WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
prenova samostalnik
1 popravilo gradnje
navadno v ednini
prenova je proces, pri katerem se navadno del ali celotno gradnjo, redkeje tudi pohištvo, ki je staro in/ali v slabem stanju, popravi, spremeni oz. izboljša
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Kot so zapisali v prijavi, so med prenovo stavbe župnišča dvignili višino objekta s povsem novo (betonsko) strešno konstrukcijo ter uvedli nekaj novih arhitekturnih elementov, ki nakazujejo spremembo namembnosti podstrešja.
  • Z naložbo v prenovo hotela je portoroška igralnica pridobila pravico brezplačne uporabe parkirnega prostora (kakih 500 avtomobilov) za nadaljnjih 111 mesecev.
  • Prva faza zajema pripravo novih prostorov za devetletko v prvem nadstropju in prenovo kuhinje, jedilnice, kabineta za gospodinjstvo in učilnice za tehniko.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Kot nam je pred meseci povedal Franc Nadižar, svetovalec župana za prostor in avtor projekta prenove bazena, je bil predviden tudi odkup hiše tik ob bodoči tribuni bazena.
  • S tem je bila zaključena še druga faza prenove Zadružnega doma, v prihodnje bo potrebno urediti le še fasado in okolico doma.
  • To pa pomeni tudi začetek prenove starega hotela.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V občini Mengeš so se lotili temeljite prenove občinske stavbe, ki je zadnja leta že pošteno zamakala.
  • Zato pa bi v portoroški igralnici veliko raje videli, da bi zapisali, da je vendarle prišlo do premikov pri načrtovani prenovi igralnice Lipica.
  • Obsežna prenova štadiona se je začela lani jeseni in se zdaj bliža koncu.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V Novem mestu načrtujejo prenovo Šmihelske ceste od Šmihelskega mostu do Westrove ulice.
  • Ljubljanska občina je še v času prejšnje mestne oblasti izvedla prenovo poslovne stavbe na Zarnikovi ulici v Ljubljani.
  • "Načrti za gradnjo bi morali biti v prvi fazi že leta 1995, vendar sem lani decembra predlagala, da jo začasno izločimo iz načrtov, ker smo morali hitro dokončati prenovo poslopja in izgradnjo prizidka," je povedala ravnateljica.
  • Nekdanji lokal Jurček ob portoroški plaži pa je letos spomladi doživel temeljito prenovo in postal Meduza.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Tako bodo letos začeli s prenovo Zdraviliškega doma v hotel s štirimi zvezdicami, za kar bodo odšteli okoli 500 milijonov tolarjev.
  • Najnujnejše smo torej opravili, sedaj nadaljujemo s prenovo stopnišča, kasneje pa se selimo še na nižje platoje trdnjave, ki vodijo na grajski hrib.
  • Kar nekaj ministrov je doslej že izrazilo začudenje, zakaj ne pohitijo s prenovo tega hotelskega očaka.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Županja Vojka Štular je pred nekaj dnevi pisala predsedniku dr. Janezu Drnovšku in mu predlagala, da bi slovenska vlada sodelovala pri prenovi hotela Palace.
  • Z zbranim denarjem, ki ga je več kot 10 milijonov tolarjev, bodo namreč pomagali pri prenovi objekta za Bežigradom.
  • Jasno je, da smo morali pri prenovi upoštevati obstoječe stanje in zahteve spomeniškega varstva, in že to je bila dovolj draga investicija.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • V podobnem slogu poskušata direktorja krivdo za zamudo pri prenovi starega hotela Palace znova zvrniti na županjo Občine Piran.
  • Največjo težavo pri prenovi predstavljajo obstoječe vodovodne napeljave in odtoki, ki jih na podstrešjih ni.
  • Obsežna dela pri prenovi Maistrovega trga gredo h koncu.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Načrti za celovito prenovo celotne stavbe SNG Drama, ki naj bi se začela v naslednjih letih, vsebujejo tudi celostno rešitev za enostaven in neoviran dostop invalidov.
  • Ker so Žužemberčani že dali denar za prenovo cerkve, se je zbranim zdelo, da ni primerno od ljudi zahtevati dodatnega denarja za prenovo ene od žužemberških znamenitosti.
  • V kratkem pa bo začela pripravljati izvedbene načrte za svoj zadnji zmagovalni natečaj za prenovo grajskega kompleksa in knjižnice v Ravnah na Koroškem.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Kmečka zadruga Sevnica se je letos odločila za prenovo svojega trgovskega in gostinskega lokala na Bučki.
