WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
potencial samostalnik
1 zmogljivosti; možnosti
potencial so zmogljivosti ali možnosti pojava, območja ali organizacije |ali| pojav, območje ali organizacija s takimi zmogljivostmi ali možnostmi, ki nam, če jih znamo aktivirati, koristijo in nam omogočijo razvoj, uspeh
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ljudem je treba zagotoviti neko dostojno življenje in preživetje ob upoštevanju danih razvojnih potencialov v konkretnih okoljih.
  • Če zanemarimo dvomljiv energetski potencial vetrnih elektrarn, nestanovitno burjo in sklicevanje na subvencionirani Kjoto, naravovarstvenike motijo predvsem vetrnice.
  • Pripravljenost kupcev, da plačajo tako ceno za telice, ki jih vzredi, je nedvomno dokaz, da gre za živali, ki imajo visok genetski potencial in so v mladosti pravilno vzrejane.
  • Občina skuša zagotoviti tudi čim več kreditnega potenciala za obratna sredstva po nižji obrestni meri, skupaj z obrtno zbornico pa išče pa tudi druge oblike pomoči.
  • Tehnološki park je v prvi vrsti namenjen tistim podjetjem, ki so že razvila prototip nekega izdelka do tiste stopnje, ko želijo preveriti njegov tržni potencial.
  • Po besedah veleposlanika Erwana Fouéréja, vodja Delegacije evropske komisije pri nas, Slovenija ima gospodarski potencial, ki ga mora razvijati in krepiti.
  • Več zgledov ...
  • Skupaj s kmetijami izgubljamo tudi proizvodni potencial, ker le manjši del sproščenih zemljišč pride v roke večjim kmetom.
  • Očitno ima jezero na Volčjem turistični potencial, če so ga Bloke izkoristile, pa bomo ocenjevali jeseni.
  • Problem enotne ureditve delovanja javnih skladov ni tako preprost, saj je v skladih koncentriran sorazmerno velik finančni potencial, kar je tudi podlaga za vmešavanje različnih političnih interesov.
  • Zelo natančno smo izračunali ekonomske potenciale tega zahtevnega projekta.
  • Neizkoriščen potencial se kaže tudi pri zelenjadarstvu, predvsem v njegovem povezovanju.
  • Ruski trg je ogromen in pomeni velik potencial in priložnost tudi za slovenske podjetnike.
  • Naše največje bogastvo in največji potencial so obrt, pa tudi mikro in mala podjetja, saj bi povečanje njihove produktivnosti in dodane vrednosti na zaposlenega ter povprečnega števila zaposlenih za enega zaposlenega na podjetje pomenilo samo pri članih OZS nekaj deset tisoč novih delovnih mest in strmo rast BDP.
  • Strateški izziv za podjetja je, da izkoristijo ogromen potencial, ki še čaka na trgu.
  • Po nekaterih ocenah bi se zdravilo lahko uporabilo tudi za zdravljenje drugih rakavih obolenj, kar mu daje izjemen prodajni potencial, kakršnega dosega v svetovnem merilu le še Pfizerjevo zdravilo Lipitor za zmanjševale holesterola.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V podjetju ugotavljajo, da so potenciali rasti omenjenih trgov tolikšni, da se vanje splača vlagati, še zlasti ker je slovenski trg že bolj ali manj razdeljen.
  • Uveljavljena pa je tudi diagnostika nekaterih genskih bolezni, s čimer je mogoče ugotavljati potenciale razvoja teh bolezni.
  • Ekonomski potencial regije je namreč še preslaboten, da bi lahko v evropskih festivalskih okvirih igrala večjo vlogo.
  • Podjetnik, ki je ponavadi odličen tehnolog ali tržnik, sicer sam lahko hitro doseže določen uspeh, toda brez kroga strokovnih in izkušenih sodelavcev, nikdar ne bo izkoristil vseh potencialov podjetja oziroma svojega izdelka.
