WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
pokopališče samostalnik
1 prostor, kjer so po smrti pokopani ljudje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na tradicionalno spominsko slovesnost na mestno pokopališče, kjer je pokopana večina žrtev strahotne noči s 13. na 14. februar leta 1945, so prišli tudi mnogi tuji gostje.
  • V Evropi se v glavnem odločajo za večja, centralna mestna pokopališča, medtem ko manjša opuščajo.
  • Prav na vrhu pečine je vaško pokopališče.
  • Naj se sliši še tako neumno - vaška pokopališča so lahko sijajne turistične znamenitosti za ljudi, ki prihajajo iskat korenine.
  • Ker so nacisti uničili večino iz srednjega veka izvirajočih judovskih pokopališč, je praško eno najstarejših ohranjenih v Evropi.
  • Nato smo si ogledali Novo Gorico in judovsko pokopališče v Rožni dolini.
  • Več zgledov ...
  • O tem priča tudi očarljivo staro židovsko pokopališče (na fotografiji) v samem središču češke prestolnice.
  • Občina je družini dodelila zemljišče starega židovskega pokopališča.
  • Samo sto metrov od muzeja je osrednje britansko vojaško pokopališče s 4663 grobovi in s spomenikom s 1837 imeni izginulih vojakov.
  • Pod zaselkom je bilo iz tistih časov vojaško pokopališče s kapelico.
  • Tudi uradna oblast ga je razglasila za kriminalca, po drugi strani pa se je na beograjsko osrednje pokopališče včeraj zgrnilo več tisoč njegovih prijateljev in občudovalcev, da bi ga pospremili na zadnji poti.
  • Samo žarno pokopališče bo sestavljeno iz talnih oblog, zidnih niš, prostora za raztres pepela s spomenikom za vpis pokojnikovih imen.
  • Na novem žarnem pokopališču je prostora za 1680 žar; mesta za pokope pa so namenjena družinskim grobnicam, saj je v vsaki prostora za 4 do 6 žar.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Nedavno smo pisali, kako se domačini bojijo, da namerava občina razširiti pokopališče na bližnje nogometno igrišče.
  • Leta 1997 smo s cerkvijo podpisali pogodbo, saj je zemljišče, kamor naj bi pokopališče razširili, v njeni lasti.
  • Zavzemajo se še, da bi se po vseh večjih krajih v Sloveniji, kjer so porodnišnice, uredila skupna otroška pokopališča.
  • Čas je, da v Mariboru dokončno uredimo tudi pobreško pokopališče in njegovo okolico
  • Edini skeptik, ki obiskuje pokopališče, je starejši gospod, ki kosi travo med grobovi in po potrebi skoplje jamo.
  • Pokopališča obiskujemo razmeroma pogosto pogosteje kot ljudje drugod po svetu.
  • Več zgledov ...
  • Koroške duše z Barbare so novim občinam sporočile, da bi pri odločanju, kdo bo upravljal pokopališče, morale kakšno reči tudi one.
  • V Celju ima koncesijo za pokopališko dejavnost zasebno podjetje Veking, ki upravlja celjsko mestno in teharsko pokopališče.
  • Neznani storilci so oskrunili pokopališče, ki ga ima 2000 - letna skupnost v diaspori za svoj simbol.
  • Tudi v Potsdamu v bližini prestolnice Berlin so v sredo ponoči oskrunili judovsko pokopališče, dvajsetletnega nemškega državljana sredozemskega videza pa so morali po srečanju s skupino obritoglavcev pripeljati v bolnišnico.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Glede slednjega se še vedno niso uspeli dogovoriti, čeprav je občina menda že oktobra leta 2000 zaprosila župnijski urad, da bi upravljala s pokopališči v občini.
  • Javno podjetje Komunala Laško, ki upravlja s pokopališčem, je na občinski svet predložila novi cenik za vse komunalne storitve.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Tisti, ki bodo pokopani na novem novomeškem pokopališču v Srebrničah, se lahko tolažijo s tem, da bodo imeli najvišji standard.
  • Z velikimi častmi in ob poklonu tisočev meščanov so ga pokopali na pobreškem pokopališču v Mariboru.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prav Koncilija si lahko pripiše zasluge tudi za to, da je kljub drugačnim pričakovanjem skoraj vsak spomenik drugačen, posebno poglavje pa je urejanje pokopališča.
  • Večje vsote so predvidene še za urejanje lokalnih cest, oskrbo z vodo, tokovino, ureditev trgov na Ponikvah in v Kompoljah ter vaških prostorov v Kompoljah, čistilno napravo v Potiskavcu, odlagališče komunalnih odpadkov, urejanje pokopališča in dokup parcele zanj itd.
  • Na cene naj bi po njihovem mnenju bistveno vplivala velikost grobnih prostorov, obseg vzdrževanja pokopališča in dodelitev grobnega prostora.
  • Letos so se stroški podjetja, tudi zaradi prisilne zaposlitve prokurista, povečali, prihodki pa ne, kar so Žale morale reševati z zmanjšanjem števila delavcev za vzdrževanje pokopališč.
  • Tožbo pa so na občini izgubili in tako še do danes nimajo lokacijskega in gradbenega dovoljenja za širitev pokopališča.
  • Potrdili so tudi širitev pokopališča na Viču proti vzhodu in jugu in spremembe prostorskih aktov na območju Letališke.
