WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
prevajati glagol
1 spremeniti v drug jezik
če ČLOVEK prevaja napisano ali govorjeno BESEDILO, ga spremeni iz enega JEZIKA v drugi
  • kdo prevaja
  • kdo/kaj prevaja kaj
  • kdo prevaja koga
  • kdo/kaj prevaja iz česa
  • kdo prevaja kaj/koga iz česa
  • kdo/kaj prevaja v kaj
  • kdo prevaja kaj/koga v kaj
  • kdo prevaja kaj/koga za koga
  • kaj se prevaja
  • kaj se prevaja v kaj
  KDO/KAJ
   
  • Recimo, da prevajate tekst s področja, v katerem niste najbolj podkovani, kot so podnapisi za film o hokeju na ledu.
  • Si predstavljate človeka, ki prevaja besede po vrsti, kot padajo, ne da bi sledil smislu?
  • Študirala sem slovenščino in srbohrvaščino, prevajala poezijo, objavljala v strokovni jezikoslovni literaturi.
  • Kadar kuharsko knjigo prevajam, se moram zanesti predvsem sama nase, mislim, da po toliko letih dela že takoj natančno vem, kaj je dobro in kaj ne.
  • Poleg Tomaža Šalamuna edini slovenski pesnik, ki je požel mednarodno slavo, saj njegove knjige prevajajo celo na Japonskem.
  • Josip Osti, prevajalec, pesnik in pisatelj, ki se je rodil v Bosni, je začel slovenske pesnike prevajati pred dvajsetimi leti.
  • Pri Založbi Učila sistematično prevajajo tudi trše žanrske avtorje.
  • Prvi poskusi, da bi jezike prevajali stroji, so naleteli na posmeh.
  • Več zgledov ...
  • ... prihodnje leto zaposlili prve uradnike iz držav kandidatk, ki bi prevajali jezike novih držav članic ter izvajali programe na področju širitve ...
  • Da bi bralci iz sosednje Rusije še lahko posegali po njegovih knjigah, jih je sam prevajal v ruščino, kar mu je seveda jemalo ogromno časa.
  • ... ker ne zna angleško, je vztrajal, da jim bo spregovoril v nemščini, prevajalka pa ga je prevajala v slovenščino.
  • Slovar to prevaja kot vljudnost ali oliko.
  • Predavanje bo iz nemščine prevajal slovenski jungovec dr. Jože Magdič.
  • Pisal je tudi satirične pesmi in prevajal iz več jezikov.
  • Prva od treh predstavljenih avtorjev je Angležinja Lavinia Greenlaw, pesnica, ki redno piše za literarne revije in katere dela precej pogosto prevajajo v druge jezike.
  • Ker so Nemci pri meni doma našli nekaj listov knjige Hermanna Raushninga Hitler m'a dit, ki sem jo za neko italijansko založbo prevajala iz francoščine v italijanščino.
  • Ne verjamem, da lahko ima večernica kakšen poseben vpliv na to, kaj se po založbah prevaja.
  • prevajati kot kaj
  • kaj se prevaja kot kaj
  • prevajati s čim
  • kaj se prevaja s čim
  • prevajati v čem
  NAČIN
   
