WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
prakticirati glagol
1 redno izvajati
če ČLOVEK prakticira neko DEJAVNOST, TEHNIKO ali OBRED, jo redno izvaja, ker se mu zdi dobra, ali če prakticira določen NAČIN RAZMIŠLJANJA ali PREPRIČANJE, vanj verjame in se po njem ravna
  • kdo prakticira kaj
  • kdo prakticira, da ...
  KDO/KAJ
   
  • Kljub temu vedno več zdravnikov prakticira, sporne ' metode zdravljenja.
  • Osebe, ki prakticirajo magijske tehnike, naj bi se izogibale tudi drogam.
  • Država se nagiba k nasilju tudi zaradi surovega obračunavanja z muslimani, ki želijo prakticirati svojo vero zunaj državnih mošej in medres ter se ne držijo strogih zakonskih omejitev o verstvih.
  • Washington namreč vsaj formalno še vedno prakticira politiko stroge politične in ekonomske izolacije Islamske republike, ker naj bi le - ta sponzorirala svetovni terorizem ...
  • V času, ko Slovenija že celo desetletje prakticira demokracijo, h kateri med drugim sodi pravica do obveščenosti, so začele slovenske vojašnice množično odpovedovati našo revijo.
  • ... temveč se o teh stvareh enostavno ne govori, da jih ne sliši kdo, ki prakticira črno magijo in lahko komu škoduje.
  • Mnogi so se sicer dali krstiti, vendar so skrivaj še naprej prakticirali islam.
  • Večna dilema, ali je koristno prakticirati seks pred velikimi športnimi tekmovanji, je kot kaže rešena.
  • Več zgledov ...
  • Temu zelo nasprotujemo tudi zato, ker prakticiramo varen seks s kondomi.
  • ... sodeč po anketah med Slovenci, ljudje prakticirajo religiozne obrede, intimno pa ne verujejo v obstoj boga in v osebno večnost po svoji fizični smrti.
  • Zlasti v Friziji pogosto prakticirajo način, da vzgojitelj govori izključno v frizijskem, to je manjšinskem jeziku, otroci pa se lahko z njim pogovarjajo po obeh jezikih.
  • V avstralskih staroselskih skupinah, kjer prakticirajo obrezovanje, nihče ne bi sprejel hrane od mladeniča, ki ni obrezan, prav tako ne bi jedli v navzočnosti moškega, v čigar skupini moških ne obrezujejo.
  • V mednacioalnih odnosih smo prakticirali strpnost, enakopravnost in prijateljstvo
  • Edina institucija, ki na Slovenskem še prakticira enoumje, je očitno katoliška cerkev, saj duhovniki očitno tako spoštujejo nadrejene, da ne bodo javno izražali svojih pomislekov zoper papeževo metamorfozo v mega zvezdo.
  • Profesor Mazower ga postavi v kontekst časa, v katerem so prakticirali rasno superiornost z evgeniko tudi v ZDA, Norveški, Švici, Danski, v katerem so Britanci in Francozi v svojih kolonijah vodili rasistično politiko ...
  • Dovoliti in potem prakticirati ustvarjanje človeških klonov, na primer za pridelavo organov za presajanje, bi imelo daljnosežne, a predvidljive posledice.
  • Znanstveniki so ugotovili, da moški, ki prakticirajo to tehniko, pokadijo 25 odstotkov manj cigaret kot tisti, ki se odvajajo tradicionalno, npr. z žvečenjem nikotinskih žvečilnih gumijev.
  • Zaradi tega vsi biološki zdravniki v Evropi prakticirajo klistiranje za vse bolnike, ki se postijo, in sicer dvakrat ali trikrat na dan.
  • ... katoliška cerkev prakticira krst ob rojstvu in s tem otroke naredi za potencialne katolike, ki jim je naložena osebna odgovornost in z njo povezana krivda, če bodo kot odrasli ljudje zavrnili dobroto, ki so je bili nehote in nevede deležni ...
  • Kakopak je šlo za grleno petje - humej - ki ga prakticirajo nomadska ljudstva mongolskih, tuvanskih in okrožnih prostranstev.
