WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
prevodnost samostalnik
1 lastnost snovi
prevodnost SNOVI ali MATERIALA je njegova lastnost, da omogoča prehajanje energije, zlasti toplote in električnega toka
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pri sodobnih PVC okenskih okvirjih toplotno prevodnost zmanjšajo različni prekati, zapolnjeni s toplotnoizolacijskim materialom.
  • Dandanes določajo slanost na osnovi meritev električne prevodnosti, ki je sorazmerna koncentraciji raztopljenih soli.
  • Indukcijski čas kristalizacije je bil določen z vizualno zaznavo prvih kristalov KHT in z merjenjem elektrolitske prevodnosti raztopin.
  • Zaradi dobre prevodnosti steklokeramike je toplota po celotnem prostoru enakomerno porazdeljena in konvekcijskega toplotnega toka, ki sicer ustvarja tudi potovanje hišnega prahu, ni več.
  • Vse vode, ki smo jih testirali tisti večer in so imele visoko prevodnost, so po testu z indikatorjem TDS tudi zelo smrdele.
  • Ugotovili so, da ima voda veliko prevodnost, kar kaže na veliko količino raztopljenih snovi v vodi, kar je posledica komunalnih odplak, saj je Trnava kanalizacijski kanal, ki odvaja odplake v Dravo.
  • Več zgledov ...
  • Tanke kovinske, na primer aluminijaste folije, ki imajo nizko permeabilnost za vse pline, pa s prečnim prevajanjem zlahka izničijo učinek nizke prevodnosti nosilnega materiala.
  • Za posodo inox je značilno, da ima dobro toplotno prevodnost in je zato zelo primerna za alkoholno vrenje.
  • Les ima relativno majhno toplotno prevodnost, zato so leseni okvirji tudi brez dodatkov ustrezno toplotno izolativni.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Elektroliza destilirane vode sploh ne poteče, ker je prevodnost vode premajhna.
  • Toplotni učinek je v razmeroma visoki toplotni prevodnosti, ki je tridesetkrat večja od prevodnosti zraka.
  • Ker se prevodnost mleka pri obolenjih vimena precej spremeni, lahko na ta način že zgodaj prej kot z opazovanjem kliničnih znakov - ugotovimo, da je z vimenom nekaj narobe in ustrezno ukrepamo.
  • Z zvišanjem temperature se prevodnost polprevodnikov poveča, in ne zmanjša, kot na primer pri kovinah.
  • Naslednja slabost aluminija je dobro prevodnost toplote.
  • Spremeni se dihanje, krvni tlak, prevodnost kože in še nekaj drugih reakcij, na katere človek ne more vplivati.
  • Več zgledov ...
  • Preprosto povedano - nekateri ljudje se odzivajo predvsem s spremembami v kardiovaskularnem sistemu, drugim se najbolj izrazito spremeni prevodnost kože (elektrodermalna reakcija) in podobno.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Z zvišanjem temperature se prevodnost polprevodnikov poveča, in ne zmanjša, kot na primer pri kovinah.
  • Pri izmeničnem toku pa se prevodnost kondenzatorja veča s frekvenco.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Med električnimi poskusi izmerimo prevodnost vode in znova izvemo, kako naredimo baterijo iz limone; če limon nimate pri roki, je za silo dober tudi paradižnik.
  • Izbirajmo kuhalno posodo iz materialov, ki omogočajo dobro toplotno prevodnost in enakomerno porazdelitev toplote.
  • 90 odstotkov tekočine je destilirana voda, preostalih 10 odstotkov prostornine pa zasedajo razni dodatki, ki izboljšajo toplotno prevodnost tekočine.
  • Elektrode zmočimo, da povečamo prevodnost, in jih namestimo na kožo, najbolje neposredno na boleče mesto.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Izračun letne porabe energije je neposredno povezan s koeficientom prevodnosti in velikostjo oken.
 • kaj ima ... (toplotno/električno) prevodnost
  • Vse testirane slovenske ustekleničene vode so imele veliko višjo prevodnost, kot pa jo telo potrebuje.
  • Tekočine imajo večjo toplotno prevodnost od zraka, zato je hlajenje s tekočinskim hladilnikom neprimerno bolj učinkovito od zračnega hlajenja.
  • Les ima relativno majhno toplotno prevodnost, zato so leseni okvirji tudi brez dodatkov ustrezno toplotno izolativni.
  • Steklo je prozorno, odporno proti koroziji, ima nizko električno prevodnost ter visoko trdoto in trdnost.
Na vrh
 
1.1 o telesu
prevodnost je sposobnost tkiva, da prenaša živčne dražljaje
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Nastajajoča depresije je vzrok, da postanejo živčni končiči še bolj občutljivi, večja prevodnost dražljaja pa ne glede na jakost dražljaja povzroči bolečino.
  • Po drugi strani pa visoke koncentracije kalija krepijo simptome pri astmatičnih bolnikih in negativno vplivajo na prevodnost dražljajev v membranah.
  • Realnih možnosti za okrevanje ni, tako je vsaj pokazal pregled z električnim tokom, ki kaže na prevodnost impulzov po hrbtenici.
  • Hkrati se povečuje prevodnost impulzov skozi živčna vlakna, kar s pridom uporabljajo ruski zdravniki pri zdravljenju Parkinsonove bolezni.
  • S to preiskavo merijo prenos živčnih dražljajev ( prevodnost ) po medialnem živcu v mišice roke.
Na vrh
2 pretočna sposobnost struge
prevodnost potoka ali reke je sposobnost struge, da po njej steče velika količina vode, ne da bi poplavila
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Z obojim želijo povečati prevodnost potoka do take mere, da bi z blatom s plazu nasičen potok hitro stekel skozi vas tudi v primeru velikih padavin.
  • Ministru za okolje in prostor je Arso tako poslala pobudo za pripravo lokacijskega načrta za gradnjo zadrževalnikov visokih vod na povodju Gradaščice in Horjulščice, za usmeritev Gradaščice nekoliko bolj v notranjost Barja, tretji sklop pa je povečanje prevodnosti Malega grabna.
  • Na odsekih, kjer poteka avtocesta neposredno ob reki, pa je treba pogostost poplav zmanjšati s povečanjem prevodnosti struge oziroma z dvigom avtoceste nad gladino poplavnih voda.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Da bi razširili centralni kanalizacijski sitem in povečali njegovo prevodnost, bodo morali zgraditi, tako prostorski plan mesta, desnoobrežni savski zbiralnik od Broda do Centralne čistilne naprave Zalog in vzporednega od Fužin do Zaloga.
Na vrh