WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
pozicija samostalnik
1 položaj; mesto
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Mnogo premalo smo do sedaj poudarjali našo pogajalsko pozicijo.
  • Slovenija je začela izgubljati prednostno startno pozicijo.
  • Ne bo se več dalo bratiti prek zvez, zdaj smo vsi na isti štartni poziciji.
  • Omenjena ekipa spada tudi to sezono med glavne favorite, kar potrjuje z vodilno pozicijo po štirih krogih.
  • Imamo dolgoročne cilje, katere gradimo na lastnem kadru, in zaradi tega se ne obremenjujemo z vodilno pozicijo.
  • Delavec je moral z lastno močjo potiskati voziček v začetno pozicijo.
  • Več zgledov ...
  • Primeren je tudi za reševanje šahovskih problemov, saj lahko nastavimo poljubno začetno pozicijo.
  • Milan Kučan in Janez Drnovšek trdno držita vodilni poziciji.
  • Imamo dolgoročne cilje, katere gradimo na lastnem kadru, in zaradi tega se ne obremenjujemo z vodilno pozicijo.
  • Delavec je moral z lastno močjo potiskati voziček v začetno pozicijo.
  • Gorenje je ob imenovanju novega vodstva, ki mu gre v pomlajeni sestavi zaželeti kar največje uspehe, v položaju, ki morda obeta tudi dobro nakupno pozicijo.
  • Nadzor nad kemijskimi snovmi pomeni pomembno strateško pozicijo v družbi.
  • V prihodnjih letih bo podjetje zaposlilo še več ljudi, saj načrtuje utrditev strateških pozicij na evropskem trgu.
  • Seveda se prava pogajanja sploh še niso začela - pogajalci se še lahko razidejo, sprejo in se vrnejo na izhodiščne pozicije.
  • Gre za mit o svobodi, ki je notranja, saj terja stalno preverjanje lastne pozicije.
  • V resnici gre za slovensko nomenklaturo, kot v Sovjetski zvezi, bali naj bi se za svoje pozicije.
  • Kljub trditvam Haiderja, da so takšni dohodki za svobodnjake nesprejemljivi, velja, da so za vodstvene pozicije v avstrijskem gospodarstvu običajni.
  • Ti preprosti ljudje so govorili predvsem o tem, da dva brata ne moreta biti na tako visokih pozicijah.
  • Na žalost je mogoče, da podrejeni hrepenijo po taki subjektni poziciji in se vanjo celo stlačijo – in nato izginejo z vidika.
  • Kot pravi Majda Hrženjak, je subjektna pozicija ženske konstitutivni učinek reprezentacije, ne pa njena posledica, ali rečeno drugače: nobena reprezentacija ne more zagrabiti ženske, če se ta v njej ne prepoznava in se skozi njo ne subjektivira.
  • S časom 1.53.15 je podrl rekord in si privozil najboljšo štartno pozicijo.
  • Omenjena ekipa spada tudi to sezono med glavne favorite, kar potrjuje z vodilno pozicijo po štirih krogih.
  • Prvi upajo, da bodo na svojem igrišču nadaljevali z odličnimi igrami in tako zadržali vodilno pozicijo na lestvici.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tako gledalec skozi stopnjevani ritem izmenjav vlog prehaja iz pozicije vouyerja, kjer se njegovemu pogledu kaže objekt želje, v pozicijo žrtve gospodovalnega pogleda, ki vsebino svojega pogleda projecira na platno.
  • Z razglasitvijo posilstva za političnega se je odprla možnost, da so nekateri vaše ugotovitve prevedli v tezo, da feminizem viktimizira vse ženske, da vanje projicira pozicijo žrtve in da je tako rekoč 'kriv' za nekatere postmoderne tegobe z avtoriteto itd.
  • Globoke družbene spremembe ob prelomu stoletja in izbruh moderne so vodili k novi politični, socialni in kulturni poziciji ženske.
  • Ne gre samo za pozicijo žensk, ampak vseh drugih ljudi v družbi, ki imajo manjše možnosti, od tujcev do drugače spolno usmerjenih.
  • Unija, prav nasprotno, po Strmšniku želi zapirati hitro in po poglavjih ter tako oslabiti pozicijo Slovenije.
  • Ta občutek usodne vezanosti na oblast pa slabi sicer zelo močno pozicijo stranke v odnosu do koalicijskih partnerjev.
