WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
porajajoč pridevnik
1 ki postopoma nastaja ali narašča
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V razredu s porajajočo se pismenostjo otroci prav zato pridobivajo izkušnje z različnimi vrstami knjig.
  • Prihaja do t. i. porajajoče se pismenosti , ko otrok v vsakodnevnih dogodkih in pripetljajih prepozna prve črke, napise in znake.
  • Z vidika razvoja porajajoče se pismenosti imajo glasno branje otroške literature in dejavnosti ob branju v predšolskem obdobju še zlasti pomembno vlogo pri formalnem učenju branja in pisanja v šoli.
  • A njegova prisotnost ni bila posledica nove funkcije, saj je Hanžek že pred leti pisal kritične članke o porajajoči se ksenofobiji in bi se zborovanja udeležil, tudi če za ombudsmana ne bi bil potrjen.
  • Predmestje je film o porajajoči se ksenofobiji in nacionalizmu.
  • Pod Habsburžani od 14. stoletja dalje se je mesto opasalo z močnim obzidjem, ki je varovalo mirno življenje porajajočega se meščanstva , drobnega plemstva in sloja manjših obrtnikov.
  • Več zgledov ...
  • Narodni muzej od torka naprej krasi zbirka serijsko izdelanih predmetov za vsakdanjo rabo, ki so jih prvič otipavale roke porajajočega se slovenskega meščanstva v 19. stoletju.
  • Druga polovica 19. stoletja je tudi čas porajajočega se meščanstva.
  • Ko se je v Evropi uveljavila protestantska etika, je postavila kult produktivnega telesa, saj se je izvrstno zlila s porajajočim se kapitalizmom .
  • Tudi meščanska delovna in proizvodna etika, ki je bila pomemben vidik porajajočega se kapitalizma , je v kavi našla dragocen simbol in zaveznika.
  • Tranzicija je popolnoma spremenila obraz Poljske, njenim prebivalcem pa poleg radosti popolne svobode prinesla še nepričakovana, tudi neprijetna presenečenja porajajočega se kapitalizma .
  • Pripoveduje predvsem o porajajočem se nacionalizmu in ksenofobiji v naši družbi, ki pa jo lahko prepoznamo na različnih koncih sveta.
  • In v svetu novih in porajajočih se nacionalizmov se skuša nadenj povzpeti nov globalistični razvoj s svojo vzporedno imperialistično prevlado.
  • Ertl je bil namreč projugoslovansko usmerjen in je bil zelo kritičen do porajajočega se slovenskega nacionalizma .
  • Porajala bi tudi vse večji odpor drugih sil, kot sta Rusija ali porajajoča se velesila Kitajska.
  • Kitajska gospodarska rast ni izjemna, če jo primerjamo s preteklimi ali sedanjimi porajajočimi se gospodarskimi velesilami v Aziji, le da ima Kitajska večji vpliv na svetovno gospodarstvo.
  • Graditev tega jezu bo okronala kitajski gospodarski čudež in je samopotrditev porajajoče se svetovne velesile .
  • Pomembno je, da se razvoj porajajočega se pisanja začne že s čačkami, in ne šele s črkami oziroma črkam podobnimi znaki.
  • V oblikah porajajočega se pisanja si otroci pri zapisu pomagajo z domiselnim črkovanjem.
  • Besedilo bo torej odsevalo različne oblike porajajočega se pisanja otrok.
  • Pomoč porajajočim se demokracijam pač ni prinašala dobičkov, pogodbe z vojaško industrijo pa.
  • Skupnost je o zamisli, da bi porajajočim se demokracijam na vzhodu ponudila pridružitvene sporazume, začela razpravljati konec leta 1989.
  • Takrat je politični vrh ocenil, da bi demokratični standardi ogrozili porajajočo se demokracijo v Sloveniji.
  • Zakonca Borisov nista bila poslovneža ali bankirja, ampak sta spadala v porajajoči se srednji sloj .
  • Porajajoči se sloj trgovskih kapitalistov je v obrambi svojih vitalnih interesov iskal povezave s knezi, ki so tudi številni uvideli, da se njihovim deželam ob zasužnjevanju papežu slabo piše.
  • Na novo porajajoči se srednji sloj se v zadnjih letih poleg tradicionalnih letovanj na ukrajinskem polotoku Krim, v ruskem črnomorskem letovišču Soči in na bolgarski obali pogosto odloča tudi za dopustovanje v Črni gori, Turčiji in Egiptu.
  • O grožnjah, vključno z novimi, porajajočimi se grožnjami mednarodnemu miru in varnosti, se pogosto razpravlja.
  • Kerry si ju je priročno sposodil pri Bushu, ki je spomladi lani ob razglasitvi konca večjih bojev v Iraku dejal, da je naloga opravljena, ob porajajoči se grožnji napadov iraških upornikov pa samozavestno izjavil, naj kar izvolijo.
  • Nasirijeva pripoved je v vseh pogledih nekaj posebnega: podaja nam portret naraščajoče moči islamističnih terorističnih skupin v devetdesetih letih, opis tega, kaj vse je potrebno, da se v te skupine vtihotapiš, in kako so se oblasti na porajajočo se grožnjo neustrezno odzvale.
