WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
pristranski pridevnik
1 naklonjen eni strani
če je ČLOVEK v svojem DELOVANJU ali IZJAVAH pristranski, je bolj naklonjen eni strani in deluje v njeno korist, navadno neupravičeno in ne na podlagi dejstev, ampak zaradi lastnih interesov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Adolf Štorman meni, da se je za rešetkami znašel zaradi pristranskega sojenja.
  • Toda socialni demokrati se s tako pristransko odločitvijo državne volilne komisije niso strinjali.
  • Očitno je, da smo v določenih okoliščinah bolj nagnjeni k pristranskim sodbam kot v drugih.
  • Ali takšna pristranska presoja preteklosti povečuje ugled in vpliv rimokatoliške Cerkve na Slovenskem, naj presodi sama.
  • Očetje, ki so se v ta namen organizirali v forum Podos (Pravice otrok do obeh staršev), v peticijah opozarjajo na pristransko ravnanje centrov za socialno delo, ki so otroke praviloma zaupali v vzgojo, varstvo in oskrbo materam ...
  • V športni gimnastiki se telovadci pogosto pritožujejo nad pristranskimi sodniki, češ da tekmovalci velesil in gostiteljic velikih tekmovanj vedno znova dobivajo previsoke ocene za svoje sestave.
  • Več zgledov ...
  • Gledalci bentimo nad programom, politiki nad pristranskimi novinarji in zaposleni eden nad drugim.
  • Ker je ustavno sodišče razveljavilo sporne odločbe iz volilnega zakona, ki so medije zvedli na zapisnikarje, volilne komisije ne morejo več kaznovati novinarjev za pristransko poročanje.
  • Ker smo v neenakem položaju, nam ne preostane drugega, kot da smo izredno kritični in ne nasedamo krivim informacijam, zlobnim podtikanjem in pristranskim prikazovanjem dejstev.
  • Menila je, da je takšno nekorektno pisanje lahko posledica novinarjevega neznanja ali pristranskega stališča, vsekakor pa pomeni nezasluženo diskreditacijo tožilskega in policijskega dela.
  • Državljani imamo na voljo v glavnem ustrezno prikrojene informacije in pristranske informacije in pristranske komentarje v tisku in elektronskih medijih.
  • Slab novinar pa morda iz koristoljublja ali neznanja napiše pristranski članek.
  • Stranski rezultat dosedanjega konflikta s srbsko politiko je namreč v določenih političnih krogih že več kot desetletje prevladujoč pristranski pogled na kosovsko krizo.
  • Žal iz odgovora veje sprenevedanje ob že tolikokrat posredovanih dejstvih, zavajanje s pristransko interpretacijo dogodkov in navajanjem neresničnih »dejstev«.
  • Zanikal je, da bi Nato med konfliktom v Makedoniji vodil pristransko politiko.
  • Hčeri, ki sta na srečo odlični študentki, sta ženi večkrat očitali pristranski odnos do sina.
  • Tretji vzrok pa je po mnenju komisije odnos nekaterih medijev do Katoliške cerkve, predvsem cinični in pristranski način obravnavanja cerkvenih tem.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Mediji, zlasti dnevni tisk, so politično pristranski.
  • Če je na oblasti tista stranka, iz katere prihaja tudi predsednik države, bodo njegove intervencije veljale za strankarsko pristranske, torej za neugledno reč.
  • V drugem polčasu so Ljubljančanke kljub nekoliko pristranskemu sojenju pokazale boljšo igro, toda proti odličnim Francozinjam so lahko iztržile le časten zaostanek v drugih 20 minutah.
  • Po napeti tekmi in po mnenju prisotnih precej pristranskem sojenju je bil rezultat neodločen ...
  • Morda sem malce pristranska, ampak navdušujem se bolj za angleško strujo.
  • Poročanje je bilo zelo pristransko, polno obtoževanj.
  • Več zgledov ...
  • Ob tem si dovolim še lastno, povsem pristransko zapažanje: prava sega plesalka mora imeti malo trebuščka, ki da v živahnem ritmu ravno pravo vztrajnost, da se boki omamno vrtijo ...
  • Zavedam se, da sem tako kot večina staršev do svojih otrok skrajno pristranski, da rad nekritično povzdigujem njihove talente ...
  • Mediji so popolnoma pristranski in dajejo prednost enemu kandidatu; ne le lokalni mediji, temveč tudi satelitski arabski mediji.
  • Domačinke so v drugem polčasu polagoma prihajale do večje razlike v zadetkih, k temu pa sta jim pomagala tudi izredno pristranska sodnika.
