WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
prihranek samostalnik
1 neporabljena količina česa
prihranek je količina denarja, časa, energije ali česa drugega, česar nismo porabili
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Stalne stroške njihove uporabe si nato delijo vsi skupaj, kar omogoča prihranke pri teh stroških z vidika posameznega člana.
  • Vsem ta novost prinaša tudi prihranek časa in energije, najpomembnejše pa je, da elektronska redovalnica spodbuja hitro obveščanje in ukrepanje - reševanje težav, ko se to še da.
  • Zavedati se je namreč treba, da gre v tem primeru za dolgoročno naložbo, ki v prihodnje obeta prihranke v zdravstvu.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po njegovi oceni je v EU dolgoročni potencial prihrankov energije 40-odstoten, vendar ves potencial danes še ni ekonomsko upravičen ali tehnično izvedljiv.
  • Glavna prednost tovrstnega poslovanja je prihranek časa in denarja, saj so banke odprte 24 ur na dan, provizije pa so praviloma manjše kot pri običajnem poslovanju.
  • Kompaktna izdelava nam omogoča prihranek prostora.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tolikšne energetske prihranke lahko dosežemo tako pri zamenjavi oken z energetsko učinkovito zasteklitvijo kot pri novogradnjah, če se odločimo za nakup oken z energetsko varčno zasteklitvijo.
  • Pri tem ni pomemben zgolj finančni prihranek, ker teh mladic ni treba nabavljati in plačevati, temveč zlasti zdrav ribji podmladek.
  • Dobro izolirana hiša pomeni velik prihranek energije in s tem denarja, ugodne bivalne razmere in dobro počutje v stanovanju ter uspešno delo.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Dosegli pa so precejšen prihranek pri stroških za elektriko, ko so se z novim dobaviteljem, Elektrom Ljubljana, dogovorili za ugodnejši sistem obračuna, predvsem na račun porabe elektrike za zasneževanje v nočnem času.
  • Hiša nudi petdeset odstotkov prihranka pri energiji, hkrati je tudi potresno varna.
  • Sekvenčno vlivanje omogoča velik prihranek pri ognjestalnih odlivnih materialih in pri izplenu taline.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Začetna naložba je res velika, toda strošek se povrne s prihrankom energije, je poudarila Alenka Burja.
  • Stroške so pokrili s prihrankom zaradi manjše porabe energije in večje učinkovitosti.
  • Svetovanje je ministrstvo plačalo s prihrankom pri znižanju nakupne cene letala.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Grob izračun prihrankov zaradi cenejšega spravila lesa in ob upoštevanju stroškov vzdrževanja cest pokaže, da je zaradi zgostitve gozdnega cestnega omrežja letni čisti donos večji za 59 mark na hektar, kar pomeni povečano donosno vrednost gozdov na blejskem območju za okoli 2000 mark na hektar.
  • Velik delež prihranka je odvisen tudi od teže vozila, ki pa je seveda ne smemo zniževati na račun varnosti.
  • Vsaka minuta prihranka pri izvedbi naročila namreč pomeni prihranek približno 3 milijonov tolarjev letno.
 • kol-SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po oceni podpredsednika državnega sveta Avgusta Majeriča pa ni prav, da je vlada 20 milijard prihranka našla prav pri upokojencih.
  • Leta 2001 pričakujeta 100 milijonov evrov prihrankov pri stroških, leta 2002 240 milijonov evrov, do konca leta 2003 pa 320 milijonov evrov kot rezultat združitve.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Prihranek v proračunu je ogromen, saj mnogi kadilci ne dočakajo pokojnine – a to je motivacija za Pokojninski sklad, ne pa za MzZ.
  • Kot smo že poročali, so člani delovne skupine ocenili, da je možnih prihrankov v zdravstvu v prihodnje za okoli 26,5 milijarde tolarjev.
  • Za mnoge firme pomeni to prihranek v času in denarju.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Ocenjeni finančni prihranek je znašal okrog 3,5 milijarde slovenskih tolarjev, kar je dveletni proračun psihiatrične klinike v Ljubljani.
  • Prednosti takega načina projektiranja so izjemne, časovni prihranek in kakovost projektov pa zagotovo odtehtata stroške za nabavo potrebne opreme.
  • Boniteta oziroma prihranek se giblje med tremi in šestimi odstotki, odvisno od števila zbranih točk.
  • Doseženi prihranki neposredno povečajo dobiček podjetja, poleg tega pa pomeni zmanjšanje rabe energije tudi občutne koristi za okolje.
