WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
poplavljen pridevnik
1 prekrit z vodo
poplavljeno PODROČJE ali PROSTOR je prekrito z vodo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ob rečnih mrtvicah se ohranja pester in slikovit življenjski prostor logov, močvirij in poplavljenih travnikov.
  • V Carlislu so morali reševalci iz poplavljenih hiš reševati predvsem starejše ljudi.
  • Na poplavljenih območjih na severu Italije so se razmere včeraj rahlo izboljšale.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • V občasno poplavljenih solinskih bazenih zagotovo ne bomo mogli spregledati osočnika z mesnatim steblom in neznatnimi listi in cvetovi, ki mu ustrezajo zelo slana in vlažna tla.
  • Leta 1998 so bili trgi in ceste tega najpogosteje poplavljenega mesta na Zemlji pod vodo vsak tretji dan.
  • Prizorišče dogajanja je zapuščena, zanemarjena, razmetana, delno poplavljena klet.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  •  [cesta je poplavljena
  • Cesta je luknjasta in pogosto poplavljena.
  • K temu so pripomogle tudi lanskoletne katastrofalne poplave, ko je bil lep del Evrope poplavljen, hkrati pa se je pokazalo, da bo potrebno posege v zgornjih tokovih evropskih rek usklajevati z delovanjem ob njihovih spodnjih tokovih.
  • Poplavljeni so bili tudi prostori v Zdravilišču Laško, kjer je poplavilo kletne prostore in prostor, v katerem je bazenska strojnica.
Na vrh
 
2 prisoten v velikih količinah
če je PODROČJE ali MESTO preplavljeno z LJUDMI, STVARMI ali PREDMETI, se tam nahajajo v velikih količinah
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Julija in avgusta je Reykjavkik poplavljen s tujci.
  • Danes je to mnogo laže zaustaviti oz. preprečiti, kot bi bilo potem, ko bo Slovenija poplavljena s takimi in drugačnimi delodajalci.
  • Ko je politika poplavljena s korupcijo in tako imenovanimi liberalnimi vrednotami je nujno tudi diskreditirati Cerkev na Slovenskem, ji vzeti moralno moč, še posebno, ko je novi nadškof doktor France Rode nedvoumno napovedal, da bo pod njegovim vodstvom Cerkev odločneje opozorila na stranska pota demokracije v naši mladi državi.
 • PRIDEVNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Pričakovala sem, da bo mesto poplavljeno s plakati in da bom v nabiralniku vsak dan našla kak letak s predstavitvijo določene liste, toda dočakala nisem nič.
  • Prav zaradi cenenosti in nezahtevnosti objavljanja je internet poplavljen z vsebinami, ki so narejene neposredno iz zatemnjene dijaške spalnice, brez kakršnegakoli močnejšega stika z realnim svetom.
  • Avstrijski trg je precej zaprt, je pa tudi že poplavljen s poceni češkim in poljskim pohištvom.
Na vrh