WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
prenosljiv pridevnik
1 nalezljiv
BOLEZEN je prenosljiva, če se lahko prenaša z ene osebe ali živali na drugo, predvsem preko zraka ali s fizičnim kontaktom
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Toda ravno pri tako zlahka prenosljivih infekcijskih obolenjih igrata prava diagnoza in hitra reakcija odločilno vlogo, sicer se lahko virus nekontrolirano prenaša.
  • Prionske bolezni so neozdravljive in prenosljive bolezni živali in ljudi, pri katerih nastajajo v celicah patološki prionski proteini (prioni), se v njih kopičijo in povzročajo značilne spremembe v živčnem sistemu.
  • Podatki kažejo, da so spolno prenosljive bolezni pogostejše med 15. in 29. letom.
  • Strokovnjaki utemeljeno predvidevajo, da je obolevnost s spolno prenosljivimi boleznimi precejšnja tudi v Sloveniji.
  • Bovina spongiformna encefalopatija (BSE) je prenosljiva smrtna možganska bolezen goveda.
  • Pri govedu so jo prvič diagnosticirali v Veliki Britaniji leta 1986 in je ena od prenosljivih spongiformnih encefalopatij, ki se pojavlja pri živalih.
  • Več zgledov ...
  • Prenosljive spongiformne encefalopatije, med katere uvrščamo BSE, so posebna skupina infekcijskih obolenj, ker se po svojih značilnostih razlikujejo od običajnih infekcijskih obolenj.
  • Nekateri virusi, ki povzročajo spolno prenosljive okužbe in bolezni, igrajo ključno vlogo tudi pri nastanku raka.
  • Zdravljenje spolno prenosljivih okužb bi bilo pomemben ukrep pri zajezitvi okužbe v tem delu sveta.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Okužba s klamidijo velja za najpogostejšo spolno prenosljivo bolezen v Sloveniji.
  • Za mladostnike so najbolj pereč problem spolno prenosljive bolezni.
  • Hepatitis B je edina spolno prenosljiva infekcija, ki jo lahko preprečimo s cepljenjem.
  • Vse spolno zrele pse bi morali redno pregledovati, ali nimajo katere izmed spolno prenosljivih bolezni.
  • Po predvidevanjih ima v ZDA ena izmed treh žensk spolno prenosljivo bolezen.
  • V zadnjih letih je bilo uvoženih tudi več spolno prenosljivih bolezni.
  • Več zgledov ...
  • Prizadevanj za ozaveščanje ljudi ni nikoli preveč, kar potrjuje tudi velika razširjenost spolno prenosljive bakterije.
Na vrh
 
2 premičen
PREDMET je prenosljiv, če ga lahko premaknemo z enega mesta na drugo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Jornada 720 vseeno postaja nišni računalnik, ki pa ima svoje mesto v spektru lahkih prenosljivih naprav.
  • Pa še vse hitrejši so, zato so najresnejši tekmeci za prestol prenosljivih pomnilniških naprav.
  • Merilnik je sestavljen iz osnovne naprave oziroma izravnalne posode v aluminijastem kovčku in prenosljive ročne naprave, oboje pa je povezano z 20 m dolgo gibljivo cevko, napolnjeno s posebno tekočino.
  • Nabor veznih čipov je namenjen predvsem rabi v hitrih vgradnih ali prenosljivih diskovnih pogonih.
  • Varnostno prepisovanje je shranjevanje podatkov z diskov na prenosljive nosilce.
  • Potrebujete le nekaj časa, da dokumente uredite (v kolikor niste tega počeli sproti), jih trajno zapišete na prenosljivi nosilec in vseh skrbi bo konec.
  • Več zgledov ...
  • Peka prenosljivih nosilcev je s CDEveryWhere zares preprosta in se je zlahka loti tudi začetnik.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Računalnik bo tehtal le 110 gramov in meril v višino 12 milimetrov, zato bo preprosto prenosljiv.
  • Težo 2,5 kg in višino 7,4 cm namreč danes daleč prekašajo številni modeli, a je LPX100 kljub temu še vedno preprosto prenosljiv izdelek.
  • Spore antraksa so uporabne kot biološko orožje, ker jih je težko odkriti, so učinkovite, dostopne in lahko prenosljive.
  • Za delo s tem obračalnikom rabite razmeroma težak traktor, saj je obračalnik z maso 790 kg vse prej kot lahko prenosljiv.
  • Ob želji po spreminjanju pa dostikrat spregledamo enostavne rešitve, ki nam jih ponujajo manjši, lahko prenosljivi in poceni kosi pohištva.
  • Prednost teh naprav je nedvomno ta, da so zlahka prenosljive iz ene notranjosti avtomobila v drugo, saj niso vgrajene.
  • Več zgledov ...
  • Tako veliki razstavni projekti so ponavadi težko prenosljivi, saj prenos velikega števila eksponatov povzroča obilico tehničnih težav.
Na vrh
 
