WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
predlagati glagol
1 predstaviti možnost
če ČLOVEK ali USTANOVA predlaga ČLOVEKU ali USTANOVI ZAMISEL, NAČRT ali DEJANJE, želi, da oni o tem premislijo in se morebiti odločijo zanj
  • kdo predlaga kaj
  • kdo predlaga, naj
  • kdo predlaga, da
  • kdo predlaga komu kaj
  • kdo predlaga komu, naj
  • kdo predlaga komu, da
  • kdo predlaga kaj za kaj
  • kdo predlaga kaj v kaj
  • kdo predlaga komu kaj v kaj
  • kdo predlaga kaj na čem
  • kdo predlaga na čem, naj
  • kdo predlaga na čem, da
  KDO/KAJ
   
  • Zaradi visoke izgube sem predlagal zamenjavo direktorja.
  • Zato je urad predlagal, naj se pri določanju davčnih stopenj ministrstvo za finance sklicuje na posamezne skupine oziroma na kategorije.
  • Gospod Hvalica je predlagal, da se glasovanje ponovi, kar pomeni, da predlaga po 93. členu.
  • Zamenjavo Türka je vladi predlagal predsednik nadzornega sveta dr. Robert Golob brez ustreznega sklepa nadzornega sveta.
  • Javni pravobranilec in Agencija za privatizacijo sta sodišču predlagala, naj sprejme začasno odredbo, s katero bi slovenskemu podjetju prepovedalo razpolagati z delnicami kupljenega podjetja.
  • Letos je nadzorni svet predlagal skupščini, da ne bo delitve dividend.
  • Policisti predlagajo za izboljšanje kolesarske varnosti predvsem doslednejšo spoštovanje prometnih predpisov, uporabo čelade ter izboljšanje cestne infrastrukture.
  • Evropska komisija bo razmislila, ali jih bo predlagala v sprejem, vendar šele spomladi.
  • Več zgledov ...
  • Izvršni svet oba dokumenta predlaga v sprejem občinski skupščini.
  • Vouk je na seji predlagal, da naj se podpisano poročilo z okrogle mize dopolni z ugotovitvijo, da se dežela o nekaterih temah ne želi pogovarjati, zato bo manjšina prisiljena rešitev poiskati po sodni poti, kar pa so člani KOKS zavrnili.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Vinko Kurent je ponovno predlagal, da bi pri glasovanjih upoštevali pravilo »eno podjetje - en glas«.
  • Zato sem Narodnemu domu pisno predlagal, naj Jankoviću izplača omenjeni honorar, ta znesek pa bo Narodnemu domu poravnala TVS.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Nameravali so že predlagati podaljšanje rokov, vendar so po posvetovanju s teoretiki to namero opustili.
  • V primeru, da bi planirana realizacija presegala za to predvideno višino, mora župan predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna, pred nastankom stroškov.
Na vrh
 
1.1 predstaviti kandidata
če ČLOVEK ali USTANOVA predlaga USTANOVI KANDIDATA za opravljanje neke FUNKCIJE, ODLIKOVANJE ali za POSTOPEK, ga uradno predstavi kot kandidata za neko funkcijo, podelitev odlikovanja oziroma vključitev v nek postopek, v nadaljevanju pa o tem odločajo pristojni
  • kdo predlaga koga
  • kdo predlaga koga za kaj
  • kdo predlaga koga v kaj
  • kdo predlaga komu koga
  • kdo predlaga komu koga za kaj
  • kdo predlaga komu koga v kaj
  KDO/KAJ
   
