WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
pretekel pridevnik
1 kar ne obstaja več
Na vrh
 
1.1 o časovnih obdobjih
pretekli ČAS je časovno obdobje, ki se je že izteklo
 • pretekli konec tedna
  • Kitajski invalidi so pretekli konec tedna obhajali dan invalidov s parado.
  • Tudi pretekli konec tedna so si tatovi lepo »postregli«.
 • konec preteklega  [leta, tedna
  • Iz zapora sta bila izpuščena konec preteklega leta.
  • Konec preteklega tedna so v šolo namestili še nekaj opreme.
 • pretekla in polpretekla zgodovina / preteklo in polpreteklo obdobje
  • Veliko ljudi prihaja k njej po razne informacije, saj je neusahljiv vir o dogodkih iz pretekle in polpretekle zgodovine.
  • V spominskem parku bodo pokopane najbolj absurdne ideje pretekle in polpretekle zgodovine.
  • Predvsem nam primanjkujejo analize posledic odločitev v preteklem in polpreteklem obdobju.
 • v preteklem  [letu, mesecu, tednu / v preteklih  [dneh
  • V preteklem letu smo bili priča velikemu migracijskemu valu iz Vzhodne Evrope in Azije.
  • Z dogajanjem v preteklih dneh me seznani predsednik, ki je v času mojega dopusta bil dežuren v pisarni mestne četrti.
 • sredi preteklega  [tedna, leta
  • Sredi preteklega tedna so se cene delnic ponovno pričele strmo dvigovati.
  • Cenik je dopolnilo h katalogu, ki je izšel sredi preteklega leta, natisnili so ga v 210 tisoč izvodih.
 • glede na preteklo  [leto
  • Proračun je glede na preteklo leto večji za 40 milijonov.
  • Člani sveta so pohvalili učinkovitost in organiziranost sklada, ki naj bi se izjemno izboljšali glede na pretekla leta.
  • Glede na preteklo sezono bi morali biti naši igralci z izplačili zelo zadovoljni.
 • sedanji in pretekli
  • Prihodnost je upanje v boljše življenje, ki je odvisno tudi od nas samih, od tega, kako bomo drug drugemu predstavljali pretekli in sedanji čas.
  • In kaj velja za pretekla in sedanja leta?
 • pretekli in prihodnji
  • V državnih in občinskih proračunih bi tekom preteklih in prihodnjih let morala biti zagotovljena sredstva za nemoteno izvajanje pouka v devetletki.
  • Vsak teden se zabeleži tri do pet aktivnosti za pretekli in prihodnji teden, ki jih udeleženec opravlja.
 • tekoči in pretekli
  • Vrednost kapitala gospodarskih družb je precej odvisna od rezultatov njihovega poslovanja v tekočem in preteklih letih.
  • V letnem poročilu so podatki v splošnem delu strukturirani enako kot zaključni račun za tekoče in preteklo obdobje.
 • pretekli in letošnji
  • Beseda bo tekla o zaključnem občinskem računu, delih v preteklem in letošnjem letu, turizmu in vaški problematiki.
  • Glede na aktualno stanje v kmetijstvu ni mogel mimo dogajanj v preteklem in letošnjem letu.
Na vrh
1.2 o dogodkih, stvareh
če so DOGODKI, DEJANJA ali STVARI pretekli, so se že zgodili in niso več aktualni
 • sedanji in pretekli
  • Pri branju dlani levičarjev obravnavajte desno roko kot temeljno, torej tisto, ki odraža pretekle in sedanje dogodke, levo pa kot tisto, ki je povezana s prihodnostjo.
  • Pustimo ob strani neposredno krivdo v sedanjem in preteklih prelivanjih krvi.
 • pretekli in prihodnji
  • Realnost preteklega in prihodnjega intenzivnega odseljevanja slovenskega prebivalstva zahteva razmislek o modernem načinu komuniciranja z emigracijo in uresničenje sistema in prakse povratne komunikacije s temi deli (vsaj po izvoru) slovenske populacije.
  • Ob koncu je župan z žlahtno kapljico vsem nagrajenim nazdravil za njihovo preteklo in prihodnje sodelovanje.
 • pretekla številka česa
  • V preteklih dveh številkah Podjetnika smo predstavili dve tolmačenji o tem, kaj je ključno, da se lahko podjetje razvije.
  • V eni izmed preteklih številk Cicibana je bila opisana sladkorna bolezen tipa 2, ki je pri zdravih otrocih redka.
 • glede na pretekle  [izkušnje
  • Glede na pretekle izkušnje bo ta izračun precej točen.
  • Sama nisem imela na poti nobenih težav, nobenega žulja, tudi hrbet me ni bolel, čeprav sem se tega bala glede na pretekle hude težave s hrbtenico.
  • Kljub temu smo od tega ponudnika glede na pretekle rezultate pričakovali več.
 • pretekli in tekoči
  • Slovenija je za tuje naložbe nezanimiva iz več razlogov, objektivnih in tistih, ki so posledica preteklih in tekočih političnih odločitev.
  • V bolnišnici nadaljujejo z vrsto varčevalnih ukrepov tudi na račun plač zaposlenih, pričakujejo pa, da bo tudi država kot ustanoviteljica pomagala pri reševanju preteklih in tekočih izgub.
Na vrh
1.3 o ljudeh
pretekli LJUDJE so posamezniki, ki so preminuli
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pretekle generacije so stoletja kultivirale pokrajino, ki jo sedaj zopet zarašča gozd.
  • V svojih skulpturah avtor išče povezavo s preteklimi generacijami.
  • Pravljica je modrost preteklih rodov.
Na vrh
pretekli deležnik
glagolska oblika s pridevniško funkcijo
 • V arabščini ima glagol praviloma tri nize oblik: sedanjik, preteklik in sedanji deležnik; veliko glagolov ima tudi pretekli deležnik.
 • Iztočnice so razvrščene po abecedi, sledi jim morebitna nepravilna oblika (pri samostalniku množina, pri glagolu preteklik in pretekli deležnik), zapis izgovora in besedotvorna oznaka.
pretekli čas
slovnična oblika za preteklost
 • Delovni zvezek s svojim slikovnim gradivom in delno tudi z besedili omogoča uporabo domišljije za predstavljanje preteklih časov.
 • O meni je govorila v preteklem času, kot da sem že pokojnik.