WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
pritrditi glagol
1 izraziti strinjanje
če ČLOVEK pritrdi IZREČENEMU oz. MIŠLJENJU drugega človeka |ali| če pritrdi drugemu ČLOVEKU, s kretnjo ali govorom izrazi, da se strinja s tem, kar je ta izrekel oz. misli
  • kdo pritrdi komu/čemu
  • kdo pritrdi »navedek«
  • kdo pritrdi, da
  KDO/KAJ
   
  • Predvsem etnologi lahko pritrdijo ugotovitvi, da je družina med najzanimivejšimi zgodovinskimi, etnološkimi in antropološkimi temami.
  • "Po tem, kar sem slišal, pa bi težko pritrdil stališču guvernerja Banke Slovenije," je povedal direktor Inštituta za javno upravo ljubljanske pravne fakultete dr. Rajko Pirnat.
  • Županu sta svetnika Janez Movern in Anton Malenšek pritrdila, ki sta menila, da napis ni sporen in da je vsaka stvar, ki uničuje, nasilje, ne glede na to, ali je to komunistično, ali katerokoli drugo nasilje.
  • »Precej neverjetna trditev.« »Ja,« je pritrdila, medtem ko je tuhtala, zakaj je Hale nenadoma načel pogovor o tem.
  • Tu smo že skoraj v socialni psihologiji, vendar bo vsak dober marketinški strokovnjak pritrdil, da se emocij in stereotipov pač ne sme ignorirati.
  • Prav v minulih dneh je generalni sekretar Združenih narodov Kofi Anan sprožil izredno živahno razpravo s tem, ko je pritrdil novinarju BBC, da je bil ameriški poseg v Iraku nezakonit.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Celo več, napetosti med njimi so se zaradi denacionalizacijske teme dodatno zaostrile in treba je nedvomno pritrditi tudi tistim, ki opozarjajo, da so se tudi dodatno spolitizirale.
  • Zelo odločno je pritrdila tudi stališču, da je kontracepcija prepovedovana predvsem zato, ker osvobaja ženske oziroma ljudi nasploh.
  • Kdor vsaj površno spremlja predvolilno kampanjo v ZDA, bo tej ugotovitvi zlahka pritrdil.
 • morati pritrditi
  • Če nekdo za izkazovanje svojo vere Bogu potrebuje nekega zemeljskega posrednika, neko veliko močnejšo osebnost od sebe, ki mora nositi bogato oblačilo z zlatimi obrobami, ki zbuja strahospoštovanje, potem moram vašim besedam pritrditi.
  • No, jaz bi moral delno pritrditi gospodu Peršaku v tem smislu, da je vendarle potrebno ločiti med avtorstvom v ožjem pomenu besede in bi rekel pravicami, ki iz tega izhajajo.
 • treba je pritrditi
  • Toda najprej in uvodoma je treba pritrditi stališču, da mora kriminalitetna politika ostati vezana na načela pravne države in spoštovanje človekovih pravic.
  • Navedenemu je treba pritrditi, vendar revizija tem primerom neupravičeno sama dodaja tudi naslove.
Na vrh
 
1.1 uradno odločiti
če USTANOVA, pogosto sodišče, pritrdi PREDLOGU, TRDITVI, ODLOČITVI človeka ali druge ustanove |ali| če pritrdi ČLOVEKU ali USTANOVI, po premisleku uradno odloči, da se s predlogom, trditvijo oz. odločitvijo človeka ali ustanove strinja, kar pa ima za udeležence navadno določene posledice
  • kdo pritrdi komu/čemu
  KDO/KAJ
   
  • Če pa bi ustavno sodišče nemara pritrdilo pritožnikom, bi verjetno naložilo parlamentu novo uskladitev.
  • Senat je na podlagi podatkov v spisu pritrdil zagovornikom, da upokojeni general med 26. junijem in 7. julijem 1991 ni ravnal tako, kot je želelo vodstvo JLA niti v skladu z njihovimi ukazi ne.
  • Vendar pa je višje sodišče pritrdilo pritožbi pooblaščenca Branka Resnika, da zunajobravnavni senat ne more razsoditi o dejanskem stanju, in to pred izvedbo katerega koli dokaza.
  • Pritožbeno sodišče je pritrdilo sodbi na prvi stopnji - Pokoritev ali pritožba?
  • Senat je pritrdil javnemu tožilcu, da je šlo pri izjavah obsojenca v bistvu le za kritične misli, kar ne more predstavljati kaznivega dejanja sovražne propagande.
Na vrh
2 pozitivno odgovoriti
če ČLOVEK pritrdi vprašanju drugega ČLOVEKA |ali| če pritrdi drugemu ČLOVEKU, odgovori na zastavljeno vprašanje pozitivno
  • kdo pritrdi
  • kdo pritrdi »navedek«
  • kdo pritrdi komu
  KDO/KAJ
   
