WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
posredno prislov
1 s posrednikom; indirektno
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Izrael meni, da je palestinski predsednik vsaj posredno kriv za nov val terorizma in za zlom kratkotrajne vladavine Mahmuda Abasa.
  • Povrhu so se med neposredno in posredno vpletenimi dejavniki prav zaradi tega spletli zelo komplicirani, pogosto tudi konfliktni odnosi.
  • Ne razumemo slovenske vlade, ki je posredno odgovorna za negostoljubnost Brda.
  • Toda past je ravno v preko 60 % gospodarstva, ki je posredno vezano na kmetijstvo, in temu so pravzaprav namenjene subvencije.
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Financiranje občin naj bi slonelo na novih osnovah, ki bi posredno vplivale tudi na oblikovanje novih občin.
  • Vedno bolj je na žalost pereč problem narkomanije, ki posredno vpliva tudi na porast že tako številnih vlomov in ropov.
  • Treninge so že usmerili k tekmam za tretje mesto, kar je posredno priznal tudi trener Srečko Lesjak.
  • V zborniku so tudi prispevki, ki so le posredno povezani z usodo in zgodovino gradu.
  • Premier Tony Blair je posebej poudaril, da je bila Diana ljudska princesa, in s tem posredno namignil, da bi mu bilo prav, če bi tako tudi ravnali.
  • Naftni šok pa je bil še hujši, tako da je posredno v letu 2000 vplival tudi na rast osnovne inflacije.
  • Več zgledov ...
  • Politiki so nato denar ali legalizirali in ga preko tretjih računov pripeljali na račun stranke ali pa z njim posredno financirali volilno kampanjo.
 • posredno in neposredno
  • Po sicer pomanjkljivih ocenah naj bi država neposredno in posredno lastniško nadzorovala polovico proizvodnje.
  • Masaža je fizikalna terapija, ki neposredno ali posredno mehanično deluje na različna tkiva.
 • posredno prek/preko česa
  • Kri tako prenaša kisik, hrano celicam, odlaga posredno preko organov odpadne snovi iz telesa.
  • Lendava je namreč s slovenskim železniškim križem povezana posredno prek hrvaškega železniškega omrežja.
 •  [delovati, vplivati posredno na kaj
  • Bo pa vojna vplivala na ceno naftnih derivatov in s tem posredno na proračun.
  • Pri nevarnosti potresa krijejo škodo, ki nastane neposredno ali posredno na zavarovanih stvareh zaradi potresnih sunkov.
Na vrh