WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
predpisati glagol
1 določiti način zdravljenja
če ZDRAVNIK predpiše BOLNIKU ZDRAVILO ali NAČIN ZDRAVLJENJA, odloči, da bo ta prejel določeno zdravilo ali bo deležen določenega zdravljenja
  • kdo predpiše kaj
  • kdo predpiše komu kaj
  • kdo predpiše kaj za koga/kaj
  • kdo predpiše kaj pri čem
  • kdo predpiše kaj proti čemu
  KDO/KAJ
   
  • Za zdravnika, ki ne predpiše zdravila, ljudje pogosto rečejo, da ni dober; dober je tisti, ki predpiše veliko zdravil.
  • Če vam je zdravnik predpisal kapljice, jih uporabljajte po navodilih.
  • V radijskem govoru sem pripovedoval o lekarnarju z zahodne obale; poslal mi je prazen recept, ki ga je za nekega bolnika predpisal losangeleški zdravnik.
  • Če pa ga je zdravnik predpisal za dolgoročno zdravljenje artritisa, se morate pred prekinitvijo zdravljenja posvetovati z njim.
  • Klestil zdaj že tri dni dobiva majhne odmerke citostatikov, ki jih zdravniki v veliko večjih odmerkih kot kemoterapijo predpišejo pri rakastih obolenjih.
  • Tablete z železom, ki vam jih lahko zdravnik predpiše proti slabokrvnosti, stanje še poslabšajo.
 • ČAS
  • Vsako zdravljenje z antibiotikom mora po predhodnem pregledu predpisati zdravnik, zato je v primeru bolezni na počitnicah potreben obisk zdravnika, kjerkoli se pač že nahajate.
  • Po navadi zdravnik za teden dni po posegu predpiše uporabo antibiotične kreme.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • V akutnem primeru zdravnik ponavadi predpiše antibiotik.
  • Toda pri zaskrbljeni, močno vznemirjeni bolnici, so bolj pogosto predpisali takšne preiskave (v 15 odstotkih primerov).
  • Da bi lahko dokazali, da je zdravnik neupravičeno predpisal eritropoetin, bo treba izslediti tudi bolnike, kar je mogoče, vendar nekoliko zamudno.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Za težave z venami obstajajo tudi zdravila, a vam jih mora predpisati zdravnik specialist.
  • V okviru nadzora bodo tako ugotavljali, ali je kateri od teh 1158 zavarovancev na dializi, saj mu v tem primeru zdravila ne bi smeli predpisati na recept.
  • Ko je bil še manjši, so tudi za njenega sina ugotovili, da ima velike težave s koncentracijo in enako kot njenemu so zdravniki tudi našemu hoteli predpisati neka zdravila, vendar smo se na koncu raje odločili, da bomo na začetku poskusili brez njih.
 • GLAGOL+in+GLAGOL
  • Zdravnik ga je pregledal in predpisal antibiotik.
  • Najbolje bo, da obiščete specialista dermatologa, ki vam bo svetoval in predpisal primerno zdravljenje.
  • Priporočam pregled pri specialistu dermatologu, ki bo na podlagi klinične slike in določenih preiskav postavil diagnozo in predpisal potrebno zdravljenje.
 • predpisati na recept
  • Gre za čisti heroin, ki ga naredijo v laboratoriju, nato pa ga predpišejo na zdravniški recept.
  • Pri nas imamo srečo, da je treba čisto vse anksiolitike predpisati na recept.
 • po potrebi predpisati
  • Poleg zdravil, ki jih po potrebi predpiše zdravnik specialist, v Dobrni nudijo celo paleto programov s področja fizikalne medicine in rehabilitacije za zdravljenje in preventivo osteoporoze.
  • V takih primerih gre zelo verjetno za bakterijsko okužbo, zato je treba na pregled k zdravniku, ki nam bo po potrebi predpisal antibiotik.
Na vrh
 
2 zapovedati
če DRŽAVNI ORGAN ali druga ORGANIZACIJA predpiše LJUDEM ali ORGANIZACIJAM določeno RAVNANJE ali LASTNOST oziroma VREDNOST ČESA, uradno določi, kako morajo ti ravnati oziroma kakšne lastnosti ali vrednosti mora kaj imeti
  • kaj se predpiše
  • kdo/kaj predpiše kaj
  • kdo/kaj predpiše komu kaj
  • kdo/kaj predpiše kaj za koga/kaj
  • kdo predpiše kaj s čim
  • kdo/kaj predpiše kaj v čem
  • kdo/kaj predpiše, da
  • kdo/kaj predpiše, kaj
  • kdo/kaj predpiše, kako
  • kdo/kaj predpiše, naj
  • kdo/kaj predpiše, kakšen
  • kdo/kaj predpiše, koliko
  • kdo predpiše kaj po čem
  KDO/KAJ
   
