WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
poveriti glagol
1 dodeliti nalogo
če ČLOVEK na uradnem položaju ali INSTITUCIJA poveri drugemu ČLOVEKU, navadno podrejenemu ali strokovnjaku, neko pomembno NALOGO, mu uradno naloži odgovornost za izvedbo te naloge
  • kdo poveri komu kaj
  • kdo poveri komu kaj s čim
  • kdo poveri komu kaj v kaj
  KDO/KAJ
   
  • Svojemu tajniku je že od vsega začetka poveril nalogo, naj sam presoja, koga mu lahko preveže in koga naj sprejme.
  • Na volitvah poverimo mandat stranki ali človeku, od katerega pričakujemo, da bo v naslednjih štirih letih deloval v naše skupno dobro.
  • Kdo pa je vam, spoštovani gospod Krivic, poveril pravico odločanja o konceptu naše šole, tudi v imenu krščanskih staršev?
  • Ilirkega generala Maksimiana, kmečkega sinu, je imenoval za socesarja in mu poveril upravljanje zahodne polovice imperija s središčem v Milanu.
  • In zaradi uspešne organizacije hokeja 1966 nam je svetovna drsalna zveza poverila organizacijo tega prvenstva.
  • Milingo je vatikanski kuriji zameril, ker so ga zaradi prevelike priljubljenosti v Afriki odpoklicali leta 1983 v Rim in mu poverili skrb za nomade in izseljence.
  • Samo če bi prvi minister odstopil, bi predsednik republike lahko poveril sestavo vlade nekomu drugemu, vendar le politiku iz vladajoče stranke ali koalicije.
  • V javno mrežo bodo zajeti javni in vrtci s koncesijo, ki jim država poveri izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov ...
  • Več zgledov ...
  • Nikjer pa zakon ne določa, ali lahko predsednik vlade prevzame vodenje resorja oziroma poveri vodenje drugemu ministru, če je minister odstopil oziroma bil razrešen ali pa če je opravilno nesposoben.
  • Po neuspešnih protestih pri premieru Janezu Drnovšku (LDS), ki je vodenje ministrstva za promet začasno poveril ministru za informacijsko družbo Pavlu Gantarju (LDS) ...
  • Po njegovih besedah so nizke gradnje takoj po potresu poverili občinam.
  • Podjetje Energetika je gradilo toplovodno inštalacijo, gradbena dela je poverilo cestnemu podjetju Ljubljana;
  • Najenostavnejša in najbolj zanesljiva rešitev bi bila, da se pobiranje in izplačevanje avtorskih honorarjev poveri organizacijam, ki bi bile za to usposobljene in bi imele ustrezno koncesijo ministrstva za finance in Urada za intelektualno lastnino.
  • Sporočilo navaja, da se izvajanje javnih služb lahko poveri tudi osebam zasebnega sektorja, vendar mora država zadržati odgovornost za določitev njenega obsega in za zagotavljanje in nadzor nad izvajanjem javnih služb.
  • Gospod Kvaternik je izdelavo vodnika poveril skupini mlajših študentov ...
  • Sklad lahko s pogodbo poveri upravljanje z delom svojih naložb domači ali tuji pravni osebi.
  • Država lahko z zakonom poveri pokrajini izvrševanje posameznih zadev iz državne pristojnosti.
  • Če sredstva za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje zbirajo podjetja za svoje zaposlene, ustanovijo poseben pokojninski sklad, ki ga poverijo v upravljanje zavarovalnici ali drugi za zavarovalništvo in aktuarstvo poverjeni finančni ustanovi.
  • Tu je arheologija postala Gabrovcu naloga, motiv, način življenja, raziskovalna radovednost ob vsakdanjem ravnanju z bogato arheološko dediščino, ki mu je bila poverjena v varovanje in obdelavo.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Predsednik vlade mora namreč v desetih dneh po nastopu funkcije vlade predlagati še neimenovane ministre oziroma obvestiti državni zbor, katere resorje bo začasno prevzel sam ali jih začasno poveril drugemu ministru.
  • Italijanski predsednik Carlo Azeglio Ciampi je v nedeljo uradno poveril premiera Silvia Berlusconija za začasno vodenje zunanjega ministrstva.
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  • Občinski svet lahko poveri občinskemu odboru posamezne zadeve iz svoje pristojnosti.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Stanovalci večstanovanjskih zgradb morajo upravljanje zgradbe poveriti zunanjemu upravitelju;
  • Večina teh odgovornosti je povezanih s področjem Skupnosti; to so dejavnosti, pri katerih so se države članice odločile prenesti svojo suverenost in poveriti moč odločanja institucijam EU.
Na vrh