  • Več zgledov ...
  • V obstoječi mrliški vežici pa bi po gradnji novih vežic uredili prostore cvetličarne, svečarne in javnih sanitarij ter prostore za hrambo orodja in prostore upravljalca pokopališča.
  • Upravljalec pokopališča pa v skladu z zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti, določi še druge primere, v katerih se mora jama poglobiti.
  • Tri tedne pozneje je družinski član Kingovo izginotje po naključju omenil oskrbniku pokopališča, na katerem je bil pokopan Friedman.
  • Za oba kraja je določen tudi že oskrbnik pokopališča, in sicer za Videm (Dobrepolje) Stanko Kostanjšek, za Struge pa Janez Kralj.
  • Cerkveni areal sestavljata cerkev sv. Petra in nekdaj v obzidje pokopališča ujeta kostnica s kapelo sv. Mihaela.
  • Tik nad njo, strmo v bregu, je rotunda, prav tako iz 12. stoletja, ki je bila nekdaj ujeta v obzidje pokopališča.
  • Podobne pritožbe je slišati tudi med obiskovalci pokopališča, ki bi se v teh mrzlih zimskih dneh tudi želeli malce pogreti.
  • Obiskovalci pokopališča žrtev koncentracijskega taborišča so bili vedno kritični in svojci tam umrlih prizadeti, če ni bilo pokopališče primerno urejeno.
  • To si velja zapomniti zlasti ob bližajočih se množičnih obiskih pokopališč.
  • Novembrski dnevi, ki nas kot po dolžnosti kličejo k obisku pokopališč, mi gredo že od nekdaj hudo na živce.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ureditveni načrt za obstoječo Pobreško pokopališče predvideva tudi zaprtje dela ceste 14. divizije, tako da bosta severni in južni del pokopališča združeni v eno celoto.
  • Načrt za pokopališče Krško obravnava obstoječe in razširjeno območje pokopališča.
  • Preostal bi jim namreč samo en mestni projekt in še v njem je Sostro zgolj omenjeno kot morebitna nova lokacija za mestno pokopališče.
  • Leta 1987 so pripravili študijo možnih lokacij za novo mestno pokopališče.
 • SAMOSTALNIK0+ob+SAMOSTALNIK5 
  • Na pokopališču ob tej cerkvi so nekdaj pokopavali utopljence, ki jih je na bližnjem ovinku naplavila Sava.
  • Njuni trupli so na pokopališče ob baptistični cerkvi, ki sta jo Eng in Čang pomagala zgraditi, prenesli šele leta 1917, ob Adelaidini smrti.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Prve strani časopisov so tedaj polne fotografij krst, ki jih vozijo iz domov, ali znova izkopanih grobov na pokopališčih.
  • Ko pride pisatelj do njenega groba na vaškem pokopališču, ga navda občutek krivde do Ane:
  • Pokopan je v skupni partizanski grobnici na soboškem pokopališču.
  • Vsi skupaj so pokopani v skupinski grobnici na starem sarajevskem pravoslavnem pokopališču.
  • Skromen družinski nagrobnik na vaškem pokopališču v Šmarju pri Šentjerneju edini še s črko in imenom spominja na človeka iz Drče, ki je v zapostavljenem Podgorju južne Slovenije zgradil evropsko tovarno in v njej usposobil preprosti kmečki živelj za sodobno industrijsko proizvodnjo.
  • Razpadajoči stebri so bili videti kot prevrnjeni nagrobniki na pokopališču, ki ga metropola ni posrkala vase.
  • Več zgledov ...
  • Na pogrebu na arlingtonskem pokopališču, ki ga je vodil pomožni washingtonski škof Philip Hannan, sta bila poleg Jackie prisotna samo Johnova brata Robert in Edward.
  • Povprečno v letu dni izplačajo do 190 posmrtnin, pri čemer je cena pogreba na trboveljskem pokopališču največ 190 tisoč tolarjev.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Na vojaškem pokopališču iz 1. svetovne vojne na križišču cest proti Bovcu, Predelu in Vršiču je bila ograja v celoti poškodovana.
  • Na območju sežanske upravne enote vzdržujejo deset vojaških pokopališč iz prve svetovne vojne in dva spomenika.
Na vrh
 
1.1 za pokopavanje mrtvih bitij
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  •  [pasje pokopališče
  • Da bi zagotovili dovolj prostora za vse umrle pse, ne le policijske, pa je mesto Chihuahua darovalo zemljo za pasje pokopališče.
  • Pred nekaj leti so že imeli načrte za gorenjsko pasje pokopališče, želeli so tudi kupiti zemljišče, a se je vedno zataknilo s sosedi ali zakonodajo.
Na vrh
Pokopališče avtomobilov.
prostor za odpadne avtomobile, navadno gre za neurejeno odlagališče 
 • Ko je bil prepričan, da ga nihče ne vidi, je stopil za stavbo, v kateri so bile garaže, in se obrnil proti pokopališču starih avtomobilov.
 • Pod avtocesto je pravo pokopališče avtomobilov.
Počivati na pokopališču.
biti pokopan na pokopališču 
 • Na pokopališču počivajo najbolj znani japonski politiki, ljudje iz sveta zabave in številni drugi petičneži.
 • Morda tudi zato, ker na istem pokopališču počiva še en velik argentinski mit, največja zvezda tanga, Carlos Gardel.