WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
pika samostalnik
1 grafično znamenje
grafično znamenje, namenjeno ločevanju in označevanju posameznih delov besedila, na primer niza besed ali številk 
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Sestavljajo ga štiri števila, ločena s pikami in izgleda podobno kot 198.175.1.12.
  • Ko v pismu kaj naštevate po točkah, vsako točko označite s piko (•), da jo poudarite.
  • Končnica je zapis, ki je od imena datoteke ločen s piko in določa vrsto datoteke.
  • Za številčenje poglavij in podpoglavij se najpogosteje uporablja decimalna klasifikacija, arabske številke, ki so ločene s piko.
 •  [črta in pika
  • Takole je avstralski slikar s pikami in črtami naslikal želve ob vodi.
  • Ob ugodnih razmerah bo otrok že zelo zgodaj začel označevati papir z znaki, črtami in pikami.
Na vrh
 
1.1 del črke ali številke
 •  
  • Roko sem držala okorno, pozabljala dopisovati pike in strešice nad črke , razmišljala, v katero stran bom zapisala črko ...
  • Nemci so bili med drugo svetovno vojno mojstri: sporočila so znali vtisniti v piko na črki i. Tehnologija je na tem področju danes seveda zelo napredovala: sporočila je mogoče računalniško skriti v slikovno ali zvočno datoteko.
  • Sirska uporaba samoglasniških pik je verjetno navdihnila tudi arabsko in hebrejsko prakso takšnega označevanja samoglasniških glasov.
Na vrh
1.2 ločilo
jezikoslovje
ločilo, ki ga zapisujemo na koncu pripovednih stavkov 
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK0 
  • A naj bo na še tako visokem direktorskem stolčku, ostaja novinar, tisti nikoli pomirjeni človek, ki se vedno znova sprašuje, ali je prav postavil vejico in piko, ali je ljudem znal približati pomembne dogodke in ozadja velikih dilem.
  • Zaključno poglavje je bojda že spisala in za besedo ' scar ' postavila zadnjo piko.
  • Ne dvomim, da bi tako izjavo nemudoma podpisal tudi naš elokventni zunanji minister Dimitrij Rupel, pri čemer, za razliko od znamenite vilniuške izjave, verjetno ne bi pokončno sitnaril, kam postaviti kako vejico ali piko.
  • Tudi trezni sociolog je k svoji vrtoglavi trditvi raje pristavil vprašaj kot piko ali klicaj.
  • Okrajšave (pisane z malimi črkami ) se končajo s piko, izjema so merske enote te so brez pike.
 • pika na koncu / pika na koncu stavka
  • V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek se na koncu črta pika in doda besedilo: "ali z otrokom zmerno ali težje motenim v duševnem ali telesnem razvoju.
  • V 6. točki prvega odstavka se pika na koncu stavka nadomesti z dvopičjem.
 •  [vejica in pika
  • Znati je treba postavljati pike in vejice, obstaja sintaksa, slovnica in to je to.
  • Ločil ponavadi ni, le tu in tam je kakšna pika ali vejica za poudarek.
  • Vse drugo so vejice in pike ter tu in tam kakšen klicaj.
Na vrh
2 enota za ločljivost
računalništvo
fotografija
enota za ločljivost zaslona ali tiskalnika pri prikazovanju besedila ali slike 
 •  
  • Kakovost tiska je odlična, saj se posameznih pik sploh ne vidi več, barvna pravilnost pa je zelo dobra.
  • Drugi pristop pri snovanju grafičnih programov je tak, da je celotna slika sestavljena iz posameznih pik, ki nosijo informacijo o barvi.
  • Večina tiskalnikov sivino prikaže s kombinacijo barvnih pik.
  • Za vsako barvno piko ali njihovo kombinacijo so potrebne kar štiri slikovne pike.
 •  [x pik /   [x milijonov pik /   [x milijonov pik na sekundo
  • Ločljivost videoposnetkov po novem znaša 640 × 480 pik s 30 slikami na sekundo, aparat pa posnetke shranjuje neposredno v zapis MPEG -4.
  • Za tiskanje na brizgalnih tiskalnikih je priporočljiva ločljivost vsaj 2 milijona pik.
  • Hitrost senčenja presega 55 milijonov pik na sekundo.
 • ločljivost  [x x  [x pik
  • Enak kakor doslej je zaslon, ki meri po diagonali 6,5 - palca in ima ločljivost 640 × 240 pik.
  • Tiskalnik omogoča tisk 20 strani na minuto pri ločljivosti 600 × 600 pik na palec.
  • Največja ločljivost znaša 2700 × 2700 pik na palec ob barvni globini 36 bitov.
 • tiskati z ločljivostjo  [x pik na palec
  • Z35 zmore tiskati z ločljivostjo 2400 × 1200 pik in hitrostjo 6 (barvnih) do 11 (črno - belih) strani na minuto.
  • Laserski tiskalnik, ki vam bo omogočil, da dnevno natisnete pravi kupček tipkanih strani v ločljivosti 600 x 600 pik na palec.
 •  [dosegati, omogočati ločljivost  [x pik na palec
  • Za ogled barvne strani A4 je potreboval trideset sekund, za optično branje pri ločljivosti 300 pik na palec pa dobro minuto in pol.
  • Zaslon je velik 26,4 cm, z aktivno matriko, omogoča pa ločljivost 640 × 480 pik.
Na vrh
 
