WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
prašič samostalnik
1 žival
domača žival s kratkimi nogami, debelim telesom in zavitim repom, ki se goji zlasti zaradi mesa in slanine
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Povprečna masa klavnega trupa v kategoriji pitani prašiči je bila 84,99 kilograma, z 52,65 odstotka mesa v kilogramu tople polovice.
  • Vendar so se cene zvišale le za pitane prašiče, ki spadajo v višji kakovostni razred.
  • Zaklanega prašiča so odnesli na bližnji travnik in ga tam s prižganimi šopi škupe obžgali.
  • Pravilnik o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa za svinjsko meso v trupih, polovicah prašičev, osnovnih delih polovice razstavljeno v prodajnem prostoru določa, da mora biti deklarirano in označeno.
  • S pravilnikom so določene tudi kategorije klavnih prašičev, ki se glede na maso toplih polovic razvrščajo na prašičke, pitane prašiče, lahke in težke pitane prašiče, plemenske prašiče, mlade pitane merjasce.
  • Na njej so rejci plemenskih prašičev predstavili svoje dosedanje delo.
  • Več zgledov ...
  • Spitani prašiči za zakol stanejo od 330 do 350 tolarjev za kilogram, odojki pa so po 500 do 550 tolarjev za kilogram telesne mase.
  • V ponudbi je bilo šest težjih spitanih prašičev, težkih okoli sto do 130 kilogramov, in ena starejša spitana svinja za zakol.
  • Vse reje, ki redijo krškopoljskega prašiča, se vse pogosteje srečujejo s problemom prodaje čistopasemskih prašičev.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Nabiral sem gobe, zdravilna zelišča, borovnice, redil zajce, prašiče, kasneje bil tudi plačan kosec.
  • Po drugi strani se zmanjšuje število kmetij, kjer redijo prašiče in goveda, hkrati pa se povečuje število prašičjih in govejih glav.
  • Tudi o tem, s čim krmimo prašiče pred zakolom in kako se izognemo stresu, ki ima za posledico bledo, mehko, vodeno meso, je bilo dovolj zapisanega.
  • V tujih deželah so z grintom včasih krmili prašiče, koze in zajce.
  • Prašiče pitajo s pomijami, ki jih dobijo od hotelov.
  • Največje priraste dosežemo, če pitamo prašiče s koncentrirano krmo po volji 100 % intenzivnost pitanja.
  • Več zgledov ...
  • Vsako leto vzredijo tudi štiri prašiče.
  • V njihovem malem hlevu vsako leto vzredijo dva prašiča, pa kuncev imajo tudi nekaj.
  • V zimskem času so bile najlepši domači praznik koline, ko so zaklali prašiča.
  • Zdravstveni inšpektor ni mogel verjeti svojim očem, ko je v kuhinji boljše restavracije v Oslu videl, kako je kuhar kar tam zaklal prašiča, kri pa je tekla po tleh.
  • Nekateri zagovorniki za čisto okolje iz Italije so po potoku videli plavati celo kurje noge, ki naj bi prišle iz Mipove klavnice, kjer pa koljejo le govedo in prašiče.
  • V republiški veterinarski upravi oz. na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odgovarjajo, da je zunaj klavnice dovoljeno klati prašiče, drobnico, perutnino in kunce, medtem ko so za zakole govedi prepričani, da sodijo v registrirane obrate pod stalnim veterinarskim nadzorom.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zaradi usmerjenosti v rejo prašičev in piščancev se želi ukvarjati s predelavo mesa in s prodajo suhomesnatih izdelkov na domu.
  • Farma, s katere se je razširila slinavka in parkljevka, je bila specializirana za pitanje prašičev z različnih kmetij nekaj tednov pred zakolom: seveda z vprašljivimi metodami in v nehigienskih razmerah.
  • Usmerili so se v pitanje prašičev z višjo težo.
  • Pri govedu bi bilo že zaradi teže in velikosti bistveno težje zagotavljati ustrezne higienske pogoje kot pri klanju prašičev ali drobnice.
  • Brane slikovito začne opisovati priprave na klanje prašiča.
  • Klavnica je namenjena izključno za zakol prašičev, težkih do 200 kilogramov, maksimalne zmogljivosti obrata s hlevom, klavno linijo in hladilnico znašajo 150 tisoč prašičev letno, celotna naložba pa je znašala 1,1 milijarde tolarjev.
  • Več zgledov ...
  • Pravilnik o zakolu živali izven klavnice za lastno domačo porabo dovoljuje zakol prašičev na domu, kar prej ni bilo zakonsko dovoljeno.
