WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
potrošnik samostalnik
1 kupec
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2v množini
   
   
  • Voda iz naših virov je neoporečna in zdrava, zato se vse več naših potrošnikov odloča, da jo pije iz pipe.
  • Vse več potrošnikov naj bi v prihodnje kupovalo pomen (smisel) in ne le blaga.
  • Na našo pravno pisarno se je obrnilo že več potrošnikov s podobnim problemom.
  • Med tistimi, ki se nanjo niso odzvale, je tudi mestna občina Ljubljana, kjer živi največ potrošnikov.
  • Trgovci zadnja leta opažajo, da se vse manj potrošnikov odloča za nakup ozimnice.
  • Raziskava, ki so jo izvedli o vplivu ptičje gripe, je pokazala, da se zelo malo potrošnikov boji jesti perutninsko meso in da zaupajo v varnost mesa in izdelkov največjih slovenskih »perutninarjev«.
Na vrh
 
1.1 glede na dobrine in storitve
potrošnik je človek, ki redno kupuje in uporablja TRGOVSKE IZDELKE in STORITVE
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Uporabnost pire je zelo raznolika, česar se zavedajo tako pridelovalci kot tudi potrošniki pirinih izdelkov.
  • Sicer pa je Tiger čisto povprečen potrošnik običajnih jedi ameriške mladine s priljubljenimi hamburgerji različnih sestavin.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Leta in leta je bilo krzno povprečnemu potrošniku nedosegljivo, ker je bilo preprosto predrago.
  • Na Švedskem povprečni potrošnik prejme dnevno skoraj 3000 komercialnih spodbud.
  • Problem vidim tudi v tem, da ima agresivno oglaševanje ponavadi obraten učinek, potencialne potrošnike celo odbije.
  • Oglaševalci se bodo v prihodnje morali prilagajati potrebam in željam sodobnega potrošnika.
  • Porazni ameriški podatki o zaposlenosti ne morejo biti dobri za zaupanje ameriških potrošnikov.
  • Število spletnih prodajaln sicer ni majhno, toda slovenski potrošniki se še vedno raje odločajo za klasične načine kupovanja izdelkov.
  • Več zgledov ...
  • Menim, da je cilj slovenskega kmetijstva pridelati dobro hrano in dobro vino za domačega potrošnika.
  • Podjetje po vsem svetu ponuja tehnološke rešitve tako končnim potrošnikom, podjetjem, kot tudi institucijam.
  • Končni potrošnik je plačal za posteljo 11.900 tolarjev, kar pomeni, da je plačal ves davek.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Sprejeti moramo žalostno dejstvo, da potrošnik kupuje po svojem urniku - ne našem.
  • Ob poceni hrani potrošniki lahko več kupujejo industrijske dobrine, to pa je predvsem interes kapitala.
  • Vse to je vključeno v ceno izdelka, ki ga kupec oz. potrošnik plača.
  • Pri opravljanju nadzora so inšpektorji najpogosteje ugotavljali, da je nemalo trgovcev želelo prikriti, kolikšna je dejanska cena posojila, ki jo potrošnik plača, ko se odloči za nakup na obroke.
  • V sodobnem času se namreč potrošniki vse bolj zavedajo pomembnosti zdrave prehrane, zato se na trgu pojavlja tudi vse več izdelkov, ki izpolnjujejo takšne zahteve.
  • Povprečen slovenski potrošnik se ne zaveda, da nekateri kupljeni izdelki vsebujejo precej zdravju škodljivih snovi.
  • Več zgledov ...
  • V razvitih evropskih državah potrošniki običajno bolj zaupajo v kakovost domače hrane in so zanjo pripravljeni plačati tudi nekoliko višjo ceno.
  • Pravzaprav je Nokia edina znamka, ki ji najbolj zaupajo evropski potrošniki v vseh 18 državah, in to že tri leta, odkar teče raziskava Reader's Digesta.
  • Glede na to, da je Slovenija že del globalnega evropskega trga, potrošnik lahko izbira.
  • Potrošnik ne izbira več izdelkov le na osnovi cene.
  • Tako se potrošniki lahko sami odločajo, ali bodo kupovali meso slovenskega porekla ali iz uvoza.
  • Zlasti v ZDA potrošniki zahtevajo vozila, ki so vse prej kot varčna.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2v množini
   