3 enota za velikost črk
 •  [velikost, velik  [x pike /   [velikost, velik  [x pik
  • Robovi črk so precej nazobčani, vendar brez vidnejših pack, manjše črke (velikosti štiri pike ) pa so skoraj neberljive.
  • Pri branju drobnega besedila so tudi črke , velike dve piki, prepoznavne in besedilo čitljivo
  • Pohvalili bi izpis podrobnosti, saj je besedilo, veliko dve piki, kljub majhnim črkam povsem čitljivo.
Na vrh
 
4 okroglo znamenje
manjše okroglo znamenje v določeni barvi, vidno na površini predmeta 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V Posočju, ki ga je nedavno prizadel hud potres, namreč z rdečo piko označujejo hiše, namenjene rušenju.
  • S tresočimi se rokami se je oklenila modrega lončka z rdečimi pikami.
  • Najprej odpre lepe rumene cvetove s temno piko na sredini.
  • Med njimi je zagledala svetlolaso žensko v oprijeti beli obleki z drobnimi črnimi pikami in v visokih belih poletnih salonarjih.
  • Na rožnate cvetove naslikamo ciklamne kroge z nežno rožnato sredino, notranjost pa okrasimo z zelenimi in belimi pikami.
  • Por napada tudi plesen, porova listna rja, pri kateri se pojavijo rjave pike na listih, zlasti v mokrem in deževnem vremenu.
  • Več zgledov ...
  • Samice imajo na bokih dve vrsti rjavih pik, samci pa so brez njih.
  • Obarvanost: Po hrbtu je rjave ali sive barve, boki so običajno rumeni, temno rjavo pikasti, pike so nepravilno razporejene.
  • Druge hiše, take kjer se še da bivat vendar bo potrebno čimprej pristopiti k sanaciji so označene z rumeno piko.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Narišite piko na sredino lista in zapognite vogal lista papirja do nje.
  • Učitelj ob prihodu v razred na tablo nariše piko in učence izzove z vprašanjem “ Kaj je to?
  • Pod njo je narisal še majhno rdečo piko, ki je predstavljala število ljudi, ki jih je doletel samovžig.
  • Učitelj ob prihodu v razred na tablo nariše piko in učence izzove z vprašanjem “ Kaj je to?
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • In nenadoma sta bili piki na zaslonu druga nad drugo.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Nalepki bosta rumene barve s tremi pikami, razporejenimi v trikotnik.
  • S klikom gumba s tremi pikami na desni strani lastnosti prikažite pogovorno okno Insert Picture.
  • Nekatera polja imajo gumb s tremi pikami (imenuje se Builder).
Na vrh
 
4.1 na koži
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Na zgornjem delu korena prsnih plavuti ima črno piko.
  • Oči ima rjave kot deblo hrasta, ustnice bledo rdeče, na obrazu pa ima lepotno piko, ki jo je podedovala po babici.
  • S praskanjem pa na mestu pika naredi večjo rano, ki se lahko zelo hitro okuži z umazanijo izza otrokovih nohtov in iz okolice.
Na vrh
5 točka pri tekmovanju
 • dobiti  [x pik
  • Njen brat Damjan Jureš je dobil sto pik za tubo na jugoslovanskem tekmovanju.
  • Težke zadeve, kot je bila orožarska, so lahko dodatno vrednotili in je sodnik dobil 15 pik namesto ene.
Na vrh
 
6 oddaljen predmet
obris predmeta v daljavi, ki je viden kot majhno okroglo znamenje 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na čolna, ki sta mi sicer sledila, a sta medtem postala le še majhni piki v daljavi.
  • Sama zrem v črno nebo, ki ga razsvetljujejo le drobne pike - zvezdice.
  • Veter ga ovira, toda Gugi je pravi mojster; zagledamo ga v daljavi, videti je kot drobna pika, že čez nekaj minut pa v vsej svoji velikosti pristane pred nami.
  • V globini pod seboj zagledava na bleščeči belini ledenika dve drobni piki.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Vendar pa je bil pred izumom teleskopa tudi Saturn le svetla pika na nebu; kot najoddaljenejši s prostim očesom vidni planet se je čez nebo pomikal najpočasneje.
  • Kaj je bila tista pika na nebu, kaj je bila tista reč ali stvar, ki je čez svetleče nebo drsela z desne na levo, ne vem in ne bom nikoli izvedel.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • KATMANDU - "Vidim dve piki, ki postajata vedno manjši.
  • Skozi teleskop smo videli majceno piko, ki prečka površino Sonca.
Na vrh
 
