WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
prispevati glagol
1 podariti
če ČLOVEK ali ORGANIZACIJA prispeva DENAR ali STVAR, jo podari za določen NAMEN
  • kdo prispeva kaj
  • kdo prispeva za kaj/koga
  • kdo prispeva v kaj
  • kdo prispeva kaj komu/čemu
  • kdo prispeva kaj iz česa
  • kdo prispeva pri čem
  • kdo prispeva poleg koga/česa
  KDO/KAJ
   
  • Pogodbena vrednost investicije znaša 464 milijonov tolarjev, šolsko ministrstvo bo prispevalo polovico normirane vrednosti.
  • George Clooney je imel v New Yorku novinarsko konferenco, na kateri je javnosti zagotovil, da gre denar, ki so ga prispevali za družine žrtev terorističnega napada, tja, kamor mora iti.
  • Vsi obiskovalci, ki bodo kupili vstopnico za ogled filma, bodo sto tolarjev prispevali za nakup ultrazvočnega aparata.
  • Letos bosta semiška občina in ministrstvo za šolstvo in šport prispevala za gradnjo po 7 milijonov, prihodnje leto pa še po 55 milijonov tolarjev.
  • Druga možnost pa je, da bi denar prispevalo mesto iz proračuna, pri čemer bi lahko o najemnikih tudi sami odločali.
  • Zato je nujno in pravično, da se del naših dajatev, ki jih prispevamo v proračun, nameni tistim lastnikom, ki dobro in skladno z načrti gospodarijo s svojimi gozdovi ter vsem nam izboljšujejo kakovost našega življenja in bivanja.
  • Nič od tega, kar so Palestinci prispevali državi, ni ostalo v državni blagajni, ampak je s sredstvi prosto razpolagal Arafat sam.
  • Člani koroškega Društva za boj proti raku so prispevali slovenjgraški bolnišnici 500.000 tolarjev za uvajanje nove metode imunohistokemije, ki omogoča boljše zdravljenje bolnic z rakom na dojki kot najpogostejšo obliko ženskega raka.
  • Več zgledov ...
  • Na ta način bodo iz proračuna prispevali okoli 280 milijonov tolarjev.
  • Ker gre za pomembno naložbo, ki odpira možnost razvoja turizma, bo država pri raziskavi prispevala 65 odstotkov denarja.
  • Denar zanj pa so poleg državnega proračuna prispevale občine Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej ter Zdravstveni dom Ljutomer.
  • Denar za obnovo v nastanitvenem centru so poleg urada prispevali tudi nekateri donatorji in nevladne organizacije, osebe z začasnim zatočiščem, nastanjene v centru, pa so prostovoljno opravile nekatera manjša dela.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Leta 1998 je bilo v štirinajstih ameriških državah že 600 podružničnih organizacij, katerih člani so morali letno prispevati najmanj 500 dolarjev za restavratorska in raziskovalna dela v vatikanskih muzejih.
  • Tajnik dolske občinske uprave Franci Vončina nam je povedal, da bo sanacija strehe stala 3,3 milijona tolarjev, vendar občina ne more prispevati več kot 1,5 milijona.
 • prispevati iz  [lastnega, svojega žepa
  • Američani so iz svojega žepa prispevali le približno petino porabljenih sredstev.
  • Če naj ljudje iz svojega žepa prispevajo več za zasebno starostno zavarovanje, jim je najprej treba znižati davke.
 • prispevati po [x]  [evrov, tolarjev
  • Vsi, organizatorji, igralci in obiskovalci, bodo prispevali po 500 tolarjev.
  • Občini Polzela in Braslovče naj bi prispevali po 24 tisoč evrov, Šmartno ob Paki 20 tisoč evrov, Dobrna pa bo prispevala denar le za vsako novo delovno mesto.
 • prispevati po svojih močeh
  • Prosimo, da po svojih močeh prispevate za letovanje otrok iz Posočja!
  • Nina Prešeren, predstavnica olimpijskega komiteja, nam je ob tem povedala: "Te dni smo vsem 123 udeležencem in delegaciji ter vsem pokroviteljem poslali dopis, v katerem jih prosimo, da po svojih močeh prispevajo denar za simpatičnega Žana, in to na poseben račun OKS.
Na vrh
 
