WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
podpis samostalnik
1 lastnoročni zapis svojega imena in priimka
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Predsednik državnega zbora je nemudoma sprožil ustrezen postopek, ki zahteva vsaj 5000 podpisov volivcev v podporo predlogu zakona; kot pogoj, da bo zakon obravnavan za sprejem v državnem zboru.
  • Dovolj je trideset podpisov poslancev, in državni zbor je po črki zakona prisiljen razpisati predhodni zakonodajni referendum.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zaposleni v Drogi so začeli zbirati podpise v podporo staremu predsedniku uprave, pa tudi ta namerava o zadevi povedati več, ko ozdravi.
  • Šele po vseh teh preveritvah lahko notar overi podpis prodajalca na listini o lastninskem prenosu nepremičnine.
  • Pri prodaji je ponaredila podpis, borzni hiši pa prikrila dejanske okoliščine in jo tako oškodovala za 400 tisočakov.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Po neuspešnih pritiskih prostocarinskega lobija in propadlem poskusu zbiranja štirideset tisoč podpisov za naknadni referendum, je iz Bruslja prišla vest, da je Slovenija začasno zaprla tudi poglavje o carinski uniji.
  • Od 14. marca do 2. aprila mora zbrati podpise za potrditev kandidature.
  • Doslej smo zbrali 1300 podpisov za zaprtje tovarne, sedemsto med občani in 600 med zaposlenimi delavci Danffosa.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK3navadno v množini
   
   
  • Na protestnem shodu so zbrali več kot dvesto podpisov proti načrtovani gradnji odlagališča, skupaj pa jih je sedaj že šeststo.
  • Spomladi, ko so se v Ljubljani zbirali podpisi proti džamiji, se urad ni odzval.
  • K zbiranju podpisov proti vnovični postavitvi spomenika medvojnim ženskim demonstracijam pred stolnico je somišljenike pozival tudi nadškof in ljubljanski metropolit dr. France Rode.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Z zbiranjem podpisov so nedavno začeli na pobudo občinskega svetnika Dušana Petroviča, ki je nasprotoval sprejetemu odloku o dodelitvi koncesije.
  • Po izročitvi zadostnega števila podpisov mora mestni svet v 15 dneh sprejeti akt o razpisu referenduma.
  • Pri overjanju podpisa se mora notar seznaniti z vsebino listine samo toliko, kolikor je to potrebno, da izpolni rubrike vpisnika o overitvah in potrdilih.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Avtentičnost lastnoročnega podpisa zmore z gotovostjo potrditi le grafolog.
  • Odbor je zbral 1347 overjenih podpisov, kar je skoraj dvakrat več, kot jih je potrebnih za referendum.
  • Delavec oglasnika se je zadovoljil z nečitljivim podpisom naročnika, ne da bi preveril njegovo identiteto, medtem ko je številko preveril šele potem, ko ga je poklicala neznana ženska in ga pozvala, naj to vendarle stori.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Dve peticiji s podpisi smo pred časom že poslali na občino v Šenčurju.
  • Dokument s podpisom takratnega podsekretarja na MNZ pa je razkril, da so policisti »izbrisane« deportirali na mejo nezakonito, brez kakršnihkoli pisnih odločb, brez zakonite podlage.
  • Tako je konec decembra na ZZZS prišel dopis s podpisom novega ministra za zdravstvo, po katerem naj bi zdravstvene komisije končno začele pravilno evidentirati podatke o bolnikih, ki so v dolgotrajnem bolniškem staležu.
  • Toda pismo z Einsteinovim podpisom je obležalo v predalu vse do japonskega napada na ameriško vojno mornarico v Pearl Harbourju.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Po drugi strani pa so njegovo kandidaturo s podpisi podprli le štirje poslanci.
  • Ker s svojim podpisom jamčimo, da je dohodninska napoved pravilno izpolnjena, se splača razčistiti vse dileme.
  • Ker pa je državna skrivnost odpotovala v eter, lahko ugotovimo, da je državno skrivnost izdal eden od tistih 95, ki so zaupni dokument dobili v roke in to potrdili z lastnoročnim podpisom.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Zbrali so dovolj podpisov za njegovo razrešitev in jih predložili upravniku, ki je na tej podlagi UO razrešil in mu vzel vsa pooblastila za upravljanje hiše.
  • Kot je povedal, je dobil premalo podpisov - potreboval bi jih 40 tisoč - zaradi dopustov, saj so jih na upravnih enotah zbirali avgusta in septembra, in pomanjkanja denarja za reklamo.
