WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
ponazoriti glagol
1 praktično prikazati
če ČLOVEK ponazori DEJSTVO ali STANJE, s PODATKI ali PRIMEROM utemelji njegovo resničnost, ga prikaže na bolj razumljiv način ali pokaže, kakšno je
  • kdo ponazori kaj
  • kdo ponazori kaj s čim
  • kaj ponazori kaj
  KDO/KAJ
   
  • O tem govorim samo zato, ker bi rad s primerom ponazoril vsesplošni simptom.
  • Koncept zgodbe na trgu Jensen ponazori s preprostim primerom: trg kokošjih jajc na Danskem.
  • Kaj bi to pomenilo za vse ostale stranke in volilce, lahko ponazorimo z nekaj podatki iz volitev leta 1992.
  • Stisko s prostorom lahko ponazorimo s številkami.
  • Koristnost neposrednih prenosov je ponazoril z besedami, da je v zadnjem času srečal kar nekaj ljudi, ki so se njegove govore naučili na pamet.
  • Ker je postavljanje požarnega zidu zahtevna naloga, bomo tudi tu predstavili le temeljne smernice in z zgledi ponazorili, kako se zgradi požarni zid.
  • A po drugi strani čutim, da je trpljenje in bolečino treba pokazati, s fotografijo ponazoriti, povedati, morda celo pomagati.
  • To je Wim Vanhaverbeke ponazoril z zgodbo o danskem podjetju, ki je izdelalo vlakno, 20 - krat močnejše od jekla.
  • Več zgledov ...
  • Vzročne povezave med indikatorji tveganja in možnimi izgubami v podjetju ponazorimo z vzročnimi modeli.
  • Priporočam vam, da s konkretnimi primeri iz vsakdanjega življenja ponazorite podatke o kitu.
  • S sodobnimi programi lastnosti spreminjamo predvsem interaktivno, z izbiranjem vnaprej definiranih vrednosti iz menujev in palet, včasih pa zaradi natančnosti še vedno želimo podatke ponazoriti ročno, številčno.
  • Predstavil je nekaj številk in s pomočjo prosojnic ponazoril stanje na trgu dela s poudarkom na mozirskem Uradu za delo.
  • Reaktor daje približno toliko moči kot centralno ogrevanje desetih stanovanj, je njegovo moč ponazoril Radko Istenič, ki je vodil oglede.
  • Razliko med gensko preskribcijo in gensko deskripcijo si lahko ponazorimo kot razliko med delom arhitekta in gradbenika.
  • Ponazorimo ta preprosti primer še z vektorskim zapisom.
  • Premier predsedujoče članice je to tezo ponazoril na primeru Hrvaške, prve med potencialnimi kandidatkami, ki naj bi že v kratkem izročila prošnjo za sprejem v polnopravno članstvo.
  • Najbolj na kratko se da to trditev ponazoriti s povzetkoma obeh predvolivnih programov, kakor ju v neposrednem stiku z volivci predstavljata tudi Fischer in Westerwelle.
  • Ko sem jo namreč napisala, smo z osmošolci pripravili nekakšno predstavitveno igrico, v kateri smo ponazorili vsebino knjige.
  • S perjem sem želela ponazoriti gibanje in lahkotnost.
  • Otrok imenuje žival ter ponazori njeno gibanje in oglašanje.
  • Zbrati sem skušal gradivo, ki bo dokumentiralo stil današnjega življenja in komaj pretekle Ljubljane, predmete v družini, v stanovanju, pa tudi stvari, ki bi lahko ponazorile razvoj mesta.
  • Zahtevnost naloge nam lahko ponazori podatek, da je različnih opisov takega ogleda menda več kot 50.
  • Na prvi pogled nekoliko zamotano izhodišče, ki pa je v bistvu zelo preprosto, zlasti če ga ponazorijo konkretni primeri.
  • Primer dobro ponazori mnenje, ki so ga imele te gospe o gospodih iz te institucije.
  • Razvoj dogodkov nam lepo ponazori dejstvo, da so kalifornijska podjetja in prebivalstvo lani poleti za porabljeno elektriko plačala kar 10,9 milijarde dolarjev več kot leto prej.
  • Pozitivno stališče cerkve do darovanja organov je ponazoril tudi nadškof dr. Franc Perko, ki je svojemu bratu podaril ledvico.
  • Novi Mobitelov sistem UMTS omogoča tudi videotelefonijo, kar sta ponazorila direktor Mobitela Anton Majzelj (levo) in njegov namestnik Ivica Kranjčevič.
  • Avtor ta odnos ponazori z besedami Oscarja Wilda: Vsak učenec svojemu učitelju nekaj odnese.
  • Otroci ponazorijo potovanje s papirnatimi letali in potovanje potnikov z ladjo, sedežnico, vlakom in raketo s črtami na velikih risalnih površinah (npr. na debelejšem ovojnem papirju).
  • kdo ponazori kaj v čem
  LOKACIJA
   
