WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
pooblastiti glagol
1 dati uradno pravico
če ČLOVEK ali USTANOVA pooblasti drugega ČLOVEKA ali USTANOVO, mu da pravico, da namesto njega opravi neko pravno dejanje
  • kdo pooblasti koga
  • kdo pooblasti koga, da
  • kdo pooblasti koga, naj
  • kdo pooblasti koga za kaj
  KDO/KAJ
   
  • Župan lahko pooblasti podžupana za opravljanje posamičnih nalog iz svoje pristojnosti.
  • Stvar vaše presoje je, ali boste za zapuščinski postopek pooblastili odvetnika ali ne.
  • Svetujemo vam, da za zastopanje pooblastite odvetnika in da se ravnate po njegovih nasvetih.
  • Država ne zaupa lastnim kadrom, ki jih je pooblastila za odločanje.
  • Kdo jih je pooblastil, da se v imenu nas vseh pogovarjajo o neki čezmejni regiji?
  • Soglasno, kot so sprejeli vse sklepe, so svetniki župana pooblastili, da lahko podpiše sporazum, če bo usklajevanje uspešno.
  • Sina sem pooblastil, naj v mojem imenu prevzame nagrado.
  • Poštne pošiljke se vročajo osebno naslovniku ali osebi, ki jo je ta pooblastil za njihovo sprejemanje.
  • Več zgledov ...
  • Le bolnik lahko zakonca pooblasti za nadomestno odločanje.
  • Nadzorni svet je s sprejemom programa le pooblastil upravo, da bo lahko ukrepala.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
  • Direktorja med njegovo odsotnostjo nadomešča oseba, ki jo direktor posebej pooblasti za zastopanje v posameznih zadevah iz njegove pristojnosti.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Da v podjetju ne pride do malodušja, mora direktor zaposlene pooblastiti za nove naloge, jih vzgajati in stimulirati.
  • Imetniki veljavnega digitalnega potrdila bodo lahko elektronsko napoved oddali tudi za druge, ki nimajo potrdil, a jih morajo ti za to pooblastiti.
  • Morali bi nas pooblastiti za ustanovitev v določenem smislu tajne policijske enote, ki bi štela 500 mož, oboroženih z revolverji.
 • pooblastiti za  [opravljanje, vodenje, izvajanje, sklepanje, sklenitev, upravljanje, zbiranje, podpis česa
  • Po novem bo moralo imeti vsako podjetje tudi tako imenovanega strokovnega delavca, to je človeka, ki ga bo delodajalec pooblastil za opravljanje strokovnih nalog s področja varstva pri delu.
  • Predsednik vlade je Pavleta Gantarja, ministra za informacijsko družbo, pooblastil za vodenje ministrstva za promet.
  • Ko je teta kam šla, je ključe hiše zaupala njej, prav tako jo je pooblastila za upravljanje svoje hranilne knjižice.
  • Vodstvo škofije St. Pölten je poleti v internem glasilu opozorilo na sumljive okoliščine zbirateljske dejavnosti poljskega duhovnika; na dan je namreč prišlo, da nadškof v Lodzu Dudzinskega ni pooblastil za zbiranje prispevkov.
 • pooblastiti za upravljanje s čim
  • Zakaj je ne bi pooblastili za upravljanje z mesečnim (ali letnim) proračunom za inventar?
  • Kdo ju je pooblastil za upravljanje s sistemom?
 • pooblastiti  [upravo, predsednika, direktorja, predstavnika koga/česa
  • Ministrstvo za finance oziroma državno pravobranilstvo je že vložilo tožbo, s katero uveljavlja ničnost in izpodbitnost sklepov skupščine, ki je pooblastila upravo Triglava za izvedbo dokapitalizacije, ter zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče prepovedalo vpis novih delnic.
  • Kadar predsednik države za opravljanje svoje funkcije pooblasti predsednika državnega zbora, mora biti pooblastilo pisno.
Na vrh