  • Glede na odziv računajo, da bodo kljub dopustniškemu času zbrali veliko podpisov, saj naj bi samo v enem popoldnevu na eni izmed stojnic podpisalo peticijo približno 500 nezadovoljnih Mariborčanov.
 • ŠTEVNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Predmet pobude je sicer ohranitev spodnje meje najmanj 200 podpisov volivcev, kolikor jih mora podpreti pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma.
  • Najmanj sto podpisov s pripisanimi osebnimi podatki podpisnikov je materialni pogoj za vložitev pobude in za dopolnitev tega pogoja naknadni osemdnevni rok ni predviden.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Spreletel ga je srh, kajti podpisa na pogodbi in izpisnici sta bila ponarejena, kar dokazujejo tudi fotokopije omenjenih dokumentov ter originalnega podpisa Mihe Vončine.
  • Zdravnik pa s podpisom na obrazcu potrdi, da je vse to tudi zares naredil.
 • SAMOSTALNIK0+pod+SAMOSTALNIK4 
  • Zaradi Peterletovega podpisa pod oglejsko izjavo naj bi vlada kršila ustavo in zakone.
  • Ravnanje poslancev SLS, ki so s svojimi podpisi pod zahtevo za ustavno presojo pogodbe o JEK onemogočili njeno pravočasno ratifikacijo, kot tudi ravnanje vodstva SLS, ki se je javno opredelilo proti tej pogodbi ter napovedalo glasovanje proti ratifikaciji, vladi po Drnovškovi oceni otežuje učinkovito delo pri uresničevanju v koalicijski pogodbi dogovorjenega programa.
 • podpis v podporo  [referenduma
  • V stranki pa opozarjajo, da so se pravila spreminjala celo sredi zbiranja podpisov in še do danes z ministrstva nismo dobili odgovora, na kolikih mestih po Sloveniji je podpise v podporo referenduma sploh mogoče zbirati.
  • Drnovšek se je s podpisom v podporo društvu že odzval, podpis v podporo pa je dalo tudi 65 poslancev.
Na vrh
 
2 dejanje zapisa svojega imena in priimka pod nek dokument
neštevno
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Lotrič je dodal, da podpis pogodbe pomeni poglobitev uspešnega sodelovanja med Petrolom in Savo Tires.
  • Med pogovori o dvostranskih odnosih sta premiera izpostavila potrebo po čimprejšnjem podpisu sporazuma o izogibanju dvojni obdavčitvi, medtem ko je sporazum o promociji in zaščiti naložb že podpisan.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Če občina odkloni podpis pogodbe v roku, ki je določen z odlokom, je lahko v hudih težavah, saj ima Porting že status upravljalca, razmišlja županja.
  • Še ne šest mesecev pred tem je Rusija zavrnila podpis dokumentov o približevanju, Jelcin pa je tedaj svoj prezir do te organizacije izrazil z opozorilom, da bo vsaka širitev Nata v Vzhodni Evropi imela za posledico obdobje »hladnega miru«.
  • Pjongjang skuša od Washingtona izsiliti tudi podpis zagotovila, da v nobenem primeru ne bo napadel Severne Koreje.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Datum podpisa dokumenta še ni določen, vendar bo to na prvem prihodnjem srečanju na ministrski ali premierski ravni.
  • Ob obletnici podpisa sporazuma se bodo v Parizu sešli politični direktorji Sveta za izvajanje miru, ki naj bi razpravljali o dosedanjem napredku in izzivih, s katerimi se sooča BiH, pričakovati pa je, da bodo imenovali tudi novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.
  • Po že omenjeni slovenski odklonitvi podpisa trilateralnega memoranduma o položaju italijanske manjšine v začetku leta 1992 je prišlo do serije različnih pogovorov med Slovenijo in Italijo, ki so imeli na dnevnem redu tako ali drugače tudi urejanje manjšinskih zadev.
 • GLAGOL+ob+SAMOSTALNIK5 
  • Župan Kopušar je ob podpisu dejal, da je prepričan, da bodo učenci obeh šol že čez štirinajst mesecev pod novo streho.
  • Kot so povedali ob podpisu te pogodbe, bo leskovško strelsko društvo tudi spremenilo ime.
 • SAMOSTALNIK0+ob+SAMOSTALNIK5 
  • Slovesnost ob podpisu pristopne pogodbe, ki s skoraj pet tisoč stranmi pomeni najbolj obsežen mednarodni dokument v zgodovini, bo po scenariju prirediteljev trajala dobri dve uri.
