WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
praksa samostalnik
1 dejanska uporaba, izvedbaneštevno
izvajanje ali uporaba določenih teoretičnih zamisli v realnosti
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Če bo v praksi zaživelo vse, kar je napovedal ob nastopu, potem bomo v tem času deležni kar nekaj premikov, ki bodo, tako minister, najboljša osnova za uresničevanje ciljev tudi v naslednjem mandatu.
  • V Berlinu, kjer so priporočila skušali udejanjati v praksi, je anketa pokazala, da je v tem času napisala naloge le petina šolarjev.
  • Osnovni pomnilnik je 32 MB, kar se v praksi izkaže za dovolj, povečati pa ga je mogoče do 256 MB, kar je dobrodošlo pri večjem številu uporabnikov, ki tiskajo zahtevnejše dokumente.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • To na začetku veliko stane, ko pa nasvete preneseš v prakso, vidiš, da si veliko pridobil.
  • Takšen pristop bo treba v prihodnje še intenzivneje uvajati v prakso, ne le v okviru majhnih in manjših inštitutov, temveč tudi velikih.
  • Kdor bo uspel to teorijo preliti v prakso, bo zagotovo čez noč spremenil svet.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Priročnik združuje teorijo in skupek napotkov, ki so preizkušeni v praksi in tudi delujejo.
  • Preveč pogosto ti rezultati sploh niso preverjeni in uporabljeni v praksi.
  • Zatiskanje oči znanosti pred stvarmi, ki so tisočkrat potrjene v praksi, nima pravega smisla.
  • Dokler dogovorjene spremembe ne bodo uveljavljene v praksi, mora ministrstvo za finance predlagati ukrepe, ki bodo zagotovili nemoteno poslovanje avtoprevoznikov glede na roke in način poravnavanja davčnih obveznosti.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Iz tega sicer ni nastala strnjena filozofska razprava, toda iz teh zapiskov je mogoče razbrati podobo njegovega nauka, ki je usmerjen v prakso.
  • Večina zakonodaje naj bi bila sprejeta in prenesena v prakso do konca leta 2002, zaradi česar bo vsa evropska zakonodaja, ne glede na čas vstopa Slovenije v evropsko unijo, začela veljati leta 2003
  • Na osnovi zbranih podatkov bo deset odstotkov sredstev za plačilo akutnih bolnišničnih obravnav za lansko leto že razporejenih po novem modelu razporejanja sredstev po sistemu SPP, predvidoma s 1. aprilom letošnjega leta pa bo omenjeni model že uveden v prakso.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • S takim ravnanjem bo prenos dognanj v prakso veliko lažji in bolj učinkovit, hkrati pa bo spodbujal večjo inovativnost na podeželju in v živilskopredelovani industriji.
  • Med možnimi rešitvami omenja, da se po novem zadnje triletje ne bi več uvajalo ločeno, ampak bi se začenjalo samo s prvim razredom devetletke, in bolj postopno uvajanje programa v prakso.
  • Zato tudi timsko delo, kjer naj pride do prepleta sproščenih idej in šele nato do njihove pretvorbe v konkretne uporabne projekte, njihovo ovrednotenje (z notranjim in zunanjim preverjanjem) in poskus uspešne pretvorbe v prakso.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Uporaba tega načela v praksi ne velja za obligacijski del kolektivnih pogodb (obligacijski del določa obveznosti med strankama, skleniteljicama kolektivne pogodbe).
  • Pregledovali so zakonodajo in njeno izvajanje v praksi.
  • Pomursko društvo za kakovost, ki praznuje letos deset let delovanja, uresničuje zastavljen cilj o širjenju ideje o kakovosti in njeno uresničevanje v praksi.
  • Vendar izkušnje v praksi kažejo, da do takšnega sporazuma pride zelo redko, ker sta stranki že obremenjeni z nastalim sporom.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Pozabite na teorijo in se posvetite praksi.
  • Svojih 44 poklicnih let je posvetil praksi in teoriji poučevanja, še posebno telesnovzgojnega, na številnih šolah - od tistih za učence s posebnimi potrebami do univerze, na kateri je preživel najdaljše obdobje.
  • Številna priporočila komisije bodo zakon prilagodila policijski praksi.
  • Balent je dejal, da naj bi Inštitut za šport pri fakulteti za šport več pozornosti namenil sami praksi, saj na MŠŠ želijo, da bi se bolj posvetil uporabnim programom, zato pa morajo Olimpijski komite Slovenije in nacionalne panožne zveze pripraviti konkretne predloge ter programe od meritev naprej.
  • Razen splošni izobrazbi in učenju tujih jezikov bi program dajal poudarek praksi, kar bi omogočalo zaposlovanje v industrijskih, trgovskih in turističnih podjetjih, obenem pa nadaljnje univerzitetno izobraževanje.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Praksa namreč kaže, da se sčasoma interes za napotitev v tujino zmanjša kljub gmotni spodbudi, ker ni več strokovnega izza pri ponavljanju v isti misiji.
  • Praksa je pokazala, da je za preverjanje organizacijske klime najprimerneje uporabiti vprašalnike, v katerih so zapisane trditve, vprašani pa izraža svoje doživljanje tako, da označi stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo.
  • In ker praksa dokazuje, da imajo višje razviti organizmi vse tisto, kar najdemo pri nižje razvitih, je nadvse verjetno, da ga ima tudi človek.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Novejša pravna teorija v kontinentalni Evropi zato sodni praksi priznava podobno težo, kot jo ima angleško precedenčno pravo.
  • S tem projektom smo v klinično prakso uvedli uspešen program zamrzovanja in odmrzovanja jajčnih celic in že dosegamo nosečnosti z zunajtelesno oploditvijo odmrznjenih jajčnih celic.
  • Žal pa prihaja do težav v vsakdanji praksi, ko gre za to, kakšno slovenščino bi si želel videti v tem ali drugem časopisu.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Primeri iz prakse potrjujejo, da se nizka raven kakovosti visokošolske ustanove ob ustanovitivi pozneje le še znižuje.
  • Izkušnje iz prakse kažejo, da je dolžina projektnih rokov največkrat prekoračena prav zaradi nepravočasnega oddajanja materialov s strani naročnika.
  • Številni predavatelji, predvsem ljudje iz prakse, so predavali slušateljem iz mnogih evropskih držav o svojih izkušnjah.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • V našem kmetijstvu bi bilo treba več izhajati iz prakse, seveda pa je treba, če hočeš biti kmet, znati marsikaj.
  • Iz vsakdanje prakse vemo, da lahko zastrupitev z mamili ali alkoholom začasno popolnoma spremeni človekovo osebnost.
  • V poslovnem svetu šteje samo teorija, ki izvira iz prakse.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Ni torej dovolj, da študentom omogočimo stik s prakso, temveč je zelo pomembno tudi spremljanje prakse in refleksija študentovih prvih izkušenj.
  • Oče koronarne kirurgije Rene Favaloro je večkrat dejal, da brez temeljne teorije in povezave s klinično prakso ni uspešnega zdravljenja.
  • Na Višji strokovni šoli pri Dobi delajo po metodah, ki zagotavljajo aktivnost študentov pri vajah, seminarjih in v delavnicah, povezovanje s prakso in pridobivanje uporabnih znanj.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pokazalo se je, da bi morali nekatere zakone posodobiti in uskladiti s potrebami prakse.
  • Po eni strani ATVP zelo dejavno, a brez ustreznega poznavanja prakse in zato marsikdaj dvoumno predpisuje podrobnosti trgovanja, po drugi strani pa ima kljub rednim poročilom o sklenjenih poslih zelo dolg odzivni čas na kršitve poslovanja pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev.
  • Neoviran pogled iz kabine, razporeditev krmilnih ročic in stikal, udoben vstop v kabino in drugo v celoti odgovarjajo zahtevam prakse.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Ali to pomeni, da je ekonomska stroka zgrešila in da ste imeli tisti, ki se ukvarjate s prakso, še najboljši nos za to, kaj je treba storiti?