  • ... saj v parlamentu, pa tudi po drugih organih za izvrševanje oblasti in samopromocijo doslej niso prakticirali, da bi novinarje posebej obveščali o pisanju vabil na sestanke.
  • Razen združene liste nobena druga stranka ne prakticira, da bi na kongresih izbirali predsednika med več kot enim kandidatom.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Prav tako pri nas še vedno ne poznamo bolniškega zagovorništva, ki ga uspešno prakticirajo v nekaterih drugih državah.
  • Zdi se, kakor da politika šovinističnega izključevanja, ki jo pogosto prakticira zlasti koroški glavar Jörg Haider in jo avstrijski državljani slovenskega porekla nazorno občutijo, ... uživa znatno javno podporo.
  • "V prostem času" je svoji nezaposleni družici in otrokom sezidal tudi hišo in redno prakticira družinsko življenje, navsezgodaj pa se pripelje iz tople družinske postelje pred župnišče, se uredi in opravi maše.
  • Trener Stuttgarta, ki je tudi sam dajal prednost diagonalni podaji prek središča obrambe, obžaluje, »da se tudi v bundesligi ostra podaja zelo redko prakticira, čeprav bi jo bilo možno pogosteje odigrati«.
  • ... celo prijateljsko trepljanje in objemanje, ki ga nekateri tako radi prakticirajo, je težko prenašal ...
  • A po drugi strani vsi najmlajši domačini do potankosti obvladajo tradicionalni ples, še vedno prakticirajo zapletene animistične obrede in imajo vaškega poglavarja, starešine in vrača, ki narekujejo tempo in način življenja, kot so ga narekovali pred sto in več leti.
  • ZDA so v tem trenutku edina država, ki odkrito in brez kakršnekoli slabe vesti še naprej prakticira to gnusno početje (ur. op.: usmrtitev mladoletnikov)
  • Kajti v teh državah bivšega realsocializma in Sovjetske zveze so vlačuge odkrile in začele na široko prakticirati novo tehniko naplahtavanja strank, zelo močna uspavala namreč.
  • Več zgledov ...
  • Romantični tip umetnika je že davno out in ga dejansko prakticirajo le še kakšni manj poglobljeni, provincialni nesrečniki.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Opravite s pretirano kritičnostjo in začnite ' prakticirati ' samoprizanesljivost.
  • ... so nekateri krščanski verski voditelji, pa tudi zdravniki, na začetku 19. stoletja začeli prakticirati obrezovanje zato, ker naj bi kožica, ki pokriva vrh penisa, dečke silila v masturbiranje.
  • Višja »duhovščina« pa sme prakticirati tudi druge spolne prakse masturbacijo, skupinski seks in homoseksualnost.
  • Tibetanci ne smejo svobodno prakticirati budizma niti častiti dalajlame kot verskega vodje.
  • Če bo v Savdski Arabiji nekoč dovolj žensk, ki bodo hotele prakticirati duhovno pripadnost v mini krilu, in če se bodo zaradi tega pripravljene učinkovito spoprijeti z dogmatskimi krogi, potem bodo ti pač primorani omehčati svojo dogmo, če naj še vedno obdržijo svojo relevantnost.
  • Medtem ko po svetu poskušajo čim pogosteje prakticirati porod na domu, v družinskem krogu, pri nas za zdaj ni ne zanimanja ne možnosti za takšno prakso.
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  •  [lahko prakticirati
  • Za njih so pravica govora, zbiranja, objavljanja temeljne človekove pravice, ki jih lahko prakticiramo, ni pa nujno, da jih, če tako hočemo itd.
  • Nadspolni moški in ženske, zavezani celibatu, so bili tudi ostro ločeni od večine, ki je spolnost lahko prakticirala.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Naturizma nisi mogel prakticirati zunaj strogo namensko določenega prostora.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Demokratični družbeni red je namreč mogoče misliti in prakticirati le v kategorijah prostora, kar pomeni, da je zaenkrat še vedno odvisen od državnih meja.
