WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
prevajanje samostalnik
1 spreminjanje v drug jezik
prevajanje je spreminjanje napisanega ali govorjenega BESEDILA iz enega JEZIKA v drugi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zaradi sprotnega prevajanja iz angleščine v slovenščino se dogajanje na glavni obravnavi odvija počasi.
  • Avtorji se seveda zavedajo vseh pomanjkljivosti računalniškega prevajanja in da morebitni kupci ne bi pričakovali čudeža in bili potem razočarani, jih že na ovitku programa opozorijo, naj od programa ne pričakujejo preveč.
  • Pod izrazom »strojno podprto prevajanje « razumemo prevajanje, ki ga v prvi vrsti izvaja človek prevajalec ob podpori različnih računalniških orodij, med katerimi igrajo pomembno vlogo t. i. pomnilniki prevodov.
  • Cicero je bil nasprotnik dobesednega prevajanja in je menil, »da bralcu besed ni potrebno odšteti kot novce, temveč da mu jih moram odtehtati«.
  • Izvorna oblika prevajalstva je bila v starem veku namreč ustno prevajanje, običajno kar na samem kraju dogajanja.
  • Žalostno dejstvo pa vsekakor ostaja, da država za hitrejše prevajanje knjig v elktronsko obliko in vzpostavitev slovenske literarne virtualne baze še ni naredila praktično nič.
  • Več zgledov ...
  • Prevajalka Suzana Koncut se je lotila zahtevnega prevajanja treh Appijevih esejev, ki so jih izhajajo v njegovih zbranih delih.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prevajanje besedila poteka avtomatično, lahko pa prevajamo tudi postopoma, po stavkih.
  • Leta 1141 je Petrus Venerabilis, znameniti opat samostana v Clunyju, v Leonu sestavil delovno skupino za prevajanje korana v latinščino.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Kruh si služi s prevajanjem iz slovenščine, je članica društva znanstvenih in tehničnih prevajalcev.
  • Poseben problem prevajanja iz angleščine je seveda tikanje / vikanje, saj angleški jezik formalne razlike ne pozna, zato je prevajalcu prepuščeno, da se odloča po svojem občutku.
  • Prevajanje grških in rimskih klasikov namreč ni povsem enako kot prevajanje iz modernih evropskih jezikov.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • V začetku svoje dejavnosti sem se ukvarjala tudi s prevajanjem v slovenščino.
  • V praksi se namreč pogosto pokaže, da v slovarjih niso navedeni vsi pomeni določene besede, poleg tega pa ob prvem stiku z besedo dostikrat nimamo občutka, kako jo je treba uporabljati - to še posebej velja pri prevajanju v tuj jezik.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • S tem v zvezi velja omeniti zlasti težave pri prevajanju arabske literature v evropske jezike (in obratno), saj gre za dva zelo različna kulturna, družbena in religiozna svetova.
  • Tisti, ki opazijo v medijih napako pri prevajanju iz tujih jezikov, še vedno lahko pišejo na MojsteR prevodov (http: / / www. mojster.si /) ...
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Z veseljem vam bomo ponovno predstavili celoten projekt prevajanja in skupaj s sodelavci odgovorili na vsa vprašanja v zvezi z njim.
  • Smer prevajanja je označena z zastavicama, v meniju, ki se ga prikliče s klikom ...
  • Nič čudnega torej, da so strategije prevajanja imen zelo raznolike.
  • Hitrost prevajanja bo vedno večja, s čimer se bodo povečale tudi možnosti za slovensko izdajo kakšnega tujega časopisa.
  • ... je to edina periodična (letna) slovenska publikacija, ki se ukvarja izključno s problemi prevajanja.
  • O tem so mi pripovedovali Švedi, kako so se njihovi poslanci petelinili v angleščini, niso izrabili nobene možnosti prevajanja, potem pa se je izkazalo, da pol niso razumeli, niso se znali izraziti.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Dekle je najel njegov klub, da bi mu pomagala pri prevajanju, iskanju hiše, varstvu otrok …
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Služba za prevajanje vsako leto organizira tudi petmesečno prakso, v okviru katere kandidati spoznajo delo in orodja službe, institucij EU in politike.
