WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
preživetje samostalnik
1 ne nastop smrti
v ednini
preživetje je stanje, ko neko ŽIVO BITJE ne umre ali izumre, ampak naprej živi oziroma obstaja
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ugotovili so, da prezgodaj rojeni otroci, ki v oddelku za intenzivno nego poslušajo klasično glasbo, hitreje pridobivajo težo, prej zapustijo porodnišnico in imajo več možnosti za preživetje.
  • Edino upanje za preživetje je čimhitrejša zdravniška pomoč in pravilno ukrepanje.
  • Začela se je borba za preživetje, kajti to zahrbtno bolezen je bilo še težje premagati, kot vse najhujše vzpone na Touru skupaj.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Za preživetje potrebujejo posebne infuzije, sicer bodo počasi in ob hudem trpljenju umrli.
  • Teorija in praksa nujne medicinske pomoči zahtevata, da zdravnik poskrbi za preživetje svojega bolnika.
  • Kljub temu da se mnogi kot levi borijo za preživetje orangutanov, je njihova usoda še vedno zelo negotova.
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK3 
  • K večjemu preživetju pomagajo tudi kirurške tehnike, zlasti ponovno odpiranje vratnih krvnih žil, ki možgane oskrbujejo s krvjo.
  • Nobena država v okviru preventive ne plačuje ultrazvočnih preiskav, ki dokazano ne pripomorejo k boljšemu preživetju bolnic z rakom jajčnikov in rakom materničnega telesa.
  • V Himalaji, kjer človek predvsem teži k preživetju, smo Slovenci fenomen, ki ga tudi sami ne znamo razložiti.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V precejšnji meri se je zboljšala možnost preživetja in zmanjšala obolevnost najmanjših otrok, ko smo uvedli t. im. "transport in utero", kar pomeni, da pride nosečnica, ki ji grozi prezgodnji porod, že pred porodom v primerno usposobljeni center.
  • Podatki jim bodo služili za analizo sposobnosti preživetja rib predvsem ob takšnih ekstremih, kot so suše in povodnji.
  • Meja preživetja otroka izven maternice se je v zadnjem desetletju tudi v Ljubljani pomaknila močno navzdol - upanje, da bo njihov otrok preživel in se kasneje normalno razvijal, lahko danes damo tudi staršem, katerih otrok je ob rojstvu tehtal komaj pol kilograma in je bil rojen več kot tri mesece prezgodaj.
  • "Bil sem pri polni zavesti, v organizmu nisem čutil težav," je optimistično pripovedoval Popov, ko so se zdravniki še izmikali jasnim odgovorom o možnosti plavalčevega preživetja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Poleg tega da zmanjša verjetnost ponovitve bolezni in izboljša preživetje pri bolnicah s hormonsko odvisnim rakom, tamoksifen te bolnice tudi ščiti pred nastankom raka druge dojke.
  • Vsa prizadevanja za boljše uspehe zdravljenja, za kar so v zadnjih desetletjih porabili na desetine milijard dolarjev, so sicer nekoliko podaljšala preživetje, niso pa bistveno povečala odstotka ozdravljenih bolnikov.
  • Oblast ima ravnanje ribičev za vandalizem, ki ogroža preživetje dragocene vrste.
  • Da bi zagotovili preživetje kritičnih vrst, kot je puma, je treba doseči uravnoteženo obilje divjih živali po vsem svetu.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Živali imajo močan nagon po preživetju.
  • Ko je strmoglavljal, tako se spominja Kreul, je zmagala njegova želja po preživetju.
 • SAMOSTALNIK0+ob+SAMOSTALNIK5 
  • Ker naj bi bile razdalje, ki bi vplivale na možnost preživetja ob nesrečah, v tem primeru absolutno prevelike, je poslal ministru odprto pismo.