 •  [prihranek, prihranki na račun česa
  • Pomemben je bil tudi prihranek na račun cenejše surovine iz zaloge in vpliv ugodnejših izhodišč pri oblikovanju cen naftnih derivatov.
  • Ocenjujemo, da bomo strošek odhodka financiranja nadomestili s prihranki na račun zmanjšanja stroškov internega transporta, stroškov logistike in racionalizacije proizvodnje.
Na vrh
 
2 privarčevan denar
navadno v množini
prihranki so denarna sredstva, ki smo jih navadno postopno, v daljšem obdobju privarčevali in so navadno shranjeni na banki
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Vlagateljem vsekakor svetujem, da prihranke vložijo na različnih trgih: evropskem, ameriškem, azijskem.
  • Marsikateri upokojenec pa je že prej porabil zadnje prihranke in poravnal račun za električno energijo, kajti vlada je sklep o bonih sprejela šele dan potem, ko se je iztekel plačilni rok zanjo.
  • Če bi vsi vlagatelji želeli dvigniti prihranke, jih banka ne bi mogla izplačati, saj toliko gotovine sploh ne obstaja.
  • »Mi seštevamo in množimo« se glasi naslov in me nagovarja, naj prihranke vložim v vrednostne papirje pri Krekovi banki.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ko smo v petek, 7. decembra, šestim slovenskim bankam (NLB, SKB, NKBM, Abanki, Banki Koper, Bank Austria Creditanstalt) in Banki Slovenije poslali e-pošto z vprašanjem: »Ali naj devizne prihranke pustimo v banki in počakamo, da se s 1. 1. 2002 samodejno spremenijo v evre, ali pa naj devize zamenjamo v dolarje oziroma v švicarske franke«, smo prve odgovore (NLB, Abanka, Banka Koper) dobili v nekaj urah.
  • Parsons, mož drobne postave, pravi, da je bil prisiljen načeti življenjske prihranke, da lahko vzdržuje kmetijo.
  • Therese ji z zadnjimi prihranki plača sobo, da je lastnica umirajoče ne vrže na cesto.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prepričani so, da je vlaganje prihrankov v vrednostne papirje privlačna dopolnilna oblika varčevanja, še zlasti v razmerah, ko se pasivne obrestne mere nižajo, število vrednostnih papirjev na borzi pa narašča.
  • Dogovor o obdavčitvi prihrankov, ki so ga ministri sprejeli 21. januarja, pomeni, da bo poleg sistema izmenjave informacij deloval še sistem zadrževanja davkov, ki ga bodo uporabljale Avstrija, Belgija in Luksemburg.
  • Res pa je, da banke niso več pravi naslov za plemenitenje prihrankov.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Imela je nekaj prihrankov in si je nameravala kupiti nove kopalke.
  • Edina težava proizvajalcev je, da imajo upokojenci sicer veliko prihrankov (povprečno 200.000 dolarjev na gospodinjstvo, dvakrat več kakor mlajše družine), a jih ne zapravljajo za modne muhe.
  • Pred vojno je imela precej prihrankov, skoraj ves denar pa ji je ob zamenjavah v lire in dinarje propadel.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zato se prihranki varčevalcev trenutno selijo v nekoliko bolj tvegane naložbe, ki jim omogočajo boljši zaslužek.
  • Predvojno poslovanje Ljubljanske banke je bilo predvsem vezano na prihranke državljanov, medtem ko tega denarja niso plasirali v bosansko gospodarstvo.
  • Na eni strani bodo tako višino nominalnih obrestnih mer za varčevanje določale informacije z denarnega trga in na drugi pritisk konkurence, saj si banke prizadevajo za prihranke prebivalcev, ki so glavni del njihovih virov.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Ko je prišel iz vojske, je s prihranki kupil hišo.
  • Po zaključku varčevanja bodo lahko prosto razpolagali s prihranki skupaj z obrestmi in premijami ali izkoristili pravico do dolgoročnega stanovanjskega posojila.
  • Prvo hišo sva uspela zgraditi s svojimi prihranki, saj kredita, ki bi ga dobila, zaradi nizkih prihodkov niti ne bi mogla vračati.
 • živeti od prihrankov
  • Prvih deset mesecev sem bil brez vsega: brez državljanstva, brez zdravstvenega zavarovanja, živel sem od prihrankov pri dobrih sorodnikih.
  • Tako se je zgodilo, da je bil tokrat v hiši zaprt Hamza in družina je živela od prihrankov.
Na vrh