WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
potencialen pridevnik
1 mogoč
navadno v povedni rabi
potencialen AKTER ali NOSILEC LASTNOSTI je človek ali organizacija, ki ima vse možnosti, da izvede določeno dejanje ali postane določen tip človeka ali organizacije |ali| potencialni DOGODEK ali POJAV ima vse možnosti, da se uresniči
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Potencialni kupci rabljenih vozil lahko pregledujejo bazo podatkov in si že preko interneta naredijo ožji izbor zanimivih vozil za natančnejši pregled v živo.
  • Potencialni uporabniki napačno mislijo, da morajo poznati vse podrobnosti in tehnične zahteve delovanja procesa.
  • Potencialnim naročnikom lahko pred nakupom omogočite tudi brezplačen preskus učnih vsebin.
  • Naša prednost je v tem, da potencialnemu interesentu omogočimo razmeroma ugoden nakup potrebnega zemljišča, ob tem pa smo pripravljeni tudi na različne finančne aranžmaje in moratorije, med drugim na odplačilo počakamo leto oziroma dve.
  • Mogoče so ljudje o vseh zadevah premalo informirani, še posebno potencialni odjemalci toplotne energije.
  • Po lastnih izkušnjah pa lahko rečem, da so za založnike tako obsežne knjige (več kot 35 pol) vedno velik zalogaj, če upoštevamo trg in potencialne bralce.
  • Več zgledov ...
  • Še posebej pazijo, da njihovih izdelkov ali storitev potencialni potrošniki ne bi povezovali z negativnimi prizori vojne.
  • Mi moramo misliti na vse potencialne obiskovalce, ne pa le na peščico tistih, ki bi jih, recimo, zanimala prvenstveno sodobna glasba ali sodobni teater.
  • Potencialni najemnik bi moral plačevati visoko najemnino, upoštevati popuste za študente, program kluba sooblikovati skupaj s ŠOU - om, povrh vsega pa bi moral poslovati pozitivno.
  • Vsak potencialni investitor želi svoje naložbe usmeriti tja, kjer je poleg donosnosti tudi dovolj varnosti, preglednosti in kjer so pravila igre enaka za vse.
  • Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bi moralo potencialnim investitorjem pomagati urejati potrebno dokumentacijo, pomagati z ustrezno svetovalno dejavnostjo in koordinacijo med investitorji ter elektrodistribucijskimi centri.
  • Očitno potencialne vlagatelje v nogomet motijo nekateri kadri z ne preveč vzorno preteklostjo.
  • Med potencialnimi prevzemniki so največkrat strateški partnerji, domača ali tuja konkurenčna podjetja ter menedžment.
  • Potencialni naložbeniki že proučujejo projekt in ko se bodo odločili za sodelovanje, bodo lahko zelo hitro ustanovili podjetje.
  • V klubu predvsem upajo, da bodo letošnji uspehi še dodatno vzbudili zanimanje starih in seveda potencialnih novih sponzorjev.
  • Še pred odpiranjem ponudb je eden od takrat še potencialnih ponudnikov vložil zahtevek za revizijo.
  • Pogajanje so je neuspešno nadaljevalo vse do takrat, ko je potencialni dobavitelj preko odvetnika zagrozil, da bo vložil zahtevo za uvedbo postopka pred uradom za varstvo konkurence zaradi zlorabe prevladujočega položaja.
  • Glede na precej ohlapne zahteve v razpisu je to seveda lahko izziv za veliko število potencialnih kandidatov.
  • Če se potencialnemu delodajalcu podrobneje opišete (delovne izkušnje, želeno delovno mesto, izobrazba), imate več možnosti za uspeh.
  • Ljudje krožijo in z vsakim od stotih potencialnih partnerjev govorijo nekaj sekund, (mogoče) zamenjajo telefonske številke in se takoj premaknejo k naslednjemu kandidatu.
  • S potencialnimi strateškimi partnerji se sicer pogovarjamo, vendar komisija ne bo nadaljevala s postopki pregledov in cenitev, dokler se ne ugotovi realna možnost za prodajo.
  • Naloga države (obveščevalnih služb) je preučevanje in odkrivanje etničnih konfliktov v opisani regiji držav, predvsem pa je potrebno spremeniti vojaško doktrino, ki naj ne gradi več na državi kot na potencialnem sovražniku, temveč predvsem na posameznih nevarnostih.
  • Tretjina potencialnih naslednikov pa se v družinskem podjetju sploh ne želi zaposliti, ker imajo drugačne poklicne ambicije.
  • Resnično je dragocen prav vsak, ki se pri nas ali kjer koli v svetu odloči, da bo potencialni darovalec kostnega mozga.
  • Pri nas se voznika obravnava kot potencialnega kršitelja.
  • Noben resen politik si najbrž ne domišlja, da je možno s čimerkoli pridobiti pomemben delež potencialnih volilcev nasprotne politične opcije na svojo stran, zato pa je toliko bolj pomembno iztržiti kar največ v lastni politični opciji in v tistem delu volilnega telesa, ki je kolikor toliko nezainteresiran in neopredeljen.
