WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
poveličevati glagol
1 poudarjati dobre lastnosti
če ČLOVEK poveličuje drugega ČLOVEKA, njegove LASTNOSTI, DEJANJA ali DOSEŽKE, poudarja njegovo pomembnost in koristnost, ponavadi bolj kot se kaže v resnici
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Danes se pretirano poveličuje genitalnost, kar vodi v propad človeške osebnosti.
  • Vzklikal bi, na primer, in celo pretirano poveličeval dogodek, ko je eden največjih svetovnih glasbenikov Rostropovič za nastop v Rimu zahteval, da ga na njem spremlja naša filharmonija.
  • Nisem razumel, zakaj so tako poveličevali Prešerna, saj je pač samo eden od mnogih pesnikov.
  • Nekje na poti do osebnega uspeha posameznika v družbi, ki ga danes tako poveličujemo, se je izgubil občutek povezanosti.
  • Nekdo bo dejal, da preveč poveličujemo prvo mesto v Madridu.
  • Nekateri so krivični, ker pretiravajo zaradi negativnega predznaka, drugi kakšen poklic ali skupino preveč poveličujejo.
  • V naši kulturi zelo poveličujemo romantično ljubezen.
  • Življenje in delo Roya Beana so v knjigah in filmih zelo poveličevali.
  • kdo/kaj poveličuje koga/kaj
  • kdo poveličuje koga v čem
  KDO/KAJ
   
  • Tudi Stormfront poveličuje belo arijsko raso, njihovi vsevedci pa so ugotovili, da med arijce sodimo tudi Slovenci.
  • Šolska maša dvakrat na dan slavi mrtve šolske vojne heroje in zanemarja žive, poveličuje belo raso in jo povzdiguje nad vse druge, manj vredne, in pridiga deviško čistost fantom, ki najdejo seksualno spodbudo celo v uvodniku Timesa.
  • Hkrati pa poveličujejo lepoto in jo kujejo v nebesa.
  • Antični pisci so v opisih svojih potovanj v latinščini in grščini poveličevali lepoto nabatejskih žena.
  • Novi vladajoči kodeks namesto nekdanjega poveličevanja vrlin poveličuje nasilje, prevare in vulgarnost.
  • Mnogi mu očitajo, da s svojo glasbo in besedili poveličuje nasilje in razlike med rasami, vendar Puff se zagovarja: Res je, da sem ustvarjal glasbo, ki govori o nasilju, vendar ga nisem poveličeval.
  • V Seulu menijo, da je sporni učbenik, iz katerega naj bi se 13 - do 15 - letni japonski učenci prihodnje leto učili zgodovine, poln samovoljnosti in nekritičnosti ter da poveličuje vlogo japonske vojske.
  • Pri vseh drugih zgodbah se je na široko razgovoril in nekritično poveličeval svojo vlogo pri dogodkih, toda tožilstvu ni postregel z ničimer res koristnim.
  • Več zgledov ...
  • Prav zato tantrični privrženci povsod po malem vidijo simbole spolnosti in poveličujejo pomen in vrednost ženske prvine.
  • Problem je, da ti dokazi niso natančni, zanesljivi, zmeraj obstaja nevarnost, da bi znanstveniki poveličevali pomen skrajnih dogodkov.
  • Ta legenda, ki prvikrat v zgodovini poveličuje zmago krščanskega meča nad poganskim, postane temeljna matrica za teologijo in prakso verske vojne skozi vso zgodovino krščanstva, in sicer vseh (pro) državnih Cerkva, do danes.
  • Če letos ne bi bilo več nobene kvalifikacijske tekme, bi seveda lahko v zimskem premoru do onemoglosti poveličevali nedvomno veliko zmago z Italijo, zaradi skandinavskega gostovanja pa za to praktično ni časa.
  • Poslovna laž velja za nekaj normalnega, s polresnicami poveličujemo uspehe in zmanjšujemo neuspehe.
  • V svoji volilni propagandi bo tako še naprej poveličevala dosedanje uspehe in svoje zasluge ter volilce opozarjala, naj ne pozabijo na nevarnost ponovnega združevanja držav nekdanje Jugoslavije.
  • V svoji volilni propagandi bo tako še naprej poveličevala dosedanje uspehe in svoje zasluge ter volilce opozarjala, naj ne pozabijo na nevarnost ponovnega združevanja držav nekdanje Jugoslavije.
  • Če premier po vrnitvi iz Združenih držav Amerike poveličuje vladne zasluge in poudarja, da ni nič posebnega na poti včlanjenja Slovenije v NATO, je ugotovitev verjetna le, če je vpeta v določen čas in prostor.
  • Domovinska pesem poveličuje tudi velikane slovenske kulture Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina in Franceta Prešerna, prva dva tudi kot stvaritelja kulturne zavesti in smeri, ki je bila že na začetku izpostavljena preganjanju in "grmadam" (Vrbanov kres, Divjačina, Dobra letina).
  • Pesem Povest o sekiri poveličuje rudarjevo intimno zavezanost delu, Drejčnik Andrej gorvori pa povzema bolečino rudarja, ki mora trošiti svojo moč na tujem, ko ljubi domačo zemljo.
  • Današnji jakuze se seveda bolj navdušujejo za drugo zgodbo, saj so bili ti mestni junaki med ljudmi visoko cenjeni, njihove podvige pa so poveličevali v pesmih.
  • Modrinjak je v pesmih poveličeval žensko mladost, zato se je moral zavedati svojega staranja in neuresničenih želja - ni uspel kot moški, ni se uresničil njegov narodni in jezikovni program, med ljudi so šle samo njegove preproste, že skoraj trivialne popevke, najboljših pesmi mu niso nikjer natisnili.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Giulianija so začeli poveličevati tako prebivalci New Yorka kot politiki po vsem svetu.
  • Potem ko je svoje mesto uspešno popeljal skozi posledice terorističnega napada 11. septembra lani, so ga začeli vsi strastno poveličevati, celo do te mere, da je postal oseba leta ameriškega tednika Time.
 • poveličevati in hvaliti
  • Pesem Povest o sekiri poveličuje rudarjevo intimno zavezanost delu, Drejčnik Andrej gorvori pa povzema bolečino rudarja, ki mora trošiti svojo moč na tujem, ko ljubi domačo zemljo.
  • Pesem Povest o sekiri poveličuje rudarjevo intimno zavezanost delu, Drejčnik Andrej gorvori pa povzema bolečino rudarja, ki mora trošiti svojo moč na tujem, ko ljubi domačo zemljo.
 • poveličevati in slaviti
  • Zakon na grobiščih prepoveduje označbe, besedila ali simbole, ki bi poveličevali ali slavili pripadnost ali sodelovanje z okupatorji.
  • Antantno časopisje je Srbijo ob zmagah slavilo in poveličevalo, strategi pa so bili previdno tiho, saj so vedeli, da je samo vprašanje časa, kdaj bo Srbija podlegla.
 • poveličevati koga/kaj kot koga/kaj
  • Na splošno je mogoče trditi, da je bilo krščanstvo vedno daleč od filozofij, ki so samomor poveličevale kot herojstvo ali najvišji dokaz človekove svobode.
  • Privrženci ga še zdaj poveličujejo kot očeta naroda in odličnega državnika, nasprotniki ga imajo za nacionalista in diktatorja.
  • Nekoč so ga poveličevali kot ideologa SLS, graditelja mostu, pa ne bi vedel, od kod prihaja material za nujno sprotno koristno delo?
Na vrh
 