  • Svoje videnje je ponazoril v zadnji knjigi Umiranje selve.
  • Morda se mi je to delno posrečilo ponazoriti v filmu Na papirnatih avionih.
 • GLAGOL+Odv-kako
  • Postali smo žrtev farse nove oblasti, ki je hotela ponazoriti, kako slabo so nadzirali lastnino prejšnji oblastniki.
  • Poskusimo skozi drobno zgodbico ponazoriti, kako običajen človek razume pojem invalid.
  • Z risbami in literarnimi prispevki o zdravju so prav lepo ponazorili, kako moramo varovati naše največje bogastvo.
 • GLAGOL+Odv-da
  • ponazoriti  [, da
  • Primerjavo sem uporabil, ker hočem ponazoriti, da je ustvarjanje in občutek ob dokončanem delu nekako zunaj sveta.
  • Pravzaprav sem s številkami ponazoril, da večja ko je pismenost državljanov, bolj je država bogata, ljudje pa v povprečju manj delajo.
 • GLAGOL+Odv-kaj
  • V oglasih so ponazorili, kaj se zgodi, če ne negujemo svojega telesa.
  • Minister (ali ministrica), ki bi pristal na takšno politiko, ne bi mogel lepše ponazoriti, kaj je to sprenevedanje na najvišji ravni.
  • Naj vam ponazorim, kaj mislim s tem.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Proust je imel prav: življenje bolje ponazori slaba glasba kot pa Missa solemnis.
  • Da gre za resničen problem z določeno težo, seveda najbolje ponazorijo podatki.
  • Poskus v čaši ni tako atraktiven, vendar kljub temu zelo dobro ponazori vpliv katalizatorja na hitrost reakcije.
  • Delavnica o pravicah žensk v Iranu je lepo ponazorila globino problema.
  • Za izkopavanja se že zanimajo Američani, medtem ko so Nemci predlagali, da bi v njej lahko zelo slikovito ponazorili nekdanje jamsko življenje.
  • Ko je mandala končana, jo menihi podrejo in s tem simbolično ponazorijo nestalnost in minljivost vseh pojavov.
 • PRIDEVNIK0+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Družinsko podobo Srbije je mogoče ponazoriti tudi takole: pet babic ali dedkov na enega otroka.
  • To funkcijo je mogoče jasno ponazoriti z nekaj primeri.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Demografi so sodobno rast prebivalstva skušali ponazoriti z modelom, imenovanim »demografska tranzicija«.
  • V bele kostime oblečene manekenke so na sliki poskušale ponazoriti poslovne ženske na poti v službo.
  • Poskusite s primeri iz besedila ponazoriti značilnosti potopisne proze.
  • Dobre in slabe električne prevodnike ter električne izolatorje si poskusimo ponazoriti s cevmi, po katerih se pretaka voda.
  • Mocneje ko znamo z embalažo ponazoriti doloceno idejo, hitreje bomo prodrli v potrošnikovo zavest.
 • ponazoriti kaj na primeru česa
  • Na voljo je toliko knjig, da bi lahko z njimi zasuli fizični svet, kar so ponazorili na primeru Kipa svobode.
  • Kako zapleteno je v resnici to področje, lahko ponazorimo na primeru upadanja energije.
 • kaj  [to, pojem pomeni,  [lahko, najbolje, najlaže ponazorimo s čim
  • Kaj to pomeni za podjetje, najbolje ponazorimo s preprostim matematičnim izračunom.
  • Kaj to pomeni, še najlažje ponazorimo s poučnim primerom švicarskega koncerna Nestlé.
  • Kaj to praktično pomeni, lahko ponazorimo s konkretnim primerom.
  • Kaj ta dva pojma pomenita, bom ponazorila z zgledom.
 • kdo ponazori kaj na  [svojstven, svoj, enostaven, nov način / kdo ponazori kaj na različne načine
  • Pred časom pa nas je petletna hči Hana vendarle presenetila, ko je nehote na enostaven način ponazorila, kaj so pravzaprav pravi vzroki nestrpnosti.
  • Jezikovne tehnologije obsegajo vrsto področij in značilnih (računalniških) aplikacij, njihovo zgradbo, medsebojno povezanost in odvisnost pa si lahko ponazorimo na različne načine.
Na vrh
 
1.1 grafično upodobiti
ČLOVEK ponazori VSEBINO tako, da jo upodobi z GRAFIČNIM SIMBOLOM ali v SLIKI, navadno zato, da bralcu ali poslušalcu olajša razumevanje
  • kdo ponazori kaj
  • kdo ponazori kaj s čim
  • kdo ponazori kaj na čem
  KDO/KAJ
   
  • Raven snop svetlobe lahko ponazorimo z ravno črto, ki jo imenujemo svetlobni žarek.
  • Posamezni gibi so ponazorjeni s povezovalno črto, ki pove, kako je, recimo, noga prišla do višine ramen.
  • Thompson je štiri mite o naravi ponazoril s štirimi diagrami iz mehanike ravnotežja (slika 4a).
  • Ko snemanje ni več potrebno, namreč preprosto kliknete na gumbek, ki je ponazorjen z kvadratkom.
  • Grafično je lokalna napaka Eulerjeve metode ponazorjena na sliki 6.1.
  • Sicer pa o moči svetlenja in prekrivanja sivih las določenih pripravkov vse piše in je barvno ponazorjeno na škatlicah.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Vmes poteka bela črta, ki jo je najbolje ponazoriti z belo nalepko.
  • Motivi in tehnike bajkerskih tetovaž so lepo ponazorili zgodovino prehoda iz subkulture v pop kulturo.
  • Na starejših, še srednjeveškim upodobitvenim načinom zavezanih realizacijah istega prizora ali sorodnih najdemo vse tri glavne nadloge: kugo, ki je takrat poosebljala vse nalezljive bolezni, lakoto in vojne, simbolično ponazorjene samo s tremi puščicami.
Na vrh