  • Torej sta bila čin poročnika iz avstrijske vojske in podporočnika iz jugoslovanske vojske dejansko enaka in bi morali, če bi hoteli biti dosledni, avstrijskega lajtnanta prevajati kot podporočnika.
  • Japonska beseda anime izvira iz francoske besede in se prevaja kot animacija.
  • Izraz market maker se pri nas prevaja kot posebni borzni posrednik, kar ne ustreza povsem.
  • Tako so se na zadnjem (hkrati tudi prvem) jezikovnem posvetu marketinški strokovnjaki in jezikoslovci skregali že pri prvem vprašanju: ali lahko "marketing" prevajamo s "trženjem"?
  • Esej se nazaj v slovenščino prevaja s poskus (fr. essai »leposlovni poskus«), vendar je beseda uveljavljena v tistih pomenih, ki s prostim spisjem nimajo nobene zveze ...
  • College, ki ga verjetno težko prevajamo z besedo internat (najbolje se obnese beseda kolegij), je pravzaprav res najbolj podoben internatu.
  • Moja prednost je, da imam redno službo in torej lahko izbiram tisto, kar bom prevajala z največjim veseljem.
  • Odločili so se, da bodo vse predstave v abonmaju prevajali s pomočjo podnapisov v italijanskem jeziku ter začeli z abonmaji za italijansko govoreče gledalce.
  • Več zgledov ...
  • Dvojezični otroci si morajo v mislih prevajati iz jezika, ki ga slabše obvladajo, v jezik, ki ga bolje znajo
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Na Jožefovem hribu v Celju so tako v teh dneh različna predavanja in razprave, ki jih simultano prevajajo v različne tuje jezike.
  • Domnevni morilec je včeraj v sodni dvorani brezčutno poslušal besedilo obtožnice, ki so mu jo sproti prevajali, in je ni komentiral.
  • Povsem jasno je, da iz vseh jezikov ne bo mogoče neposredno prevajati v jezik tistega, ki bo potreboval prevajalsko storitev.
  • ... opaža, da se pogosto prevajajo tiste knjige, za katere dobi založnik najboljše pogoje, ne pa nujno najkakovostnejša dela.
  • Vendar ne gre za še enega ameriških psiholoških priročnikov, ki jih pogosto prevajajo tudi pri nas, pri katerih vam skuša avtor s prgiščem nasvetov predvsem prodati knjigo.
  • Lahko tri mesece intenzivno prevaja in potem kakšen mesec samo piše.
  • Odkar je prvi med enakimi v radijski hiši, kot pravi, nima časa za prevajanje, prej je rad prevajal iz ruske literature.
 • kol-PRISLOV+GLAGOL
  • Veliko je prevajal iz nemščine in je soavtor knjige Nemška književnost.
  • 1890 Rodil se je češki pisatelj Karel Čapek, eden redkih čeških pisateljev, ki so ga veliko prevajali v druge jezike (umrl leta 1938).
 • PRIDEVNIK0+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Moder se drži načela, da je treba vse prevajati iz izvirnika, torej prevaja iz 25 evropskih jezikov iz vseh razen madžarščine.
  • Niste odgovorili na vprašanje, zakaj je potrebno prevajati nekatere že uveljavljene računalniške izraze, naprimer kratice (WWW).
  • ... Attilo Józsefa, ki je pri nas zelo znan, a ga je težko prevajati, saj ima zapleten jezik in ritem, proti koncu življenja ko je vse bolj izgubljal razum pa je pisal po prostih asociacijah, brez formalne zgradbe.
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  • Sanja o službi, v kateri bi lahko prevajala in uporabljala vsa tista znanja, ki si jih je nabirala v preteklih letih s športom in z življenjem nasploh.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Že v začetku petdesetih let sta z mojim očetom prišla do sodobnih dramskih besedil in jih začela prevajati.
  • Ob pridružitvi petih uradnih jezikov, bodo morali prevajati gradivo v 240 jezikovnih kombinacij, je opozorila Colariceva.
  • Tudi Hieronim, avtor Vulgate, latinskega prevoda Biblije, eden največjih humanistov svojega časa, je zagovarjal podobno stališče, češ da prevajalec ne sme prevajati »besede z besedo, temveč smisel s smislom«.
  • Schillerja je skušal prevajati še Stanko Vraz, ki je v letih 1834/35 v Gradcu načrtoval almanah pesniških prevodov iz raznih jezikov.
  • Iskra Prins je predstavila majhen optični bralnik, ki zna prebrano besedilo sproti prevajati v različne jezike.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Vsi, ki se ukvarjajo s področjem računalniškega prevajanja enoglasno trdijo, da računalniki nikoli ne bodo mogli prevajati literature.
  • Meni, da kdor ni pesnik, ne more prevajati poezije, za to samo znanje jezika ni dovolj.
 • GLAGOL+in+GLAGOL
  • V samostanskih skriptorijih so menihi prepisovali in prevajali številne knjige in s tem Ivanovo proslavili kot versko in kulturno središče države.
  • Veliko je pisal in prevajal, saj je tekoče govoril nekaj jezikov, med njimi nemško, italijansko, francosko, hebrejsko in latinsko.
  • Oče je ves čas nosil knjige, ogromno bral in prevajal.
 • GLAGOL+in+GLAGOL
  • V bogoslužje sta začela uvajati jezik makedonskih Slovanov in ustanavljati šole, v katerih so prevajali in prepisovali grške cerkvene knjige.
  • Ohranjal je sicer stik s slovenskim kulturnim prostorom, prevajal in pisal vrsto esejev o pomembnih, tedaj pri nas domala neznanih ali prezrtih mislecih ...
 • kaj bi lahko prevajali kot ... / kaj lahko prevajamo kot ...
  • ... so pri podjetju Demotec za oskrbo parkljev krav črno - bele in rdeče - bele (rdeči holstein) pasme razvili pripomoček, in sicer merilo »Klauen - Check«, kar bi prosto lahko prevajali kot šablona za parklje.
  • ... tokrat pa se vrača na azurno obalo s pomenljivim naslovom Vou para casa, kar lahko prevajamo kot Vračam se domov ali, filmu ustrezneje, Grem domov.
 • prevajati (kaj) iz česa v kaj
  • Med letošnjim posredovanjem v Iraku je bila peščica ameriških vojakov poskusno opremljena s pripravo v velikosti dlančnika, ki je prevajala iz angleščine v arabščino.
  • Če znate prevajati iz angleščine v nemščino, se lahko pridružite mednarodnemu podjetju po svetovnem spletu.
  • Že nekaj mesecev prevaja iz nemščine v slovenščino strokovne tekste za neko našo marketinško agencijo.
 • prevajati kaj v  [x jezikov
  • Razprave bodo simultano prevajali v 13 jezikov, saj je bila večina žrtev iz emigrantskih družin.
  • Eden izmed problemov v Pekingu je bil tudi tokrat jezikovne narave, saj so vsakega od uvodnih govorov prevajali v pet jezikov.
Na vrh
 