  • V mesecu dni bo torej treba potencialne volivce čim bolje prepričati, zakaj naj bi dali svoj glas kakemu kandidatu oziroma listi kandidatov.
  • Potencialne stranke so individualni kupci in podjetja, ki se ukvarjajo z urejanjem vrtov.
  • Od nekaterih predstavnikov strank, ki so potencialne kandidatke za vstop v vladno koalicijo oziroma jo sestavljajo, pa smo želeli izvedeti, kaj pomeni začasna izvolitev vodstva DZ in kako daleč so s podpisom koalicijske pogodbe.
  • Potencialne žrtve nove bakterije so starejši ljudje, osebe, obolele za aidsom, in vse, ki imajo neučinkovit imunski sistem.
  • Kitajske družbe, katerih manj kakovostni izdelki težko prodrejo na razvite trge, so zelo zainteresirane za prodajo v afriških državah, po drugi strani pa je ta celina potencialni vir mineralov in surovin, ki jih na Kitajskem primanjkuje.
  • Potencialni konflikt bova skušala osvetliti z vseh vojaško - strateških vidikov.
  • Vsa naftna industrija se zaveda potencialnih problemov, ki bi se pojavili, če bi se nove tehnologije - zlasti tiste z električnim pogonom - toliko razvile, da bi tudi avtomobili lahko vozili na električni pogon.
  • Še posebno pozornost velja posvetiti potencialni nevarnosti, ki jo pomenijo promet in morebitna izlitja nevarnih snovi ob prometnih nesrečah.
  • V Natu imajo Rusijo še vedno za največjo potencialno grožnjo, zato tako tudi ravnajo z njo.
  • Potencialna težava je tudi v tem, da lahko malček, ki spije več stekleničk mleka na dan, zaužije preveč mleka.
  • Kljub temu, da organizatorji ne pričakujejo terorističnih napadov, pa je posebna olimpijska komisija za varnost že določila 65 krajev, ki bi lahko postali potencialna tarča teroristov.
  • Zanimivo je, da skoraj niso izdali pesmi, ki ne bi bila potencialna uspešnica.
  • Zavarovalničarji pa po drugi strani pozabljajo, da morajo banke v skladu s predpisi oblikovati in iz dohodka izdvajati rezervacije za potencialne izgube, ki dejansko vplivajo na izkaz uspeha.
  • Nakazani so vplivi kmetijstva na okolje oziroma potencialne možnosti, ne pa dejansko onesnaženje.
  • Zapiranje namreč ni imelo le naloge, zadušiti potencialna žarišča nemirov in uporov, ampak je tudi ustvarjalo mesto kot mirno in urejeno urbano celoto.
 • PRIDEVNIK0+PRIDEVNIK0 
  • potencialni  [nov
  • Menda je potencialni novi urednik Dela družinski človek, ki zelo dobro skrbi za svoj podmladek.
  • Obkroženi smo s potencialnimi novimi članicami in te se hočejo integrirati ter čim prej odpreti trg delovne sile.
  • Potencialne nove lastnike zanima nakup 75-odstotnega deleža, pri čemer bi od države odkupil 70-odstotni delež, preostalih pet odstotkov pa od drugih delničarjev - torej bivših in sedanjih zaposlenih.
 • obstoječ in potencialen
  • Svojim obstoječim in potencialnim kupcem skupaj s prodajo naših proizvodov nudimo in zagotavljamo tudi ustrezna tehnična svetovanja, kako proizvode uporabljati, da bodo z njimi dosegali najboljše možne rezultate.
  • Prinesel je okoli dvesto kulturnih dogodkov, tudi nekaj zares dobrih, s tem pa dovolj široko paleto ustvarjalnosti za različne segmente obstoječega in potencialnega občinstva.
 • dejanski in/ali potencialen / potencialen in/ali dejanski
  • Dejanski in potencialni vlagatelji so se znašli pred dilemo, ali se je pametneje ravnati po izkušnjah iz drugih nastajajočih trgov, ki kažejo, da se, če je volja, za vse najde rešitev, ali pa morda po povsem slovenskih izkušnjah, ki nasprotno povedo, da volje, predvsem politične, pogosto ni.
  • Kadilce bodo lovili zaradi suma, da so ubijalci, dejanski ali potencialni.
  • V nenaseljenem gozdnem kraškem zaledju pa kljub temu najdemo nekaj resnih potencialnih in dejanskih onesnaževalcev kraške podtalnice.
  • Pod carsko oblastjo je prevzem pravoslavne vere obsojal na izobčitev iz skupnosti – tak človek si je prislužil nezaupanje kot potencialni ali dejanski kolaborant.
Na vrh
 
potencialna energija
fizika
 • Če telo dvignemo, se mu potencialna energija poveča, če pa ga spustimo, se mu potencialna energija zmanjša.
 • Potres nastane, ko se plošče prerivajo med seboj in se njihova potencialna energija spremeni v kinetično energijo potresnih valov.