  • »Vi pa ste ga najbrž večkrat premagali pri biljardu?« Ko sem pritrdil, se je zasmejala tako, da je nagnila glavo vznak in pokazala zelo negovane, bele zobe, a se je nemudoma zresnila, kot da je vsaka dobra volja največji greh, storjen zoper pokojnega Mareta.
  • »Ampak zelo prijazen je bil, kajne?« »Zelo, zelo prijazen,« mu je pritrdila Kyla.
  • »Vidita komet?« je vzkliknil bratranec. Pogledala sva v zvezdnato nebo in mu pritrdila.
  • »Seveda, tam mi nasilnež ni privoščil mirnega spanca,« je pritrdila.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Na vprašanje, ali je zadovoljna s svojim poklicem, je odločno pritrdila vendar nam je povedala, da je bila njena velika želja študij medicine.
  • Kar nekaj minut je Karin potrebovala, da je dojela, da jo je Tomaž zasnubil. Tako hitro je pritrdila, da glava sploh ni utegnila razmišljati.
  • "Velja!" je takoj pritrdil Žiga.
Na vrh
 
3 pričvrstiti
če ČLOVEK pritrdi PREDMET na POVRŠINO oz. na nek drug PREDMET, ga nanj pričvrsti, pri čemer navadno uporabi nek pripomoček, kot so vijaki, lepilo ipd.
  • kdo pritrdi kaj
  • kdo pritrdi kaj na kaj
  • kdo pritrdi kaj s čim
  • kdo pritrdi kaj v kaj
  KDO/KAJ
   
  • Izdelan prtiček napnemo in posebno skrbno pritrdimo vsak pikot.
  • Ker šablone po vsej verjetnosti ni dovolj močno pritrdil, se je s prsti leve roke dotaknil rezkarja, tako da mu jih je poškodovalo.
  • Pri večjih odstopanjih moramo za izravnavo uporabiti kose mavčnih plošč, ki jih nalepimo in z vložki z vijaki pritrdimo na surovo steno, nanje pa nato ploščo.
  • Paličice lahko začasno pritrdimo z lepilnim trakom.
  • Drsnik pritrdimo na trup z nekaj kapljicami raztaljenega lepila iz toplotne pištole.
  • V bližini je Rokova kolegica razlagala staršem, kakšni avto sedeži so primerni za otroke in kako se jih pravilno pritrdi v avto.
  • Sipka in neutrjena tla lahko umirite s prekrivalom iz plastične mreže, ki jo pritrdite v tla s kovinskimi klini ali količki.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Plasti gaze čvrsto pritrdite s trakom ali povojem.
  • Tako jo brez težav varno spravite v prtljažnik, edino, na kar je treba paziti, je, da jo trdno pritrdite.
  • Jeseni, ko listje odpade, mlado vejo usločimo do tal, jo pogrobamo tako, da ostane vrh prost, z lesenim klinom dobro pritrdimo v zemljo in počakamo leto dni.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Pri lesenem stropu moramo nosilce pritrditi na nosilni tram.
  • »Kakega mojstra?« si je mrmral v brado in poskušal z vijakom pritrditi žico.
  • Spoštljivo se je priklonil in pomagal pritrditi z jermeni njuno prtljago na kočijo.
Na vrh
 
3.1 pričvrstiti se
če se ŽIVAL, RASTLINA ali MIKROORGANIZEM pritrdi na drugo ŽIVAL, RASTLINO, ČLOVEKA ali neživo PODLAGO, se nanj pričvrsti s pomočjo lastnih mehanizmov z namenom, da se bo tam nahajal in/ali da bo iz podlage pridobival določene snovi
  • kaj se pritrdi na kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ličinke muh žive v tekoči vodi, kjer se pritrdijo na kamne ali druge živali s pomočjo priseska.
  • Nekatera semena vzklijejo že kar na drevesu, še preden padejo v vodo, in zato da jih voda ne bi takoj odnesla, imajo posebne žepke, ki se napolnijo z vodo, da obteženo seme potone in se pritrdi na mehka tla.
  • Protitelesa, ki pridejo v telo sistemsko (z vbrizgavanjem), mikrobom preprečujejo, da bi se pritrdili na občutljive celice, jim preprečujejo vstopanje v celice, jih zlepljajo v večje skupke, reagirajo s komplementom tako, da raztaplja mikrobe, inducirajo fagocitozo in spodbujajo celice ubijalke, da raztapljajo patogene mikrobe s celično citotoksičnostjo.
  • Ko se pritrdi, začne sesati kri in medcelično tekočino, česar sploh ne čutimo.
  • Učinkovine v soku preprečijo patogenim bakterijam (zlasti Escherichii coli), da bi se pritrdile na sluznico sečil.
  • Njihove ikre imajo nitke, s katerimi se pritrdijo na vodno rastlinje.
Na vrh