  • Tako so občutki med vožnjo boljši, primerljivi s tistimi v avtomobilih srednjega višjega razreda še pred nedavnim, čvrstost pa jamči tudi nekaj več možnosti za preživetje ob hudih trkih.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Uspešnost zdravljenja in s tem povezano preživetje bolnikov z rakom v nekem okolju sta odvisna predvsem od razširjenosti bolezni ob začetku zdravljenja, spoštovanja dogovorjene doktrine zdravljenja in dostopnosti novih, uspešnejših načinov zdravljenja.
  • Takoj po rojstvu je eno najpomembnejših meril za preživetje mladičev njihova porodna teža, pravi dr. vet. med. Boštjan Vidic.
  • Najpomembnejši organ za preživetje otroka so pljuča.
  • Preživetje ljudi je dostikrat odvisno od pravočasne in strokovne prve medicinske pomoči, zato je nujna mobilna zdravstvena služba, ki prihiti na pomoč ob nesrečah ali nenadnem zastoju srca, ko je potrebno oživljanje.
  • Dokler ne bomo bolje poznali dejavnikov, ki vplivajo na preživetje populacij ptic, tudi vračanje v ujetništvu vzrejenih ptic v naravo ne bo imelo pričakovanih uspehov.
  • Leta 1989 je zahteval prenehanje uporabe vlečnih mrež, s katerimi se mogoče naenkrat prečesati 48 km oceana in ki ogrožajo preživetje podvodnih vrst.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Petletno preživetje dandanes dosega 80 odstotkov primerov, trajno pa ozdravi 40 do 50 odstotkov bolnic.
  • Možnosti za otrokovo preživetje, so mi dejali, so minimalne.
  • Odkriti raka še preden se začne širiti po bolnikovem telesu je torej usodno za bolnikovo preživetje.
  • Skrivnost njihovega uspešnega preživetja je v tem, ker so njihove ličinke jedle zelo različno hrano in živele v različnih razmerah.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • preživetje pri  [raku
  • Če bi upoštevali celotne rezultate študije, smo Slovenci pri skupnem preživetju pri vseh vrstah raka na predzadnjem mestu pri moških (za nami je le Poljska) oziroma na tretjem mestu od zadaj pri ženskah (za nami sta Poljska in Češka) med opazovanimi državami.
  • Možnost za preživetje pri letalskih nesrečah pa bo največja, če se nikoli ne boste usedli več kot tri vrste stran od enega izmed zasilnih izhodov.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • V večini primerov so namreč na plazmidih, majhnih krožnih molekulah DNK, ki si jih bakterijske celice brez večjih težav izmenjujejo in ki so velikokrat nosilci genov, ki mikrobom omogočijo preživetje v neugodnih, spremenjenih razmerah.
  • To se zlasti kaže v zadnjem času, saj jezero vse pogosteje presiha, vse manj pa je tudi tiste minimalne stalne vode v suši, ki omogoča vodnemu življu preživetje v sušnem obdobju.
 • odločati o preživetju
  • Že povsem majhne toplotne spremembe nad snežno odejo lahko odločajo o preživetju teh živali, med drugim tudi tistih, ki sicer premagujejo najhladnejše mesece s pomočjo zimskega spanca.
  • Ravno hitrost velikokrat odloča o preživetju ponesrečencev in prednosti motocikla se kažejo predvsem ob prometnih konicah, na težje dostopnih predelih na podeželju, kjer so pogostejše nesreče z delovnimi stroji.
 • vplivati na preživetje
  • Neugodno vreme v času poleganja lahko bistveno vpliva na preživetje mladičev.
  • Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na preživetje bolnic, so razširjenost bolezni ob diagnozi, ostanek tumorja po operaciji in starost bolnice.
 • pomagati pri preživetju
  • Po eni od teorij naj bi takšen vzorec zebram pomagal pri preživetju.
  • Lahko smo prepričani, da bo sprotno obveščanje in sodelovanje med čebelarji in sadjarji oz. kmetijci veliko bolj pomagalo pri preživetju čebel kot pa enostranski pogled na to problematiko.