tri pike
ločilo
jezikoslovje
decimalna pika
ločilo, ki ločuje celi del števila od desetiških enot
 • V angleškem okolju je ustaljena raba decimalne pike, medtem ko v večini evropskih držav uporabljamo vejico; ponekod na vsaka tri decimalna mesta postavijo piko ali vejico, drugi pa spet nič.
 • Nekatere številske vrednosti lahko vsebujejo posebne znake, na primer decimalne pike, vejice in oznake valut.
 • Pri vnosu višine mesečne premije vnesite vrednosti brez decimalnih pik in / ali vejic v tolarjih!
slikovna pika
računalništvo; fotografija
 • S710a, ki ima vgrajeno kamero z več kot milijon slikovnimi pikami, odlikuje inovativno oblikovanje z vrtljivim odpiranjem.
 • Če je ta 1024 × 768, to pomeni, da je slika na zaslonu sestavljena iz 768432 posameznih slikovnih pik, vsaki posebej pa lahko določimo lastnosti.
mrtva pika
računalništvo, fotografija
svetla točka na sliki oz. ekranu, ki predstavlja napako v grafiki
 • Najpogostejše so napake tretje vrste, se pravi delno mrtve pike, ko se na zaslonu pokvari le en tranzistor v piki.
 • Pogoji za zamenjavo monitorja z mrtvimi pikami v garancijskem obdobju so različni od izdelovalca do izdelovalca.
 • Zasloni iz prvega razreda naj bi bili povsem brez mrtvih pik, pri zaslonih četrtega razreda pa je lahko pokvarjenih tudi več kot sto pik, preden izdelovalec prizna garancijo.
lepotna pika
pigmentno znamenje na koži
 • Odpadejo bradavice, lepotne pike in druge kožne nepravilnosti.
 • Oči ima rjave kot deblo hrasta, ustnice bledo rdeče, na obrazu pa ima lepotno piko, ki jo je podedovala po babici.
vzeti koga na piko / imeti koga na piki
 
če človek vzame koga/kaj na piko, je nanj pozoren in ima slab namen
 • Ljubljana - Vse kaže, da se po Ljubljani potika ropar, ki je vzel na piko manjše trgovine.
 • Luka: No, ampak če te učitelj vzame na piko, potem te je po navadi bolj strah.
 • Te profesor ne mara in te ima na piki ?
 • Še zlasti je imel na piki policiste in njegova skrita želja, da bi streljal nanje, se mu je včeraj uresničila.
postaviti piko
 
končati, zaključiti, narediti konec čemu
 • Takšna sem, pa kaj potem, si rekla in postavila piko.
 • Vsega skupaj je bil zdomec celih 15 let, ne da bi postavil zadnjo piko na svoj študij.
pika na i
 
dodati manjkajočo malenkost; zaokrožiti celoto
 • S tem smo že postavili piko na i letošnji uspešni sezoni.
 • In tako film kot knjiga sta nehote postavila piko na i njenemu ustvarjanju in življenju.
 • Drobne malenkosti so njena specialiteta, ki dodajo piko na i še tako okusno pripravljeni hrani.
 • Stropne luči bodo vašem prostoru dale piko na i, zato izberite takšne, ki ustrezajo razpoloženju, barvnim odtenkom in materialom v vašem stanovanju.
 • Z dodatkom zelenjave in po želji tudi malo mesa dobimo polnovredni obrok, ki mu mogoče manjka le še pika na i v obliki lahke sadne sladice ali svežega sadja.
črna pika
negativna, slaba stvar ali ocena 
 • V resnici sem si s tem pri oblasti nabiral črne pike.
 • Kot smo že omenili, pa to ni bila edina črna pika tega končnega izleta.
 • Za take goljufije si športna loterija zasluži ogromno črno piko.
in pika / pa pika
izraža dokončnost, odločnost  
 • Dober igralec ne sme biti bančni uslužbenec, in pika.
 • Jaz grofa zagotovo nisem ustrelila, nisem in pika.
 • Pa kaj potem, če ste strokovnjaki na svojem področju, najboljši policisti in psihologi, ne boste me ujeli, pa pika !
do (zadnje) pike
v celoti, povsem 
kot poudarek
 • Ne takrat ne zdaj pa nisem imel iluzij, da lahko postorim vse do zadnje pike, saj bi potem moral biti minister vsaj tja do leta 2007.
 • Zgodba je do zadnje pike resnična in se je zgodila eno izmed vrhunskih modnih revij.
 • Napetost pripovedi raste in pada s točno pravim tempom, ki bralca tako omami, da knjige preprosto ne more izpustiti iz rok, dokler je ne prebere do zadnje pike.
 • Prireditelji do zadnje pike spoštujejo napisana pravila.