  • V kratkem bo v angleščini izšla študija, v kateri s soavtorji primerja razvojni potencial držav vzhodne in srednje Evrope, ki se pridružujejo Evropski uniji, s sedanjimi članicami EU.
  • Popolnoma je podcenil potencial interneta in se znašel v položaju, v katerem je moral zelo hitro odgovoriti na izziv tržišča.
  • Več zgledov ...
  • Izraba energetskega potenciala rek v Sloveniji je večja.
  • Pri tem so poleg ranljivosti prostora upoštevali tudi energetski potencial vetra, razpoložljivost zemljišč in bližino daljnovodnih povezav.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Želimo spodbuditi vse potenciale v naši regiji in jih povezati v skupno turistično ponudbo.
  • Dejal je še, da razmišljajo tudi o širitvi prek slovenskih meja, kjer vidijo glavni potencial v državah nekdanje Jugoslavije.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Če so, na primer, plače nizke ali nimajo potenciala za rast, je pošteno, da se kandidatom to pove.
  • Borzni posredniki ocenjujejo, da imajo tuji trgi zdaj že kar dobre potenciale za rast.
  • Čeprav gre za zelo revne države, naj bi bili potenciali za razvoj trgovine v teh krajih zelo dobri.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Vetrne elektrarne je treba postaviti tja, kjer je dovolj vetrnega potenciala, ne pa v kraje, za katere nekateri menijo, da so primerni.
  • Menim, da je srednjeročno veliko potenciala predvsem v dejavnostih turizma in trgovine.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Vsekakor je treba ugotoviti, ali obstaja v okolju sploh potencial, da bi ljudje vlagali v podjetnice in kupovali njihove izdelke in storitve.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Predvsem pa ni nobenega dvoma, da se je treba zavedati realnih gospodarskih potencialov Slovenije, njenega majhnega trga, zaradi katerega so omejene možnosti tudi za pridobivanje sponzorskega denarja iz tujine.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Četudi bi do konca izkoristili kmetijski potencial države, ne bi pridelali dovolj hrane.
  • Naš orkester je del javnega zavoda, ki je pač v finančnih težavah, kar nas sili, da izkoristimo dane potenciale in čim bolj varčujemo.
  • »Opažamo, da mnogi premalo izkoriščajo potenciale, ki jih ponuja Pohorje, njihova turistična ponudba pa je nepovezana in v globalnem prostoru skoraj neprepoznavna,« je dejala Pipanova.
  • Rdeče vino potrebuje sod tudi po prvem pretoku, da bi razvilo ves svoj potencial, ki ga prinese z grozdjem.
  • Prijatelj ni vedel za njegovo zgodbo, in ko je prepoznal njen dramski potencial, jo je začel predelovati, saj je pomislil, da bi jo lahko enkratno upodobil.
  • Princip skladnega regionalnega razvoja temelji na izhodišču, da občine, povezane v neko širšo celoto na osnovi statističnih regij ali kako drugače, vzamejo svojo usodo v svoje roke in pri tem aktivirajo lastne potenciale.
  • Več zgledov ...
  • Radi bi smiselno združili potenciale vseh treh družb, odpravili nepotrebna podvajanja; tako bomo seveda tudi znižali stroške.
  • Z gospodarskega in okoljevarstvenega vidika predstavljajo gozdovi velik razvojni potencial.
  • Mariborsko letališče pomeni razvojni potencial regije.
  • Budno spremljamo prodajne rezultate v tem delu sveta, ki zagotovo ima potencial.
  • Program je vsekakor zanimiv in ima velik potencial, vendar bodo razvijalci morali še precej časa posvetiti večji in lažji uporabnosti programa, če si želijo, da bi postal priljubljen.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Treba pa je upoštevati, da internet doslej še zdaleč ni izkoristil svojih potencialov.
  • Težave Slovenije so nesorazmerno večje, saj nima potencialov za razvoj in uvajanje novih tehnologij v gospodarskih podjetjih, ker je industrija na nizki stopnji razvojne intenzivnosti in produktivnosti, /.../.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Vse večja razvitost drobnega gospodarstva pa kaže na velik potencial celotnega območja.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dopolnilna dejavnost na kmetiji je ena od priložnosti, da se z izkoriščanjem potencialov kmetije poveča dohodek kmetije in odpravi podzaposlenost družinskih članov oziroma ustvari nova delovna mesta.