  • V Čatežu so poskrbeli za prenovo sob v hotelu Terme, končali prvi del prenove sob v hotelu Zdravilišče ter posodobili računalniški in informacijski sistem.
  • Krajevne skupnosti bodo kljub vsemu v prihodnjem letu dobile za prenovo svojih cest iz občinskega proračuna 20 milijonov, torej toliko kot letos, za parkirišča in pločnike pa bodo dali v metliški občini deset milijonov, kar je v proračunu prihodnjega leta novost v primerjavi z letošnjim.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Na manjši slovesnosti ob podpisu pogodbe o prenovi in dozidavi štirirazredne šole v Podgradu v gorjanskem Podgorju je direktor črnomaljskega Begrada Franc Panjan podaril šoli umetniško sliko z belokranjskim motivom, delo novomeškega slikarja Jožeta Kotarja.
  • "Glavne odločitve o prenovi Palacea bodo sprejete prihodnje leto," je še dejala županja.
  • Zamisel o prenovi starih zaporov v mladinsko prenočišče je sicer stara domala desetletje, zanjo pa so občino, ki je lastnica dela Metelkove, kjer stoji stavba, zavzeto ogrevali umetniki iz skupine Sestava, ki so ustvarjali v hirajoči hiši.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Ko so v začetku leta 1995 razmišljali o prenovi dosedanje dvorane v občinski stavbi, so se spomnili na prazno stavbo nekdanje lekarne in kasneje banke SKB v Kolodvorski ulici.
  • Če se ne bodo mogli dogovoriti o skupni prenovi, se je bo občina lotila sama, vendar bo vložila le toliko denarja, kolikor ga mora glede na svoj lastniški delež.
  • Evropski ministri, pristojni za stanovanjsko področje, so na dvodnevnih konferenci, ki se je včeraj končala v Pragi, razpravljali o prenovi večstanovanjskih stavb in njihove okolice.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Naložba v prenovo hudo dotrajane telovadnice je stala 60 milijonov tolarjev in vključuje tudi premično tribuno za 200 učencev.
  • Vodstvo kluba zagotavlja stabilne vire financiranja, kar nam omogoča investicije v prenovo objekta.
  • Cenitev njihovega vložka v prenovo prostorov naj bi bila opravljena do konca tega tedna.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Tokrat bodo denar vložili v prenovo nekdanjega hotela Bernardin, ki se že nekaj časa ponaša z bolj zvenečim imenom Histrion.
  • Kar precej denarja smo investirali v prenovo kampa in njegove infrastrukture.
  • V preteklosti smo v Sloveniji več vlagali v prenovo in posodobitev cest kot v vzdrževanje, je prepričan Vili Žavrlan, zato je zaostanek na teh področjih velik, stanje cest pa slabo.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Prenova velikega bazena je stala 315 milijonov tolarjev, ki jih je v glavnem zagotovila Mestna občina Kranj, 40 milijonov tolarjev pa je prispevalo ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
  • Prenova lokala bo predvidoma trajala do 1. septembra.
  • Prav sedaj poteka v podjetju prenova informacijskega sistema.
 • lotiti se prenove
  • Še letos se bodo delavci vodnogospodarskega podjetja lotili tudi prenove jezu pri izviru Obrha v Dolenjskih Toplicah.
  • Že prihodnji mesec se bodo lotili tudi prenove heliodroma, ki je najbolj obremenjen v slovenskem prostoru, saj na strehi bolnišnice, predvsem na račun gorskih nesreč, helikopter na leto pristane okrog 80-krat.
 • klicati po prenovi
  • Prostorske razmere na oddelku za patološko morfologijo kličejo po prenovi in posodobitvi.
  • Celjsko letno kopališče kar kliče po temeljiti prenovi, saj ima objekt stalne težave z obratovalnim dovoljenjem.
 • biti potreben prenove
  • Most so zgradili leta 1981, po dvajsetih letih pa je bil potreben temeljite prenove.
  • Hotel je bil hudo potreben prenove, vendar si je nista mogla privoščiti.
Na vrh
 
2 reorganizacija; spreminjanje
navadno v ednini
prenova je pozitiven proces, v katerem se npr. organizacijo, področje, predmet spremeni, drugače organizira, se mu doda nove elemente ipd.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V minulem letu so v družbi, ki zaposluje 27 sodelavcev, precej denarja vložili v vsebinsko prenovo radia in tednika, v novo grafično podobo in posodobitev arhivov.
