WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
predpostaviti glagol
1 imeti za resnično
če ČLOVEK v svojem razmišljanju predpostavi neko DEJSTVO, ga, čeprav nima jasnih dokazov, sprejme za resnično in navadno vzame za izhodišče nadaljnjega razmišljanja ali argumenta
 • GLAGOL+Odv-da+...
  • Če predpostavimo, da obstaja nek idealen tip slovenskega volivca, lahko zanj rečemo, da ima rad relativno zmernost.
  • V nadaljevanju je predpostavil, da znaša biomasa rastlinojedih dinozavrov 20.000 kg / km2 pri povprečni teži 2.000 kg za vsakega rastlinojedega dinozavra (hadrozavra).
  • Albert Einstein je vendar predpostavil, da se gravitacija v prostoru širi s svetlobno hitrostjo.
  • Kulturni relativizem predpostavi, da ni ene same kulture (in razlike med kulturami so razlike v doseženih stopnjah evolucije te kulture), da je kultur več ter da so vse stare, kot je stara človeška vrsta.
 • GLAGOL+Odv
  • Na podlagi omenjene metodologije lahko predpostavimo, katera izmed čustev bodo dojenčki sposobni razlikovati.
  • Predpostavimo, kaj bi bilo, če bi na primer samo polovica teh izgnanih družin svoj denar usmerila v gradnjo manufakturnih oziroma proizvodnih obratov," pravi dr. Norčič.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Glede na to moramo predpostaviti, da prvi eksplicitni obrazci jezikovnega normiranja izhajajo iz uzusa pisne komunikacije, čeprav se v nekaterih tipih diskurza javne komunikacije ...
  • Zadnje, kar se sme predpostaviti, je to, da so iraški oficirji neumni in da imajo ameriške oborožene sile pred seboj neumnega sovražnika.
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  •  [lahko predpostaviti
  • Z veliko mero gotovosti lahko predpostavimo, da se kriteriji, po katerih se moški in ženske izbirajo, med skupnostmi v času pomembno razlikujejo, da so, skratka, kulturno pogojeni.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1+GLAGOL
  • V tem primeru pa je mogoče predpostaviti, da je šlo tudi za osebnostno nagnjenost k takšnemu vedenju.
  • Navsezadnje je treba predpostaviti, da nas v parlamentu večinoma predstavljajo sposobni in pametni ljudje, ki se v primežu strankarskih interesov včasih res nespametno obnašajo, vendar ...
  • Modro je predpostaviti, da jih bo vedno več in da bo v njih sodelovalo vedno več držav.
  • Čeprav posledic takšnega pojava ne razumemo, pa je smiselno predpostaviti, da takšni delci dramatično vplivajo na videz celotnega prostora - časa na Planckovi skali.
  • Mislim, da je zmotno predpostaviti oziroma poenostaviti, da je policija vedno in povsod pes čuvaj vladajočih elit.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Naj ti oznanjevalci krize rišejo položaj še tako črno, ob vsem tem vnaprej predpostavijo, da je rešitev dana in znana - dovolj je, da se od liberalizma, komunizma itd. pokvarjeni ljudje obrnejo k njihovim vrednotam.
  • ... verska čustva so posebej ščitena, niso pa neverska, čeprav lahko hipotetično predpostavimo, da so lahko tudi ateisti emocionalno vezani na svoj svetovni nazor.
  • kdo predpostavi kaj
  • kdo predpostavi kaj kot kaj
  • biti predpostavljen kot kaj/kakšen
  KDO/KAJ
   
