemi častmi in privilegiji, dočakal 82 let.
  • Kljub bogastvu in privilegijem so imeli Angloirci malo resničnega vpliva na irsko vlado, ki jo je strogo nadziral britanski parlament.
  • Tedaj je teolog Congar zapisal: Nič odločilnega ne bo moč storiti, dokler rimska Cerkev ne bo povsem opustila svojih zahtev po svetni oblasti in privilegijih.
  • Kristjani na vzhodu Evrope bi se še posebej morali angažirati v teh prizadevanjih, in to brez zahtev po privilegijih in monopolih oblasti.
 •  [imeti, dobiti privilegije, kakršne ... /   [ne imeti, ne uživati privilegijev, kakršne ...
  • Pravica do najboljših nogometašev je vzbujala zavist pri drugih klubih, ki si niso mogli privoščiti privilegijev, s kakršnimi se je postavljal Dinamo.
  • Nobena zahodnoevropska policija nima takšnih privilegijev, kakršne zahteva slovenski policijski sindikat.
  • Imajo visoke plače in privilegije, kakršni veljajo za uslužbence na vojnih območjih, hkrati pa so uro letenja oddaljeni od Benetk ali Aten.
 • privilegiji pri upokojevanju
  • Poleg tega pripravljajo zakon, s katerim bodo zmanjšali poslanske privilegije pri upokojevanju.
  • Socialne korektive, privilegije pri upokojevanju ter zniževanje in oprostitve prispevne stopnje od osebnega dohodka pa bo v celoti krila država iz proračuna.
Na vrh
 
1.1 prednost; kvaliteta
v ednini
privilegij je pogosto naključna prednost ali kvaliteta v načinu življenja, ki se je človek zaveda in jo posebej ceni
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Imeti pod stanovanjem samopostrežno prodajalno, je določen privilegij, seveda, če njeno obratovanje in vse, kar spada zraven (dostava, čiščenje, hrup ...)
  • Je zavedanje smrti nekakšen privilegij, ki nas loči od boga?
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  • Starost je posebna milost, je privilegij. Treba je sprejeti starost in ostati mlad.
  • Čeprav prijaznost ne bi smela biti privilegij, ampak sestavni del zdravljenja, imajo nekateri bolniki slabe izkušnje.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Že med nosečnostjo se ženska naveže na nerojenega otroka, po porodu pa se z dojenjem ta vez samo še krepi, in žal je ta privilegij rezerviran le za mater in otroka.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-da 
  • Upati je, da se bodo današnji in prihodnji rodovi meščanov zavedali žlahtnosti in privilegija, da lahko bivajo v tem prečudovitem mestecu! K O N E C.
  • Prav gotovo spada med tiste dele zemlje, za katere imajo le redki privilegij, da jih vidijo.
  • Tedaj sem imel trideset let. Prav tako velik privilegij je bil, da sem v oddaji nastopal pod svojim imenom, kar je privilegij, ki ga televizija redkokdaj da.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Hočem reči, znanka je imela prav, sliši se otročje, ampak najboljše ideje so vedno preproste, te pa so absoluten privilegij otrok; /.../
  • Nekoč je bilo vse tisto, kar ponavadi katalogiziramo v široki diapazon od nedolžnega sanjarjenja do mističnega in transcendentalnega vizionarstva, privilegija peščice pogumnih, ki so, ne glede na posledice, ki so jih zadele, govorili o tem kot o svoji realiteti, usodi.
  • Tako delo v kmetijstvu ne bo vredno obžalovanja in sramu, ampak bo prednost in privilegij sodobnega človeka.
  • Namesto volčje svobode se otroci odločajo za pasje udobje; raje izberejo privilegij opranega perila in polnega hladilnika.
  • Samopozaba ni le privilegij opijatov in bolezenske izsiljevalske požrtvovalnosti, samopozaba je lahko tudi zdravilo za strah, utemeljen ali namišljen, in najboljši obliž za prenabuhel ego.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Slovenci imamo ta privilegij, da na Schengenski meji pokažemo zgolj osebno izkaznico, drugi pač potrebujejo potne liste ali vize.
  • Zaradi dobro izdelane stanovanjske politike je tak privilegij uživalo precej mladih družin.
  • Z Ireno sva kot fotografa dobila na Greti ta privilegij, da sva se lahko deset minut pred drugimi potopila nanjo in vsaj v začetku potopa uživala v samoti brez navzočnosti "brbotalčkov".
Na vrh