  • Priprave na v Sloveniji povsem nov vzgojni program otrok v cestnem prometu, ki teorijo nadgrajuje s prakso, kajpak s prirejenimi vozili na prirejenih poligonih (v Evropi so ta program poimenovali Jumicar in ga izvajajo v skoraj 200 podobnih šolah), so Zmagu Berlecu vzele dobro leto, saj je moral poleg zajetne vsote denarja pridobiti tudi vrsto dovoljenj, med drugim tudi mnenje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
  • Jutri se odpeljeva v Enkhuizen, da preveriva, ali se teorija ujema s prakso.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK2 
  • Deklarativna politika EU se precej razlikuje od prakse.
  • Kako zelo se lahko razlikuje teorija, ki jo razlagajo ministrstva, vladne službe in sama vlada od prakse, kaže tudi pogovor z direktorjem škofjeloškega logista Alpetourja Špedicija in transport Bojanom Novakom, čeprav imajo pri tem podjetju to »srečo«, da je špedicija manjši del njihove dejavnosti.
  • Na testu tega raje nisem preizkušal, ker včasih teorija odstopa od prakse.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Eden je torej obvladal teorijo, drugi prakso ?
  • – sodelujejo naj predvsem z vzgojiteljicami, pri tem pa naj upoštevajo prakso in jo povezujejo s teorijo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Praksa izvajanja javnih naročil kaže tudi, da je izobraževanje zašlo v napačno smer.
  • Izredne seje se po poslovniku sklicujejo zaradi morebitnih naravnih katastrof ali izrednih potreb države, toda praksa parlamenta kaže, da jih sklicujejo v glavnem zato, da zaobidejo poslovnik in tako lahko bistveno skrajšajo predpisane postopke in s tem tudi čas za sprejetje določenega zakona.
  • Učinkovitost delovanja strateškega sveta kot strokovnega organa v podporo vladi pri odločitvah se je v svetu že potrdila, kar dokazuje praksa ZDA, meni Janez Bohorič, predsednik uprave kranjske Save, in dodaja, da ni razlogov, da takšen svet pri nas ne bi bil uspešen, vendar pa bi morala biti njegova vloga aktivnejša in vplivnejša kot vloga sveta prejšnje vlade.
 • biti znan iz prakse
  • Mi, ki nam je nekajdesetletna zgodovina avtomobilizma znana iz prakse, smo v tem času izgubili uplinjače, zadnji pogon in lahke štirivaljne motorje.
  • Preden si ogledamo sodobne načine ogrevanja, na kratko preglejmo različne pristope, znane iz prakse in literature.
 • povezovati teorijo s prakso / povezati teorijo s prakso
  • Prav tako z večjo mero razumevanja povezujejo teorijo s prakso, saj se od začetka srednješolskega izobraževanja učijo izvajati in preizkušati prve praktične realizacije električnih tokokrogov in meritve v njih.
  • "Poleg specifičnih znanj s področja, ki ga šola pokriva, skušamo študentom ponuditi tudi čim širše znanje ter povezati teorijo s prakso, poseben poudarek pa velja tudi poučevanju tujih jezikov," je še dejal dekan VPVŠ Darko Maver.
 • poveza teorije s prakso / povezovanje teorijo s prakso
  • Hkrati gre tudi za edinstveno priložnost povezave teorije s prakso, saj oni poučujejo tisto, kar mi izvajamo.
  • To je vsekakor primer uspešnega povezovanja teorije s prakso.
 • povezovati teorijo in prakso
  • Lehmannov pristop vztrajno, včasih vratolomno in izjemno zgoščeno povezuje teorijo in prakso.
  • V dogovorjenem času se moramo uspešno potrditi v samostojnosti tako, da znamo ocenjevati situacije in ugotavljati potrebe po nadaljnjem učenju, kar pomeni, da uspešno povezujemo teorijo in prakso.
 • od teorije do prakse
  • Od teorije do prakse je trnova pot.
  • Zadeva se zdi zelo zanimiva, vendar je običajno pot od teorije do prakse zelo dolga.
 • temeljiti na praksi
  • Glavne prednosti shem, ki temeljijo na praksi, so, da svetovanje lahko poteka na mestu dogajanja; da so dosegljive večjemu številu pacientov; da fizično aktivnost lahko predstavimo znotraj sporočila zdravega življenjskega stila; da obstaja večja fleksibilnost za paciente, ki jih lahko usmerimo k izbiri številnih izhodov v družbi in da obstajajo boljše možnosti za beleženje.
  • Alternativa z Miklošičeve pravzaprav ni pravi zakon, pri Triglavu namreč poudarjajo, da nimajo svojega predloga, saj se dobro zavedajo, "da gre za zahtevno vprašanje, ki mora temeljiti na praksi in zakonodaji držav Evropske unije".
 • praksa na področju česa / praksa na tem področju
  • V primeru, ko se ženska upre, jo ponavadi čaka težka pot, saj sta tako slovenska zakonodaja kot sodna praksa na področju spolnega nadlegovanja pomanjkljivi in neučinkoviti, zato ne čudi zanemarljivo majhno število žensk, ki se odločajo za prijavo.
  • V zakonu opažamo precej pomanjkljivosti oziroma nedorečenosti, ki jih bo morebiti razjasnila sodna praksa na tem področju, ugotavlja predsednica tega specializiranega sodišča Andreja Toš Zajšek.
 • praksa s področja česa / praksa z/s tega področja
  • Simpozij je tradicionalno mesto, kjer se srečujeta znanost in praksa s področja kmetijske tehnike ter je pomemben dogodek za »mehanizatorje.
  • Ampak ko sem pregledala mednarodno pravno prakso s tega področja, v vseh državah, predvsem evropskih, je transparentnost bistvenega pomena.
Na vrh
 
2 pogosto izvajanje; vaja
neštevno
 •  
  • Ustanoviti želijo šolo, v bližini Ljubljane zgraditi budistični tempelj, opremljen z vsem, kar je potrebno za redno prakso, učenje in daljši meditativni umik.
  • Sicer ima redna praksa joge, za katero na prilagojen način na začetku ne potrebujemo več kot 10 do 15 minut dnevno, mnogo pozitivnih telesnih učinkov.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Kozarec je odnesel k vodnjaku, spustil vanj vedro in polno, s spretnostjo, ki jo je pridobil z dolgoletno prakso, povlekel gor.
  • To lahko dosežeš s prakso, na primer z vlogami, ki jih oblikuješ, ali s koreografijami, avtorskimi deli na področju sodobnega plesa.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Razporejene so dokaj dobro, čeprav vseeno terja nekaj prakse, da se jih navadimo, predvsem nekatere tipke za spreminjanje določenih parametrov bi lahko bile bolj »očitne«.
  • Restavrator konservator za tekstil potrebuje veliko prakse in neposrednih delovnih izkušenj.
  • Z malo prakse tudi učenje razpoznavanja posameznih objektov oziroma njihovega prikaza na papirju ne bo več poseben problem.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Da pa bo postal in ostal dober zdravnik, potrebuje prakso in rutino.
  • Vsekakor Nuendo ni program za »nedeljske ljubitelje« zvočne montaže, saj zahteva preveč učenja in prakse, da bi lahko obvladali vsaj večji del tistega, kar omogoča.
  • To zahteva dolgoletno prakso.
 • praksa je potrebna
  • Po nekaj poskusih obračanja sira bomo ugotovili, da to ni tako zahtevno, le nekaj prakse je potrebno.
  • Točke od 1 do 3 izgledajo težje kot so, verjetno vam tudi ne bo uspelo kar takoj, vendar tako kot velja za vse v magiki, sta potrebna praksa in vztrajnost.
Na vrh
 
3 opravljanje strokovne dejavnosti
v ednini
 •  
  • Kot pravi, se ne spominja, da bi v petnajstih letih njegove prakse na tak ali podoben način kot v opisanem mariborskem primeru iz porodnišnice otroka prisilno oddali v rejništvo.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V vsakdanji praksi opažam, da se nas ljudje verjetno res bojijo, saj v ambulanto prihajajo z res hudimi predsodki.
  • Naenkrat se je zavedela, da je v dolgoletni praksi pravzaprav slišala neverjetno veliko število zgodb.