  • Pripadnikom kateregakoli verstva je jasno, da vere ni mogoče prakticirati brez ustreznih prostorov.
 • že  [vrsto, nekaj let prakticirati kaj
  • To je tipičen primer določanja prioritet, ki ga prakticiramo že vrsto let.
  • Kljub ponižnosti, ki jo že nekaj let prakticira, bi morala kdaj izvršiti tudi kakšen pritisk na Italijo in izboriti zamejcem pravice do slovenske kulture.
 • že  [x let prakticirati kaj
  • Kitajci že tisoč let prakticirajo akupresuro.
  • Kako le, če že tri tisoč let prakticirajo najbolj komunistično ekonomsko-družbeno ureditev, kjer ima skupna lastnina absolutno prednost pred zasebno.
 • že nekaj časa prakticirati kaj / že lep čas prakticirati kaj
  • ... so pri nas banke pravzaprav edine ustanove, ki že nekaj časa prakticirajo notranje revidiranje, v skladu s sistemskimi spremembami pa bo to postala (sicer verjetno ne zakonska) obveznost tudi za podjetja.
  • Evropska drža, ki jo že lep čas prakticira vladajoča gospoda v Ljubljani, je pač nekaj, česar se še niso dobro navadile.
 • že več stoletij prakticirati kaj
  • "Indija res že več stoletij prakticira jasnovidne tehnike, osnovane na opazovanju nebesnih teles ...
  • Čisto drugače kakor denimo v ZDA, kjer se ves čas širokoustijo o demokraciji, ki jo nepretrgano prakticirajo že več stoletij, dejansko pa gre le za polakiran fevdalni sistem, ki je plemstvo zamenjal s korporacijskimi magnati
 • prakticirati obliko/vrsto česa
  • Z Margareto rada prakticirava blažje oblike sadomazohizma in odkrivava nove užitke.
  • Kot je zapisal avtor študije, medijski lastniki prakticirajo posebno obliko "novinarskega darvinizma" - najmočnejši pritisk na novinarje je nenehen strah, da bodo ostali brez dela.
  • Zakaj k sveti maši, kaj mi nedeljska maša daje in ali sem lahko dober kristjan tudi, če ne grem k maši, saj lahko prakticiram tudi druge oblike bogoslužja, recimo molitvene noči, ki trajajo do jutra in jih obiskuje skoraj polovica takih, ki sicer ne hodijo k maši.
  • ... povedal, da Američani ob vsemogočih oblikah fizične torture prakticirajo tudi raznorazne oblike psihološke torture, recimo maličenje Korana.
  • Zasvojenec je lahko primarno zasvojen zgolj z enim obnašanjem, kot je seks s prostitutko, sicer pa prakticira različne vrste seksualnega obnašanja.
 • prakticirati kaj v ... obliki
  • Žižek vse to še predobro razume; navsezadnje tu v najbolj banalni obliki prakticira prav tisti cinizem, ki ga sicer analizira v nastopih na svetovnih univerzah.
  • V sedanji situaciji nobena politična stranka ne more želeti večinskega volilnega sistema, ki se tudi sicer umika še iz tistih zadnjih dežel, ki ga v takšni ali drugačni obliki prakticirajo.
Na vrh
 
1.1 o telesni vadbi
če ČLOVEK prakticira ŠPORT, se z njim redno ukvarja, zlasti z namenom, da bi bil vedno boljši
  • kdo prakticira kaj
  KDO/KAJ
   
  • prakticirati  [jogo
  • Tega se držim in vsako jutro recimo prakticiram jogo.
  • Žile je aktivno plezanje uspešno prakticiral dobrih deset let, pri tridesetih pa se je le odločil za dva meseca intenzivne pavze, ki sta se kar mimogrede razvlekla na dobro leto in pol.
  • Naj povem, da sem prvič uteži dvignil pri svojem 28 letu na Iliriji na kopališču in šele takrat sem začel redno prakticirati tudi vaje za moč in šel nato šele pri 30. letih kot profesionaleck k Arisu.
Na vrh