   
  • Na podlagi ankete o mnenju potrošnikov se je po strmem padcu julija prav tako spet dvignil kazalec zaupanja potrošnikov.
  • Vladni modeli ekonomije nujno slonijo na preteklem obnašanju potrošnikov in podjetij.
  • A obnašanje potrošnikov je včasih predvidljivo, včasih pa je veliko zunanjih faktorjev.
  • Prepričani smo, da bomo s kakovostjo in zaupanjem potrošnikov lahko na trgu dolgoročno dosegli še višjo ceno.
  • Ko izdelek razvijamo, izhajamo iz navad potrošnikov.
  • Res je, ponudbe je danes veliko več kot pred leti, nakupovalne navade potrošnikov pa so se izredno spremenile.
  • Več zgledov ...
  • Za prodor na trg je pomembno sprotno prilagajanju zahtevam in potrebam potrošnikov, poudarja Klar.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4v množini
   
   
  • Med zanimivimi rubrikami bodo zdravstveni nasveti, nasveti za potrošnike in rubrika tipa kje pa vas čevelj žuli.
  • Urad RS za varstvo potrošnikov je v zadnjem Uradnem listu RS objavil razpis za sofinanciranje revije za potrošnike v letu 2001.
  • Slovenija na nakupne cene derivatov ne more vplivati, pač pa bi končno ceno za potrošnike lahko zasolili predvsem davki pa tudi trgovska marža.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Dovoljene so enkratne akcije v javnih občilih, s katerimi lahko proizvajalci in trgovci na debelo obveščajo potrošnike o novih tobačnih izdelkih.
  • Včasih je bil glavni cilj oglaševalcev prepričati potrošnika, da je njihov izdelek najboljši.
  • Dejstvo je namreč, da je slovenski trg izjemno razvit, da so potrošniki zelo dobro informirani in tudi zelo zahtevni
  • Čeprav so potrošniki v zadnjih letih vse bolj seznanjeni z datumi začetkov posezonskih razprodaj in s podatki, ki jih morajo trgovci navesti v svojih obvestilih, skušajo nekateri trgovci med razprodajami zaslužiti kakšen tolar tudi z goljufanjem.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Vodja blagovne znamke, ki želi uvesti na trg novo čokolado, ima danes resen problem, kako nov izdelek uspešno ponuditi potrošniku.
  • Vsak dan bodo strokovni posveti in modne revije, s katerimi bodo razstavljalci modo približali potrošnikom.
  • Prek elektronskega trgovanja uvažamo zelo malo, ker zahodne države ne prodajo toliko potrošnikom prek interneta kot ZDA.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Ob koncu osemdesetih let je Leclerc moto svoje šole v odnosu do potrošnika posodobil, ga prilagodil zahtevam novega časa.
  • Večino mleka predelajo v znani ementalec, ki ga tu zorijo dva meseca in nato pozori še na poti do potrošnika.
  • Sadje in zelenjava potuje na poti do potrošnika skozi celo vrsto rok, škatel, zabojev, vrečk ...
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6v množini
   
   
  • Na nakup in uporabo blagovne znamke v prvi vrsti vpliva njena prepoznavnost, ki je posledica komuniciranja s potrošniki.
  • Večina slovenskih tovarn ima dobro urejeno službo za stike s potrošniki in ta vam bo posredovala želene podatke.
  • Prepoznavnost blagovne znamke in boljši odnosi s potrošniki so šele na drugem oziroma tretjem mestu.
 • potrošniki in  [trgovci, pridelovalci, proizvajalci, davkoplačevalci, kmetje, ponudniki, kupci, podjetja /   [trgovci, pridelovalci, proizvajalci, davkoplačevalci, kmetje, ponudniki, kupci, podjetja in potrošniki
  • Kaj je tisto, kar privabi kupce v velika nakupovalna središča, smo vprašali trgovce in potrošnike.
  • Po kratkih uvodnih predavanjih bo degustacija kislega zelja in repe, ki je namenjena pridelovalcem in potrošnikom.
  • Pomembno je, da bomo zaščitili tradicionalno proizvodnjo kraškega pršuta, hkrati pa tudi proizvajalce in potrošnika.
  • Na problem se opozarja že dve leti in državljani dvojno plačujemo nered na tem področju - kot potrošniki in davkoplačevalci.
Na vrh
1.2 glede na pravice
potrošnik je človek, ki mu je kot kupcu dobrin in storitev namenjena določena zaščita in zagotovljena skrb za kakovost 
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Podobno kot pri prodaji na obroke in prodaji zunaj poslovnih prostorov lahko potrošnik v določenem roku odstopi od pogodbe brez navedbe razloga.
  • Najkrajši garancijski rok znaša eno leto, rok za brezplačno popravilo izdelka pa ne sme biti daljši od 45 dni. Po preteku tega roka lahko potrošnik zahteva nov in brezhiben izdelek.
  • Potrošnik lahko od prodajalca zahteva, da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.
  • Nikjer v zakonu ni določeno, da lahko potrošnik uveljavlja garancijo aparata samo v originalni embalaži.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ker gre za precej zapleten izračun, ni pričakovati, da ga bo povprečen potrošnik sposoben izdelati sam.
  • Kreditne pogodbe morajo biti takšne, da jih bo povprečen potrošnik razumel.
  • Znak varovanega živila zagotavlja vse bolj osveščenim in zahtevnim potrošnikom, da v živilih ni zdravju škodljivih primesi in da je kakovost zagotovljena.
  • Eden od ozaveščenih potrošnikov je na položnici vedno zmanjšal račun za vodo za znesek priključne moči, češ da je ta nezakonita, zato ga je javno podjetje tožilo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2v množini
   