  • Kurikularna prenova v tehniških in drugih strokovnih šolah iz leta 1996 ni zaživela, saj tisti, ki bi bili morali pripraviti nove programe, jih poskusno spremljati in pozitivne izkušnje uresničiti v praksi, svojega dela niso opravili.
  • Vzporedno s pripravo nove zakonodaje pa je stekla tudi že celovita prenova šolskega sistema in njegovih vsebin.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Za uspeh prenove šolstva so namreč nujni strpnost, sodelovanje in dobra komunikacija med vsemi udeleženimi, potrebni so dogovori in kompromisi, je bilo rečeno.
  • Z vidika prenove poslovanja postaja internet ključni infrastrukturni dejavnik, ki zahteva in omogoča podjetjem razvoj novih poslovnih modelov.
  • Vendar je pričakovala, da se bo s prenovo pouka zgodilo tisto, kar so jim ob uvedbi devetletke obljubljali: da bodo namreč otroci imeli več časa za utrjevanje glavnih predmetov in poglabljanje v šoli, da bo več povezav znanja, kar se ni zgodilo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Maserati je ravno v procesu prenove svoje palete, tako da je v tovarniški hali mogoče videti le sestavljanje dveh modelov - coupeja in spyderja.
  • Na Zavodu RS za šolstvo zato pripravljajo organizacijsko in vsebinsko nadgradnjo gimnazijskega programa, ki naj bi bila nekakšna druga faza prenove gimnazij.
  • Včeraj se je tudi uradno začel projekt Predlogi z razlogi, ki ga je vlada pripravila v okviru programa odprave administrativnih ovir oziroma projekta prenove javne uprave.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Od začetka sanacije leta 1994 do zaključka lanskega poslovnega leta so prilagodili število zaposlenih, dvignili proizvodnjo in očistili proizvodni program ter izvedli kadrovsko prenovo.
  • Tekmovalni ustroj dirk za slovensko prvenstvo je pred sezono doživel prenovo.
  • Vsaj od centralne banke, ki vseskozi snuje prenovo plačilnega sistema in jo načrtuje - pri tem pa je marsikdaj prehitela tako imenovano politično voljo za spremembe - ne bi pričakovali, da bo sklepna dejanja prenove odlagala zaradi formalnosti, kakršna je objava meril za banke.
  • To naj bi omogočilo prenovo študijev, predvsem tistih, za katere veljajo evropski normativi - študiji farmacije, zdravstvene nege in programa za babice.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Želi sodelovati pri moralni prenovi našega naroda, ne z brezplodnimi eksperimenti, ampak z preverjenimi tisočletnimi izkušnjami.
  • Ponudil mi je, naj ostanem v Indianapolisu in mu pomagam pri prenovi moštva.
  • Obe strani sta bili z dogovorom očitno zadovoljni, saj je Renault želel pri prenovi svoje modelne palete zmanjšati razvojne stroške, Opel pa je iskal strateškega partnerja, da bi po dolgih letih odsotnosti ponovno vstopil na trg lahkih dostavnikov.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Morda se premalo zavedamo, da bo potrebno ob sedanjem pretoku informacij v geografiji, za nadaljnje skupno delo, ki ga tako zelo poudarja dr. Ljubica Marjanovič-Umek, najprej v geografiji narediti kaj več na področju obveščanja in predstavitvi nujnosti aktivnega sodelovanja pri prenovi šolskega sistema.
  • Govorimo o očitni zamudi pri prenovi plačilnega sistema, ki jo ob usklajevanju z ministrstvom za finance načrtuje in vodi Banka Slovenije, nadzoruje pa vlada.
  • »Izbor neodvisne revizorske hiše za pregled, analizo in oceno stanja pri prenovi informacijskega sistema NLB sigma je v 'rokah' odbora za revizijo, podjetje, ki bo dobilo posel, pa bo znano najprej jutri in ne danes, kot so napačno zapisali v časniku Finance,« je za Delo dejala Mojca Osolnik, pri NLB odgovorna za odnose z javnostjo.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Dopolnjena izhodišča za prenovo vzgojno-izobraževalnih programov je komisija sprejela na seji 22. 12. 1997.
  • Jana Husa so zaradi njegovih prizadevanj za prenovo katoliške cerkve na cerkvenem koncilu leta 1415 razglasili za odpadnika, nato pa so zloglasni inkvizitorji opravili svoje delo tako, kot je bilo takrat v navadi.
  • Podjetje ima načrt za tehnološko prenovo in v njem so predvideni tudi potrebni viri.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Potem ko smo se pred nekaj leti odločili za prenovo kolektivne pogodbe, je bila dohodkovna politika tista, ki je stabilizirala razmere v Sloveniji.