2 pretvoriti v drugačno obliko
če ČLOVEK prevaja OBČUTKE ali IDEJE v drugačno OBLIKO, jih pretvori v drugačno izrazno sredstvo
  • kdo prevaja kaj v kaj
  KDO/KAJ
   
  • Občutke prevajajte v besede, saj le tako lahko drugemu sporočite, kaj čutite in kako doživljate odnos.
  • Kar nekam prizadelo me je, ko sem zapazil, da me pozorno opazuje in svoje, na mojem liku zapažene vtise, mirno prevaja v besede.
  • K temu je dobršen del prispevala tudi glasba Alda Kumarja, ki v zvočno podobo prevaja mitologijo, ljubezen in lepoto.
  • Tomaž Lavrič, ki te kolumne v moje veliko zadovoljstvo prevaja v podobe, se je pravkar vrnil z največjega evropskega festivala stripa v Angoulemu ...
  • S pomočjo sodobnih medicinskih raziskav umetnik dokumentira in prevaja v digitalno obliko zapise lastnega telesa.
  • Vsakdanjih izkušenj ne znamo prevajati v filmski jezik kot npr. naši južni bratje.
  • V modernem teatru že dolgo ne uprizarjamo romanov, niti ne govorimo dram - ampak vse to prevajamo v jezik gledališča, v najbolj kompleksen jezik, ki ga poznamo, v neverbalno, dinamično energijo.
Na vrh
 
2.1 računalništvo
če RAČUNALNIŠKI PROGRAM prevaja PODATKE, jih spremeni v drugačno OBLIKO
  • kaj/kdo prevaja kaj
  • kaj/kdo prevaja kaj v kaj
  • kaj se prevaja
  • kaj se prevaja v kaj
  KDO/KAJ
   