  • Države, ki se zavzemajo za rahljanje pravil o dodeljevanju nacionalne pomoči rejcem prašičev, bodo najverjetneje v drugo poskušale še ta teden, ko se sestaja odbor za prašičerejo, vendar v bruseljski komisiji sodijo, da se razmerje moči med članicami Unije ne bo spremenilo.
  • Prepričani smo, da bo marsikatermu rejcu prašičev in govedi pri novogradnji ali če se že v obstoječih hlevih sooča s klimatskimi problemi v veliko pomoč pri odločitvi, kako v osnovi pristopiti k izdelavi prezračevalnih jaškov.
  • Podobnega projekta z novo čistilno napravo se bodo kmalu lotili tudi v farmi prašičev v Podgradu.
  • Podobnega projekta z novo čistilno napravo se bodo kmalu lotili tudi v farmi prašičev v Podgradu. Po uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo večje onesnaževanje okolja (Uradni list št. 97/2004) morajo okoljevarstveno dovoljenje med drugim pridobiti tudi večje farme prašičev, perutnine, več klavnic in živilskopredelovalnih industrij.
  • V devetih klavnicah, v katerih ugotavljajo tudi mesnatost prašičev, na podlagi katere naj bi se oblikovale tudi odkupne cene, so lani zaklali 288.000 živali.
  • Mesnatost prašičev je lastnost, ki v praksi na klavni liniji najbolje opredeljuje njihovo klavno kakovost oziroma uporabnost gre za količino mesa oziroma odstotek mesa v trupu oziroma polovicah zaklanega prašiča.
  • Povsem drugače je z odkupom prašičev in prašičjega mesa.
  • Po končanem odkupu prašičev, ki so dodobra napolnili skladišča klavnic, se stara zgodba nadaljuje.
  • Prašičja kuga ustavila uvoz prašičev iz Nizozemske in Nemčije
  • Kljub temu, da uredbi veljata šele dobro polovico meseca (od 28. februarja), smo se pozanimali, kako je z uvozom prašičev in mesa iz navedenih držav.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK2 
  • Res pa je, da letos odkupovalci pogosto pohvalijo kakovost prašičev s farm ali večjih rejcev.
  • Tretjino prašičev z naše farme prodamo kupcem v regiji, preostali dve tretjini pa kupcem iz drugih koncev države.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Vzroke za zmanjšanje zakola gre iskati v tem, da zaradi slinavke in parkljevke ni bilo možno uvažati živih prašičev za zakol, po drugi strani pa se vsako leto v aprilu po velikonočnih praznikih zakol prašičev zmanjša.
  • Komisija je ugotovila, da bi združitev vodila k omejevanju konkurence pri odkupu živih prašičev za zakol.
  • Slab obisk in ponudbo na sejmišču je treba pripisati trenutnemu obdobju, saj se vse manj rejcev odloča za zgodnji nakup prašičev za nadaljnjo rejo.
  • Februar je tisti čas, ko se na sejmišču v ponudbi začnejo pojavljati tudi najmanjši prašiči za nadaljnjo rejo.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Hlev za prašiče ima še leseno streho, krito s skodlami ali šinklami, kot pravijo.
  • Čeprav sem imel program in sem zgradil hlev za 160 prašičev, sem dobil nepovratna sredstva le za 120 stojišč, ugodnega demografskega kredita pa nikoli.
  • V Avstriji pa je izbruhnil škandal, ko so v krmi za prašiče nekega avstrijskega izdelovalca odkrili visoko vsebnost antibiotikov.
  • Za nagrado je pridelovalec najboljše slanine dobil 250 kg koncentrirane krme za prašiče in 100 evrov.
  • Poleg krmil za prašiče in govedo imajo v svojem proizvodnem programu še krmila za perutnino, kunce, koze, ovce, konje, specialna krmila za polže, jelene, golobe in celo za laboratorijske miši.
  • Kot smo slišali zdaj, na Nizozemskem perno moko (ostanki pri predelavi piščančjega mesa) še zmeraj povsem legalno uporabljajo kot hrano za prašiče.
  • Več zgledov ...
  • Njen interes je, da molči, saj odtod odnaša hrano za svoje ljube prašiče.
  • Na številnih kmetijah, predvsem pa na vzrejnih središčih za plemenske prašiče, je to uveljavljeno rejsko delo.
  • Sodobno osemenjevalno središče za prašiče v Bakovcih, je v osnovi namenjen proizvodnji in distribuciji merjaščevega semena.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Država je spodbujala prašičerejo na manjših kmetijah, da bi počasi reševala ekološke probleme, ki nastajajo pri reji prašičev na velikih farmah.
