WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
preventiven pridevnik
1 namenjen preprečevanju
preventivna DEJAVNOST ali UKREP je namenjena preprečevanju nezaželenih dogodkov in stanj ter varovanju človekovega zdravja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Mladi začenjajo kaditi vse bolj zgodaj, zato bodo preventivni ukrepi naravnani k omejevanju dostopnosti cigaret.
  • Kljub redkosti primerov stekline moramo izvajati in upoštevati preventivne ukrepe.
  • Policija je v sodelovanju z občani, mediji in šolami izpeljala vrsto preventivnih akcij, ki bodo med prednostnimi aktivnostmi mož v modrem tudi v letu 2003.
  • Na AMZS so tudi letos proti koncu oktobra opravili preventivno akcijo, v kateri so brezplačno pregledali okoli 1.500 osebnih vozil.
  • Ošpice so zelo nalezljiva virusna bolezen, ki je bila pred obveznim preventivnim cepljenjem otrok zelo pogosta.
  • V zdravstvenih domovih, pri zasebnih zdravnikih in na območnih zavodih za zdravstveno varstvo so prejšnji teden pričeli s preventivnim cepljenjem proti gripi.
  • Več zgledov ...
  • Mladi so prepričani, da bi s preventivnimi programi lahko zmanjšali število nasilnih dejanj.
  • Da bi zmanjšali oziroma omejili število samomorov v celjski regiji, je skupina strokovnjakov v okviru zavoda za zdravstveno varstvo in v sodelovanju z inštitutom za varovanje zdravja začela v letu 2001 izvajati preventivni program za preprečevanje samomora.
  • Na ministrstvu za zdravstvo so že pred časom jasno povedali, da mora ustrezne prostore za opravljanje preventivne in zdravstvene dejavnosti za zasvojence priskrbeti občina sama.
  • Danes je začel po Sloveniji voziti kardiomobil, vozilo, ki je posebej prirejeno za opravljanje preventivnih zdravstvenih dejavnosti.
  • Da bi staršem pomagali pri vzgajanju in vodenju otrok, je mestna občina Ljubljana v okviru preventivnega delovanja pred petimi leti začela projekt Šola za starše.
  • Večino bolezni prihodnosti bi lahko uspešno zajezili s preventivnim delovanjem.
  • Konec aprila so začele veljati spremembe navodila za izvajanje preventivnega reproduktivnega zdravstvenega varstva.
  • LJUBLJANA Del stroškov za preventivno zdravstveno varstvo živali bodo po novem plačevali kmetje.
  • V okviru akcije so policisti in predstavniki Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na celjskem območju izvedli številne preventivne aktivnosti in prišli do zanimivih pozitivnih ugotovitev.
  • Ljubljana - V okviru evropskega tedna boja proti raku in številnih preventivnih aktivnosti je bil včeraj v Ljubljani dan odprtih vrat onkološkega inštituta.
  • Torej je odkritje možnosti, da bi ženska zbolela za to vrsto raka, še toliko bolj pomembno, ker je mogoče začeti preventivno zdravljenje.
  • Farmacevt v lekarni se zaveda vloge pri samozdravljenju, ker skupaj s pacientom sprejema odgovornost za uporabljena zdravila in s svetovanjem o izvajanju samozdravljenja in o zdravem načinu življenja skrbi za preprečevanje širjenja bolezni in za preventivno zdravljenje.
  • Znanstveniki so v novejšem času temeljito preučili učinke gloga in potrdili smiselnost njegove uporabe v preventivne namene.
  • Z rehabilitacijo revmatika začnemo čim prej, najbolje takoj na začetku bolezni, ko ima pretežno preventivni namen: preprečuje nastanek deformacij, skrajšav mehkih obsklepnih delov in slabenje mišic.
  • Države, ki izvajajo smrtno kazen, v svoj zagovor poudarjajo, da ima kaznovanje te vrste preventivne, predvsem pa pozitivne učinke na družbo.
  • Tudi tuji strokovnjaki ugotavljajo, da so stroge kazni za zvodnike in tihotapce z belim blagom nujne zaradi svojega preventivnega učinka, saj postane ob grožnji večletne zaporne kazni taka dejavnost bolj tvegana in manj dobičkonosna.
  • V zobozdravstveni vzgoji imajo pomembno vlogo sestre stomatološke smeri, ki opravljajo praktično preventivno delo z otroki po vrtcih in šolah.
  • In če so nekoč gasilci skrbeli predvsem za borbo proti rdečemu petelinu, je danes prednostna naloga društva preventivno delo.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • V kletnih prostorih je zdaj tudi sodobno urejena okrepčevalnica, letos pa bodo opremili še prostore, ki bodo namenjeni zdravstveno preventivnemu delu in seznanjanju bolnikov z zdravim načinom življenja.
  • Mariborska podružnica Druš - tva za zdravje srca in ožilja, ki šteje že tisoč članov, bo na današnjem letnem zboru v dvorani Union ocenila opravljeno zdravstveno preventivno delo v minulem letu.