  • S tem ko računalništvo postaja vse bolj storitveno usmerjeno, je jasno razumevanje procesov in možnost vplivanja na njihovo odvijanje ključnega pomena za učinkovito izrabo potenciala, ki ga ponuja avtomatska obdelava podatkov.
 • SAMOSTALNIK0+s/z+SAMOSTALNIK6 
  • Slovenija je bila ena zadnjih v svetu (med državami s precejšnjim potencialom za turistični razvoj), ki je spoznala, da mora tudi država kaj narediti, če hoče kakovosten premik.
  • Poudarimo naj predvsem Elan in Alpino, ki sta se pokazala kot podjetji z velikim razvojnim potencialom.
  • Gre za trg z ogromnim ekonomskim potencialom, ki narašča tako hitro, kot se razvijajo nove tehnologije.
 • videti potencial v čem
  • Župan vidi velik potencial v turističnem gospodarstvu, letos je začela delovati Lokalna turistična organizacija, ki bo oblikovala celovito turistično ponudbo, pogreša pa zasebno ponudbo sobo in gostinskih storitev.
  • V državah evropskega vzhoda vidimo močan potencial, da lahko uspešno prodajamo dober izdelek z dobro servisno podporo.
 • potencial se skriva v čem
  • Zatorej boljše razumevanje in uporaba vesoljske tehnologije v sebi skriva potencial za povečanje ekonomske in socialne rasti, še posebno v državah v razvoju.
  • V kongresnem turizmu se prav tako skriva velik potencial, toda dokler v podjetju ne bo pravih lastnikov, ki bodo zainteresirani za dobro poslovanje in ustrezne investicije, podjetje ne bo imelo prave perspektive, /.../.
Na vrh
 
2 sposobnosti
potencial so prirojene sposobnosti človeka |ali| človek s takimi sposobnostmi, ki jih ob primernem trudu in spodbudi lahko v polnosti razvije in postane zelo dober na določenem področju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V tujini je intelektualni potencial medicinskih sester bolj izkoriščen kot pri nas: imajo možnost za profesionalni, pedagoški in znanstveni razvoj in napredek.
  • Vsi vemo, da je v Sloveniji zelo velik intelektualni potencial, ki pa danes v nekaterih procesih, predvsem političnih, ni vključen, in sicer predvsem zaradi tega, ker imajo ljudje drugačen odnos do politike in se zato v njej ne angažirajo.
  • S pomočjo svojega brata Vilka pa se je v njem sprožil ustvarjalni potencial, ki mu je prinesel svetovno slavo, v zakladnico domače glasbe pa je prispeval čez sedemsto izvirnih melodij, ki mu jih je oblikoval oziroma priredil brat Vilko, akademsko izobražen glasbenik.
  • Za uspehe na največjih festivalih in v svetovnem filmskem marketingu pa zgolj kreativni potencial in naključja niso dovolj.
  • Družba znanja pomeni novo razvojno paradigmo, ki zahteva polno mobilizacijo inovacijskega potenciala v Sloveniji in tesnejše povezovanje strategije gospodarskega razvoja z razvojno - raziskovalnimi delom.
  • Tega bi se morali zavedati predvsem na občini in kaj storiti za to, da bi bodoči umski potencial, ki sedaj veselo uhaja v Ljubljano, Maribor ali v tujino, zadržali v Celju.
  • Več zgledov ...
  • Na prvi razpis evalvacijskih študij se je namreč prijavilo kar 22 projektov z 82 raziskovalci, torej velik del raziskovalnega potenciala Slovenije na tem področju.
  • Raziskave so prvo področje, na katerem je širitev Evropske unije postala resničnost še pred sprejemom novink, kar priča o velikem znanstvenem potencialu teh držav, je ob podpisu memorandumov, s katerimi se je vseh 13 kandidatk vključilo v program za raziskave, izjavil komisar Philippe Busquin.