  • Kljub temu, da kdo ne zna tujega jezika, pa si lahko že pomaga z vedno več programi za prevajanje in podobnimi storitvami na internetu.
  • Sistemi za strojno prevajanje so v EU za zdaj uporabni kot člen v verigi prevajanja (računalniško preveden tekst gre v roke ljudem in nato še nekajkrat roma od jezikoslovcev do pravnikov in nazaj) ...
  • Dvorane so drage, prevajalci in oprema za simultano prevajanje tudi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • ... nova pa je tudi tehnološka oprema, ki omogoča prevajanje v do pet tujih jezikov, projeciranje raznih dokumentov na platno ...
  • Moteča naj bi bila tudi drža vodstva, ki podpira le prevajanje elite petih ali šestih avtorjev, ostale pa pušča na cedilu …
  • Vlada zaradi tega že pripravlja nekatere ukrepe, ki bi pospešili prevajanje.
  • Po drugi strani tudi sami kot organizatorji različnih srečanj pozabljajo zagotoviti prevajanje v slovenščino itd.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Prevajanje že poteka na prevajalskem oddelku pri službi vlade za evropske zadeve.
  • Prevajanje je trajalo kar tri leta, pri njem pa je sodelovalo približno dvajset strokovnjakov, tudi slavistov!
  • Prevajanje filmov zahteva tudi priredbo govorjenega besedila.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Zanimiv bo niz simpozijskih predavanj, posvečen prevajanju Prešernove poezije.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • V tridesetih letih se je Pasternak posvetil prevajanju, zlasti Shakespeara, Goetheja in evropskih sodobnikov.
  • Nekaj besed bi kazalo nameniti prevajanju osebnih imen, kjer načeloma velja, da se jih zaradi njihovega nacionalnega statusa ne prevaja.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Skupna služba za konferenčno tolmačenje EU pa na leto poskrbi za prevajanje več kot 11.000 sestankov na Evropski komisiji, v ministrskem svetu in drugih ustanovah EU.
  • Zakaj in kako ste se odločili za prevajanje naše književnosti?
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Duhovni učitelj Swami kličejo ga tudi Swamiji - se ukvarja s prevajanjem modrosti indijskih jogijev v vsakdanje zahodnjaško življenje.
  • Ljubljanska televizija je začela s prevajanjem filmov pred približno 37 leti, prva uradna prevajalka pa je bila Breda Lipovšek.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Označiti je bilo treba, kaj te zanima in jaz sem označila psihologijo, socialne programe, izobraževanje, navedla sem tudi svoje izkušnje s prevajanjem (v preteklosti sem se kot au pair v tujini dobro naučila angleško in francosko, razen tega sem kot študentka prevajala tudi filme na komercialni televiziji).
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Jesih se je lotil prevajanja Shakespeara približno pred petnajstimi leti, sicer pa je za gledališče prevajal že poprej, zlasti iz ruske in angleške dramske literature, od leta 1973.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Zgodi se tudi, da pride do potrebe po ponovnem prevajanju besedil, pri čemer gre bodisi za aktualizacijo ali boljši prevod že obstoječega prevoda bodisi za primer, ko se spremeni alfabet in je treba znova prevesti tako rekoč vso literaturo.
  • Potrebe po prevajanju so se po osamosvojitvi Slovenije povečale.
 • prevajanje (česa) iz česa v kaj
  • Amebisov prevajalski sistem je namenjen prevajanju besedil iz slovenskega jezika v tuje jezike in obratno.
  • Pogosto se s prevajalci in študenti pogovarjam o težavah, ki jih imajo pri prevajanju iz slovenščine v angleščino, in izkaže se, da se jim nemalokrat zatakne že pri razumevanju slovenskega besedila.
 • prevajanje (v kaj) je zagotovljeno
  • Predavanje z diapozitivi bo v francoščini, vendar bo zagotovljeno prevajanje v slovenščino.