  • Ker je trta večinoma povsod že odcvetela in ker so vremenske razmere ugodne za širjenje peronospore, svetujemo vinogradnikom predvsem preventivna škropljenja z uporabo sistemika, kombiniranega z bakrom, kot je npr. curzate E ali mikal B ali ridomil plus.
  • Ker sem domačinka in zdravnica, ki se ukvarja s preventivno dejavnostjo, se trudim, da bi v okviru zdravstvenega doma ohranili predvsem preventivne dejavnosti in zaposlovali domače zdravnike.
  • Orožniki poudarjajo, da je operacija volk izključno preventivnega značaja in ugotavljajo, da so njeni rezultati pozitivni: število ilegalnih prehodov meje se je namreč znižalo.
  • Sodobna prašičereja temelji na kontinuirani proizvodnji od oploditve svinj do prodaje pitancev, kar zahteva promptno prodajo, ki nima nič opraviti z all in all outom, ki je izključno zdravstveno preventivni ukrep ter je mogoč le v masovni prašičereji.
 • iz/zaradi preventivnih razlogov
  • Slovenska policija namreč ne postavlja radarjev "za hec", ampak iz povsem preventivnih razlogov.
  • Prekuhavanje vode priporočajo predvsem zaradi preventivnih razlogov.
 • preventiven in kurativen / kurativen in preventiven
  • Pri ambulantah za otroke so v novem zdravstvenem domu popolnoma ločili kurativne in preventivne ambulante, tudi s posebnim vhodom.
  • Tudi v Strunjanu smo odprli ambulanto za osteoporozo z diagnostičnim pregledom ter preventivnimi in kurativnimi programi.
  • V zdravstvenem doma sicer trenutno vlada gneča: v prostorih otroškega dispanzerja obenem potekata kurativna in preventivna dejavnost, prostorsko stisko občutijo tudi pri medicini dela, ginekologiji in rentgenskih pregledih.
 • preventiven in represiven / represiven in preventiven
  • Do 12. septembra bodo policisti izvajali preventivne in represivne akcije s skupnim nazivom Varna šolska pot.
  • Trenutno imamo pri doseganju boljše ravni varnosti v cestnem prometu najdaljšo tradicijo pri preventivnih in represivnih dejavnostih, najučinkovitejši pozitivni dejavnik so sodobne štiripasovne avtoceste.
  • V žalskih strokovnih službah, policijski postaji ter svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so pripravili program in lokacije posameznih točk, kjer izvajajo represivne in preventivne ukrepe.
Na vrh
 
1.1 namenjen odkrivanju
preventivni PREGLED je namenjen odkrivanju bolezni ali nepravilnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ozaveščenost žensk v Sloveniji je še zelo nizka, saj približno polovica žensk ne hodi na redne preventivne preglede in tudi zato je zadnja leta več obolenj.
  • Avtobus, ki preseže predpisano starost dvanajstih let, mora poleg rednih polletnih tehničnih pregledov opraviti tudi trimesečne preventivne tehnične preglede.
  • Zaradi predrakavih sprememb ženska nima nobenih težav, zato je edini način zgodnjega odkrivanja preventivni pregled.
  • Program ZORA spodbuja ženske k rednim preventivnim ginekološkim pregledom.
  • Servisne delavnice skoraj vseh avtomobilskih znamk zadnja leta v jesenskem času vabijo na večinoma brezplačne preventivne preglede vozil in pripravo na zimske vozne razmere.
Na vrh
preventivni napad / preventivna vojna / preventivni poseg / preventivni udarec
vojaška akcija, ki jo izvede država ali organizacija, da bi preprečila možnost napada druge države ali organizacije
 • Ruski predsednik je dejal, da hoče Moskva ohraniti pravico do preventivnih vojaških napadov.
 • Po mnenju severnokorejske tiskovne agencije KCNA je šlo za vohunjenje za pomembnimi cilji, ki bi lahko postali tarča v preventivnem napadu na državo.
 • Rusija je pred dnevi vznemirila mednarodno javnost s sporočilom, da si, tako kakor ZDA, jemlje pravico do preventivnih napadov v tujini.
 • Vojna proti terorizmu ni defenzivna vojna, ki odgovarja na napade, ampak preventivna vojna, ki napade preprečuje.
 • V izjavi slovenske komisije Pravičnost in mir piše, da je ideja » preventivne vojne« nevarna in nesprejemljiva z vidika morale in mednarodnega prava.
 • Ideja preventivne vojne je nevarna in nesprejemljiva z vidika morale in mednarodnega prava, dolžnost je preventiva proti vsaki vojni, ne pa preventivna vojna.
 • Več zgledov ...
 • Novost, za katero pa je osebno odgovoren George Bush, je le to, da se po 11. septembru 2001 opozorilo o preventivnem udarcu uporablja tudi za boj proti mednarodnem terorizmu.
 • Štirje ljudje so bili ubiti v Šehadovi hiši, ki je bila tarča »ciljne operacije«, o katerih izraelska vojska trdi, da so preventivni udarci za zaščito izraelskih civilistov pred samomorilskimi napadi.