   
  • Pravna podlaga za ustanovitev zbornice je bil lani sprejet zakon o varstvu potrošnika.
  • Kot pes in mačka sta si državni Urad za varstvo potrošnikov in Zveza potrošnikov Slovenije.
  • Blagovna znamka je sredstvo diferenciacije producenta, po drugi strani pa tudi zaščita potrošnikov.
  • Microsoft se poleg tožbe zvezne in vlad nekaterih ameriških držav te dni ubada tudi z odškodnino, ki jo od njega zahteva ameriško združenje potrošnikov (CFA).
  • Namen predlagane direktive je zaščita zdravja potrošnikov, saj so znanstvene raziskave dokazale, kako škodljiv je tobak.
  • Ljubljana - Zadevo s kloramfenikolom v mleku je treba vzeti resno, če bi ravnali drugače, bi škodili zdravju potrošnikov.
  • Več zgledov ...
  • Ena izmed temeljnih pravic potrošnikov je uživati zdravo in varno hrano.
  • Podprite pravico do izbire, saj je to ena od temeljnih pravic potrošnikov.
  • Poslanstvo potrošniških organizacij je skrb za interese potrošnikov.
  • Dve prijavi sta se nanašali na zavajanje potrošnikov pri oglaševanju različnih artiklov.
  • Zdrava prehrana je že dolgo tudi stvar ozaveščanja potrošnika - kaj mu in kaj mu ne koristi.
  • Neumni smo, ker podpiramo oblast, ki očitno ne zmore ali pa noče zagotoviti pravičnega varovanja potrošnikov.
  • V ponedeljek smo obeležili svetovni dan pravic potrošnikov.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Na ponovno uporabljenih velikih pakiranjih ne sme biti vidna nobena stara oznaka, ki bi lahko zavajala potrošnika.
  • O pomenu hrane, pridelane na sonaravni način, je potrebno osveščati tako pridelovalce kot potrošnike.
  • Gre za novo obliko nadzora nad proizvodnjo cvička, s katero želimo zaščititi predvsem potrošnike.
  • Novi zakon o potrošniških kreditih predvsem ščiti potrošnike v skladu z direktivami Evropske unije.
  • Delo inšpektorjev in njihove ugotovitve so pomembne zato, ker so na številnih področjih poklicani, da varujejo potrošnike.
  • Samo na tistih kmetijah, ki v celoti preidejo na ekološko kmetovanje, ni mogoče zavajati potrošnikov.
  • Več zgledov ...
  • Nikoli, ne prej ne danes, nismo imeli namere zavajati potrošnikov, tega se bomo dosledno držali tudi vnaprej.
  • Splošni kriterij, ki določa njihovo uporabo, je ta, da je namen njihove uporabe koristen, da je uporaba varna in da ne zavaja potrošnika.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  •  [skrb za potrošnika
  • Kljub domnevno enotnemu cilju in skrbi za potrošnika, pa v državi vendarle nismo kaj prida enotni ne v pogledih in ne v ravnanju, ki bi nas postavilo v družbo enakovrednih, potrošniku prijazno razvitih evropskih držav.
  • Po besedah Speličeve so v EU ugotovili, da se skrb za potrošnika v Sloveniji razvija in da se tudi zakonodaja pospešeno usklajuje z evropskimi normativi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Naša pisarna brezplačno svetuje potrošnikom v zvezi z uveljavljanjem njihovih pravic.
  • Sistem nadzora, ki je naloga naše stroke, teče po evropskih predpisih, kar tudi našemu potrošniku zagotavlja maksimalno zaščito.
  • Tudi po preteku garancijskega roka je proizvajalec dolžan potrošniku zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.
  • Bistvo uvajanja standardov je zagotoviti potrošniku kakovostno in varno hrano.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK0 
  • Pred popolno liberalizacijo telekomunikacijskega trga so zaradi monopola v določeni panogi potrošniki namreč slabo zaščiteni.
  • Naloga inštituta je predvsem skrbeti za to, da bodo tako domači kot tuji potrošniki temeljito seznanjeni s slovensko vinsko ponudbo.
  • Namen nadzora nad živili v posameznih državah je zagotoviti, da živila ne ogrožajo zdravja ljudi in da so potrošniki ustrezno obveščeni o kakovosti živil.
 • potrošnik je upravičen do  [česa
  • Potrošniki so upravičeni do najnižjih možnih cen živil.
  • Najmanj, do česar smo potrošniki upravičeni, so zato jasne oznake prehrambnih izdelkov, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme.
Na vrh
2 porabnik; odjemalecnavadno v množini
potrošnik je ČLOVEK ali USTANOVA, ki porablja IZDELKE, STORITVE in VIRE, ki so na voljo
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Starejši so še največji potrošniki pijače, avtomobilov in opreme za prosti čas.
  • Slovenci smo dobri potrošniki vina, dasiravno se potrošnja na prebivalca zmanjšuje, povečuje pa se prodaja kakovostnega vina.
  • Pri nas je treba za kapljični namakalni sistem, ki ni velik potrošnik vode, narediti enake projekte kot za vse ostale velike naložbe.
  • Obveščamo potrošnike vode, da je Vlada Republike Slovenije dne 26. 3. 1998 odobrila povečanje cene pitni vodi in kanalščini.
  • Ekološki davek, s katerim naj bi še posebno obremenili potrošnike energije, je razjezil gospodarstvo, razprave o sodelovanju s PDS pa politiko.
  • Kako razdeliti državni denar, naj bi namreč po tem zakonu odločal triumvirat: država, se pravi vlada, kulturniška zbornica in omenjeni nacionalni svet, ki naj bi predstavljal interese potrošnikov kulture.
  • Več zgledov ...
  • Ena od odlik rocka v primerjavi s klasiko je, da ne moreš biti potrošnik rocka in se hkrati delati, da te to ne zadeva.
Na vrh
 