  • V knjigi izvemo, kako lahko z ustrezno hrano občutno bolj izkoristimo svoj možganski potencial.
  • Uspeh bo odvisen od dobrega timskega dela, predvsem pa od izrabe človeških potencialov vseh udeležencev v projektih EU.
  • Za realizacijo ciljev bom angažiral celoten kadrovski potencial v kraju, ne glede na strankarsko pripadnost, nacionalnost …
  • Imajo svoje igralce in mislim, da obstaja tudi neka direktiva z ministrstva, da morajo čim bolj izrabiti svoj igralski potencial in šele potem po potrebi honorarno angažirati še koga.
  • Že dolgo sem čutila v sebi neizkoriščen ustvarjalni potencial.
  • Smo sposobni kot vsak narod in neizkoriščen potencial v mladi generaciji je velik.
  • Še posebno sem zadovoljen z mladimi igralci, ki so velik potencial.
  • V resnici imajo otroci v sebi ogromen izrazni potencial, ki ga lahko starši ali učitelji ob dobri motivaciji usmerimo.
  • Najprej morajo ljudje spoznati, da imajo izjemen potencial za učenje in ustvarjanje.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Kljub temu pa lahko omeneni kazalnik služi za okvirno sliko o tem, kako dobro so pri posameznem podjetju znali izkoristiti potenciale zaposlenih.
  • Še enkrat moram poudariti: vseskozi smo imeli odličen trenerski kader, ki je izkoristil potenciale igralcev.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Takšnega igralskega potenciala v Sloveniji ni imelo nobeno drugo moštvo.
  • Že v razpravi se je pokazalo in to je potrdila tudi predsednica zdravniškega sindikata da Hočevar med zaposlenimi, predvsem zdravniki, nima takšne podpore, kot si jo nedvomno želi vsak direktor; še posebno tisti, ki je na čelu institucije, v kateri je na kupu zbranega največ intelektualnega potenciala v državi, ki s stališča vodenja že tako ni ravno najlažje obvladljiv.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Slovenski prvak ima sicer dovolj potenciala, a premalo dokazane kvalitete in izkušenj.
  • Slovenija ima veliko znanja in veliko potenciala v posameznikih.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Menim pa, da v Sloveniji obstaja nogometni potencial in da moramo biti potrpežljivi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Začnite se zavedati svojih potencialov, ki so večji, kot pa si mislite.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Pustite sebi, da izkoristite vse svoje potenciale in ne držite se nazaj na silo v strahu, da bi rezultat morda še vas same presenetil ali celo prestrašil ...
  • Z vsakim letom se šolniki trudijo ponuditi otrokom boljši in kvalitetnejši program učenja, vendar pa je težko izkoristiti potencial, ki je v vsakem posamezniku.
  • Ne le Maribor, vsi slovenski klubi morajo izkoristiti potencial iz domačega okolja.
  • Kot v vseh drugih regijah si tudi na Dolenjskem in v Beli Krajini prizadevajo, da bi bolj kot doslej izkoriščali potenciale in znanje domačinov.
  • Namesto hrepenenja po statistični normali, naj bi se starši rajši veselili nad otrokom, takim, kot je, mu stali ob strani in mu omogočili, da razvije svoje potenciale v največji možni meri.
  • Ob tem pa bodo priložnost, pokazati vse svoje kreativne potenciale, imeli vsi avtorji, med njimi tudi male in velike, pa tudi največje slovenske producentske hiše.
  • Več zgledov ...
  • Prihodnost pripada okoljem, ki bodo znala izkoristiti in sprostiti ustvarjalne potenciale svojih prebivalcev.
  • Ekipo je zgodaj pripeljal v mirne vode, ob tem pa znal prepoznati velik potencial nekaterih mlajših igralcev.