  • Več zgledov ...
  • Ne trdim, da je javnomnenjska pozicija stranke, ki ima veliko šibkih točk, zelo dobra.
  • Več kot 90 odstotkov gre pripisati inflacijski poziciji bank.
  • Postopek za nakup prostorov pa po besedah generalnega sekretarja ministrstva predvideva določitev strateške pozicije države.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • pozicija na  [trgu
  • Jelovica je resda v krizi, toda ostala podjetja so večinoma uspela obdržati svoje pozicije na trgu.
  • Zahvaljujoč virom prednosti bo organizacija zniževala stroške ter dosegla boljšo pozicijo na trgu.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Pri tem je mislil na svojo svobodno pozicijo v svetu, ki si jo človek le redko in z veliko težavo lahko privošči.
  • Arhitektura je orožje za dosego političnih pozicij v družbi, ker arhitektura simbolizira moč.
  • Vsaka od udeleženih strank ocenjuje, kakšne bodo posledice predvidenih sprememb v okoliščinah za njeno pozicijo v pogajanjih.
  • Maribor je po nekaj letih znova dobil pomembno pozicijo v vladi - mesto državnega podsekretarja.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Toda poskus se je izjalovil in tukajšnji analitiki menijo, da je pri vsem tem spet šlo zgolj za utrjevanje pozicij Berezovskega v Kremlju.
  • Ob utrjevanju pozicije v tem prostoru je verjetno pomembno tudi združevanje s pokojninsko družbo Druga penzija, o kateri se zadnje čase veliko govori.
  • Za Delo so izvedli raziskavo za ugotavljanje pozicije slovenskih dnevnikov in segmentiranje bralcev Dela, vsakodnevno spremljajo zadovoljstvo Delovih bralcev s posamezno izdajo.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK0 
  •  [pat pozicija
  • Pivovarska vojna je tako za nekaj časa spet zašla v pat pozicijo.
  • V ljubljanskem mestnem svetu vlada pat pozicija.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Strateško partnerstvo so lani sklenili tudi z Ikeo in s Continentalom, s čimer naj bi si izboljšali izvozne pozicije.
  • Računava, da nama bo viktor izboljšal pogajalske pozicije, honorarji zaradi njega najbrž ne bodo višji, bova pa lahko vsaj več delala.
  • Telo postaja zadnja meja, kjer je še mogoče zavzeti pozicijo upora, pravi Braidottijeva.
  • LDS je močno izgubila tudi vpliv na Ljubljano, kjer sta svoji poziciji okrepili Združena lista in SDSS.
  • Uspeh tega filma je gotovo še bolj utrdil mojo pozicijo v Hollywoodu, vendar to ni bila prelomnica v moji karieri.
  • Toda prestižnostni prepir, ki bi pokopal plebiscitno idejo, bi gotovo hudo oslabil skupno slovensko politično pozicijo, nemara usodno.
  • Več zgledov ...
  • Seveda pa je pri obeh tudi pričakovati, da bosta z iskanjem šibkih točk skušala drug drugemu oslabiti pogajalske pozicije.
  • Design je postal močna poslovna kategorija, ki si je v svetu utrdila pozicije.
  • To so prave grožnje in v tej luči je podpis pogodbe utrdil, ne pa oslabil pozicije javne televizije.
  • In kar je pravzaprav predpostavka za uspešen političen boj, ponovno utrdil levo liberalno pozicijo LDS.
  • Novartis je z nakupom slovenskega farmacevta okrepil svoje pozicije na trgu generičnih zdravil.
  • Sindikati zagovarjajo stališče, da predlog vlade neupravičeno krepi pozicijo vlade.
  • Slovenci vedno razmišljamo o varovanju svoje lastnine, kako čim dlje časa obdržati neko pozicijo.
  • Jelovica je resda v krizi, toda ostala podjetja so večinoma uspela obdržati svoje pozicije na trgu.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK2 
  • Ne mislim, da je primeren za Slovenijo, pač pa, da bi v sedanjih okoliščinah utegnil pripeljati do bolj čiste pozicije.
  • Sploh je bila strategija dogovarjanja in pogajanja Janeza Drnovška s takratnimi moralnimi zmagovalci volitev, ki so pripeljale do pat pozicije, ena najsvetlejših točk njegove desetletne vladavine.