  • V svoji dolgoletni pedagoški praksi sem ugotovil, da je za odlično komorno igro ključnega pomena, kako se člani med seboj razumejo, kakšni so njihovi značaji in sposobnosti.
  • Sam nisem v štiridesetih letih zdravniške prakse naletel na niti enega bolnika, ki bi me naravnost prosil, naj mu pomagam.
  • Plačati morata račune dragih odvetnikov, zato se bo vrnila k dobičkonosni odvetniški praksi, so argumentirali.
  • V svoji dolgoletni praksi sem imel številne razgovore s starši, ki so o svojih otrocih vedeli zelo malo ali pa nič in so se čudili (bolj zaradi porušenega družbenega statusa v smislu, kaj bodo pa zdaj drugi rekli) težavam svojih otrok.
  • Več zgledov ...
  • Njena velika prednost je, da stoji pet kilometrov od Trsta, kjer po novem velja pravilo, da bolnišnični zdravniki ne smejo opravljati zasebne prakse.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Mamica se po porodu dobro počuti, prav tako fantka, le očka Reza Jarrahy je dejal, da bo za nekaj tednov opustil kirurško prakso, ker se mu od silne sreče tresejo roke.
  • Tam je namreč do pred kratkim odvetniško prakso opravljal generalni sekretar vlade Mirko Bandelj, med drugim pa ta družba zastopa tudi korupcije obtoženega Borisa Šuštarja.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Sam skrbim za svojo telesno pripravljenost, imam že sedemnajstletno prakso v svojem poklicu, a še vedno spoznam kako podrobnost, kako posebnost, ki lahko koristi.
  • V nekaterih drugih visoko razvitih državah velja, da na poklicni šoli lahko poučuje le tisti, ki ima za sabo najmanj desetletno prakso v svoji stroki.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Napisali ste tako, kot da bi se moral vsak diplomirani zdravnik res posvetiti zdravniški praksi.
  • Čeprav je praznoval že petinsedemdeset let in je bil polovično upokojen, se kljub ženinemu moledovanju ni mogel povsem odpovedati zdravniški praksi.
  • Takrat se je - čeprav je bil glede na opravljeno operacijo še vedno na vrhuncu moči - odločil, da se bo v prihodnje odrekel kirurški praksi.
  • Ni namreč dosti vadil, ampak se je bolj posvečal avtokleparski praksi v avtohiši Kos v Štorah.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • V svoji dolgoletni praksi sem naletel že na najbolj nenavadne primere.
  • V svoji praksi sem večkrat doživela, da je predpisano zdravilo ostalo v lekarni ali v predalu namesto v telesu, ker je bila bolni nosečnici skrb za plod na prvem mestu pred skrbjo za lastno zdravje, ni pa pomislila na to, da njena bolezen ogroža oba.
  • V bistvu sem v svoji dolgoletni praksi kar naprej srečevala mame, ki so se pritoževale, kako so njihovi otroci zagotovo bolni, da imajo najbrž sladkorno, ker so stalno žejni.
  • Zamisli o drugačnih oblikah profesionalne filmske produkcije, ki sem jih pred skoraj 20 leti objavil v reviji Ekran, in jih uveljavljal v lastni praksi, so končno našle potrditev in morda tudi legitimnega naslednika v delu mlajše generacije.
  • V celotni moji praksi vodenja podjetja, največje dolenjske proizvajalke kruha in pekovskega peciva, se kaj takega, kot je napisano v članku, še ni zgodilo.
  • V svoji dolgoletni pedagoški praksi je namreč spoznala, da je Romom, ki ne razumejo dobro slovenskega jezika, nujno priskrbeti posebne delovne zvezke, ki bi jim olajšali delo.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Iz svoje klinične prakse poznam veliko moških, ki se na notranje ali zunanje vzgibe odzivajo z živčnostjo, imenovano histerija.
  • Slednje nedvomno izvira iz dolgoletne novinarske prakse pa tudi iz njegovega političnega angažiranja.
  • Kjer so mladi, se vedno najdejo neke rešitve, najtežje pa je tam, to vam govorim iz lastne prakse, v kateri se dnevno srečujem s kopico ljudi, kjer rečejo: »Le pomagajte nam!«
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Za ponazoritev togosti in počasnosti dela državnih organov je opisal primer iz svoje prakse, ko je iskal dekle, ki je pobegnilo od doma zaradi slabe ocene v šoli.
  • Zanimiv poskus iz svoje prakse je Julki Vahen predstavila šolska svetovalka in socialna pedagoginja Tatjana Verbnik Dobnikar.
 • opravljanje prakse
  • Edward Bach (roj. 1886) je pri opravljanju zdravniške prakse spoznal, da se vsak bolnik drugače odzove na enako terapijo in da ima vsaka bolezen različen potek, ki je odvisen od osebnosti posameznega bolnika.
  • Ameriško vrhovno sodišče je včeraj nekdanjemu ameriškemu predsedniku Billu Clintonu prepovedalo opravljanje odvetniške prakse na tem sodišču.
 • imeti prakso
  • Izjavljam, da sem eden starejših, bolj konservativnih profesorjev za sabo imam 25 let prakse in tako od fantov kot od deklet zahtevam, da delajo po programu, da pridejo k telovadbi z opremo, da ne kadijo pred telovadnico, da ne preklinjajo.
  • Omenjen servis računalnikov lahko tako opravlja oseba s kakršnokoli računalniško izobrazbo (katerekoli stopnje), ki ima tri leta delovne prakse.
Na vrh
 
3.1 v izobraževanjuneštevno
izobraževalni proces, v katerem se učenec uči uporabljati svoje znanje pri opravljanju dela v podjetju ali obratu 
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Štiri leta so obiskovali teoretični pouk, eno leto pa so opravljali učiteljsko prakso po šolah.
  • Poleg tega mi je uspelo dobiti trimesečno prakso v nemškem finančno-svetovalnem podjetju, kar mi bo pomagalo, da bom iz sveta teorije stopil še na »resnična tla« in se spopadel s praktičnimi izkušnjami.
  • V srednji šoli imamo obvezno prakso, odločil sem se, da pridem sem.
  • Ko sem končala obvezno prakso, sem takoj naredila pravosodni izpit in se vpisala v odvetniško zbornico.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Učenec srednje pomorske šole je moral na ladji opraviti obvezno prakso.
  • Po študijski praksi na Pohorskem dvoru sem začutila, da bi na tem področju lahko pomagala.
  • Na vprašanje kolega iz komercialne ljubljanske TV, če tudi trenutno delo Barovičevega sina na koprski občinski upravi sodi v tokratno medobčinsko sodelovanje, je trboveljski župan odgovoril: Sin Jure, diplomirani inženir organizacije prometa, ta čas v koprski občinski upravi opravlja enomesečno prakso na področju organizacije prometa, sicer pa nadaljuje študij na koprski fakulteti, kjer je vpisal magisterij.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Tako se mu je že na začetku službovanja ponudila priložnost, da je zastavil obdelavo po sodobnih postopkih, o katerih se je podučil na fakulteti in na praksi v tujini.
  • Hvala, da greš z mano kljub praksi v odvetniški pisarni.
  • Sledila je enoletna praksa v mariborskem projektantskem podjetju Proplus, ki ji je dalo štipendijo za dvoletno nadaljevanje študija na fakulteti za urbano okolje v Londonu, ki ga je avgusta lani sklenila z diplomo iz arhitekture.
  • Ko sem začela prakso v bolnišnici v Oxfordu, so se nenadoma zame zaprla vsa področja, za katera sem se prej zanimala - poezija, slikarstvo, politika; postala sem ujetnik t. i. profesionalnega, ozko strokovnega gledanja na zadeve.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Učenci in študenti na praksi imajo pravico do vseh dodatkov za opravljeno delo.
  • Grozdje trgajo zaposleni, na pomoč pa priskoči še kmetijska šola z dijaki na praksi, otroci posebne šole in prijatelji.
  • Uskladili so še določilo o razvrstitvi del, o prejemkih učencev, vajencev in študentov na praksi.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Na praksi sem se vsekakor naučil vsaj toliko kot na predavanjih, če ne celo več.
