WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
poldnevnik samostalnik
1 poldnevnik je namišljena linija, ki povezuje severni in južni zemeljski pol
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Greenwiški poldnevnik poteka po sredini ničelnega časovnega pasu; v tem časovnem pasu velja greenwiški oz. svetovni čas (UT Universal time) ali t. i. zahodnoevropski čas.
  • Potrebovali bi namreč uro, ki bi kazala tako natančen čas, da bi lahko s primerjavo med krajevnim časom in časom na ničelnem poldnevniku dobili natančno zemljepisno širino.
  • Četrtina zemeljskega poldnevnika skozi Pariz meri tako 100,001.957 metrov, 1 meter pa je bil določen kot razdalja med zarezama na prametru.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Mreža poldnevnikov je zaradi rotacije Zemlje okoli lastne osi pomembna za določanje datumske meje in časovnih pasov.
  • Kljub vsemu je po vzponu mirno zadremal v senčki in se ni menil za očetov govor niti za priznanje, ki ga je prejel v imenu geodetov za dobro opravljeno delo pri postavitvi obeležij poldnevnika.
  • V astrologiji os poldnevnika teče skozi sredino zemeljske krogle in se prikaže na geografskem kraju rojstva.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Greenwiški poldnevnik poteka po sredini ničelnega časovnega pasu; v tem časovnem pasu velja greenwiški oz. svetovni čas (UT Universal time) ali t. i. zahodnoevropski čas.
  • Poldnevniki tečejo od severa do juga in se stikajo na tečajih.
  • Začetni poldnevnik na Zemlji prečka prvotni Kraljevi observatorij Greenwich.
 • ŠTEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Meja je tekla po 46. poldnevniku, ozemlja vzhodno od nje so bila portugalska, zahodno od nje pa španska.
  • Toda v šestnajstiškem številskem načinu moram povedati, da hočem na položaj, ki je toliko in toliko stopinj severno od ekvatorja in toliko in toliko stopinj vzhodno od prvega poldnevnika.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Takrat Sonce prečka opazovalčev poldnevnik oziroma meridian.
  • Najprej določimo poldnevnik, vzdolž katerega poteka datumska meja.
  • Za izhodišče danes jemljemo poldnevnik skozi angleški Greenwich, do 18. stoletja pa so v enake namene pogosto uporabljali poldnevnik Kanarskih otokov.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Z mednarodnim dogovorom iz leta 1883 je čas po svetu razdeljen na 24 časovnih pasov, katerih meje potekajo po ustrezno razmaknjenih poldnevnikih.
  • Razmejitveno črto je potegnil po poldnevniku, ki poteka 370 milj zahodno od Zelenortskih otokov.
  • Slovensko ozemlje je bilo pokrito iz Zagreba, meja pa je tekla po 18. poldnevniku.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Kljub izjemno slabemu vremenu so v Vrhtrebnjem, vasjo nad Trebnjem, slavnostno odkrili obeležje, ki označuje, kje natanko poteka 15. poldnevnik, ki določa točni srednjeevropski čas.
  • Poldnevnik, ki teče skozi Greenwich v Veliki Britaniji, je začetni poldnevnik in je izhodišče za določanje zemljepisne dolžine.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Vsi kraji, ki ležijo na istem poldnevniku, imajo zato ob istem času sončni vzhod, poldan in sončni zahod.
  • Zakaj se nahaja na idealnem poldnevniku, odkod sorazmerje med oddaljenostjo Sonca od Zemlje in višino piramide, zakaj enaka oddaljenost piramide od središča Zemlje kot od severnega tečaja?
  • Datumska meja je navidezna časovna črta, ki poteka na 180. poldnevniku in razmejuje koledarske dneve.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Maja 1498 je iz Španije odplulo šest karavel, tri so zavile proti Izabeli in tja odpeljale tovor hrane za naseljence, preostale tri pod Kolumbovim vodstvom pa so zaplule proti jugu, da bi preverile, ali Portugalci spoštujejo pogodbo iz Tordesillasa in se držijo mejne črte na 46. poldnevniku.
  • Njen cilj naj bo točka na poldnevniku (meridianu), ki ima geografsko dolžino (kotno oddaljenost) za 90 stopinj večjo od izhodiščnega poldnevnika.
  • Tako je Bošković svojo mladostno težnjo, da bi natančneje določil velikost Zemlje, uresničil v Italiji: izmeril je dve stopinji na poldnevniku med Rimom in Riminijem in si upravičeno pridobil še sloves vrhunskega geodeta.
Na vrh