  • Pomembno se mu zdi, da bi se zakonsko predpisala obvezna uporaba čelade, ki bi zagotovila večjo varnost.
  • Po mnenju sveta je, upoštevajoč ekonomske razloge, potrebno dopustiti programsko povezovanje in sodelovanje lokalnih TV (mrež), vendar ob določenih pogojih, denimo, da se predpiše obvezne deleže lokalnih vsebin in lastne produkcije v najbolj gledanem terminu.
  • Minister predpiše pogoje za izdajo energetskega dovoljenja za posamezne vrste objektov, naprav in omrežja ter energetske dejavnosti, ki se v njih izvajajo.
  • Zakon naj bi predpisal vzpostavitev nacionalne poklicne kvalifikacije za vse oblike poklicev v omenjeni dejavnosti, vzpostavil učinkovit inšpekcijski nadzor nad zakonitostjo dela podjetij zasebnega varovanja in sistem za regulacijo zasebnega varovanja ter določil pregledne ukrepe in dolžnosti oziroma pooblastila varnostnikov.
  • Generalni sekretar Združenih narodov je v poročilu za varnostni svet zapisal, da na Kosovu niso dosegli nobenega od osmih standardov demokratične družbe, ki jim jih je predpisala svetovna organizacija.
  • V statutu so predpisali sodišču, naj pusti veljati osebno odgovornost.
  • Zakon naj bi za kršitelje predpisal visoke kazni - najmanj 1 milijon tolarjev za pravne in najmanj 500.000 tolarjev za fizične osebe.
  • Poleg tega je država po Kaluževem mnenju za pokojninske družbe predpisala prenizke pragove.
  • Več zgledov ...
  • Ameriška vlada je lani ob novem zakonu o telekomunikacijah sprejela tudi predpis o dostojnem vedenju pri komuniciranju in z njim predpisala kazni za razširjanje pornografije po internetu.
  • Deset let pozneje je Češkoslovaška kot prva država na svetu z zakonom predpisala obvezno pripenjanje z varnostnim pasom v avtomobilu.
  • Ta je v 8. členu predpisal, da lahko javni tožilci opravljajo funkcijo do izteka mandatne dobe, za katero so bili izvoljeni ali imenovani, v primeru nove ureditve državnega tožilstva pa lahko dokončajo svoj mandat v novih pravosodnih organih.
  • Hipotekarne obveznice bi bile visoko varne, saj bi zakon predpisal, kaj banka sploh lahko dela.
  • Ko se zgodi kaj takega, prileti delegacija IMF, pospravi razbitine in predpiše, kako se mora država obnašati, če želi tudi v prihodnosti potovati v mednarodnem finančnem prometu.
  • Namesto ličenja in predpisov o telesni teži pa svojim podrejenim rajši predpišite, naj berejo dnevno časopisje in kakšno knjigo o lepem vedenju.
  • Težko je natančno predpisati, kakšna oblačila naj nosi zaposlena ženska, vsekakor pa morajo biti praktična in modna hkrati.
  • Na posameznih fakultetah so predpisali, koliko točk je potrebnih za sprejem, pri čemer je prišlo tudi do absurdnih situacij.
  • Indija bo v kratkem postala prva velika država na svetu, ki bo z zakonom predpisala, koliko poslank bo treba izvoliti v njen parlament.
  • Postopek barvanja in označevanja mineralnih olj po tem členu predpiše minister, pristojen za finance.
  • "Počakali bomo štirinajst dni, nato bom po potrebi vladi sam predlagal dodatne ukrepe," je odločen But, ki bo moral po zakonu predpisati podrobnejša merila za določitev odškodnine.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Vlada zahteva, da se natančno predpiše postopek raziskovanja porekla premoženja vseh oseb, ki so kakorkoli sodelovale pri prestrukturiranju in privatizaciji.
  • Seveda se ne da natančno predpisati količino sence nad rastlinami.
  • V to smer napeljuje tudi zakonska pobuda predsednika SDS Janeza Janše, ki predlaga, naj se zakonsko predpišejo neposredni televizijski prenosi plenarnih zasedanj.
  • Hkrati je vse več Otočanov prepričanih, da bodo šle ZDA v vojno z Irakom, ne oziraje se na to, kaj bo naredil Sadam Husein, in ne oziraje se na to, kako se bo izteklo glasovanje o novi resoluciji o iraški razorožitvi, ki naj bi izrecno predpisala razorožitev z vojaškim posegom, kar je nekaj, o čemer zdaj že znamenita resolucija 1441 ne govori, čeprav ZDA trdijo nasprotno.
  • Minister podrobneje predpiše merila za strokovno usposobljenost, postopek ugotavljanja ter podeljevanja pooblastila.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Da bi morali z odlokom predpisati obvezno izobešanje zastav najprej vsem svetnikom, poslancem, županom in tako naprej ...
  • Zaradi tega bi morala država predpisati plačilne roke, več pa bi morala storiti tudi na področju boljšega dostopa do podatkov o boniteti podjetij.
  • Se prepoznate v četrti točki »Pobude«, ki hoče novinarjem zakonsko predpisati obvezno rabo slovenščine v javnih glasilih?
  • Sploh pa ne vem, če bomo drug teden še delali, država nam hoče predpisati obrestne mere, kdo pa bo potem še delal pod takimi pogoji, jaz že ne!
  • "Leta 1991, ko je Mednarodna kolesarska zveza UCI želela v profesionalnem kolesarstvu predpisati čelade, smo protestirali, menda prav na tej dirki," pravi nekdanji šampion Laurent Fignon.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Po zakonu, ugotavljajo v pismu, se državljanom RS ne sme predpisati šolnine za izobraževanje v okvirih dodiplomskih študijskih programov z javno veljavnostjo, če se ti izvajajo kot javna služba.
  • Priznavanju pluralizacije družinskih oblik in njihove legitimnosti bi namreč moralo slediti proučevanje vsebin odnosov v teh oblikah, saj neki obliki, kot je npr. ponovno konstituirana ali enoroditeljska družina, ne moremo že v naprej predpisati nekega tipičnega vedenjskega vzorca.
  • Odzivnega časa ne moremo predpisati količinsko, recimo v sekundah, saj so uporabniške zahteve različne.
Na vrh