  • Le z ustreznimi metodami in dovolj zahtevnimi vsebinami, ki bodo aktivirale miselne potenciale otrok, je mogoče odkrivati in razvijati nadarjenost.
  • Odrasli bomo vedno tisti, ki lahko otroka vzpodbudimo k temu, da bo razvijal svoje potenciale ali pa dovolili, da skriti talent ostane za vedno skrit.
  • V polfinalu so naleteli na dosti močnejšega nasprotnika in niso imeli nobenih možnosti, včeraj pa so pokazali, da imajo potencial.
  • Četudi ima ansambel velik potencial, imamo trenutno zelo malo umetniško povsem dozorelih plesalcev, saj mladi plesalci doslej niso imeli možnosti kontinuiranega razvoja od zbora prek solo zbora, manjših do glavnih solističnih vlog.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Zdaj v reprezentanci, za katero se je na velikih tekmovanjih velikokrat zdelo, da ni izkoristila svojega potenciala, ni več delitve na prulski in celjski del, na priprave na Brdu pri Kranju so povabljenci prihajali z vseh koncev stare celine, Španije, Francije, Nemčije, Italije.
  • Prepričan sem, da če agencija za odnose z javnostmi nima ustvarjalnega potenciala in zanimivih zamisli, potem ni dobra agencija.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Največji uspeh doslej na evropskem prvenstvu je dosegla dvojica Ropoša - Ocepek, ki se je uvrstila med najboljših šestnajst. To je zelo dobra uvrstitev in kaže na velik potencial teh dveh igralcev.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pomen nenehnega učenja in spodbujanja razvoja potencialov vsakega posameznika postaja vedno večji.
 • SAMOSTALNIK0+s/z+SAMOSTALNIK6 
  • Šlo je za talentiranega igralca z velikim potencialom, ki pa bo žal ostal samo potencial, dokler se ne bo spustil na realna tla in začel trdo delati.
  • Opažamo, da na našo šolo prihaja bistveno več otrok z dobrim učnim potencialom, zato je bilo letos več pozornosti usmerjene na to področje, poudarili smo tudi izbirnost.
 • videti potencial v kom
  • V meni so videli potencial in so hoteli delati z mano.
  • V človeku, ki zna peti in plesati, vidiva velik potencial, kar se je dokazalo pri Sebastijanu, saj je prodal 20.000 plošč.
 • potencial se skriva v kom
  • Mladi so sicer še neizkušeni, a očitno se v njih skriva izjemen potencial.
  • Niso pa nanj pozabili ljudje, ki cenijo njegovo delo in vedo, kakšen domišljijski potencial se skriva v njem.
Na vrh
 
3 o fizikalni količini
fizika
potencial je energija telesa zaradi njegove lege v potencialnem ali električnem polju
 •  
  • Posledica je, da je tlak zraka nad krilom manjši kot pod njim. Vsaka razlika potencialov teži k izravnavi, zato se želita tlaka izenačiti, vendar jima to preprečuje fizična ovira - krilo.
  • Razliko med potencialoma v dveh točkah imenujemo napetost.
  • Za delo, ki je zahtevalo predvsem odpravljanje pomanjkljivosti na elektronapeljavah, ki niso bile v okviru predpisanih normativov (ni bilo dosti priključkov za izenačitve potencialov in ne zadosti vtičnic za elektromedicinske aparate, zato so v operacijskih dvoranah uporabljali podaljške, tudi zaščitna ozemljitev ni bila v redu), so potrebovali 10 mesecev.
  • Ker med vmesnimi snovmi ni velike razlike v elektronskem potencialu, se sprosti v posameznih stopnjah le malo energije.
Na vrh
 
električni potencial
fizika
 • Zaradi različnih električnih potencialov kovin in medsebojne povezanosti začne med kovinama teči električni tok.
 • Raziskovalci so dejansko dokazali, da se električni potencial možganov občutljivih ljudi spreminja, če luna raste.
 • Iskra nastane takrat, kadar pride v avtomobilu do razlike med dvema električnima potencialoma, zato je teoretično enostavno preprečiti statično elektriko.