  • Mednarodna predstavnika Francois Leotrad in James Pardew sta v torek ... predstavila nov predlog, po katerem bi albanski poslanci v sobranju lahko govorili v maternem jeziku, zagotovljeno bi bilo simultano prevajanje, vsi uradni dokumenti pa bi bili izključno v makedonščini.
 • za prevajanje (v kaj) je poskrbljeno
  • Za prevajanje je poskrbljeno, seminar je brezplačen.
  • Poskrbljeno je tudi za simultano prevajanje, predstava je k sreči že prevedena v angleščino ...
Na vrh
 
2 prehajanje energije skozi snov
prevajanje je proces, pri katerem ENERGIJA, na primer elektrika ali toplota, prehaja skozi SNOV ali MATERIAL
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Iz prostora med stenama je izčrpal zrak in tako preprečil prevajanje toplote.
  • Kristal na primer je najbolj primeren za prevajanje elektrike ali pa ga uporabljajo za izdelavo ur, ker najbolj natančno, enakomerno in pedantno prevaja impulze.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po sposobnosti prevajanja visokih tokov in vzdržljivosti v močnih magnetnih poljih je superprevodna keramika, hlajena s tekočim dušikom ...
  • Način prevajanja električnega toka prek take mejne plasti namreč odloča o uporabnosti izbranega para kovina - polprevodnik za dano aplikacijo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Boljša zaščita pa so seveda potapljaške obleke (mokre, polsuhe ali suhe), ki zadržujejo debelejšo plast vode ob telesu oz. preprečujejo dotok vode k telesu in s tem zmanjšajo prevajanje toplote v vodo.
Na vrh
 
2.1 prenašanje dražljajev po telesu
prevajanje je prenašanja DRAŽLJAJA od neke točke na telesu do CENTRA V MOŽGANIH s pomočjo ŽIVCEV ali ČUTIL
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Če nevroni ne proizvajajo dovolj nevrotransmitorjev, je prevajanje dražljajev v nekatera možganska območja moteno.
  • Danes zanesljivo vemo, da pri prevajanju bolečine sodelujejo različne telesne snovi, na katere vplivamo z zdravili oziroma kemičnimi snovmi.
  • Možno je, da večja količina sluzi v srednjem ušesu moti prevajanje zvoka po koščicah (kladivce, nakovalce, stremence) do notranjega ušesa.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Klinično ugotovljeni diagnozi, postavljeni s pomočjo nevrološkega pregleda, sledi potrditev diagnoze z analizo likvorja, s katero se ugotavlja značilne vnetne spremembe, slikanje z magnetno resonanco, s katero iščemo značilna prizadeta področja demielinizacije v osrednjem živčevju, ter z metodo evociranih potencialov, ki prikaže hitrost prevajanja po prizadetih živčnih vlaknih.
  • Ta zakasnitev med dražljajem in odgovorom je pri multipli sklerozi večja zaradi podaljšanega časa prevajanja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Po vsebini postopek pomeni lajšanje porodnih bolečin s pomočjo zdravil, ki zmanjšajo prevajanje občutka bolečine po živcih v hrbtenjačo in naprej v možgane.
  • Tako preprečimo nadaljnje prevajanje toplote po tkivih, otekline, izgubo vode ter lajšamo bolečine.
  • Lokalni anestetiki preprečijo prevajanje živčnih dražljajev na mestu, kjer smo jih uporabili.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Igor Potočnik je postal doktor znanosti z disertacijo Učinek lokalnega anestetika na prevajanje po senzoričnem živcu podgane v različnih poskusnih razmerah.
  • Povzročajo jo vrzeli v izolacijski maščobni ovojnici okrog nekaterih živcev, kar ima za posledico počasno prevajanje po teh vlaknih in povzroča slabo mišično koordinacijo.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Nastajajo motnje v prevajanju številnih informacij v možganih, motena je tudi presnova v možganih.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Medikamentozno zdravljenje vključuje uporabo neopioidnih (nesteroidna protivnetna zdravila, paracetamol) in opioidnih (morfinskih preparatov) analgetikov ter drugih zdravil, ki vplivajo na prevajanje bolečinskih impulzov.