Na vrh
 
1.1 zagotavljanje življenjsko nujnih dobrin
v ednini
preživetje je dejavnost, ko si ČLOVEK poskuša zagotoviti življenjsko potrebne dobrine
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Pogosto so že otroci vrženi v boj za preživetje in si morajo na cesti priigrati nekaj rubljev.
  • Čudežni bohinjski raj nudi domačinom vedno manj možnosti za preživetje.
  • Odpuščanja delavcev po vstopu Slovenije v Evropsko unijo ni pričakovati, saj Eta po Maurijevih zagotovilih na prvo mesto še vedno postavlja družbeno odgovornost tovarne do ohranjanja delovnih mest, ki so pogoj za preživetje na podeželju.
  • Leta 1950 sem prišel v ZDA, kjer sem najprej fizično delal, da sem zbral sredstva za preživetje, in da sem potem lahko diplomiral iz mednarodne ekonomije na univerzi v Illinoisu.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Že sedaj je toliko brezposelnih, ki se borijo za golo preživetje, in koliko jih šele bo, če bomo po novi pokojninski reformi morali še kot starčki delati pozno v starost, namesto da bi delovna mesta odstopili mlajšim.
  • Vrisk je Dimovskega opozoril tudi na nevzdržno stanje na področju pokojninskega zavarovanja kmetov, saj kmečke pokojnine že dolgo ne zadoščajo za preživetje.
  • Denar potrebuje za preživetje in tudi za odvetnico ter sodne takse.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Ljudje se za to odločajo, kadar jim majhna posest ne omogoča preživetja.
  • Revščina se je skrila za zidove stanovanj, da obstaja, je kazalo naraščajoče število tistih, ki so zavili v center za socialno delo po pomoč, in tistih, ki so se poleg tega - saj so državne podpore tako nizke, da ne zagotavljajo normalnega preživetja - odpravili še k človekoljubnim organizacijam, torej k Rdečemu križu, Karitas, članom sindikata pa so iz najhujše stiske pomagali pri podravskih svobodnih sindikatih.
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK3 
  • Razdrobljenost in majhnost slovenskih kmetij, težavni pogoji za kmetijsko pridelavo, nezanesljiv kmetijski trg in majhne možnosti za zaposlitev izven kmetijstva narekujejo razvoj novih dejavnosti, ki bi pripomogle k preživetju ljudi na podeželju.
  • Rodil se je v Kranju v delavski družini, v kateri je moralo vseh šest otrok prispevati k preživetju družine z delom svojih rok.
 • GLAGOL+zaradi+SAMOSTALNIK2 
  • Nekateri obdelujejo zemljo zaradi golega preživetja, saj so izgubili delo v tovarnah na Celjskem.
  • Ribarijo zaradi preživetja.
  • V preteklosti so ljudje zaradi preživetja hodili na lov, se preseljevali in pogosto se je zgodilo, da jih je na visokogorskih trgovski poteh presenetil in zasul snežni plaz ali pa so na poti omagali.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pridelava opija je bila za revne prebivalce vir preživetja, zato so jo z zakonom prepovedali šele leta 1959.
  • V starem in v novem svetu je bilo kmetovanje glavni način preživetja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Tisti, ki je znal natančneje predvideti spremembe v naravi, je imel večji ugled in večjo moč, saj je lahko učinkoviteje organiziral delo in omogočil preživetje večjemu številu ljudi.
  • Struktura ljudi, ki se odločajo za podjetniško pot, kaže, da gre večinoma za brezposelne, ki si želijo s samozaposlitvijo zagotoviti preživetje.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Kleni pohodniki morajo pokazati tudi smisel za preživetje v naravi ter poznavanje prve pomoči in Triglavskega narodnega parka, tekmovanje pa od njih zahteva tudi kolektivni duh.
  • Ko so kmetje le našli možnost preživetja v težkih razmerah, se je zapletlo pri papirjih.
  • V pismu, naslovljenem na mestno občino, so zato zaprosili njene predstavnike, naj prekličejo pritožbo ter sodnemu senatu in stečajni upraviteljici Kseniji Toplikar Zorn omogočijo dokončanje stečajnega postopka in poplačilo terjatev - med njimi tudi terjatev nekdanjih delavcev Iverke, da bi jim zagotovili preživetje v obdobju omejenih možnosti za novo zaposlitev.