  • Bolj ko je bil kdo inteligenten, izraziteje se je lahko uveljavil v skupnosti in s tem prišel do ugodnejše pozicije tudi v medspolni izbiri.
  • Zdaj pa, tudi če narediš fakulteto ali ne vem kaj, zelo težko prideš do pozicij oziroma tistega, kar bi počel v življenju.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Uradne palestinske strukture izražajo malodušje, ki izhaja iz pozicije zgodovinske nemoči.
 • imeti  [boljše, dobre [pogajalske, formalne pozicije
  • V Sloveniji je zadeve treba zastaviti v smeri združevanja, sicer navzven ne bomo imeli razpoznavne pogajalske pozicije.
  • Skupaj z Radensko bomo imeli boljše pogajalske pozicije, kot smo jih imeli doslej vsak zase, čeprav se za povezovanje nismo odločili v kontekstu teh razmišljanj.
 •  [pogajalska, slovenska, konservativna pozicija v odnosu do  [države, Hrvaške
  • Z Ruplovim oholim obnašanjem pa si nismo samo zapravili dobrih pogajalskih pozicij v odnosu do Hrvaške, ampak tudi v odnosu do Evropske unije.
  • Uradna Cerkev se je postavila na konservativno pozicijo v odnosu do države in družbenega življenja in bila je suženjsko podrejena staremu režimu.
 • boj za pozicijo / boj za  [vplivno pozicijo / boj za  [pogajalske pozicije / boj za  [boljše, najboljše, najvišje pozicije
  • Soglašam, da je boj za pozicijo težak, vendar mora biti dostojanstven.
  • Da bi lahko bil v ozadju boj za vplivno pozicijo vodje poslanskega kluba, naj bi bilo grešno misliti.
  • Prav tako pa Milan Kučan nikakor ne bi dosegel takega uspeha v boju za katerokoli drugo pozicijo, kajti v očeh Slovencev je tih, miren in primeren za državniške sprejeme in obiske prireditev, če pa bi se poskušal povzpeti na položaj, ki omogoča realno moč (npr. položaj predsednika vlade), bi očitki na njegov račun dobili neprimerno večjo moč, predvsem namigovanja, da je udbomafijski boter, očitek, da je bil predsednik Zveze komunistov, itd. bi dobili realno moč.
  • Res je, da so bile podobne grožnje izrečene že večkrat, kot se je zgodilo pred iztekom štiriletnih pogodb, ko je šlo za boj za kar najboljše pogajalske pozicije.
  • Zavedati se pač moramo, da avtoprevozniki v boju za pogajalske pozicije niso nikoli zadovoljni.
 • znajti se v pat poziciji / znajti se v  [težki, ugodni poziciji
  • Luka Koper, iz katere prihajajo novice o nameri za združitev s koprsko Intereuropo, se je s tem znašla v tehnično ugodni poziciji, pri kateri je vsako prestrezanje delnic, ki padejo skozi rešeto zvestih pobiralcev, bržkone zelo dobra naložba.
  • Da se je Tudjman sicer v otvoritvi znašel v težki poziciji, a je v silovitem napadu uspel zlomiti odpor sovražnika, kar je takoj poslal v svet svetovni šahovski prvak Kasparov; in ta čudovita šahovska miniatura bo na vso srečo ostala na voljo bodočim rodovom.
 • postaviti se v  [aktivno pozicijo
  • Le če se boste postavili v močno in jasno obrambno pozicijo, bo boj proti manipulaciji zunanjega sveta resnično uspešen.
  • S pritiskom stikal na komandnem mostu se plošči s pomočjo hidravličnih cilindrov postavita v želeno pozicijo.
 •  [nastopati, odločati, delovati, urejati s pozicije moči
  • »Monopolisti ponavadi delujejo s pozicije moči in odločajo v imenu potrošnika,« je zaključil Salavec.
  • Morda ga hčerka kasneje ne bo posnemala, imela pa bo občutek, da je v življenju mogoče stvari urejati le s pozicije moči.
  • Spet enkrat (in to ne prvič) doživljamo sporno odločanje s pozicij moči, kapitala in bornirane, agresivne podjetniške pameti.
  • Nekateri želijo uveljaviti svoj red zgolj z discipliniranjem s pozicije moči, drugi prestopijo meje in se priključijo razigrani množici mladih kot njihov del, tretji sploh ne posegajo v dogajanje.