  • Zagotovo pa bo iraški vojaški uspeh izrabil za temeljito prenovo ameriške vojske.
  • Po njihovem se je vprašalnik pokazal kot primerno sredstvo za sprožitev »procesa ogrevanja« za prenovo in kot dobra pot do ugotovitve, kaj verniki mislijo o verskih in cerkvenih vprašanjih ter kaj svetujejo za prenovo verskega in cerkvenega življenja.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Neuspeh medvladne konference o prenovi evropskih ustanov bi imel negativne posledice na širitev unije, pa čeprav je širitveni proces "močno napredoval in ga ni več moč ustaviti".
  • Na zadnjem seminarju šolskega polja, ki je bil namenjen razpravi o prenovi gimnazijskih programov z drugačnimi metodami učenja in poučevanja, so učitelji menili, da bi bilo treba ob tem nujno razmišljati tudi o prenovi mature.
  • Včeraj sta se sestali pogajalski skupini delodajalcev in delojemalcev na celodnevnih pogajanjih o prenovi splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • V nadaljevanju je govoril o prenovi varnostnega sveta Združenih narodov in njegovih delovnih metod.
  • Novinarjem je še povedal, da je razmišljal o temeljiti prenovi vlade, vendar se ji je odpovedal, saj kaj takega sredi mandata ni mogoče izpeljati brez večje škode.
  • Tri stranke v koroškem deželnem zboru so se včeraj s slovensko manjšino vendarle dogovorile o prenovi koroškega zakona o manjšinskem šolstvu.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Prišel bo spreten gospod, ki bo potrebo po duhovni prenovi spretno izkoristil.
  • V tekstu sta povsem jasno izražena zahteva po moralni prenovi in nezadovoljstvo s stanjem družbe.
  • Macchi ni nikoli skrival svojih teženj po prenovi stranke Colorado, katere član je.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Prav sedaj poteka v podjetju prenova informacijskega sistema.
  • Vsebinska prenova gimnazijskih programov bo namreč trajala od 15 do 20 let.
  • Prenova študijskih programov bo prinesla predvsem večjo uporabnost znanj in omogočila mobilnost študentov in učiteljev fakultete znotraj evropskega izobraževalnega prostora.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Slovensko gospodarstvo pa bo namesto v svoje prestrukturiranje vlagalo v prenovo državne uprave.
  • Vlado, v kateri se čuti nov veter, so pozvali, naj v prihodnje izobraževanju in vzgoji posveti veliko pozornosti, starši, učitelji in strokovnjaki drugih strok pa naj podprejo šolsko oblast in se dejavno vključijo v prenovo šolskega sistema.
  • To pomeni, da velik del zaposlenih ne more sodelovati v neobhodni tehnološki in inovacijski prenovi našega gospodarstva.
 • klicati po prenovi
  • Kot sta na tretjem Seminarju šolskega polja v letošnjem šolskem letu, ki ga je organiziral CEPS v okviru Pedagoške fakultete v Ljubljani, povedala gosta s Centra za raziskovanje in razvoj izobraževanja ter s Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu prof. dr. Nikola Pastuović in prof. dr. Branka Baranović, stanje šolstva na Hrvaškem kar kliče po prenovi po celotni navpičnici.
  • A tudi zakoni, ki zadevajo srbsko pravosodje, kličejo po prenovi in posodobitvi, je v pogovorih s srbsko-črnogorskimi voditelji in predsednikoma Demokratske stranke Srbije in G-7 plus Vojislavom Koštunico in Miroljubom Labusom poudaril visoki predstavnik EU za skupno varnostno in zunanjo politiko Javier Solana.
 • lotiti se prenove
  • Ekonomsko-socialni svet je včeraj soglasno podprl pobudo zveze svobodnih sindikatov, da se v naši državi čim prej lotimo prenove zastarelega zakona o priznavanju izjemnih pokojnin zaslužnim posameznikom.
  • Krščanski demokrati so se resno lotili prenove stranke, za katero - kot je dejala na včerajšnji novinarski konferenci glavna tajnica Hilda Tovšak - želijo, da bi postala moderna konzervativna stranka.
 • biti potreben prenove
  • Glasbeno šolstvo je bilo potrebno prenove, saj so učne načrte nazadnje spreminjali leta 1970.
  • Ta program je gotovo potreben temeljite prenove, opremiti ga moramo z novimi podatki, predvsem pa parlamentu in vladi jasno predstaviti, koliko denarja terja NRP.
Na vrh