  • Konec 19. stoletja je čipke izdelovalo 1400 žensk, ki so tako pomembno prispevale k preživetju v ekonomsko težkih časih.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Možje so se ukvarjali s poljedelstvom, vendar to za preživetje družine pogosto ni zadostovalo.
  • Po teh računih znaša potrebni minimalni dohodek za preživetje odraslega človeka letos 37.943 tolarjev.
  • Po drugi strani je potreben boj za razmere, ki bodo omogočale preživetje kmetov z osnovno dejavnostjo.
  • Nekoč sem prebrala neko študijo priznanega strokovnjaka z naslovom ena petina, v kateri napoveduje, da bo že v prvi polovici tega stoletja vso proizvodnjo in pridobivanje hrane za preživetje človeštva, opravila 1/5 ljudi s pomočjo tehnologije.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Čez dve leti ga je ponovno posodobil, moderniziral, v njem pa je bilo prostora za 40 repov, kar je bilo za takratne belokranjske razmere zelo veliko, a tudi dovolj za normalno preživetje na kmetiji.
  • "Splošna politika držav Evropske unije je, da zagotavljajo samozadostnost oskrbe v Evropi, na drugi strani pa, da ohranjajo identiteto kulturne krajine in poskušajo preprečiti pritisk v mesta ter omogočiti preživetje na podeželju," je dejala Janja Kokolj Prošek.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vsak dan od jutra do večera trdo delam za golo preživetje.
  • Kljub veliki kmetiji je premalo dohodka za dostojno preživetje, zato razmišlja, da bi se poleg vsega dela tudi zaposlil ali pa bolj izkoristil domačo žago za obdelovanje lesa drugih lastnikov gozdov.
  • Večina proizvodnih delavcev spada v četrti tarifni razred in jim plača ne zagotavlja normalnega preživetja.
 •  [živeti, biti, znajti se na robu preživetja /   [pahniti, pripeljati na rob preživetja
  • Problematika revščine je eden izmed temnih plati ameriškega kapitalizma, saj v ZDA kar deset odstotkov prebivalcev živi na robu preživetja.
  • Seveda pri tem ne misli vsako osmo družino, ki je na robu preživetja.
  • Židje na čelu s skrajno desnim premierom Arielom Šaronom nameravajo storiti vse za popolno marginalizacijo Palestincev, ki so se v zadnjem letu dni zaradi izraelske blokade znašli na robu preživetja in so, kakor dokazujejo samomorilski napadi, pripravljeni na poslednji obračun.
  • Birokrati so namreč tej morda res najboljši popevkarici vseh časov nenadoma odvzeli status svobodne umetnice in jo pahnili na rob preživetja, češ da nima več sodobnega izraza.
  • Prejšnja vlada je zaradi svoje nesposobnosti pripeljala množice delavcev na rob preživetja in uničevala naše gospodarstvo.
 •  [biti, živeti na meji preživetja
  • Kako bodo s takimi odtegljaji lahko preživele družine, ki so že sedaj na meji preživetja, jim očitno ni mar.
  • Tistim, ki živijo na meji preživetja, je treba zagotoviti, da bodo vsaj nekoliko bolje živeli.
 • živeti na pragu preživetja
  • V Sloveniji živi po zadnjih podatkih na pragu preživetja več kot 13 odstotkov prebivalcev.
  • Večina teh ljudi nenehno živi na pragu preživetja, iz rok v usta z manj kot enim (!) dolarjem na dan.
Na vrh
1.2 ohranitev organizacije
v ednini
preživetje ORGANIZACIJE je njeno nadaljnje obstajanje, kar pomeni, da ne propade
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Za naše podjetje bo to pomenilo še bolj ostro borbo za preživetje kot doslej.