  • Kot pri vsakem drugem človeku moramo tudi pri Jezusu predpostaviti neki Jaz, ki išče samega sebe, svojo identiteto.
  • Normalno je predpostaviti nedolžnost osumljenca, preden se mu dokaže krivda, ni pa razumljivo ...
  • V okolici Brezstrope jame pri Povirju lahko torej predpostavimo 220 m globoko vadozno cono, to je cono, kjer ...
  • Pogajamo se lahko o etičnih merilih, ki smo jih predpostavili kot družbene ali kulturne danosti.
  • Ne obstaja najprej oseba, ki bi potem stopala v odnose in bi torej morala biti že predpostavljena kot njihov nosilec.
  • Ta je torej predpostavljena kot izgubljena, da bi film lahlo odkril, kaj in kakšna sploh je.
 • predpostavimo, da ...
  • Predpostavimo, da lastnik podjetja opazi nepričakovano povečanje proizvodnih stroškov v določenem časovnem obdobju.
  • To ponazarja naslednji primer: predpostavimo, da znaša nominalna vrednost deleža prevzete družbe 5 enot, ekonomska vrednost pa 21 enot.
 • če predpostavimo, da ... / (a) tudi če predpostavimo, da ...
  • To seveda velja le, če predpostavimo, da je domneva o njuni zaroti in umoru njenega moža v letu 1990 pravilna.
  • Tudi če predpostavimo, da bo Unscom končal svoje delo, bi morali Irak nadzorovati za nedoločen čas, da bi zagotovili, da uničenega orožja ne bo ponovno razvil.
 • predpostavljeno je, da ...
  • V modelnih ocenah stroškov je predpostavljeno, da kmetija izpolnjuje kriterije za pridobitev pravice do vračila 50 % plačane trošarine za plinsko olje.
  • Predpostavljeno je torej, da je človek preteklosti nekakšen učenjak, univerzitetni dostojanstvenik, ki sedi v svoji sobici in se, z napredkom svoje misli, premika od ene teorije k drugi.
 • za kaj predpostaviti, da ... / za  [hip predpostaviti, da ...
  • Predpostavimo za hip, da se ne bi pridružila solidarnostni izjavi v podporo Združenim državam Amerike.
  • Predpostavimo za trenutek, da je ta pogled veljaven v primeru ruske revolucije kot rušenja fevdalnega absolutizma, ki preprosto ni imel več kaj iskati v modernem svetu.
Na vrh
 
1.1 v programskem jeziku
 • kaj+predpostavi,+da+...
  • Ob vklopu telefonček sicer predpostavi, da zvonjenja z melodijo ne želimo več, vendar z nekaj dodatnimi pritiski lahko dosežemo, da na dohodne klice sočasno opozori s tresljaji in melodijo.
  • Ko izpustite ime strani, brskalnik predpostavi da povezujete znotraj trenutne strani in se pomakne do ustreznega dela strani.
  • Pri tem procesor predpostavi, da shranjevanje ne bo spremenilo vrednosti lokacije in začne izvajati ukaz za branje, še preden je shranjevanje končano.
  • Okrog parametrov ne pozabite postaviti oklepajev, sicer bo Access 97 okrog njih postavil narekovaje in predpostavil, da gre za literale.
Na vrh
2 predvideti
če ČLOVEK predpostavi nek DOGODEK ali DEJSTVO, navadno na osnovi ZNAKOV sklepa, da se bo to v prihodnosti zgodilo
  • kdo predpostavi kaj
  KDO/KAJ
   
  • Kaj ga je sploh napeljalo na to, da se je javno izpostavil, saj je glede na dosedanje izredno slabe izkušnje z javnim izpostavljanjem okuženih z virusom HIV ali obolelih za aidsom najbrž lahko predpostavil posledice, nas je zanimalo.
  • Seveda se tedaj ni moglo predpostaviti razpada Jugoslavije in prav na to karto želi Slovenija sedaj doseči sporazum o odplačilu svojega deleža tega dolga.
  • Težava pa nastopi zaradi tega, ker je v načrtu odplačevanja posojila treba že vnaprej predpostaviti bodočo inflacijo, da je potem mogoče določiti zneske odplačila posojila.
  • Ko smo delali načrte, smo predpostavili nesrečo, ne pa namernega samomorilskega napada z velikimi količinami eksplozivnega letalskega goriva.
 • GLAGOL+Odv
  • .. da bi sosedi kako vprašanje, ki ga ne bi mogli rešiti dvostransko, prepustili bodisi sukcesiji," za katero se ve, da ni mogoče zlahka predpostaviti, kdaj bo in ali sploh bo," ali pa arbitraži, denimo arbitraži MDS.
  • Na osnovi izračunov modelov pa lahko predpostavimo, kakšno bo podnebje v prihodnosti.
  • Bil pa sem edini, ki sem predpostavil, kaj se bo s tem letalom dogajalo, in to sem rekel že takrat, ko smo ob podpisu pogodbe nazdravili s šampanjcem.
Na vrh