  • Na sestanek predsednikov desetih zunajmestnih KS 21. februarja v Dolgi vasi - o sklepu, po katerem KS zahtevajo nespremenjeno, enotno višino prispevka po 5. členu pogodbe, sicer pa odstop od nje, smo v Večeru poročali - Lendavčani niso bili povabljeni, pa jih zanima, kako si nekateri predstavljajo demokratičen dialog: nastopati s pozicije moči in ne z močjo argumentov?
 • boj za  [tretjo, drugo, višjo pozicijo
  • Igralci Calcit Kamnika pa si v soboto ob 19. uri v ŠD GIB v Ljubljani že lahko priigrajo končno tretje mesto, saj se v boju za tretjo pozicijo ekipi borita le za dve zmagi.
  • V boju za tretjo pozicijo bo v sredo zelo pomembna tekma med Kostariko in Gvatemalo.
  • Kar naenkrat smo spet v boju za višjo pozicijo na lestvici in tega ne smemo izpustiti iz rok," je uvodoma povedal umetnik na drsalkah.
  • Dva kroga pred koncem najodmevnejše lige v dolini se situacija počasi kristalizira, bo pa še zelo zanimivo, predvsem v boju za drugo pozicijo.
Na vrh
 
1.1 prostorska umeščenost
pozicija je položaj oziroma lega česa v prostoru ali v razmerju do drugih elementov neke celote
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Prometna struktura mora biti prilagojena naši poziciji v Evropi, zato je treba določene stvari spremeniti.
  • Ta niz znakov pa lahko predstavlja ime planeta ali pa njegovo pozicijo v sončnem sistemu.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tako bodo morali nemški operaterji odslej na formalnopravno ustrezno zahtevo policije omogočiti tudi določanje pozicije mobilnika oziroma odkriti, kateremu omrežnemu vozlišču se aparat prijavlja.
  • Odkar so Američani vzpostavili mrežo satelitov za določanje pozicije in so le - to dali v uporabo navadnim uporabnikom, se klasična navigacija poslavlja.
  • Bodoči pomorci se morajo naučiti določati položaj na karti, smer plovbe, merjenje razdalj, določanje pozicije s pomočjo orientirov na obali in vse drugo, tako da tečaj in izpit niti približno nista enostavna.
  • S pomočjo naprav za določanje pozicije DGPS se kartografirajo parcele, določijo odvzemne točke za vzorce tal, kombajn med delovnim hodom kvantificira pridelek, s pomočjo GPS se določa pozicija stroja.
  • Obiskovalci poljubno zlagajo ploščice na poseben ekran, vsaka sprememba pozicije pa izzove novo zvočno formo.
  • Je dokaj občutljiva na spremembe pozicije krmila, zato je potrebno biti v rahlem vetru precej natančen pri krmarjenju.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Takšna drža in pozicija telesa odgovarjata naravnemu položaju vratu in hrbtenice.
  • Plesalka Živa Repovž parcelira čas in mapira prostor, uporablja napetost, volumen in pozicijo telesa, preizkuša gibanje v času in čas v gibanju.
  • Široki počep: Postavimo se v osnovno pozicijo. Kot vidite na sliki, je pozicija stopal stopal širša. Trebušne mišice stisnemo, prsni koš dvignemo, brado potisnemo navznoter.
Na vrh
1.2 pri športu
pozicija je položaj tekmovalca v športni igri, navadno pri nogometu ali košarki
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Obetavno je v 54. minuti prodrl Lo Duca, a je iz težke pozicije žogo poslal visoko prek vrat.
  • V ključnih trenutkih nam je manjkal bolj močen igralec na zunanji poziciji, na mestu sprejemalca.
  • Z nami je bil dolgo branilec Castle, ki se je obnašal kot pravi Bosanec in se je lepo vživel, a smo se zdaj odločili za močnejšega igralca na drugi poziciji.
  • Mislim, da blizu milijona dolarjev, ker gre za enega najboljših igralcev, kar smo jih kdaj imeli na centrski poziciji.
  • Imeli so precej težav, da so žogo spravili na centrsko pozicijo, s katere so sicer dosegli vse svoje zadetke.
  • Pet minut pred osmo zjutraj se je prvih 110 igralk in igralcev odpravilo na svoje startne pozicije.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V Laškem je vseskozi igral na poziciji centra, jaz sem ga postavil na krilo.