  • Tako se morajo banke v bitki za preživetje opirati na zasebne varčevalce, pri tem pa se vrtijo v neprijetnem krogu dodeljevanja novih posojil, ki jih pogosto nikoli ne dobijo nazaj in pridobivanja kratkotrajnih pologov, ki pa morajo biti vedno na voljo za izplačilo.
  • Decentralizacija velikih in tudi srednje velikih podjetij je nujen pogoj za njihovo preživetje, pri čemer pa je nujna tudi centralizacija sistemov.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ruska podjetja, ki se borijo za preživetje, najprej prenehajo plačevati obveznosti do države in upajo, da jih čim dlje ne bodo opazili.
  • Švicarji množično nakupujejo v Nemčiji, Franciji in Italiji, kjer so cene celo za tretjino nižje, medtem pa se mnoga domača podjetja bojujejo za preživetje.
  • Naša podjetja za preživetje potrebujejo velik in popolnoma odprt trg, hkrati pa morajo biti dovolj konkurenčna, da ga bodo lahko izkoristila.
 • GLAGOL+zaradi+SAMOSTALNIK2 
  • Tovarne izdelujejo pohištvo zaradi preživetja, včasih celo zaradi morebitnega dobička.
  • Don don je tako imenovano podjetje nišar, ki se mora zaradi preživetja hitro prilagajati povpraševanju.
  • Zaradi preživetja se bodo mnoga podjetja rada združila z drugimi.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Dejstva, da ta denar odloča o preživetju malih klubov, se zavedajo pri Romi, pri kateri bodo iz televizijskih prenosov iztržili 37 milijonov evrov.
  • Tudi med trgovskimi družbami so velika podjetja, ki morajo razmišljati o preživetju, po drugi strani pa gospod Tuš, ki je začel iz nič, še naprej uspešno gradi svojo trgovsko firmo.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Izkušnje slovenskih zadrug v zamejstvu kažejo, da sedanja razpršenost proizvodnih in denarnih tokov v Sloveniji ne omogoča gospodarskega preživetja na trgu, ki z zmanjševanjem carinskih ovir in drugih oblik zaščite postaja vse večji, konkurenca na njem pa čedalje ostrejša.
  • Sedanja zmogljivost proizvodnje titanovega dioksida, okoli 40.000 ton na leto, Cinkarni ne zagotavlja preživetja, povečati jo nameravajo na 55.000 ton letno
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ob združitvi, ki je pred vrati, ima zadruga možnost preživetja z vzdrževanjem odkupa pridelkov, s širjenjem proizvodnje, tako sadjarske kot vrtnarske, pridelave zgodnjega sadja in zelenjave ter obnove vsaj dela vinogradniških in sadjarskih površin, je med drugim povedal direktor KZ Vipava Branko Tomažič.
  • Nihče od vodilnih pa ni znal odgovoriti na nekaj ključnih vprašanj zaposlenih in sindikalistov: "Koliko bo manj zaposlenih ob ustanovitvi hčerinskih podjetij, ki bodo na trgu dokazovala sposobnost preživetja, in od kod denar za poračun in normalne plače, če je takšna kriza?
  • Franšize imajo visoko stopnjo preživetja (v ZDA je po petih letih uspešnih kar 95 odstotkov ustanovljenih franšiz) in visok potencial za zaposlovanje ter rasti uspešnih franšizojemalcev.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V projektu, ki je bil vreden vsega 100.000 funtov, je nastal prvi sodobno zasnovan dirkalni motor, ki je skozi sedemdeseta omogočil športno preživetje številnim majhnim angleškim delavnicam.
  • "Nujno potrebujemo stroj, saj bi nam zagotovil preživetje," pove sključeni gospod Kamahula, eden izmed najbolj izkušenih zlatokopov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Meja preživetja podjetja pa je vsaj 500.000 evrov prihodka na leto.
  • V okviru danih možnosti menim, da smo na EU pripravljeni, moram pa poudariti, da velikost sama ni pogoj za preživetje kmetije.