  • Na praksi sem se zagledal v kolegico iz teh krajev, šel za njo in …
  • Zanjo so skrbeli enologi in vodje kleti Vinko Štampar, Martin Medvešek in drugi, že kakšni dve desetletji pa je vodja kleti in glavni enolog v Radgonskih goricah Alojz Filipič, ki si je svoje enološko znanje tako kot njegov davni predhodnik Klenošek brusil na praksi in delovnih obiskih v vinorodnih predelih Francije.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Prav tako tradicionalna je bila tudi nagrada glavnega sponzorja, podjetja Hermes Softlab najboljši trije tekmovalci iz tretje skupine bodo odšli na trimesečno prakso v laboratorije podjetja Hewlett-Packard v Ameriki.
  • Slovensko gospodarstvo je v 70. letih dosegalo neštete delovne zmage, študenti so dobivali štipendije (a so kljub temu poprijeli tudi za delo prek študentskega servisa), smeli so upati na delovna mesta, odhajali so na prakso v tujino ali se podajali z avtoštopom po Evropi.
  • Pristojni za to področje so obiskali kmetijo, in če je ustrezala danim kriterijem, so ji dali možnost, da so mlade sprejeli na prakso.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Delovna praksa poteka za vse smeri v izbranih podjetjih in ustanovah, katerih področje dela je pretežno računalništvo in informatika, pod vodstvom fakultetnih mentorjev in mentorjev iz podjetij.
  • Takšna praksa traja najmanj dva meseca in praviloma največ leto in pol.
  • Mojstrska kmetija je kmetija, na kateri se izvaja praksa dijakov in študentov biotehniških srednjih in visokih šol.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Dijaki imajo ob pouku tudi prakso pri delodajalcih.
  • Po šestmesečni praksi pri mednarodnem podjetju Deloitte and Touche International se je prijavila na razpis v Delu, s katerim so iskali novega direktorja/direktorico ESIB - Evropskega združenja študentskih organizacij.
  • Disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati notariat oziroma odvzem pravice opravljati prakso pri notarju se sme določiti in izreči samo za hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju notariata ali prakse pri notarju, zaradi katerih notar oziroma notarski kandidat ni vreden javnega zaupanja za opravljanje notarskega poklica.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V sredo, 8. decembra, je Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, organizirala okroglo mizo o izvajanju prakse študentov višjih šol, ki so se je udeležili mag. Adolf Zupan, podžupan Mestne občine Novo mesto, Janez Dekleva (GZS) in Janko Goleš (GZS, OZ Novo mesto), Drago Dobravc (OOZ Novo mesto), predstavniki mentorjev v podjetjih ter višje šole.
  • Nanaša se na prakso učencev srednje kmetijske šole v podjetju (drugo toženi stranki), na kateri je eden od sošolcev (16 letni peti toženec) telesno poškodoval drugega (tožnika) in sicer tako, da ga je z bambusovo palico pičil v levo oko in mu ga hudo poškodoval.
  • Na posvetu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije bo letos beseda tekla o mojstrskih kmetijah ter partnerstvu izobraževanja in dela, pri čemer bodo podrobneje prikazane izkušnje s prakso dijakov ali študentov na mojstrskih kmetijah.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • V dveh mesecih delovne prakse na nemški družinski kmetiji sem dodobra spoznala način življenja in dela.
  • Obrnila se je celo na tedanjega notranjega ministra dr. Antona Korošca, ki pa tudi ni vedel, kam bi z njo, zato se je odločila za neplačano prakso na okrajnem sodišču.
  • Opravila sem tedensko prakso na osnovni in srednji šoli.
  • Prispela je pred slabim mesecem in prav toliko časa bo še ostala, saj kot študentka četrtega letnika prava hkrati opravlja prakso na slovenskem ministrstvu za evropske zadeve.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Otroška želja se ji je uresničila, ko je na obvezni praksi med študijem novinarstva pristala v športni redakciji Dela, medtem ko so njene kolegice navalile na bolj kulturne in »fancy« redakcije.
  • Toda delovna praksa med šolanjem, ki jo je pribila za mizo in za tipkalni stroj, je ni kdove kako navdušila.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Njihovi predstavniki bodo postregli z informacijami o možnostih zaposlitve po končanem študiju, o možnostih za štipendijo, za počitniško delo in za opravljanje prakse.
  • Zaradi pomislekov kmetov je praktično izvajanje prakse za študente kmetijstva precej težje izvedljivo.
  • Zmagovalci v vsaki kategoriji prejmejo denarno nagrado in možnost prakse v priznani agenciji.
  • V tej zvezi je odprtih nekaj vprašanj, zlasti glede mentorjev in njihove usposobljenosti, programa prakse in finansiranja.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Organizacije in podjetje vabimo, da se v izvajanje študijskega programa vključijo z organiziranjem delovne prakse za študente.
  • Gospodarstvo lahko pomaga šolstvu ne le finančno, ampak tudi z zagotavljanjem mentorjev in prostovoljcev, ki bi svetovali šolnikom pri nadaljnjem načrtovanju, pri organiziranju prakse za učence in omogočanju ogledov podjetij, s sodelovanjem podjetnikov v svetih šol ...
 • biti na praksi
  • Znanec, ki je bil na praksi v dunajski Splošni bolnici (AKH), je povedal: hkrati so pripeljali hudo ponesrečeno osebo A, in osebo B, ki je nujno potrebovala nek organ.
  • Med študijem sem bil na praksi na Danskem, kjer sem precej pridobil, a vseeno sem se spraševal, kako bom kos novi službi.
 • izkušnje s prakso
  • Moje izkušnje z obvezno študijsko prakso, verjetno bi se temu mnenju priključili tudi moji sošolci, je, da so nas podjetja premalo izkoristila.
  • Na njem bodo predstavljene izkušnje s prakso dijakov in študentov na mojstrskih kmetijah ter nakazane možne ureditve prakse v prihodnje.
 • imeti koga na praksi
  • Izolirani od vsakdanje agencijske kreativnosti smo študirali, raziskovali, diskutirali, obiskovali vse mogoče mednarodne konference, imeli na praksi tuje študente.
  • »Do zdaj smo imeli na praksi prek organizacije ELSA le Švedinjo, ki je primerjala delo švedskega in slovenskega ombudsmana,« razlaga Bojana Kvas, generalna sekretarka v uradu varuha človekovih pravic.
 • [x] ur prakse
  • Skupaj torej dvajset dni, na fakulteti jim priznajo dnevno 14 ur prakse oziroma skupno 280 ur prakse.
  • Mi moramo nabrati 108 ur prakse, ponavadi smo za prakso, ki si jo lahko uredimo tudi sami, plačani po uri prek študentskega servisa.
Na vrh
3.2 delovne izkušnje
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • praksa pri  [delu
  • Predavali so nam sami izkušeni predavatelji, nekateri z veliko prakse pri delu različnih policij.
  • Marko Debevc pa bo govoril o svoji praksi pri spomladanski pripravi močnih družin in ukrepih za zatiranje varoze.
  • Z naravnimi terapijami se ukvarjam že od leta 1976, torej imam za sabo kar precej prakse pri zdravljenju kožnih težav.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tudi iz lastne prakse lahko povem.
  • Za nas je selitev davčnih svetovalcev med državne uslužbence nekaj pozitivnega, saj imata dolgoletno prakso.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Najbolje bi bilo, da bi detektivi pripravniki najprej delali kot policisti v organih za notranje zadeve in si tako pridobili potrebno prakso in znanje.
  • Sicer pa sem naredila hotelirsko šolo, se izpopolnjevala v turizmu in ekonomiji ter nabirala prakso po drugih hotelih.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • V tistih začetnih časih, zdaj se z gostinstvom ukvarjava že devet let, pa smo si morali pomagati z ljudmi od drugod, s takšnimi, ki so imeli v gostinstvu že nekaj prakse in so nam lahko svetovali in sami vodili kuhinjo.
  • Maksimiljana Tušak: "Veliko prakse sem imela že od prej, le da sem zdaj vse stvari bolj razumela."