  • Ob dveh naturaliziranih Američanih so zamenjali oba tujca na poziciji centra in visokega krila.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Največja prednost Francozov je, da igrajo na tistih pozicijah, na katerih igrajo v svojih klubih.
  • Zelo pomembno je, da vsi v svojih klubih igrajo na enakih pozicijah kot v reprezentanci.
  • Imel bi dva organizatorja igre ter košarkarja, ki lahko igra na prvi ali drugi poziciji.
  • Letošnjo okrepitev, Karolino Krizovo, so pripeljali iz Češke, dogovarjajo pa se še s tremi tujkami, od katerih bo ena pristala na poziciji centra.
  • Če bi se še enkrat odločala za rokomet, bi delala na tem, da ne bi pristala na tej poziciji.
  • Če bi Tiger osvojil vsaj 3. mesto, bi ostal na drugi svetovni jakostni poziciji, toda tudi ta cilj se mu ni posrečil.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK2 
  • Kema je osvojila 26 točk in bo v končnici za naslov prvaka štartala z druge pozicije, tako kot lani.
  • V dirki dveletnikov je presenetil naknadno vpisani Jonas B (Vidic), ki je zaradi tega štartal z dvanajste pozicije.
  • Ferjan je v prvi od teh voženj startal iz povsem zunanje pozicije, na katerih so imeli težave prav vsi vozniki.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK2 
  • Niti enkrat ni igral svoje najljubše otvoritve, sicilijanske obrambe, saj je vedel, da bi pripeljala do ostrih odprtih pozicij, v katerih bi ga Deep Blue lahko nadigral.
  • Moj začetek na tej regati ni bil dober in sem za tem moral 'pohoditi pedal', da sem prišel do te pozicije.
 • kdo igra na poziciji  [krila, napadalca, centra, branilca
  • Po zamisli takratnega odličnega trenerja Petra Kralja sem igral na poziciji branilca, tu in tam pa tudi na mestu organizatorja igre.
  • Ker je bila seja odprta tudi za novinarje, je bilo pričakovati, da bodo v klubu objavili tudi ime novega tujca, ki naj bi igral na poziciji centra, vendar tega zaenkrat še niso razkrili.
Na vrh
1.3 pri šahu
pozicija je izbrani položaj šahovske figure
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Primeren je tudi za reševanje šahovskih problemov, saj lahko nastavimo poljubno začetno pozicijo.
  • Število 200 milijonov se morda zdi veliko, a je v primerjavi s številom vseh možnih pozicij v šahu le kaplja v morje.
 • x milijonov pozicij
  • Tipična končnica petih figur n. pr. kralj in dva lovca proti kralju in konju vsebuje kar 121 milijonov pozicij.
  • V IBM - ovem raziskovalnem centru v Yorktown Heightsu so razvili računalniško napravo, ki lahko izračuna na sekundo do 200 milijonov pozicij.
Na vrh
2 stališče
pozicija je stališče, ki ga zagovarja posameznik ali organizacija, navadno v politiki ali strokovnih razpravah
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Zlom so doživljali tisti, ki so dogmatično vztrajali na starih pozicijah.
  • Mrak vztraja na poziciji avtonomije umetnosti, ki je razbarvana kakršnih koli ideoloških parametrov.
  • S tem ko genetski redukcionist razglasi DNK za izvor vsega življenja, pristane na poziciji naravnega determinizma, ki počiva na trhlih nogah.
  • Ni pametno, da že na samem začetku pristanemo na najbolj trdih pozicijah, ki bodo kasneje, ko se bo potrebno pogajati pri prilagajanju gospodarske politike, od nas pravzaprav zahtevale relativno težko situacijo in nam bodo pravzaprav dajale manj manevrskih možnosti.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Obračun s klerikalizmom je bil opravljen do te mere, da bi se težko vrnili na te pozicije.
  • Seveda se prava pogajanja sploh še niso začela - pogajalci se še lahko razidejo, sprejo in se vrnejo na izhodiščne pozicije.
  • Država se je tako postavila na pozicijo nevtralnosti in tako varuje svobodno izvrševanje verskih obredov ter kaznuje njene kršitve.