  • "To bi nam omogočilo preživetje kluba in nato postopno vračanje dolgov," pojasnjuje direktor Grega Sever.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Drugi ponudnik pa ni zagotavljal dolgoročnega preživetja podjetja.
  • Problematika ekonomskega preživetja Centra za rehabilitacijo invalidov še vedno ni ustrezno razrešena.
 •  [biti na robu preživetja /   [pahniti, pripeljati na rob preživetja
  • Vse štiri tovarne volnenih tkanin v Sloveniji so v prisilni poravnavi, na robu preživetja je tudi podjetje Bača iz Podbrda, kjer 200 članski kolektiv že več let posluje z izgubo.
  • Če bo do tega prišlo, bo celotno breme padlo na proizvajalce mleka, to pa bi jih pahnilo na rob preživetja.
  • Z nekaj tabelami bomo pokazali, da je zmanjševanje financiranja raziskovalne in tehnološke dejavnosti v zadnjih 10 letih pripeljalo raziskovalno/razvojne institucije na rob preživetja, slovensko znanost in razvojne tehnologije pa spravilo v najslabšo situacijo od osamosvojitve naprej.
 • preživetje na trgu
  • Banke v zniževanje obresti za posojila silijo predvsem tržne razmere, kot delniške družbe pa so zaradi preživetja na trgu seveda prisiljene znižati obresti tudi na depozitni strani.
  • Bodo pa morali v prihodnje, podobno kot tudi vse kmetijske zadruge, za preživetje na trgu izboljšati svojo učinkovitost ter pogajalsko pozicijo na trgu.
 • preživetje in razvoj
  • Na tak način bi dobili možnost dodatnih ukrepov na gospodarskem področju, predvsem za podjetja, ki so tako ali drugače ogrožena, ki nimajo možnosti pridobiti finančnih sredstev za nadaljni razvoj, hkrati pa imajo s programskega, tržnega in razvojnega vidika možnosti za preživetje in razvoj.
  • Samo tako bo namreč dovolj dohodka za preživetje in razvoj kmetije.
 • ukvarjati se s preživetjem
  • Delodajalci se še ukvarjajo s preživetjem krajših obdobij in zato manj z daljnoročnim razvojem, kjer prideta izobrazba in znanje delavcev do izraza v finančnem učinku.
  • Opravičila, da se morajo slovenska tekstilna podjetja ukvarjati s preživetjem, ne zadostujejo več.
Na vrh
1.3 ohranitev položaja
v ednini
preživetje je ohranitev ČLOVEKA ali ORGANIZACIJE na nekem družbenem položaju
 •  
  • V ZDA bi družba, ki bi povzročila takšno škodo, kot jo je bila Orion Ltd, d. o. o., nemudoma propadla; odškodninski zahtevek bi bil tako visok, da bi se direktorji ali pogajali za svoje preživetje ali pa preprosto spakirali kovčke.
  • Njegova zgodba je precej intenzivna slika boja za preživetje v njegovem poklicu in priča o tem, kako zelo veliko dela, študija, pa tudi notranje moči in iznajdljivosti je treba imeti, da se prebiješ.
  • Vedno večji problem postajajo nedovoljena poživila in mamila, s katerimi si mladeniči pomagajo v krutem boju za preživetje v prvi enajsterici, ko je treba na teden odigrati po dve tekmi na vso moč.
  • Ne glede na diktatorjevo preživetje ali padec, bi kurdski separatisti lahko dobili krila.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Šaron se je zaradi lastnega političnega preživetja že pozitivno odzval na njihove zahteve.
  • Za Dravograd je to prva v seriji tekem za prvoligaško preživetje.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Med vrsticami je jasno razbral, da se Pogačnik bori za politično preživetje.
  • Ta čas sta v največjih težavah Mura in Primorje, moštvi, ki sta še pred kakšnim letom krojili slovenski nogometni vrh, zdaj pa se bojujeta za golo prvoligaško preživetje.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • V boju za prvoligaško preživetje bodo odločale medsebojne tekme moštev iz spodnjega doma.