  • Kot je na tiskovni konferenci ob podpisu sponzorske pogodbe med kolesarskim društvom Radenska Rog in proizvajalcem avtomobilov Peugeot povedal starosta slovenskega kolesarstva Zvone Zanoškar (po operaciji zelo uspešno okreva), bo njegov klub ostal zvest Rogu in vsem drugim sponzorjem, ki so so jih letos potegnili iz nezavidljivega položaja, ko je kazalo, da bo klub povsem obubožal.
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK3 
  • Dekleta hudo sovražijo Rexa, saj jih je prisilil k podpisu ekskluzivnih pogodb.
  • Čakamo le še, da nas naložbenik povabi k podpisu.
 • SAMOSTALNIK0+k+SAMOSTALNIK3 
  • Upravni odbor Banke Celje je dal soglasje k podpisu pogodbe o strateškem partnerstvu in poslovnem sodelovanju z Novo LB, pogodbo med Novo LB in Banko Celje pa bodo podpisali v prihodnjih dneh.
  • Podpis te kolektivne pogodbe je SVIZ postavil kot pogoj za pristop k podpisu dodatka k dogovoru o politiki plač za prihodnje leto.
  • Če imajo stare izkušnje kaj veljave, se lahko kaj kmalu znova zgodi, da bomo nekje zasledili vabilo k podpisu pogodbe s kulturniki, pa z uradniki in še s kom.
  • Z navedenim pozivom k podpisu izjave je Cerkev tudi jasno demonstrirala, da ji politično delovanje znotraj cerkvenih zidov ni tuje in da se požvižga na ustavno načelo ločenosti cerkve od države!
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Imetnik plemenjaka je pred pripustom dolžan preveriti identiteto in poreklo kobile, za kar jamči s podpisom potrdila o pripustu.
  • Sporazum je pripravljen že več let, vendar, kot pravijo poznavalci, zaradi različnih interesov, tudi strankarskih, odlašajo s podpisom.
  • Vse, kar so se dogovorili, naj bi potrdili s podpisom meddržavne pogodbe.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Pretekli teden smo pri Žitu dobili soglasje za podpis pogodbe tujega dobavitelja za avtomatizacijo pakiranja biskvitnega peciva, za prihodnje leto pa pripravljamo že velikokrat omenjeno in napovedano linijo tabliranja čokolad.
  • Pobuda za podpis tega dokumenta, ki nasprotuje stališčem Nemčije in Francije do vojne v Iraku, je denimo prišla iz ameriških logov, kar po svoje marsikaj pove o ljubezni med Natom in Evropsko unijo.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pred včerajšnjim podpisom koalicijske pogodbe so zasedali organi strank, katerih prvaki so nato podpisali sporazum.
  • V torek RTV Slovenija vabi na slavnostni podpis pogodbe o osemletnem pokroviteljstvu slovenskih olimpijskih reprezentanc.
  • Napovedal je skorajšnji podpis sporazuma o zaščiti naložb in izpostavil italijanski interes za povečanje naložb v Slovenijo.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Še zlasti pa je pripadnike manjšine razburila Schüsslova zahteva po podpisu dokumenta, v katerem bi izjavili, da je 7. člen avstrijske državne pogodbe s tem "v celoti izpolnjen".
  • Na novinarski konferenci po podpisu pogodbe sta organizacijski odbor in režiser Matjaž Berger podrobneje predstavila slavnostno prireditev v počastitev Štukljevega jubileja.
  • Dan po podpisu sporazuma je Š. umrl zaradi srčnega napada.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Kot je po podpisu povedal minister Smrkolj, si bosta ministrstvi izmenjevali podatke z vseh omenjenih področij, poskrbeli pa bosta tudi za medsebojne strokovne obiske.
  • Ko smo se po podpisu pogodbe na novo zbrali vsi zaposleni, sem videl ogromno obrazov iz tiste prve posadke.
  • Hkrati je opozoril, da se zaradi razmer, ki so nastale po podpisu sporazuma, v BiH ne more vrniti skoraj polovica od njih.
 • odstopiti od podpisa  [pogodbe
  • Razlog, da je ponudnik odstopil od podpisa pogodbe, je bil po Bohinčevem mnenju poskus spremeniti ceno.
  • A ker so ZDA odstopile od podpisa rimskega statuta in uradno objavile, da pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča ne priznavajo, niti ne nameravajo s sodiščem sodelovati, ne bi smele biti več upravičene do posebnih ugodnosti, ki so jim jih bile druge članice sporazuma pripravljene priznati, če podpišejo rimski statut.