  • Precej prakse z izgubljeno prtljago imajo na brniškem letališču oziroma pri našem nacionalnem prevozniku Adrii Airways.
  • Kot sodnik na kasaških dirkah imam kar dovolj prakse.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Strokovnjaki z dolgoletno prakso v reševanju zakonskih težav trdijo, da je prvi korak pri reševanju zapleta že spoznanje, da težava obstaja in da niste edini na planetu z njo.
  • Gospa z večletno prakso v aranžiranju ter izdelovanju ikeban in drugih cvetličnih aranžmajev vam je pripravljena posredovati svoje znanje in nasvete.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Iz lastne prakse vem, da so kljub morda nasprotnem prepričanju te stvari drugod po Sloveniji malce drugačne.
  • Vendar lahko iz prakse povem, da je odnos drugačen, če pride k zdravniku bolnik, ker je bolan in potrebuje pomoč, ali pa, če pride človek na preventivni pregled.
  • V knjigi so praktični primeri, ki izhajajo iz lastne prakse obeh avtorjev in soavtorjev.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • V MIZARSTVU zaposlimo mizarja s prakso ali fanta z veseljem za lesarstvo.
  • MOST, d.o.o. pogodbeno zaposli dekle s prakso v živilski trgovini za delo ob vikendih.
 • SAMOSTALNIK0+brez+SAMOSTALNIK2 
  • Toda kuharica brez prakse ni dobra kuharica, zato sem svoje znanje začela tudi praktično poglabljati, zlasti še potem, ko sem tudi sama začela učiti.
  • Takih vozil je na naših cestah vse več, ker so razmeroma poceni, so dostopna tudi mladim, celo še nedoraslim najstnikom oziroma voznikom brez prakse.
  • V takih situacijah bi človek brez prakse izgubil glavo ...
  • Ženska srednjih let brez prakse pa prav tako zelo težko dobi zaposlitev.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Če guverner Banke Slovenije pol leta ni dal soglasja gospodu Voljču, ker naj ne bi imel zadosti prakse na bančnem področju, čeprav je delal v Svetovni banki, bi utegnila biti njegova utemeljitev strokovnosti in referenc predlagane sanacijske skupine nadvse zanimiva.
  • Pokličejo lahko tudi študentke, ki imajo prakso na področju gostinstva.
  • Šlo je bolj za vprašanje prakse na ustavnem sodišču, ki je novi sodniki še nimajo.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Nekaj prakse s to svojevrstno likovno umetnostjo Jure že ima; kleplje približno leto in pol.
  • Sedaj imamo že nekajletno prakso s samostojnim organiziranjem počitnic.
  • Policijski preiskovalci, ki imajo v ZDA veliko prakse z umori in s serijskimi morilci, ki storijo kar tri četrtine serijskih umorov na svetu, čeprav ameriška populacija zavzema samo petino svetovne, so sledili izkušnjam, ki razkrivajo, da morilci pogosto sami prijavijo »naključno najdbo žrtve neznanega morilca«.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Zelo zaželena je tudi praksa iz prehrambne trgovske stroke ter volja in veselje do dela.
  • A tega nisem storil zgolj iz poklicno-tržnih razlogov, da bi ugotovil, kaj bodo, ob obveznem upoštevanju kulturnih razlik, morda že jutri z enakim veseljem kot angleški kupovali slovenski bralci in bralke, saj sem z leti začel verjeti, da je z malce vaje in prakse iz razporeditve knjig na knjigarniških policah mogoče razbrati duha časa, ki ga živimo, s tem pa tudi pota, ki jih bo jutri ubiral naš svet: če bi me kdaj kdo hotel prisiliti, naj prerokujem o usodi sveta in slovenstva, tega ne bi počel s kavno usedlino, ampak s pomočjo ljubljanskih in londonskih knjigarn.
 • komu manjka prakse
  • Striženje me niti ne veseli, manjka mi tudi prakse.
  • Če vam manjka prakse, boste hitro kaj zamešali in uzdo nepravilno sestavili.
 • pomanjkanje prakse
  • Pomanjkanje prakse je največja hiba mladih diplomantov visokošolskih ustanov: tako meni 14 naših anketirancev, nadaljnjih šest jim očita pomanjkanje osnov in predznanja.
  • Če bo znal prisluhniti predvsem potrebam sodobnih proizvodenj, bo s tem morda kompenziral pomanjkanje prakse v gospodarstvu.
 • imeti prakso
  • Vsi imajo prakso pri tovrstnem delu.
  • Ker pa imata prakso, dobro vesta, da morata razžagati nad trebuhom, tam, kjer se začno rebra, najbolje na sredi reber.
Na vrh
4 uveljavljen način dela
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kljub temu so po ustaljeni praksi okrog triindvajsete ure začeli prihajati avtobusi, natrpani z Italijani, Čehi, Španci, Nemci in drugimi turisti od vsepovsod.
  • Dosedanja praksa je bila seveda čisto drugačna.
  • Dokler bo politika takšna in pometanje pod preprogo vsakdanja praksa, noben slovenski filmski producent ne bo bankrotiral zaradi neizpolnjevanja obveznosti.
  • Podobna društva so v tujini že dolgoletna praksa, pri nas pa prava redkost.
  • Splošna praksa je, da se mini rafti povsod ob Soči izposojajo brez vodičev oziroma da so vodiči obvezni samo pri velikem raftu.
  • Glede tega vprašanja se je že izoblikovala sodna praksa, kajti v postopkih denacionalizacije je bilo vrnjenih 53 odstotkov vseh podržavljenih gozdov.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK2 
  • Minister Bohinc je v izjavi za javnost poudaril, da standardi, ki so jih ministrstvo in upravne enote zagotavljale pri zbiranju podpisov pod omenjeno pobudo, ne odstopajo od doslej uveljavljene prakse in se ne razlikujejo od prejšnjih akcij niti od drugih upravnih postopkov, ki so jih v okviru svojega delovnega področja dolžne voditi upravne enote.
  • V Kranju je žarnih pokopov že celo več kot klasičnih v krstah, kar se precej razlikuje od prakse v tujini.
  • Zato se je občina sama lotila izvedbe projekta, leta 1998 odkupila nekdanji samski dom in pripadajoča zemljišča, se s takšnim načinom sicer oddaljila od prakse gradnje domov, ki potekajo na podlagi razpisa ministrstva in začela oblikovati javni zavod skupaj z zainteresiranimi »meceni«.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Šinkansen ni bil eksperiment - bil je skrbno premišljen načrt, ki je temeljil na obstoječi praksi.
  • Kot smo izvedeli, se je na pripravljanje nove oblike davčnega molzenja lastnikov avtomobilov odzval naš avtomobilski proizvajalec in postregel s številnimi nasprotnimi argumenti, ki pa temeljijo na podobno trapasti praksi nenehnega dodatega davčnega napajanja pri avtomobilih v domovini svojega partnerja.
 • SAMOSTALNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Prav odmik od ustaljene prakse zapiranja okenskih površin in preoblikovanje le-teh v izložbe se tukaj uresničita v načelu globine: stojala za obleke, neenakomerno postavljena po prostoru, delujejo kot modna pokrajina, razgibana in neulovljiva.
  • Takšna najnovejša vladna razlaga je resnično precejšen odklon od dosedanje prakse.
  • Precejšen premik od ustaljene prakse pomeni možnost, da bi lahko društva ustanavljale tudi poslovno sposobne fizične in pravne osebe.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V primerjavi z dosedanjo prakso podjetja se bodo naložbe v nove tovarne oziroma proizvodne linije povečale za 40,6 odstotka, piše v uradnem sporočilu podjetja.
  • V grenkem spominu nam je ostala predosamosvojitvena praksa postavljanja vodilnih ljudi na vse količkaj pomembne položaje v gospodarstvu, kulturi, šolstvu in še kje: partija (ZKJ) ali njeni sateliti so bodisi določili, kdo mora postati direktor podjetja, ravnatelj šole, kulturne ustanove ipd., bodisi so za tak položaj "blagoslovili" človeka, ki ga je predlagal kdo drug.
  • Tedaj se je v vrstah partizanske vojske nanovo izoblikovala praksa uporabe slovenščine kot vojaškega jezika.