Na vrh
3 pretvarjanje v drugačno obliko
prevajanje je pretvarjanje neke ABSTRAKTNE VREDNOSTI ali IDEJE v drugačno, navadno bolj konkretno, praktično OBLIKO
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • ... nazorno pokaže, kako je mogoče z enakim volilnim sistemom z uporabo različnega števila volilnih enot in z uporabo različnih formul za prevajanje glasov v sedeže priti do zelo različnih rezultatov.
  • Volilni sistem določa način prevajanja volje ljudstva v poslanska mesta in prek tega določa oblikovanje organov oblasti.
  • ... ker uvajamo mehanizme diferenciacije v šolstvu močnejše, kot so bili prisotni zdaj in jih verjetno ne želimo uvajati za to, da bi se razlikovanje po sposobnostih v resnici izkazalo za prevajanje razlikovanja po socialnih razlikah in samo zato in temu je namenjen ta drugi del.
  • V tem duhu je zastavljen koncept dogodka, to je sledenje spremembam v elektromagnetnem spektru v določenem časovnem okviru ter prevajanje preseženih nematerialnih podatkov v akustično in performativno izkušnjo.
Na vrh
 
3.1 računalništvo
prevajanje je pretvarjanje PODATKOV v drugačno OBLIKO s pomočjo RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prvi del obsega prevajanje jedra za zagon v načinu UMLi.
  • Visual Basic omogoča prevajanja kode v ozadju in prevajanje le dela programa, če je ta velik, saj je kot privzeto nastavljeno vselej vnovično prevajanje vsega programa pred testnim izvajanjem (ukaz Run).
  • Pri povezavi s prevajanjem naslovov (NAT) ATM prevaja naslove med odjemalcem in strežnikom.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Zaradi omogočenega prevajanja v strojno kodo in velike zmogljivosti sodobnih osebnih računalnikov, je VB dobra izbira za razvoj lastnih gradnikov, ki jih potem uporabimo kar v njem ali pa v kateremkoli drugem razvojnem orodju.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Wind / U omogoča prevajanje izvorne kode, napisane za programski vmesnik Win32 in knjižnice MFC (vključno z različico 6 ter gradniki COM) v kodo za sistem Linux, poleg tega pa podpira tudi knjižnice RogueWave Stingray za Visual C + +.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Hitrost prevajanja javanske kode je primerljiva z JBuilderjevo, vendar Powersoftov prevajalnik ni tako pazljiv in vedno prevaja vse spremenjene datoteke v celoti.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Z uporabo pogojnega prevajanja lahko izdelujemo programe za Windows 3.1, Windows 95 ali Windows NT.
Na vrh
simultano prevajanje
postopek, pri katerem prevajalec posluša govornika in sproti ustno prevaja njegove besede v drug jezik
 • Čeprav je organizator za to vedel že prej in vsi udeleženci ne obvladajo nemščine, ni bilo simultanega prevajanja.
 • Angleško govoreče filme pa bi želeli predvajati brez prevoda, saj večino gledalcev simultano prevajanje moti.
strojno prevajanje
postopek, pri katerem računalniški program brez posredovanja človeka prevede besedilo v drug jezik
 • Izdelek temelji na naprednih tehnologijah za strojno prevajanje in omogoča globalno komuniciranje in e-poslovanje.
 • Prevodi sami po končanem strojnem prevajanju sicer še niso povsem nared za uporabo in običajno zahtevajo še malce dodelave.
teorija prevajanja
jezikoslovna disciplina
 • Eden vodilnih strokovnjakov za teorijo prevajanja v svetu Hans J. Vermeer objavlja članek z naslovom Vom Mittelalter lernen?
 • Docentka za italijansko jezikoslovje na filozofski fakulteti v Ljubljani Martina Ožbolt, ki raziskuje predvsem teorijo prevajanja, je vodila delavnico za italijanski jezik.