  • Vsi prevajalniki znajo prevajati kodo, napisano v standardnem C + +, in vsi podpirajo zelo podobne (majhne) zbirke nestandardnih rešitev.
  • Če boste kodo prevajali v načinu za razhroščevanje, bo povezovalnik namesto te knjižnice hotel imeti python15 _ d. lib, ki je v binarnih distribucijah pythona ni.
  • Prek nje se prenašajo in dnevno osvežujejo podatki, lastnik lahko deska po internetu, si na dlančnik namešča programe in namestitve ter jih prek zibke prevaja v ustrezen programski jezik, ki ga dlančnik razume.
  • Ker se koda v javi prevaja v vmesni jezik (java bytecode), je povsem mogoče izdelati prevajalnike, ki izdelajo enako vmesno kodo za poljuben programski jezik.
  • Programske predmete prevaja v strojno kodo, poleg tega pa lahko s popolnim razvojnim orodjem pišemo lastne predmete v C + +, ki jih vgradimo v program.
  • Ko datoteke izvažate, njihovo vsebino prevajate v obliko, ki jo lahko ciljni program odpre in uporabi.
Na vrh
3 omogočati prehajanje energije skozi snov
če SNOV ali MATERIAL prevaja ENERGIJO, na primer elektriko ali toploto, lahko energija prehaja skozi ta material
  • kaj prevaja kaj
  KDO/KAJ
   
  • Voda prevaja toploto tridesetkrat hitreje kot zrak.
  • V mikroelektroniki na primer uporabljajo posebna lepila, ki prevajajo elektriko.
  • Najboljša toplotna zaščita so polyamidni materiali, kot sta fleece in polartec, ki zelo dobro zadržujejo temperaturo, prevajajo odvečno vlago in se izredno hitro sušijo.
  • Blagodejno delujejo razni kamni, ki s svojo kristalno zgradbo prevajajo energijo in vas krepijo.
  • Nekateri vmesniki vsebujejo vezja, ki prevajajo signale dveh sicer neskladnih komponent, ki sta povezani.
  • Kovine prevajajo električni tok, ker njihovi atomi zlahka oddajajo svoje elektrone v prostor med atomi.
  • Snovi, ki ne prevajajo električnega toka, so izolatorji.
  • Za napredovanje ognja je odločilno, kako hitro se prevaja temperatura s površine proti notranjosti.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Sol ima to lastnost, da dobro prevaja toploto in veže nase odvečno vlago iz ribe.
  • Druga lastnost azbesta je, da slabo prevaja toploto.
 • GLAGOL+GLAGOL
  • Če so ioni gibljivi kot v plinu, raztopini ali tekočem stanju, lahko prevajajo elektriko.
 • ZANIKANI GLAGOL+GLAGOL
  • Molekule kisline nimajo naboja, zato ne morejo prevajati električnega toka.
Na vrh
 
3.1 prenašati dražljaje po telesu
če ŽIVEC ali ČUTILO prevaja DRAŽLJAJ, ga prenaša od neke točke na telesu do CENTRA V MOŽGANIH
  • kaj prevaja kaj
  KDO/KAJ
   
  • Živci iz notranjega ušesa prevajajo podatke o frekvenci in glasnosti zvokov v možgane.
  • Vidimo, ker roženica in leča zbirata svetlobne žarke, ki prihajajo iz okolja, ter jih usmerjata na mrežnico, kjer jih vidne celice spreminjajo v električne dražljaje, te pa vidni živec nato prevaja v središča za vid v možganih.
  • Podobno kot živa bitja, ki zunanje dražljaje prevajajo do možganov, iz katerih nato izhajajo ukazi za delovanje mišic, naj bi v prihodnje delovali tudi "mrtvi" materiali, med katere prištevamo predvsem t. i. kovine s spominom, piezoelektrične kristale in dolge polimerne molekule, ki se spremenijo v gele.
  • Pri tem se vzdražijo drobne dlačice, ki so povezane s slušnim živcem, ta pa nato prevaja električne signale v možgane.
  • Lokalni anestetik najprej vpliva na živce, ki prevajajo bolečinske impulze, posebno tiste, ki so povezani z ostro bolečino.
  • Rezultat »kratkega stika« med čutilnimi vlakni in vlakni, ki prevajajo bolečine, je nenadna in izrazito huda bolečina v obliki napadov.
Na vrh