2 častiti boga
če ČLOVEK poveličuje BOGA, ga časti
  • kdo poveličuje koga
  KDO/KAJ
   
  • poveličevati  [boga
  • V hvalnici poveličujemo Boga in njegova čudovita dela za nas ter opevamo njegovo vzvišenost.
  • kdo poveličuje koga s čim
  NAČIN
   
  • Renesančni arhitekti so živeli le zaradi dvojega da so poveličevali Boga z velikimi cerkvami in da so poveličevali dostojanstvenike z razkošnimi grobnicami.
  • kdo poveličuje koga/kaj zaradi česa
  VZROK
   
  • Po njegovem mnenju lahko branje te knjige, ki poveličuje cigareto zaradi njenega socialnega in kulturološkega pomena, naredi čudež, ki ga grožnje in očitki ne morejo: da namreč prikaže cigareto z novega zornega kota in ji s tem odvzame čar.
  • Vsi v razredu so ga poveličevali zaradi Nobelove nagrade.
Na vrh
 
namen ne poveličuje sredstev
 
 • Prav zaradi te moči, ki jo imamo, pa moramo biti previdni pri objavi vsake besede, ki jo zapišemo ali izrečemo (zato imamo svoj kodeks novinarske etike, spoštovati moramo, tako kot vsi državljani, tudi vse zakone, ki veljajo v državi, k zakonitosti nas zavezuje tudi resolucija 1003, ki jo je leta 1993 sprejela Parlamentarna skupščina Sveta Evrope; v 25. točki piše, da pri opravljanju novinarskega poklica namen ne poveličuje sredstev, to pomeni, da mora biti informacija pridobljena na zakonite in moralne načine; če nam dokumente nekdo preda, lahko osebno ali anonimno, potem tu v našem, novinarskem delu posla ni nič nezakonitega in nemoralnega).
cilj poveličuje sredstva
 
 • Vse to vodi do položaja, kjer cilj (absolutna oblast) poveličuje sredstva.