WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
pridevnik samostalnik
1 slovnica
pridevnik je BESEDNA VRSTA oziroma beseda, ki izraža lastnosti samostalnikov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Classicus je latinski pridevnik, ki se nanaša na (družbene) razrede.
  • Beseda “ integracija ” izhaja iz latinskega pridevnika “ integer ” (nedotaknjen, cel).
  • Svojilni pridevniki na - ov pri imenih oseb niso zapisani, so pa, če imajo obrazilo - ev (stričev, Jernejev) ...
  • Če je svojilni pridevnik Chelseajin, brez premišljevanja lahko vsakdo ugotovi, da je Clintonovi hčerki ime Chelseaja.
  • Pri vrstnih pridevnikih se pojavlja sorazmerno velika variantnost, zato smo skušali ugotoviti, ali nam korpus lahko posreduje podatke o povezavi posamezne s specifičnimi nizi sopojavnic.
  • Slovenski slovarji vključno z najnovejšim SPS ne navajajo vrstnih pridevnikov v obliki s priponskim obrazilom - ni / - i kot iztočnic, kljub temu da se v okviru geselskega članka večinoma ponujajo le zgledi stalnih besednih zvez, ki to obliko izkazujejo.
  • Več zgledov ...
  • Scenarij je predvidljiv, banalen in kar je podobnih pridevnikov še: Rdeči imajo miniaturno nuklearno pokalico, red mercury zvano, ki bi v napačnih rokah znala povzročiti nemalo radostne destrukcije.
  • O morebitnih njihovih interesih s kakšnim podobnim pridevnikom bi bilo verjetno grešno govoriti.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Stare dokumentirane oblike pridevnikov so oljikin, oljikov, oljičen in oljski, oljčen.
  • Tudi za pridevnik slovanski imamo dve obliki: Slavic (predvsem ameriška angleščina) in Slavonic; angleška oblika pridevnika slavonski je Slavonian.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Skrajno se bojim uporabljati pridevnike, na primer lepa glasba.
  • Tisk je za Cherie začel uporabljati pridevnike, ki jih prej nikoli ni: elegantna, prefinjena, moderna.
  • Avtor je uporabil pridevnik "popoln" v navednicah nekajkrat v tem poglavju, da bi nagajal pridnim urednikom.
  • Uporabila je pridevnik 'zasirjena', kar se je Tomu zdelo zabavno, saj ga je uporabljala tudi za ljudi, ki so pijani.
  • Bolj pravilno je, če tem pojmom dodamo pridevnik »tranzicijska«.
  • Najbrž ni treba posebej omenjati, da bi pred vsak izdelek lahko dodali pridevnik »domače«.
  • Več zgledov ...
  • Po prvi svetovni vojni so kraju dodali pridevnik Slovenske, da bi se ločil od Konjic v Bosni, leta 1964 pa so postale mesto.
  • Kljub tem dobitkom pa si poteza vseeno zasluži pridevnik katastrofičnosti.
  • Naj omenim edini kader, ki si zasluži pridevnik misteriozni, s katerim pri nas označujejo film: režiser nam omogoči pogled na zlo, ki bedi nad hišo s stare fotografije in se spreminja.
  • Nova palača, v kateri je še dansko veleposlaništvo in nekaj odvetnikov, je medtem že dobila pridevnik finančna.
  • Nemški Freising je prevedel v slovensko Brizno, Brižnik ali Brižnje in od tega dobil pridevnik brizinski ali brižinski.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Pridevniki imajo pripisane primernike, če jih imajo, prav tako je nakazana tudi t. i. desna vezljivost (lačen česa, npr. kruha, slave).
  • Tudi pridevnik 'old' ima značilno mnogopomensko rabo:
  • Ta pridevnik označuje tisto, čemur se verjame, kar je bilo preizkušeno že veliko let pred vojno, kar je bilo in kar je še zdaj dobro.
  • Poseben problem je tu slovnica, ki dejansko ne ločuje kategorije določnosti in pomena vrstnosti, saj naj bi t. i. določno obliko pridevnika uporabljali “ / k / adar pridevnik označuje posebno vrsto predmeta, pred katerim stoji: Ko je beli kruh pošel, je prišel na vrsto črni / ...
 • SAMOSTALNIK0+Odv,+ki+... 