  • Takrat je bil govor o poročilu nadzornega sveta mestne vlade (MOL), ki opozarja na nezakonito prakso izvajanja javnih natečajev za gradbena dela MOL, kjer zmagovalce izbirajo kar sami predstavniki gradbenih firm, ki za te velike posle konkurirajo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Leto 2002 naj bi bilo prelomno, saj se je vlada odločila, da opusti prakso premaknitve proračunskega leta v januar naslednjega leta in tako proračunsko leto izenačiti s koledarskim.
  • Matevž Bambič, vodja oddelka za mednarodno sodelovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije, je poudaril, da GZS nadaljuje dosedanjo prakso posvetov, poslovnih konferenc, okroglih miz in drugih oblik komunikacij med podjetniki, poslovnimi partnerji, gospodarstveniki, diplomatskimi in drugimi predstavniki gospodarstev in držav, z včerajšnjim delovnim srečanjem pa nadaljuje tudi uresničevanje strategije do jugovzhodne Evrope, kar naj bi bilo novo ime za Balkan.
  • Ker pa so nekateri na RTVS uvedli prakso, da sklepov sveta ni treba spoštovati, takšen razplet ni presenetljiv.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-da 
  • Stvari se seveda razvijajo: sama sem kaj kmalu prešla na ocene od 1 do 5, dolga leta pa sem obdržala prakso, da so učenci iz dveh manjših ocen dobili dokončno v uradno redovalnico.
  • Že do zdaj pa je bila praksa, da so v primeru, ko cepljenje iz kakršnega koli vzroka ni bilo možno, starši otroka v roku enega leta peljali k pediatru, je povedala dr. Alenka Kraigher, predstojnica centra za nalezljive bolezni na Inštitutu za varovanje zdravja.
  • Kakor je še dejal, je sicer običajna praksa, da države zapro mejo za uvoz, ko je bolezen potrjena.
 • VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  • V bankah lahko najamejo posojilo, kar je utečena praksa za podjetja v gospodarstvu, ki jih pestijo likvidnostni problemi pomanjkanja denarja.
  • V svetu je že dolgoletna praksa, da si lahko slehernik z malce sreče in z majhnim denarnim vložkom pridobi privlačen spletni naslov s končnicami.
  • Tovrstna prednostna lista pokrivanja potreb po začasnih in občasnih delih v času počitnic je postala nekako stalna praksa.
  • Vandalski izbruhi, pohodi posameznikov ali skupin postajajo kar pogosta praksa.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Toda ta praksa je vse bolj sporna, predvsem zato, ker so čedalje glasnejše govorice, da liberijska državna agencija, ki se ukvarja z registracijo ladij, podpira režim Charlesa Taylorja, ki širi teror po zahodnoafriških državah.
  • Neobičajna je praksa, da poslovodeči zunanji minister ene države sodeluje na predvolilnih shodih v drugi državi oziroma, da ima visoko frekvenco obiskov v sosednji državi pri izrazito strankarskih poslih.
  • Problematična je tudi praksa razdeljevanja mest mladih raziskovalcev in celo projektov mimo ekspertnega sistema.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Tudi pri slovenskem Generaliju želijo slediti praksi, da se zastopniki sčasoma osamosvojijo v podjetja in postanejo Generalijevi partnerji.
  • Parlament nasprotuje praksi, da lobisti svojim strankam prodajajo informacije in kopije dokumentov, ki so jih pridobili v parlamentu.
  • Ustreza tudi dosedanji prevladujoči praksi javnih zdravstvenih zavodov.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • V Kranju je žarnih pokopov že celo več kot klasičnih v krstah, kar se precej razlikuje od prakse v tujini.
  • Predsednik vlade Janez Drnovšek je zaman zanikal očitke in se skliceval na utečeno prakso v razvitih državah.
  • Dejal je, da bi morali certifikati veljati v vseh članicah Unije, Finkova pa je vztrajala, da je praksa v Evropi in v Sloveniji 100-odstotno drugačna.
  • Toda praksa v podjetjih je precej drugačna.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Predlagana sprememba se zgleduje po praksi, ki je uzakonjena v Švici.
  • Na srečo je bilo zemljišče vzhodno od stare stolnice v cerkveni lasti, tako da so lahko kljub vsemu začeli gradnjo, ki je po ustaljeni praksi potekala od vzhodnega proti zahodnemu delu.
  • Pri vsem drugem pa se je, kot kaže, vodstvo ravnalo po ustaljeni praksi in je bolj kot umetniška snovanja upoštevalo solidna obrtniška dela.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • V pritožbah se številni sklicujejo na dosedanjo prakso in ocenjujejo, da je novi sistem neupravičen.
  • S svojim pristopom je vplival na spomeniškovarstveno prakso v tujini, med drugim v Italiji, Bosni, Črni gori in na Hrvaškem, še posebej v Dubrovniku.
  • Pri tem je opozoril na doslej ustaljeno prakso, da je zunanji minister predsednika republike že pred odločitvijo o odpoklicu seznanil s predlogi za nove veleposlanike.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Hkrati je opozoril, da se utegne ponoviti znana praksa, da se bodo cene med sezono - zlasti če se bo gostincem in posameznikom, ki oddajajo sobe, zazdelo, da je prišlo do »navala gostov« - povečale tudi za več kot 50 odstotkov.
  • V Sloveniji se je že uveljavila praksa, da takoj po porodu babica prinese novorojenčka k materi in jo spodbudi, da ga poskusi prvič podojiti.
  • V vseh teh letih se je izoblikovala praksa, da se je kandidate izbiralo med rednimi univerzitetnimi profesorji ali sodniki vrhovnega sodišča.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • praksa pri  [delu
  • Čeprav so se pobudniki s pisanjem zahteve zelo podvizali, pa je glede na ustaljeno prakso pri delu ustavnega sodišča mogoče s precejšnjo gotovostjo domnevati, da se bo o zadevi, če bo sprejeta v obravnavo, izrekalo šele enkrat v prihodnjem letu.
  • Glede na dosedanjo prakso pri sprejemanju in izvajanju odločb ustavnega sodišča in zakonov pa je moč pričakovati, da brez zapletov tudi tokrat ne bo šlo.
  • Centri za socialno delo imajo različno prakso pri izvajanju posvojitev.
  • Običajna praksa pri opravljanju vzdrževalnih del je, da upravnik oz. v primeru bralca skupnost stanovalcev pridobi več ponudb za izvedbo tovrstnih del in se potem na podlagi zbranih ponudb s soglasjem solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev, odloči, kdo bo izvajalec del.
  • Zato se kombinirano zdravljenje s koktajlom zdravil, ki je že stalna praksa pri zdravljenju raka, vse hitreje uveljavlja.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Do sprejetja dokončne odločitve bomo nadaljevali z dosedanjo prakso, t. j. osebno z vsakim varčevalcem urejali njegov problem.
  • Čas bi že bil, da se s to prakso preneha in končno ugotovi, da bo glasove volivcev mnogo lažje in ceneje pridobivati z racionalno porabo sredstev, ne z razsipništvom.
  • Vendar managerji morda niso pripravljeni prekiniti s svojo dosedanjo prakso, da skrbijo in kontrolirajo vsakodnevna dela oz. naloge namesto, da bi se lotili bolj zahtevnih in izzivnih nalog iz področij strategije, planiranja, analiziranja prihodnjih potreb trga oz. kupcev in določanja razvojnih usmeritev svojih enot oz. oddelkov.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Pri tem bodo sodelovali z drugimi občinskimi službami, da se ne bo ponovila praksa iz preteklosti, ko so se posamični sektorski posegi v prostor usklajevali post festum.
  • Druga stran utemeljuje določbo prav s prakso iz tujine, kjer je odločanje o tem prepuščene trgovcem.
  • Člani komisije iz SDS so se na drugi strani sklicevali predvsem na prakso iz leta 1997, ko so nekateri predsedniki delovnih teles kar sami odločili, da ponovljenih zaslišanj ne bo, drugi so se o tem posvetovali s svojimi člani in o tem zapisali zapisnik.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • To je praksa na vseh ministrstvih.