  • Odločno obsojajo predvsem ameriško zunanjo politiko, ki je izrazito pristranska in proizraelska.
  • Arabske države so Bushevi administraciji že dolgo očitale, da se premalo zanima za palestinsko vprašanje ter da je preveč očitno pristranska in naklonjena Izraelu.
 • PRIDEVNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Omenjene sodnice naj bi bile pristranske pri ocenjevanju Ukrajinke Jelene Vitričenko.
  • Naš radio je bil ustanovljen kot neodvisen, toda zaradi obnašanja velike večine drugih medijev, ki so posredno v rokah države in pristranski pri poročanju, delujemo nekako »opozicijsko«.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Hkrati je zanikal očitek, da je Francija v tem vprašanju pristranska, ker skuša postaviti francoske interese nad interese EU.
  • Toda "šjor Božo", kot tega srbskega trenerja še vedno ljubkovalno kličejo v Splitu, je morda vendarle nekoliko pristranski v ocenah.
  • Kot smo poročali, je Simobil vložil zahtevek za revizijo, ker meni, da javni razpis za UMTS ne poteka po zakonu o telekomunikacijah, poleg tega pa naj bi bila vlada kot solastnica Telekoma in posredno Mobitela v postopku pristranska.
 • PRIDEVNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Inteligentnostni testi ne upoštevajo različnih vrst inteligentnosti, poleg tega so pristranski do deklic.
  • Sodišče je razveljavilo sodbo zato, ker je sodnik Jackson ravnal nedopustno, bil v tajnih izjavah za medije pristranski do ene stranke v sporu in dajal zunaj sodne dvorane žaljive izjave o vodilnih delavcih Microsofta.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Marsikomu so se odločitve ocenjevalcev zdele celo pristranske.
  • Matej se zelo rad druži z gledališkimi ustvarjalci, tudi med njihovimi vajami, kar je za kritika načeloma dobro, a tudi nevarno, da bi pri svojem delu postal pristranski.
 • biti pristranski v korist/prid koga
  • To samo potrjuje staro obtožbo katoliške skupnosti, da je severnoirska policija pristranska v korist protestantske skupnosti, pa tudi novo obtožbo, da prenovitev policije pristranskosti ni odpravila ...
  • Sodniki so bili tako pristranski v korist Turkov, da so v polju videli tudi žoge, ki so bile zunaj njega najmanj en meter.
  • Namesto sklepanja, da je vladna politika pristranska v prid konvencionalne družine, je nova desnica dokazovala, da jo vladna politika spodkopava in jo je zato treba spremeniti.
 • pristranski in neobjektiven / neobjektiven in pristranski
  • Čeprav je bil sodnik na prvi stopnji izrazito pristranski in neobjektiven, je višje sodišče enkrat zavrnilo in razveljavilo njegovo sodbo, drugič pa izdalo še pravnomočno sodbo, v kateri je ugotovilo, da Ranc ni upravičen do odškodnine.
  • Eno od stališč, ki si ga skoraj brez izjeme delijo avtorji esejev v zborniku, je tudi prepričanje, da so mediji povečini neobjektivni in pristranski in s tem soodgovorni za mnoge družbene slabosti.
 • nestrokoven in pristranski / pristranski in nestrokoven
  • Nestrokovno in pristransko delo pri tako pomembnih projektih ustvarja zmedo na širši družbeni ravni, tudi na področju šolstva, nacionalne identitete ipd.
  • Zaradi pristranskega in nestrokovnega odnosa pri izbiri reprezentantov se je sevniški karate klub Hypo s še ostalimi 28 slovenskimi klubi odpovedal sodelovanj v reprezentanci.
 • pristranski in zavajajoč / zavajajoč in pristranski
  • Oglasili so se tudi v novomeški Komunali, kjer trdijo, da gre v izjavi sedmih županov za pristransko in zavajajoče prikazovanje stanja.
  • Tako je, po njegovem mnenju, zavajajoča in pristranska trditev, da so Mladino nehali obveščati o svojem delu.
 • enostranski in pristranski
  • Takšna sodba je enostranska in pristranska.
  • Hkrati pa bo partnerstvo v socialnem sporazumu vodilo tudi v vsestransko argumentirano razčiščevanje in urejanje odprtih vprašanj in problemov upokojencev, hkrati pa bo to protiutež često enostranskim in pristranskim obravnavam upokojencev.
 • pristranski in nepopoln / nepopoln in pristranski
  • V odgovoru na članek Romane Špende vam sporočam, da je članek pristranski in nepopoln.
  • Informacija iz medijev pa je vedno nepopolna in pristranska.
Na vrh