  • Downing street 10 je pred Blairovim obiskom posebej poudarjal vlogo predsednika Clintona v mirovnem procesu na Severnem Irskem, kjer so z nemalo bojazni spremljali predsednikovo bitko za politično preživetje.
  • Ob debatah in polemikah za večinski volilni sistem ali proti njemu se je vnel spopad za politično preživetje v morebitnih povsem spremenjenih predvolilnih, volilnih in še zlasti povolilnih razmerah.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Netransparentno, posredno, tudi nelegalno financiranje volilne kampanje, ki mu je zagotovila politično preživetje, kaže, da lahko o poštenosti pridiga le, če se vnaprej strinja z očitkom, da je njegovo ravnanje dvolično.
  • Ta je v njihovih očeh tisto, česar nimajo, in je faktor, ki lahko odločilno vpliva na volilni rezultat ter jim omogoča politično preživetje.
  • Ob vsem tem pa mu v zadnjem času piha veter še iz tiste smeri, ki je ne potrebuje noben mož in ki močno ogroža tudi njegovo politično preživetje : od njegove žene Sare, 39.
 • mojster političnega preživetja
  • Neverjetni mojster političnega preživetja je izjemno nadarjen, saj vedno znova pritegne pozornost medijev.
  • Vendar je Dimitrij Rupel mojster političnega preživetja.
Na vrh
1.4 ohranitev družbenega sistema
v ednini
preživetje je ohranitev in nadaljnje obstajanje nekega DRUŽBENEGA SISTEMA ali SKUPNOSTI in z njim povezanih DRUŽBENIH POJAVOV, kot sta na primer religija in jezik
 •  
  • To bi bila tudi garancija za preživetje režima predsednika Severne Koreje Kim Džong-ila, s tem pa bi se tudi izognili uveljavljanju zahteve po podpisu sporazuma o nenapadanju, ki ga Pjongjang zahteva od Washingtona, v ameriškem kongresu pa mu močno nasprotujejo.
  • Te razprave je v zadnjih letih nekoliko zasenčilo vprašanje, ali je socializem kot alternativa kapitalizmu sploh sposoben preživetja.
  • Dvojezični napisi, dvojezični otroški vrtci in šole, javna uporaba slovenščine v javnosti in druge ustavno zagotovljene pravice niso ideološki problem, ampak pogoj za preživetje manjšine.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Preživetje religije v modernih sekularnih skupnostih lahko morda razložimo prav s tem, da funkcionira kot instantni moralni vodič, ki olajšuje naše ravnanje v primeru fobičnih, presežnih čustev.
  • Skupščino o katolištvu v tretjem tisočletju imajo za najbolj tehtno in prelomno razpravo v obdobju Janeza Pavla II., saj obsega vse bistvene teme, od preživetja katolištva do združevanja vseh kristjanov in zbliževanja vseh religij.
  • Preživetje civilizacije v tem stoletju ni zagotovljeno, kot ni zagotovljeno niti preživetje demokracije v razvitem svetu.
  • V tretjem delu se ukvarjamo z izvorom in razvojem pisav, v četrtem pa s preživetjem jezikov v prihodnosti in jezikovno raznovrstnostjo.
  • Morda o tem ne razmišljajo veliko, toda že samo mnenje je pomembno za preživetje slovenščine.
  • Sploh pa bo odvisno od tistih, ki dvomijo o preživetju slovenstva, koliko od njih bo imelo slovensko zastavo na svojih domovih.
  • Več zgledov ...
  • Gibanje naj bi pod svojo streho združilo vse, predvsem pa mlade Slovence, ki iskreno želijo preživetje manjšine.
  • SDZ je nastala v enem najbolj kritičnih trenutkov novejše slovenske zgodovine, ko je bilo na preizkušnji preživetje naroda.
 •  [narodovo, narodno preživetje
  • Olajšave, ki jih knjigi velikodušno določi država, so zaradi takšnih tržnih razmer in objektivne jezikovne majhnosti toliko pomembnejše za narodovo preživetje.