  • Putin je spretno opravil svojo nalogo: podprl je »staro« Evropo, ne da bi se bil postavil na pozicije antiamerikanizma.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Od tod bi lahko izpeljali, da nasprotna pozicija svobodne volje ne priznava.
  • Po referendumu moramo nadaljevati razpravo o seksualni in družinski politiki in se izkopati iz teh radikalno nasprotnih pozicij.
  • Gre za defenzivno pozicijo, a sam menim, da ima omejen doseg.
Na vrh
 
3 vladajoča stranka ali koalicija
neštevno
pozicija je politična stranka ali koalicija strank, ki so v danem trenutku na oblasti
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Svetniki pozicije niso sprejeli dnevnega reda, kar je pomenilo, da se je izredna seja končala, preden se je sploh začela.
  • Na izredni seji so nato svetniki pozicije izglasovali omenjena pravila, na njej pa je bil navzoč tudi svetnik, ki ga na redni seji zaradi bolezni ni bilo.
  • Predstavniki pozicije so opazili, da si izjave načelnika ljubljanske Uprave za notranje zadeve nasprotujejo.
  • Po vsem tem, kar je bilo rečeno, po vsem tem, ko so tudi predstavniki pozicije, pa tudi tisti najbolj zadrti, povedali, da je to potrebno, slišimo tu, smo prišli do sklepa matičnega delovnega telesa.
  • Pri zadnjem glasovanju je bila opozicija temu naklonjena, tedanja opozicija je sedaj pozicija in bi to moralo uspeti.
 • tako pozicija kot opozicija
  • Uspešen je bil tudi kot podžupan iz vrst SLS, saj so ga cenili tako pozicija kot opozicija.
  • Zanikal je trditve, da politika ne želi protikorupcijskega zakona, nasprotno, sprejem je v interesu tako pozicije kot opozicije, kajti »časi se menjajo in oblast z njimi«.
 • opozicija in pozicija / pozicija in opozicija
  • Poslanci in poslanke tega sklica v medsebojnih stikih nismo delali razlik med opozicijo in pozicijo.
  • Od vložitve interpelacije konec julija teče polemika med opozicijo in pozicijo.
Na vrh
 
4 finance
pozicija je pripravljenost bodisi za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, ki je posledica borznega naročila
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Prava panika pa je bila v sredo, ko so nekateri prisilno zapirali nakupne pozicije s prodajnimi pozicijami.
  • Poleg tega je bilo pri trgovanju čutiti negotovost borznih hiš, ki se je kazala v menjavi prodajnih in nakupnih borznih pozicij.
  • Zaradi neto nakupov komitentov se je odprta devizna pozicija bančnega sistema začela močno krajšati.
  • Nekaj podpore evru je sledilo tudi zaradi zapiranj prodanih dolarskih pozicij konec tedna.
  • Gorenje je ob imenovanju novega vodstva, ki mu gre v pomlajeni sestavi zaželeti kar največje uspehe, v položaju, ki morda obeta tudi dobro nakupno pozicijo.
  • Kot zanalašč je glede na dolar začel izgubljati tudi jen, kar je bila za devizne trgovce dodatna spodbuda, da se še naprej nagibajo k nakupnim pozicijam evra.
  • Več zgledov ...
  • Zaradi neto nakupov komitentov se je odprta devizna pozicija bančnega sistema začela močno krajšati.
  • Banke, ki bodo z BS sklenile pogodbo o tovrstnem sodelovanju, bodo laže prilagajale svojo devizno pozicijo spremenjenim razmeram na trgu.
  • Hkrati opozarjajo, da ob ponudbi ne morejo spregledati novega sklepa BS o odprti devizni poziciji banke, saj realizacija ponudbe pomeni kršitev tega predpisa.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V petek, kot že rečeno, kljub koncu tedna trg ni kazal večjih zapiranj nakupljenih pozicij evrov.
  • Ni slišal, kaj mu je naročila glede devizne pozicije banke, zato jo je prosil, naj vse ponovi.
  • Znesek odkupa bo omejen v odnosu do dosežene dolge devizne pozicije banke po sklepu o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Trgovci so se nekaj časa obotavljali, nato pa je tudi zaradi tehnične prenakupljenosti dolarjev prišlo do zapiranja pozicij.
  • Prioriteta zapiranja pozicij na trgu tako neposredno vpliva na višino kotiranih prodajnih tečajev.
Na vrh