 • Preventivni poseg je ofenzivna taktika, ki lahko sicer okrepi našo varnost, a le če je splošno legitimna.
 • A če sme Amerika delovati na svojo roko in preventivne posege upravičevati z argumentom samoobrambe, zakaj ne bi imele enake pravice Rusija, Kitajska in druge države?
preventivna diplomacija
preprečevanje nastanka konfliktov med državami in zmanjševanje njihovega obsega
 • Veliko govorimo o preventivni diplomaciji v zvezi s kriznimi žarišči, premalo pa se zavedamo pomembnosti preventivne diplomacije v bilateralnih odnosih in odnosih z Evropsko unijo.
 • Ministri so pregledali položaj v jugovzhodni Evropi in Dini je dejal, da so vse tri države pripravljene skupaj pomagati pri premagovanju težav in pri preventivni diplomaciji, ki naj preprečuje nove spore.
 • Preventivna diplomacija ni preprečila konflikta, njen optimalni cilj pa je bil tudi tedaj nekakšen status quo, zamrznitev stanja na vrhu spopada, ne da bi se konflikt tako ali drugače razrešil.
preventivna diagnostika
pregledovanje telesa z namenom zgodnjega odkrivanja bolezni in njihovega zdravljenja
 • Gre namreč za preventivno diagnostiko s pomočjo računalnika, ki nam pove če in koliko smo zdravi.
 • Ukvarjajo se s preventivno diagnostiko stanja in sprememb v organizmu.
 • V programskem svetu je bilo slišati, da je projekt preveč širokopotezno naravnan in da bi morda kazalo namesto petih zvezdic novemu medicinsko rehabilitacijskemu centru ob sicer vrhunski preventivni diagnostiki in bogati fizikalni terapiji s termalno vodo ter rekreativnimi in sprostitvenimi programi nadeti eno zvezdico manj.
preventivna medicina
veja medicine, ki se ukvarja s preprečevanjem bolezni in osveščanjem ljudi
 • Na Kranjskem je vpeljal cepljenje otrok proti črnim kozam in je tako zaslužen za uvedbo te oblike preventivne medicine.
 • Bolezni arterij kljub vsem naporom sodobne preventivne medicine povsod po svetu še vedno zasedajo neslavno prvo mesto, ko gre za vzroke smrti.
 • Cepljenja so ena od osnovnih orodij preventivne medicine, zlasti za popotnika, ki je v tujih okoljih izpostavljen manj znanim povzročiteljem.
preventivno zdravljenje
uporaba zdravil ali zdravljenje v zdravilišču z namenom preprečevanja razvoja bolezni
 • Torej je odkritje možnosti, da bi ženska zbolela za to vrsto raka, še toliko bolj pomembno, ker je mogoče začeti preventivno zdravljenje.
 • Ponavljanje bolezni, tako kažejo študije, se s tem preventivnim zdravljenjem drastično zmanjša na pet odstotkov izhodiščne vrednosti.
 • Bonitete, kot so uporaba avtomobilov v zasebne namene, plačilo zavarovalnin, pravica do preventivnega zdravljenja v zdraviliščih in podobno, pa naj bi odpadle.
 • Pri tem naj »investicije v ljudi«, na primer spodbujanje izobraževanja, preventivnega zdravljenja v zdraviliščih in podobno, ne bi bile obdavčene.
generalno preventivni namen/učinek (kazni)
kazen med ljudmi vzbuja prepričanje, da kazniva dejanja niso dopustna in da se pravil ne sme kršiti
pravo
 • Medtem ko v generalni policijski upravi predloga amnestije niso želeli komentirati, je svetovalec vlade na ministrstvu za notranje zadeve Drago Kos opozoril, da naša sodišča v konkretnih primerih že tako posegajo po kaznih, ki so bliže minimumu predpisanih, in da je generalno preventivni učinek kazni v Sloveniji majhen.
 • In dokler nobena od omenjenih zadev (ena je že padla v vodo) ni sodno dokazana, so vsi imenovani sicer nedolžni, a je stikanje po njihovih stanovanjih doseglo generalno preventivni učinek: da ja ne bodo mislili (oni in drugi), da lahko počnejo z denarjem, kar hočejo (tudi če ničesar ne počnejo).
specialno preventivni namen/učinek (kazni)
kazen je namenjena storilcu kaznivega dejanja, saj ga odvrača od ponovnega kršenja zakona
pravo
 • Specialno preventivni namen kaznovanja, ki je prevladoval do sredine sedemdesetih let, se je od takrat naprej začel umikati vse močnejšemu vplivu zagovornikov generalno preventivnega namena kazni.
 • Iz penoloških raziskav je tudi znano, da se po določenem številu let specialno preventivni motivi kaznovanja spreobrnejo in postanejo svoje nasprotje: dolgoletna kazen postane depresivno vegetiranje in štetje časa, obsojenec pa lahko izgubi še tiste socialne komponente, ki jih je morda pred prestajanjem zaporne kazni imel.