  • Še posebej, ker je končni cilj našega članstva v Evropski uniji zagotoviti naše narodno preživetje, ki smo mu v ihti, da bi čim prej prišli do tega cilja, bili pripravljeni žrtvovati - in smo mu tudi dejansko žrtvovali - vrsto prvin, ki so pomembne in celo odločilne sestavine našega narodnega preživetja.
Na vrh
2 prestajanje časovnega obdobja
v ednini
preživetje je prestajanje nekega ČASOVNEGA OBDOBJA na kakem kraju ali na določen način
 •  
  • Tokrat mu je v studiu za belim pianinom delal družbo duet Pop Art, odziv pa je bil velik tudi med gledalci Tretje slovenske mreže, ki so se, kot kaže, že navadili, da so četrtkovi večeri kot nalašč za preživetje prijetnega večera pred televizijskimi ekrani.
  • Izdelek, ki ga naredi v delavnici, je lahko lep okrasek doma pa tudi spomin na preživetje počitnic.
  • Sneg, gorska koča in bližina naših najdražjih - to so tudi želje po idiličnem preživetju silvestrskega večera mnogih izmed nas, sem prepričana.
  • Se vam ne zdi, da je tale kraj malce nenavaden za preživetje poročne noči?
  • Med šolskimi počitnicami bi za izvajanje programa Aktivno preživetje počitniških dni potrebovali še štiri mlade.
  • Lahko bi zatrdili, da imajo starostniki pogoje za kvalitetno in bogato preživetje svojega zadnjega življenjskega obdobja.
  • Več zgledov ...
  • Skupaj s penzionom Jelka na Pokljuki so pripravili možnost preživetja zimskih počitnic na Pokljuki.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pogostimo se lahko v konobi Tople ali Bepo, kjer ob prijetni glasbi nudijo odlične morske dobrote, ki bodo polepšale preživetje romantičnega večera.
  • Predvideni program dvodnevnih prireditev, katerih namen je omogočiti preživetje prijetnega dne vsem članom družine, je bil letos zaradi slabega vremena rahlo okrnjen.
  • V naslednjem poglavju najdete nekaj predlogov za preživetje prostega časa in primerna obdobja zanje.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V nadmorski višini 1110 metrov bo neprezahteven gost za majhen denar našel vse udobje za prijetno preživetje vikenda ali kar teden dni dopusta.
  • Pred letošnjimi počitnicami je Jaki Šport izdal lep barvni katalog, v katerem predstavlja možnosti aktivnega preživetja počitnic pod budnimi očmi teniških trenerjev in učiteljev.
  • Festival je enkratna priložnost za kakovostno preživetje prostega časa, sprostitev in zabavo ob prijetni družbi.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Za vse, ki niso ljubitelji morske vode in dolge vožnje, tudi Gorenjska ponuja obilo možnosti za preživetje dopusta.
  • Čeprav je Idrija daleč od podobe depresivnega rudarskega kraja, po katerem pohajkujejo brezposelni delavci, je še vedno samo majhno mesto s hotelom, kinodvorano, nekaj lokali in albanskima slaščičarnama, tako da so obiski košarkarskih tekem najboljši način za preživetje sobotnega večera.
  • Če je prireditvi naklonjeno še vreme, je to priložnost za preživetje prijetnega vikenda v družbi somišljenikov.
  • Zato si lahko kar takoj izmislite kakšen nov načrt za preživetje tega konca tedna.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Potem bo najbrž zapustil tekmovalno kolesarstvo, se posvetil krpanju družinskih težav ter omogočil prenekateremu Američanu preživetje poletnih počitnic v domačem kraju.
  • Pogostimo se lahko v konobi Tople ali Bepo, kjer ob prijetni glasbi nudijo odlič ne morske dobrote, ki bodo polepšale preživetje romantičnega večera.
  • Teniški center Otočec za 12.500 tolarjev ponuja preživetje aktivnih počitnic v družbi vrstnikov in najrazličnejših športov od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.
Na vrh