  • Z dodajanjem antibiotikov, hormonov in nedovoljenih anabolikov so kmetje skušali preprečiti obolevanje prašičev na prašičjih farmah, živali pa so tudi hitreje pridobivale težo.
  • V Pomurju, kjer zredijo največ prašičev na kmetijah, kar je tudi eden od ciljev spodbujanja prašičereje skladno s sprejeto Strategijo razvoja slovenskega podeželja, dobijo rejci ponekod le 150 tolarjev za kilogram žive teže prašiča.
  • V register bodo morali redno vpisovati trenutno oz. spreminjajoče se število prašičev na kmetiji (število rojenih, poginulih, kupljenih in prodanih prašičev in seveda označenih prašičev).
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Po kravah in prašičih v hlevih so udarili infarkti in ljudje nimajo dovolj vode niti zase.
  • Vlada se je za interventni odkup (ministrstvo za kmetijstvo bo za odkup, klanje, skladiščenje itd. namenilo od 250 do 260 milijonov tolarjev) odločila zato, ker bi nadaljnje zadrževanje spitanih prašičev v hlevih imelo za posledico večje stroške proizvodnje in slabšanje kakovosti mesa (povečanje maščob), kar bi se odrazilo v nižji odkupni ceni.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Ponudba in tudi povpraševanje po prašičih sta največja na Štajerskem in v Prekmurju, le cene so se v primerjavi s preteklem letom znižale (!
  • Povpraševanje po prašičih je vse večje in temu primerno lahko vsak teden znova ugotovimo povišanje odkupnih cen.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Kot vsak prvi četrtek v mesecu je bilo tudi tokrat na sejmišču v Mokronogu le trgovanje s prašiči.
  • Vendar to ne pomeni popolnoma prosto trgovanje s plemenskimi prašiči.
  • Zaradi sorazmerno velikega prometa z živimi prašiči ponovno pozivamo rejce k večji pazljivosti pri nakupu živali in semena merjascev.
  • Tako načeloma promet s prašiči znotraj Slovenije ne more predstavljati nevarnosti okužbe s to nevarno boleznijo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na pogajanjih med obema stranema je bilo dogovorjeno, da bo treba še naprej poostriti kontrolo porekla in kakovosti blaga ter v celoti izvesti načrtovani interventni odkup ponujenih prašičev pitancev.
  • Na tretji kmetiji redijo 300 prašičev pitancev in 10 krav molznic.
 •  [x kilogramski prašič
  • 100 - do 130 - kilogramskih prašičev je bilo naprodaj 40, prodali so jih 6.
  • Pripeljali so še 2 100 - kilogramska prašiča in ju prodali po 30.000 tolarjev za žival.
 • govedo in prašiči
  • Odkupne cene za govedo in prašiče še naprej padajo, saj je ponudba precej večja od povpraševanja oz. prodaje.
  • Po drugi strani se zmanjšuje število kmetij, kjer redijo prašiče in goveda, hkrati pa se povečuje število prašičjih in govejih glav.
Na vrh
 
2 astrološko znamenje
astrološko znamenje po kitajskem horoskopu
 •  
  • Po kitajskem horoskopu je divji prašič.
  • V letu Prašiča poskusite biti karseda previdni in zadržani.
  • Po Luninem horoskopu se je rodil v letu Divjega prašiča.
  • Napoved za letošnje leto je približno taka: Leto Zmaja je za Divjega prašiča miren in srečen čas.
Na vrh
 
3 umazan človek
 •  
  • A če ga ob tako velikodušni ponudbi ne spustim niti v kuhinjo, sem prašič.
  • Ko pa je razkril še nekatere seksualne pikantnosti, je preiskovalni sodnik sklenil, da takšnih prašičev ne bo gledal v preiskovalnem zaporu, ampak naj v skladu z zakonom počaka na razpravo kar doma.
Na vrh
 
3.1 kot psovka
 •  
  • »Ti degeneriran prašič,« sem zamrmral.
  • Gospa Marta je samo enkrat rekla: Ti prašič !
Na vrh
divji prašič
vrsta prašiča
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V njegovem sektorju prevladuje visoka divjad, kot je srnjad, jelenjad, divji prašiči, priklati pa se tudi kakšen medved.
  • Kmetje so opozarjali na vse večjo škodo, ki jo povzročajo zlasti preveč razmnoženi divji prašiči in srnjad.
  • Prav gotovo gre razumeti kmete, ki terjajo zmanjšanje črede divjih prašičev, saj ponoči prihajajo tudi v krdelih po dvajset do petindvajset.