  • V nasprotju z dosedanjo prakso na področju proračunske porabe je za izvajanje kateregakoli od glavnih programov lahko zadolženih več ministrstev hkrati.
  • Od 296 ustavnih pritožb so jih sprejeli v obravnavo 33, pritožnikom pa je bilo ugodeno v 6,7 odstotka primerih, kar je, tako meni Franc Testen, nekaj manj kot lani in še vedno več, kot je to praksa na drugih ustavnih sodiščih.
  • Klanje in predelava mesa v istem prostoru ni nikakršen slovenski korak v preteklost, kot so ga razlagali v nekaterih medijih, ampak je običajna praksa na turističnih kmetijah alpskega prostora.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Generalna državna tožilka Zdenka Cerar je prepričana, da z obračunavanjem in izplačevanjem dežurstev na tožilstvih ni nič narobe in bo vztrajala pri sedanji praksi.
  • Glede objave seznamov imen udeležencev dogodka pa ostaja pisarna bivšega predsednika republike pri dosedanji praksi, po kateri neformalni posveti in pogovori bivšega predsednika republike in poimenski seznami ne sodijo med informacije javnega značaja, do katerih bi morali zagotavljati prost dostop javnosti, ne glede na to, kje pogovori potekajo, ali v njegovi pisarni ali v protokolarnem objektu.
 • GLAGOL+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Sekcija Medilab opozarja na to, da se proizvajalci opreme in pripomočkov že vrsto let borijo proti nerazumljivi praksi domačih kupcev, zlasti tistih, ki se financirajo iz državnega proračuna.
  • Izvršni odbor DNS AC najostreje protestira proti takšni praksi.
  • Zadnjič se je slednje zgodilo ta teden, ko je vrhovno sodišče odločilo proti praksi teksaške državne šole, ki ima navado, da njeni dijaki svoje nogometno moštvo na domačem stadionu z javno molitvijo pospremijo v tekmo.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Običajna praksa po svetu in tudi pri nas je, da se taka dela upoštevajo.
  • Prakse po oddelkih, fakultetah in univerzah so zelo različne.
  • Angleška imena tovrstnih tekmovanj so praksa po celotni Evropi (tudi pri naših sosedih).
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Se mi zdi, da je bilo kar več težav pri uvajanju prakse, da je pri porodu zraven oče.
  • Dolgoročne strategije so namenjene zgodnjemu prepoznavanju, preprečevanju vzrokov, poenotenju prakse sprejemanja tujcev in usklajevanju politik do tujcev, azila in beguncev.
  • Zaznali pa so nadaljevanje prakse, da se komisije ustanavljajo za primere, ko že teče druga preiskava.
 • za razliko od prakse
  • Na Venišah za razliko od prakse zadnjih let na velikonočni ponedeljek ne bo dneva odprtih vrat in tradicionalnega tekmovanja za velikonočni pirh.
  • Za razliko od ustaljene prakse shranjevanja oziroma skladiščenja in z možnostjo predstavitve le manjšega dela eksponatov so oblikovalci in upravljalci vseskozi videli kompleks kot umetniško delavnico, ki bo ponujala 60.000 kvadratnih metrov prostora vsem aktivnim na kulturni sceni.
 • v nasprotju s prakso
  • To je v popolnem nasprotju s prakso v tradicionalnih demokracijah.
  • Zavod pa bo moral v prihodnje v nasprotju s prakso v preteklih letih sam financirati delovanje turističnih društev, ki jih je doslej neposredno sofinancirala občina.
  • Uprava je v nasprotju z ustaljeno prakso ocenila, da za neuspehe vedno ni kriv samo trener.
 • v skladu s prakso
  • Pahor je ob zavrnitvi povedal, da je ravnal v skladu z dosedanjo prakso v parlamentu, ki je možnost za sprožitev referendumske pobude dopuščala zgolj po prvem sprejetju zakona, ne pa tudi po ponovljenem glasovanju po vetu državnega sveta.
  • Sicer pa je v skladu z ustaljeno prakso odgovoril še na dve vprašanji opozicije.
 • v primerjavi s prakso
  • Prenovljeni zakon o prevzemih bo v primerjavi s prakso, ki se je vzpostavila v zadnjih letih, bolje in širše zavaroval pravice manjšinskih delničarjev v podjetjih, hkrati pa bo ambicioznim gospodarskim družbam in podjetnikom še naprej omogočal, da rastejo tudi s prevzemi, vendar na preglednejši način.
  • To je v primerjavi z dosedanjo prakso velikanska sprememba, meni predsednik odbora za finance Ciril Pucko.
 • prelom s prakso
  • Prepričan sem, da se zavedajo nujnosti miselnega preloma s sedanjo politično prakso, ki se zaradi skrajne pragmatičnosti vrti znotraj omejenega miselnega prostora in ki politične odločitve sprejema na podlagi dnevnih potreb.
  • A šele v trenutku, ko pride do preloma s preteklimi praksami, se začne drugotno, novo, izmišljeno življenje tradicij.
 • vrniti se k  [stari praksi
  • SDS, denimo, predlaga, da bi se pri ustnih vprašanjih vrnili k stari praksi in bi sporočili le, iz katerega resorja (ministrstva ali vladne službe) bo poslanec zastavil vprašanje, ne pa tudi podrobne vsebine.
  • Napovedal je tudi, da se bo Mol v prihodnje vrnil k prejšnji praksi tedenskega usklajevanja domačih cen naftnih izdelkov s cenami na svetovnem trgu, tudi ko bo šlo za neznatne popravke in bo treba ceno zvišati za en sam forint.
 • gre za  [staro prakso
  • Gre za staro prakso in nenapisano pravilo, ko v upravni enoti načelnica, na občini pa predstojnik uprave izdata ustno navodilo, da lahko zaposleni zapustijo delovno mesto oziroma gredo domov, kadar temperatura preseže 30 stopinj, manjkajoče ure pa imajo seveda plačane.
  • Še več podobnih primerov kaže, da je šlo za običajno prakso množičnega varanja naložbenikov.
 •  [kaj je praksa med  [kom (in  [kom)
  • To je na žalost praksa med upniki in dolžniki.
  • Podelitev certifikata kakovosti po standardu ISO za celoten program ni običajna praksa med proizvajalci zdravil ne v Evropi niti v ZDA, izjema so le proizvajalci medicinskih pripomočkov.
Na vrh
 
5 način delovanja; modelštevno
 •  
  • Različne prakse in obredi pa potrjujejo, da je budizem religija, čeprav je ta izraz dandanes zelo tvegan.
  • Osnove njihovih duhovnih tehnik izvirajo iz praks šamanskih vračev, ki so tisti prostor obvladovali še pred invazijo Arijcev.
  • Perverzne so le tiste seksulane prakse, ki enemu od partnerjev niso všeč.
  • Ker avtor besedila sam izvaja meditativne prakse, ki so del tradicije klasične radža joge, vam bomo opisali dve osnovni pripravljalni tehniki, ki vodita k meditaciji.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zato velja usmeriti pozornost - kot sem poudaril v uvodu v knjigo - na tiste umetniške prakse, v katerih se dogajata izkopavanje pozabljenih ustvarjalnih impulzov in nelahka vpetost v kontekst narave, v katerem bi morda le lahko zaslutili začaranost, kakršna je veljala v dobi pred modernostjo.
  • Vrhunski šport je postal tudi mesto moške hegemonije, ki ženskam onemogoča enakovredno izvajanje telesnih praks.
  • Butoh, za neangleške govorce buto, je bila doslej ena skrivnostnih vzhodnjaških praks, s katero pa se pri nas ni ukvarjala katera izmed newagerskih skupin, ampak le Tanja Zgonc iz Plesnega teatra Ljubljana.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Veliko primerov obrednih praks pri današnjih plemenih Afrike, Južne Amerike, Azije, Oceanije nas na to napeljuje skozi verovanja o nesmrtnosti in vsenavzočnosti duš.