 • priti do podpisa  [pogodbe, sporazuma
  • Da je prišlo do podpisa pogodbe šele včeraj, je očitno povezano z načrtovanimi posli s prodajo deleža Save v Savi Tires in Colorja.
  • Če v tem tednu ne bo prišlo do podpisa sporazuma o skupnem vladanju, bodo morali prvi trije državnozborski funkcionarji odstopiti.
 •  [dati, poslati v podpis  [pogodbo
  • "Delo je opravil hitro, na koncu pa mi je dal v podpis izjavo, da je razmere povrnil v prvotno stanje," je povedala.
  • Občina jim je pripravljena dati v podpis najemno pogodbo za nedoločen čas.
  • Vlada pa protokola še ni poslala v podpis parlamentu, ker naj bi bila večina držav podpisnic zadržanih do ratifikacije, saj se določbe tega protokola še niso začele uveljavljati v praksi evropskega sodišča za človekove pravice.
  • Še vedno se razveseli, kadar ji oboževalci pošljejo v podpis fotografije, in obraz se ji razsvetli, kadar pripoveduje zgodbe iz svojega prejšnjega življenja.
Na vrh
 
3 besedilo, navadno ob fotografiji
 • SAMOSTALNIK0+k+SAMOSTALNIK3 
  • V aprilskem prispevku Kako dojemamo kamnolome je pri podpisu k fotografiji prišlo do napake.
  • Podpis k prispevku: Mojster zahtevne tehnike pastela Marin Berovič na brežiški razstavi.
 • SAMOSTALNIK0+pod+SAMOSTALNIK5 
  • Podpis pod fotografijo: Pravi moški se ne bojijo reflektorjev.
  • V torkovem Delu smo v prispevku Zapisi v krajini in na papirju v podpisu pod sliko zapisali, da so avtorji načrtovane sanacijske ureditve plazu Stovže v Logu pod Mangartom Karla Jankovič, Darja Matjašec, Aleš Mlakar, Maja Simoneti in Iztok Kavčič s sodelavci.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • V prejšnji številki Dolenjskega lista smo v podpisu k fotografiji pomotoma napisali, da je družba Topos lastnica krčme Pr, Preš, in Hiše Gril z apartmaji.
  • V sredinem Delu smo v podpisu k fotografiji na prvi strani pomotoma napisali, da je nagrado za življenjsko delo Zorki Peršič izročil Rudi Zaman.
  • Nadebudna novinarka, ki je prosto popoldne izkoristila za izlet v naravo, pa je zgrožena poslikala ta kup s trudom nabrane navlake in ne da bi koga kaj vprašala, domačine v podpisu pod sliko okrcala kot ljudi brez posluha in občutka za zgodovinski spomenik in naravo.
  • V božični številki našega časopisa je tiskarski škrat v podpisu pod sliko koprskega škofa Metoda Piriha povišal v nadškofa.
Na vrh
 
digitalni podpis
varnostni ukrep za identifikacijo posameznika in ugotavljanje pristnosti podatkov na internetu
računalništvo
 • Vsak naročnik prejme lastni digitalni podpis, ki ga ni mogoče ponarediti in se samodejno vključi v vsako naročnikovo sporočilo.
 • Največji problem digitalnih podpisov pa je, da za resno uporabo v elektronskem poslovanju potrebujejo za seboj kompleksen podporni sistem.
elektronski podpis
varnostni ukrep za identifikacijo posameznika in ugotavljanje pristnosti podatkov na internetu
računalništvo
 • Program omogoča tudi kodiranje in ščitenje pošte z elektronskim podpisom.
 • Elektronski podpis namreč zagotavlja nedvoumno in dokazano avtorizacijo sporočila.
dati podpis / dati svoj podpis / dati svoj podpis pod
podpisati in navadno s tem tudi izraziti podporo določeni stvari 
 • Nato so hoteli referendum o komisiji za preprečevanje korupcije, pa jim SD niso hoteli dati podpisov.
 • Seveda ne gre dvomiti, da bodo na tem in takšnem sedlu jahali izbrisane tudi tisti, ki so dali svoj podpis pod pobudo SDS za razpis referenduma.
 • Vsem, ki so dali svoj podpis se iskreno zahvaljujejo in pričakujejo nadaljnjo podporo pri uresničevanju referendumskih zahtev.
 • Sicer pa je bil moj novi album Escapology gotov, še preden sem dal svoj podpis pod tisto pogodbo.