  • Pa je to novo, komaj se porajajoče čustvo porinila globoko v svojo čustveno notranjost.
  • V sebi sem namreč poskušal zatreti na novo porajajoča čustva , ki so se porajala ob pogledu na to neznanko .
  • Komaj čakate na nove ljubezenske mravljince, saj ste se v sedanjem razmerju začeli dolgočasiti in ste željni vznemirljivega občutka porajajočih se čustev .
  • V porajajočem se jutru sva se tudi midva znašla v tem, za mnoge najbolj zanimivem, mestnem predelu.
  • Naj bo v porajajočem se jutru , ob opoldanski vročini ali ob zvonjenju v somraku.
  • Pa je svojega oskrbnika, gamberškega kastelana, spomnil še na dogovor v tistemu, nedavnemu, porajajočemu se jutru .
  • Pri pisnih aktivnostih se otroci približujejo formalni pismenosti tako, da spoznavajo koncept in pomen tiska, ob glasnem branju knjig se seznanjajo s pisnim jezikom in preizkušajo v porajajočem se branju in pisanju.
  • V modelu sta poleg porajajočega se branja in pisanja opisana govorna (jezikovna) spretnost in miselni proces (razumevanje) otrok, starih od pet do šest let, zato predstavlja osnovo za ugotavljanje predbralnih in predpisalnih spretnosti otrok, ki so pred vstopom v šolo, kar je tudi temelj za nudenje pomoči.
  • U. Frith, T. Salinger in L. Ehri so na prvi bralni stopnji opisali otrokovo odkrivanje tiska in zavedanje pomena tiska, branje je slikovno, otrok prepozna napise v znanih okoliščinah na osnovi grafičnih značilnosti, kar je značilno za opisovanje porajajočega se branja .
  • Slovitega mojstra peresa so nenehno mučile osamljenost, nervoza in preobčutljivost, po uspehih so ga vedno znova grizli porajajoči se dvomi .
  • Po zdravljenju v domovini se je kljub porajajočim dvomom spet vrnil na fronto.
  • Tudi zato se Adamova izhodiščna teza o »visoki reprodukciji elit« kot enem glavnih razlogov za slovenske probleme razprši v porajajočih se dvomih .
  • Drugi problem je spopad interesov vojaške industrije, kjer porajajoča se evropska vojaška industrija postaja resna konkurenca ameriški.
  • Danes si je težko predstavljati, da soda lahko koga prevzame, toda v tistem času je bila od te redke in drage surovine odvisna usoda porajajoče se tekstilne industrije .
  • Potrebovali so ga obrtniki, porajajoča se industrija in predvsem kmetje.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Le redki, ki so globoko zasidrani v trajni identiteti svoje duše, so imuni na nihanja minljivih identitet svoje osebnosti in na muhavost stalno porajajočih se želja.
  • Zdaj pa še ne vemo, koliko je bilo med njimi polpismenih in koliko z bujno domišljijo o stalno porajajočem se notranjem in zunanjem sovražniku našega real- in kasneje samoupravnega socializma.
  • S tem pristanemo na to, da je resničnost stalno porajajoča, nikoli dokončno določena in vselej izraz dogovora vsaj dveh opazovalcev o nečem, kot o resničnem;
  • Pa je to novo, komaj se porajajoče čustvo porinila globoko v svojo čustveno notranjost.
  • Očitno z namenom škoditi komaj porajajoči se novomeški visokošolski ustanovi, če je ne že kar v kali zatreti.
  • Toda bolj ko so godci stopnjevali razpoloženje, bolj je plahnel komaj porajajoči se mit o njihovih dobrih zvezah z Vsemogočnim.
  • Več zgledov ...
  • Razcveta in razpleta nenehno se porajajočih ljubezni med mladenkama in mladeničema pa ne uspeta ukrotiti niti njihova temnopolta vzgojitelja.
  • Zvok potuje skozi kožo v notranje organe, kosti, živce in obda poslušalca z ovojem, polnim nenehno porajajočih se tonov.
  • Čudim se samo nenehno porajajoči se novi iluziji, da jim bo enkrat le uspelo iz tega naroda narediti brezbožno ljudstvo.
  • Njegovo vztrajno raziskovanje filmskega jezika je dalo nekaj najlepših del filmske avantgarde 70. in 80. let in precej vplivalo na razvoj filmskega jezika, tudi na področju tedaj porajajočih se novih medijev vizualne kulture.
  • Berlinska vrata naj bi se zdaj čudežno spremenila v simbol znova porajajoče se demokracije in mirnega združevanja - ali kakšnega podobnega sranja.
  • Ustvarjalci so ga označili celo kot "tranzicijski film, ki prikazuje večno in vedno znova porajajočo se migracijo iz province v metropolo ter iskanje in odkritje izgubljene sreče".
 • na novo se porajajoč
  • Nebotičnik je postavil na dragi in razmeroma majhni površini ob Kreditni banki v središču na novo se porajajočega trgovskega centra mesta.
  • Vse več je odgovorov na zastavljena vprašanja, a še mnogo več je na novo porajajočih se vprašanj, na katera bo še treba odgovoriti.
Na vrh