  • Med najbolj priljubljene seksualne prakse se pri obeh spolih pričakovano uvršča oralni seks, še posebej pa ga čislajo moški.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Po starodavnem prepričanju lahko ljudje, ki se ukvarjajo z okultnimi praksami, s 'hudičevim strmenjem', povzročijo bolezen pri človeku, v katerega strmijo.
  • Soočil sem se z različnimi praksami snemanja, zlasti okrog Verlag der Autoren, kjer so delali Alexander Kluge, Edgar Reitz in Werner Herzog.
  • Skoraj programsko reinterpretacijo slovenske ljudske glasbe, od lastne prekmurske do istrske, dolenjske in gorenjske, ki jo je zastavil konec osemdesetih in prvič predstavil na albumu Namesto koga roža cveti, je v devetdesetih bogatil, prepletal in povezoval z drugimi glasbenimi praksami, s katerimi se je srečeval na koncertih, festivalih, snemanjih, potepih po svetu.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pri sedanji praksi gnojenja je ogrožena kakovost talne vode tudi v predelih, ki imajo velik letni presežek vode in kjer je zato potencialna ogroženost majhna, npr. Mengeško polje, del Sorškega polja, Savinjska dolina, porečje Krke, Krško - Brežiško polje ter deli na Koroškem,« je zaključil Mihelič.
  • V gibanju je tudi močna navzočnost Božje besede ter karizem in skorajda pozabljenih praks cerkve, ki so bile žive v zgodnji cerkvi: molitev za ozdravljenje, molitev za osvoboditev itn.
  • Eno od praks samopripovedovanja v terapevtskem kontekstu, ki se ravna po spovedovanju, opisuje Sanja Rozman.
  • Prohibicija, ki jo zadnjih nekaj desetletij narekuje Veliki brat, ne more uničiti tisočletne kulture, načina vključenosti svete rastline bhang v religiozne in tudi sekularne prakse prebivalcev indijske Himalaje.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ker avtor besedila sam izvaja meditativne prakse, ki so del tradicije klasične radža joge, vam bomo opisali dve osnovni pripravljalni tehniki, ki vodita k meditaciji.
  • Evropski parlament, kasneje pa še Svet Evrope sta se odločno zavzela za izenačenje statusa istospolno usmerjenih s tistimi, ki prakticirajo heteroseksualne spolne prakse, ko sta sprejela priporočila državam članicam, naj tudi zakonsko izenačijo pravice obeh skupin.
  • Ker gre za osebo iz 16. stoletja, agencija, ki nosi njegovo ime, seveda najprej asociira na združbo, ki spodbuja in promovira starejše ali pa "konservativne" oblike umetnosti, kar seveda takoj izključuje sodobne umetniške prakse, ki so za tujino najbolj zanimive.
Na vrh
 
6 strokovna ustanova
praksa je ustanova, v kateri delajo strokovnjaki z nekega področja, navadno so to zdravniki ali pravniki
 •  
  • V revijah in dnevnem časopisju je mogoče zaslediti, da obstaja kar nekaj zasebnih praks, ki ponujajo psihološko svetovanje in psihoterapijo.
  • Pozdravila mi je rane, ki so se odprle, ko me ni veliko ljudi sprejelo za terapevta in niso začeli prihajati v mojo prakso.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zdravnik lahko zakonito vozi taksi in upravlja z obcestnim barom, ne more pa odpreti zasebne zdravniške prakse.
  • Dejstvo je, da morajo znani strokovnjaki, če nimajo tovrstnih oznak v svojem rodovniku, če imajo za to možnost, odpirati zasebne ordinacije ali pa kruh iščejo pri premožnejših kolegih, ki že imajo zasebno prakso.
  • Šrot si je z dobičkom tega podjetja in z odvetniško prakso, ki jo v času političnega delovanja vodi njegov odvetniški partner, ustvaril dokaj dobro eksistenco.
  • Izkušnje pa kažejo pozitivne učinke zdravljenja, zatrjuje ustanoviteljica slovenskega homeopatskega društva zdravnica Maruška Rajter, ki je strokovnjakinja za anesteziologijo in intenzivno medicino na univerzitetni kliniki na Dunaju, kjer ima tudi zasebno homeopatsko prakso.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Derč je odprl zasebno prakso in brezplačno ambulanto za otroke.
  • Vrnil bi se, mi pomagal voditi prakso in jo pozneje prevzel.
  • Zaradi nesporazumov z oblastjo se je leta 1911 upokojil in obdržal samo zasebno prakso.
  • Dan je zaprl zasebno prakso, preživel nekaj dni v New Yorku in si iskal stanovanje.
  • Vendar je Sodnik tudi doma ukazoval precej podobno kot v sodni dvorani in to je bil glavni razlog, zakaj je Ray Atlee predaval pravo v Virginiji, namesto da bi imel odvetniško prakso v Misisipiju.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ko bo prišel evropski delovni čas, bo zelo malo takšnih, ki bodo po šesti uri zvečer sploh še pripravljeni in zmožni delati v zasebni praksi.
  • Kot psihologinja se je potem zaposlila v zasebni zdravniški praksi in tam vzdržala, dokler se niso v njej v celoti prebudile strasti publicističnega dela.
 • koncesija za zasebno prakso
  • To pa pomeni, da so lahko dobili koncesije za zasebno prakso samo tisti zdravniki, ki so delali že prej v okviru katere od zdravstvenih ustanov.
  • Ginekologinja iz slovenjgraškega zdravstvenega doma ni dobila koncesije za zasebno prakso zaradi enega samega razloga; če bi jo občina podelila, zdravstveni dom ne bi imel več pogojev za svoj obstanek, saj ne bi več zagotavljal obsega zdravstvenega varstva, kakor ga določa zakon o zdravstveni dejavnosti.
 • odločiti se za zasebno prakso
  • Specializacijo je opraviljala na Ooftalmološki kliniki v Ljubljani, potem je nekaj let je delala v očesni ambulanti šolskega dispanzerja, nato pa se je leta 1996 odločila za zasebno prakso.
  • Na območju cerkniškega zdravstvenega doma se je do sedaj za zasebno prakso odločil le en stomatolog na območju občine Loška dolina.
Na vrh
 
zdravnica splošne prakse / zdravnik splošne prakse
 • Ta pogostost je tako velika, da imajo veliko opravka z glavoboli tako zdravniki splošne prakse kakor tudi specialisti, ki se s tovrstnimi problemi ukvarjamo.
 • Neka zasebna zdravnica splošne prakse jim za laboratorijske storitve za svoje bolnike nenehno dolguje od pet do deset milijonov tolarjev.
dobra praksa
postopki in metode, ki so se izkazali za učinkovite
 • Razširja informacije, izkušnje, dobro prakso in nove dosežke pri zagotavljanju kakovosti med zainteresirane partnerje: univerze in druge visokošolske zavode, javne oblasti ipd.
 • Pri tem so upoštevali primere dobrih praks posameznih šol in tuje izkušnje.
 • Poudaril je tudi, da pogodba za klinični center ni škodljiva, ampak celo zgled dobre prakse.
dobra kmetijska praksa
v kmetijstvu
ureditev primernih metod in tehnik za izboljšanje pridelka ali dejavnosti
 • Na KMG, kjer ne uporabljajo FFS in jih tudi ne skladiščijo, velja, da izpolnjujejo dobro kmetijsko prakso.
 • Fitofarmacevtsko sredstvo, ki zaradi lastnosti in predvidenega načina uporabe ne bo presegalo mejnih vrednosti bo varno, vendarle le ob uporabi po načelih dobre kmetijske prakse.
 • V strokovnih krogih smo mnenja, da bi izvajanje dobre kmetijske prakse, vključujoč tudi gnojenje na osnovi analiz, moralo biti pogoj za pridobitev subvencij na površino (EKO 0).
pomeniti v praksi
dejansko pomeniti 
 • To sva tudi storila, zagotavlja Ivan Tratnik, in namesto februarja so dve telici odpeljali 27. maja (po podatkih Zadruge sta bili telici odpeljani 23. maja), kar v praksi pomeni, da so 32 mesecev stari telici tretirali kot kravi in ju razvrstili v tretjo kategorijo.
 • Poskrbeli smo za primerno opremo, kar v praksi pomeni, da smo imeli polo majice.