  • pridevnik,  [ki
  • Domislite se treh pridevnikov, ki bi najbolje opisali vašo vodo.
  • V italijanskih slovarjih dobiš tudi kratke opise pridevnika, ki bi se glasili po naše: sporen, dvomljiv, sam s sabo sprt in notranje razdvojen, omahljiv oz. nihajoč značaj.
 • GLAGOL+s/z+SAMOSTALNIK6 
  • Dvajseto stoletje se ponaša s pridevnikom stoletje otroka in vzgoje.
  • Tudi programerji v jeziku C + + imajo že dolgo časa na voljo orodje, ki se ponaša s pridevnikom vizualno.
  • Grško ime nekateri povezujejo z grškim pridevnikom blaisos v pomenu "ki ima ukrivljene noge navzven", latinsko blaesus "jecljav, sesljav".
  • Ime Evgen izhaja iz grškega imena Eugenios, ki ga povezujejo s pridevnikom eugenes "blagoroden, plemenitega rodu".
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Svetlana je slovansko ime, ki je nastalo iz pridevnika svetla.
  • Naslov razstave Dolenjske zgnetenke predstavlja besedno zvezo, ki je nastala iz pridevnika in samostalnika, avtor pa, ki je igro besed in tehnologije izdelave keramike razvijal vrsto let, razstavlja od leta 1996 dalje.
  • Beseda “ integracija ” izhaja iz latinskega pridevnika “ integer ” (nedotaknjen, cel).
  • Priimek Veselič, ki ga ima zelo znana turistična delavka Andreja iz Metlike, izhaja iz pridevnika vesel, ta pa je bil enak že tudi v stari cerkveni slovanščini ter v malce spremenjeni obliki in pomenu tudi v sodobnih baltskih jezikih, še veliko prej pa v indoevropščni in staroindijščini v pomenu dober vasu.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Če je slovenska predpristopna strategija v tem, da kot članica varnostnega sveta drži jezik za zobmi tudi takrat, kadar veliki brat brutalno ter bolj ali manj brezciljno ignorira Kofija, Rusijo, evropske zaveznike in celo lastno parlamentarno večino, je vse skupaj contradictio in adjecto, protislovje v pridevniku.
  • Za vse to pa Slovenija potrebuje ministra, pri katerem pridev diplomatski ne bo le šolski primer protislovja v pridevniku.
 • pridevnik in samostalnik / samostalnik in pridevnik
  • Če imamo zvezo pridevnika in samostalnika, sklanjamo vsakega po svoji sklanjatvi in tako dobimo: priden gospodar, pridnega gospodarja, pridnemu gospodarju, pridnega gospodarja, pri pridnem gospodarju, s pridnim gospodarjem.
  • Gre vendar za to, da ima jezik duha in srce, da ni gola strukturalistična ekshibicija, obremenjena s pridevniškimi in samostalniškimi besedami, ki so bile včasih čisto preprosti pridevniki in samostalniki, pa so z njimi popisovali krasne stvari.
  • Namesto prakse, v kateri sta stilno najbolj tvorna samostalnik in pridevnik, je naraščala stilna moč glagola.
  • V egipčanskem jeziku imajo ženski samostalniki in pridevniki končnico - t. Omejenost samoglasnikov na a, i in u ter ženska končnica - at so značilnosti starih jezikov Bližnjega vzhoda.
Na vrh
 
svojilni pridevnik
vrsta pridevnika
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Svojilni pridevniki na - ov pri imenih oseb niso zapisani, so pa, če imajo obrazilo - ev (stričev, Jernejev) ...
  • Pri tem gre za sámo ime, za ustrezno rabo predlogov, za poimenovanje prebivalcev in za svojilni pridevnik.
vrstni pridevnik
vrsta pridevnika
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pri vrstnih pridevnikih se pojavlja sorazmerno velika variantnost, zato smo skušali ugotoviti, ali nam korpus lahko posreduje podatke o povezavi posamezne s specifičnimi nizi sopojavnic.
  • Slovenski slovarji vključno z najnovejšim SPS ne navajajo vrstnih pridevnikov v obliki s priponskim obrazilom - ni / - i kot iztočnic, kljub temu da se v okviru geselskega članka večinoma ponujajo le zgledi stalnih besednih zvez, ki to obliko izkazujejo.