končni potrošnik
gospodarstvo
končni potrošnik je kupec, ki izdelka ali storitve ne uporablja kot sestavni del svojega poslovanja ali dejavnosti
 • Učinke DDV bo v največji meri občutil končni potrošnik.
 • Pri ohranjanju kakovosti hrane je pomembna tudi dolžina poti od izdelovalca do končnega potrošnika.
 • Proizvajalci, trgovci na veliko malo so odgovorni za davek, ki je dosežen v prometu s končnimi potrošniki.
Urad za varstvo potrošnikov
ustanova
javna uprava
ustanova v Republiki Sloveniji, ki skrbi za dosledno uveljavljanje pravic potrošnikov
 • Novost, na katero opozarja Urad za varstvo potrošnikov pri ministrstvu za gospodarstvo, je dvojno označevanje cen - kot pomoč potrošnikom za lažjo primerjavo cen.
 • Lani je urad za varstvo potrošnikov pri ministrstvu za gospodarstvo potrošniške organizacije financiral celo samo drugo polovico leta - razliko so vrnili v proračun.
Zveza potrošnikov  [...
ustanova
javna uprava
ustanova v Republiki Sloveniji, ki skrbi za dosledno uveljavljanje pravic potrošnikov
 • V Novi Gorici deluje potrošniška pisarna Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) že dobri dve leti.
 • Na pritisk Zveze potrošnikov je namreč SKB banka upoštevala obljubljeni popust in znižala obrestne mere.
Združenje potrošnikov  [... / združenje potrošnikov
ustanova
javna uprava
ustanova, ki zastopa interese potrošnikov
 • Avstralci si letos za božično darilo najmanj želijo aparat za kuhanje hrenovk in banjice za stopala, so pokazali rezultati najnovejše ankete Avstralskega združenja potrošnikov.
 • Združenja potrošnikov so ocenila, da so trgovci po prehodu z lire na evro cene pošteno zaokrožili navzgor in tako družinski proračun oškodovali za 20 odstotkov.
 • Združenje potrošnikov Gorenjske obvešča, da brezplačno daje nasvete in svetuje potrošnikom zlasti pri zlorabi njihovih pravic.