  • Minister lahko predlaga tudi podsekretarje in načelnike UNZ, ki jih potrdi vlada.
  • Koga bo predsednik države Milan Kučan predlagal za mandatarja, bo znano po prvi seji državnega zbora.
  • Gre za previdnostni ukrep, verjetno zato ker so lani nekoga predlagali za priznanje, pa je na podelitvi to zavrnil.
  • Ravnatelj je lahko za izjemno napredovanje predlagal tudi več kot polovico učiteljev.
  • Okrožna državna tožilka ni imela novih dokaznih predlogov, obtoženčev zagovornik pa je dejal, da sodišču predlaga izvedenca jezikoslovca, saj sta odredba za hišno preiskavo in hišna preiskava v nasprotju.
  • Kot je povedal Bajuk, bo po imenovanju ministrov določil, kateri minister bo podpredsednik in koga bo vladi predlagal za generalnega sekretarja.
  • Po oceni Predanove je predsednik republike ravnal nezakonito, ker je v izvolitev predlagal kandidatko, ki ni bila prijavljena v zakonitem roku.
  • Ocenil sem, da je edino primerno, da državnemu zboru v imenovanje predlagam tega kandidata.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Člani njenega predsedstva, ki morajo parlamentu predlagati mandatarja za zvezno vlado, so povabili medse Spasoja Tuševljaka, moža, ki so mu pred tednom dni izkazali zaupanje, zdaj pa bi ga radi bolje spoznali.
  • Zadostuje deset podpisov poslancev - ti smejo, tako kot volivci, podpreti samo enega kandidata, pa tudi politična stranka sme predlagati le enega kandidata.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Varnostni svet Združenih narodov je z aklamacijo uradno predlagal Kofija Anana za kandidata za generalnega sekretarja organizacije.
  • Za kandidata za volitve člana državnega sveta pa so soglasno predlagali Toneta Hrovata.
Na vrh
2 dati; izročiti; pokazati
če ČLOVEK ali ORGANIZACIJA predlaga DOKUMENTE drugemu ČLOVEKU ali ORGANIZACIJI, jih ji izroči v vpogled, za obravnavo ipd.
  • kdo predlaga kaj
  • kdo predlaga komu kaj
  KDO/KAJ
   
  • »Gre za ignoranco odgovornih, nespoštovanje in njihov odnos do predpisov, ki zavezujejo predlagatelje, da pravočasno predlagajo dokumente za tekoče leto,« je dejal.
  • Če bi obveljal sedanji predlog sprememb zakona, bi morale gospodarske družbe letna in poslovna poročila predlagati registrskim sodiščem namesto Agenciji za plačilni promet oziroma Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) kot bodoči prevzemnici statističnoinformativnih nalog APP.
  • Celoten postopek bo načeloma enostaven, hiter in cenejši, saj ne bo več treba predlagati potrdila pooblaščenega zastopnika o skladnosti vozila s posameznimi mednarodnimi homologacijskimi predpisi.
  • Družbe in podjetniki bodo morali po novem letna poročila predlagati AJPES, ki ima centralo v Ljubljani, po Sloveniji pa dvanajst izpostav, ker Agencije za plačilni promet po 1. januarju 2003 ne bo več.
  • Podjetniki, ki bodo letna poročila predlagali na papirju, jih lahko predložijo neposredno pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež, ali pa jih pošljejo po pošti s povratnico.
  • Izdajatelj, ki je izvedel javno ponudbo samo za dolžniške vrednostne papirje, mora predlagati revidirana letna poročila v skladu s prvim odstavkom tega člena dokler ne zapadejo celotne obveznosti iz teh vrednostnih papirjev.
  • Po 6-urnem zasliševanju sta okrožni državni tožilec in pooblaščenka oškodovanke predlagala še dve priči in novega izvedenca psihiatra, obtoženčev zagovornik pa bo dokaze predlagal naknadno.
  • Podjetniki, ki bodo predlagali letna poročila na elektronski način, bodo izbirali med spletno aplikacijo in med Excelovo datoteko, ki sta dosegljivi na spletnem portalu www.ajpes.si/zr.
  • Več zgledov ...
  • V podkrepitev dokazila predlagam tudi ustrezno potrdilo zavarovalnice, pri kateri je bil avtomobil zavarovan.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Družbe in podjetniki bodo morali po novem letna poročila predlagati AJPES, ki ima centralo v Ljubljani, po Sloveniji pa dvanajst izpostav, ker Agencije za plačilni promet po 1. januarju 2003 ne bo več.
  • Na novi glavni obravnavi smejo navajati stranke tudi nova dejstva in predlagati nove dokaze.
  • Med pripravami za glavno obravnavo lahko stranke pošiljajo vloge, v katerih navedejo dejstva, ki jih imajo namen zatrjevati na glavni obravnavi, in dokaze, ki jih nameravajo predlagati.
Na vrh