3 ki ga lahko uporabi druga oseba
DELNICA ali KARTA je prenosljiva, če jo lahko uporabi ali koristi druga oseba
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ponujena prodajna cena za eno prosto prenosljivo imensko delnico v postopku prisilne poravnave znaša 1300 tolarjev.
  • Bodo z darilno pogodbo prenosljive tudi delnice iz notranjega odkupa?
  • Od danes so prosto prenosljive tudi delnice Banke Koper.
  • S prosto prenosljivimi delnicami iz prvega odstavka tega člena lahko organizirano trgujejo samo pooblaščeni udeleženci.
  • Prenosljive delnice bodo preknjižili predvidoma 25. marca.
  • Do takrat bodo bone lahko prosto prodajali ali kupovali, saj je pokojninski bon prenosljiv vrednostni papir.
  • Več zgledov ...
  • Tako dobljena sredstva lahko družba investira le v prenosljive vrednostne papirje in v nepremičnine.
  • Prvi zakon omogoča zbiranje denarnih sredstev za investiranje v prenosljive vrednostne papirje.
  • Na zahtevo lastnika devizne vloge mu mora banka izstaviti prenosljiv bančni vrednostni papir.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Pivovarna bo izdala 2,213.396 navadnih, imenskih in prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 1000 tolarjev, prodajala pa jih bo po 6000 tolarjev.
  • Prvi dan trgovanja s prosto prenosljivimi delnicami družbe v okviru borzne kotacije A je ponedeljek, 6. marec 2000.
  • V novem letu bo zraslo število prosto prenosljivih delnic - sprostile se bodo razdelitvene delnice (razred B) mnogih kotirajočih podjetij.
  • Prenosljive delnice bodo preknjižili predvidoma 25. marca.
  • Zadošča že, da so izdani vrednostni papirji vplačani, neomejeno prenosljivi in izdani v nematerializirani obliki.
  • Vrednostni papirji iz 5. člena tega zakona postanejo neomejeno prenosljivi, če izdajatelj pridobi dovoljenje Agencije za njihovo nadaljnjo javno prodajo.
  • Več zgledov ...
  • Delnice investicijske družbe so neomejeno prenosljive.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Za zdaj ne načrtujejo javne prodaje delnic, zato pa bodo delnice postale prenosljive.
  • V tem primeru bodo delnice Modre linija v začetku prihodnjega leta na borzi in bodo s tem postale prenosljive.
  • Vsaki obveznici je bila pred izdajo dodana ločljiva nakupna opcija, ki se je ob izdaji ločila od obveznice ter postala prosto prenosljiva.
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Garancijski pogoji niso prenosljivi na tretjo osebo.
  • Podatki niso prenosljivi na ostale pravne ali fizične osebe.
  • Članske ugodnosti niso prenosljive na drugo osebo, zato pa je drugo in vsako naslednje članstvo v ožjem družinskem krogu cenejše.
  • Ali je pravica do finančnih sredstev iz Jamstvenega sklada prenosljiva na ožje družinske člane?
  • Ker ta ugodnost ni prenosljiva na druge člane družine, je treba o tem obvestiti RTVS.
Na vrh
 
3.1 ki ga lahko uporabimo na drugem področju
ZNANJE ali SPOZNANJA so prenosljiva, če jih lahko uporabimo na drugem znanstvenem ali delovnem področju ali v drugi državi
 •  
  • Osredotočiti se je treba tudi na prenosljivo znanje, ki ga dajejo določeni predmeti.
  • Najprej se moramo vprašati, katera so sploh tista znanja, ki so prenosljiva, ki jih lahko prenesem na novo delovno mesto.
  • Iz svojega obdobja v Sloveniji bom odnesel nazaj v Združene države praktične in prenosljive ideje.
  • Zaželeno pa je tudi sodelovanje več partnerjev iz različnih evropskih držav, saj morajo biti ideje projektov prenosljive po vsej Evropi.
  • Med Evropo in ZDA sedaj tečejo razprave o tem, koliko je ta model prenosljiv v Evropo.
  • Potrjene kvalifikacije bodo namreč prenosljive v različna delovna okolja.
Na vrh
3.2 v računalništvu
RAČUNALNIŠKI DOKUMENT je prenosljiv, če ga lahko uporabljamo v drugih računalniških programih
 •  
  • Adobe je predstavil novo orodje za izdelavo prenosljivih dokumentov v zapisu Adobe Acrobat.
  • Podjetje Adobe je napovedalo novo različico paketa Acrobat, ki omogoča izdelavo kakovostnih in prenosljivih dokumentov.
  • Med različnimi sistemi so prenosljivi tudi dokumenti, ki se imenujejo zvezki (notebook).
  • Podjetje Adobe je predstavilo novega člana družine izdelkov Acrobat, ki omogoča izdelavo prenosljivih datotek v osrednjem strežniku.
  • Rezultate nato uporabniku posredujemo v obliki datotek HTML ali pa prenosljivih datotek Adobe Acrobat PDF.
  • Photoshop ima tudi izboljšamo podporo za izvoz v prenosljive datoteke PDF.
Na vrh