2 doprinesti
če ČLOVEK, ORGANIZACIJA, OKOLIŠČINA ali STVAR prispeva, doprinese h končnemu STANJU
  • kdo/kaj prispeva kaj
  • kdo/kaj prispeva k čemu
  • kdo/kaj prispeva s čim k čemu
  • kdo/kaj prispeva kaj komu/čemu
  • kdo/kaj prispeva pri čem
  • kdo/kaj prispeva poleg koga/česa
  KDO/KAJ
   
  • Zelo pomemben je pravi pristop, ostalo pa prispeva končni rezultat, ki mora biti še posebej prijeten, kot občutek, ko si lično pospravimo posteljo.
  • Na ulicah je bilo veliko vojske in policije, k varnemu počutju pa je prispevalo tudi dejstvo, da bivam v Deželi poštenih ljudi.
  • Zanimivo bi bilo vedeti, ali človek s svojim ravnanjem prispeva k temu, da se začne njegov imunski sistem motiti in namesto povzročiteljev bolezni uničevati sicer zdrave človekove celice.
  • Tako želimo z vsemi načrtovanimi decembrskimi aktivnostmi prispevati k lepšemu prazničnemu vzdušju vseh otrok.
  • Na novo zaposleni so pogosto ustvarjalni in iznajdljivi, saj niso obremenjeni z rutino, tako pa prispevajo podjetju marsikatero novo idejo.
  • Predsednika, od katerih eden dobro pozna razmere na Balkanu, drugi pa Rusijo, sta se strinjala, da Rusija lahko precej prispeva pri odpravi krize na Kosovu.
  • K uspešnosti koncerna so z dobrim poslovanjem poleg matičnega podjetja prispevale tudi vse povezane družbe v Sloveniji in na Hrvaškem.
  • Pivske tropine poleg ostalih hranilnih snovi prispevajo k ugodnemu deležu surove vlaknine v obroku.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • V šestih desetletjih svojega delovanja je zveza pomembno prispevala k rasti in razvoju kulturnih dejavnosti.
  • Raziskovalni inštituti lahko odločilno prispevajo k programski preusmeritvi raziskovalne industrije.
  • Toplarne v zasavskih mestih so veliko prispevale k boljšemu ozračju, kar je opazno predvsem v tistih letnih obdobjih, ko prevladujejo zračne inverzije.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Člani društva želijo s svojimi aktivnostmi prispevati k ohranjanju podeželja in kakovostni rabi njegovih potencialov, med drugimi aktivnostmi žele oživiti tudi kulinarične dobrote in jih ponuditi ljudem, ki se jih spomnijo še iz časov svojega otroštva.
  • S tem seminarjem so organizatorji hoteli prispevati k razvoju podeželja, pokazati možnosti sodelovanja z državami EU in opozoriti na možnost pridobivanja subvencij na področju navadne konoplje.
  • Vsakdo poskuša prispevati izkušnje in svoje videnje, kar nas notranje bogati.
 • GLAGOL+Odv-da
  • Zlasti Amerika je s svojo retoriko veliko prispevala, da se beseda terorizem seli v vsakdanji besednjak.
  • Sprejeta politika plač je prispevala, da so zmanjšali brezposelnost, istočasno pa dosegli izjemno visoko stopnjo gospodarske rasti.
 • prispevati po svojih močeh
  • Članice skušajo po svojih močeh prispevati tudi k razreševanju raznih perečih zadev v občini.
  • Veleposlanika je še prosil, naj po svojih močeh prispeva k ureditvi vprašanja.
Na vrh