WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
panoga samostalnik
1 sorodne dejavnosti
panoga je področje človekovega delovanja, ki vključuje sorodne dejavnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0navadno množina
   
   
  • Znatno večje razlike nastajajo pri vadnini, ker so razlike med stroški, ki določajo ceno različnih dejavnosti oz. aktivnosti posameznikov v posameznih športnih panogah, lahko zelo velike.
  • Nesorazmerje je opazno pri različnem razvoju posameznih gospodarskih panog.
  • Slovenski avtomobilski grozd (GIZ ACS) povezuje 35 podjetij iz različnih panog, ki se ukvarjajo s proizvodnjo avtomobilskih delov.
  • Anders Aukland je skupno osvojil 12 naslovov norveškega prvaka v različnih športnih panogah (atletiki, duatlonu, zimskem triatlonu, tekmovanju pasjih vpreg), toda nobenega v smučarskem teku.
  • Varnost naložbe je zagotovljena z razpršitvijo sredstev v vrednostne papirje različnih podjetij iz različnih gospodarskih panog in različnih držav.
  • Na sejmu so se predstavile različne gospodarske panoge in še poklicne šole.
  • Več zgledov ...
  • V Mariboru je veliko različnih panog in uspeli bomo le, če bomo trdo delali in če je panoga zanimiva.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Obljubili smo, da se bomo posvetili ostalim panogam, recimo veslačem.
  • Vse večje družinske vinogradniške kmetije skorajda že obvladajo kletarjenje, ker so se bolj posvetile tej panogi.
  • Na svetu je vse več strokovnjakov, ki so se posvetili le eni panogi.
  • Imamo pač smolo, da živimo v občini, kjer je vsem tistim, ki bi lahko na kakršenkoli način pomagali umirajoči športni panogi, za to prav malo mar.
  • Pri tem je Branko Milharčič povedal, da bi morala tudi država z ustrezno davčno politiko in ustreznimi spodbudami za tuje naložbenike pomagati gospodarskim panogam, ki za tujce niso zanimive.
  • Po drugi strani skušamo pomagati nekaterim panogam, prebroditi težave, kot denimo v atletiki, kjer gredo zdaj novo pot, v košarki, kjer prav tako iščejo svojo prihodnost, in tako naprej.
  • Več zgledov ...
  • Izjema je letošnje dvakratno znižanje prispevne stopnje delodajalcev za socialno varnost, kar naj bi pomagalo predvsem delovno intenzivnim panogam
 • VEZNI GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Pomorska industrija velja za prvo res globalno gospodarsko panogo.
  • Kar je včeraj veljalo za uspešno panogo, utegne biti jutri brezupen primer.
  • Dokazala je, da je tudi jeklarstvo, ki sicer velja za umazano panogo, lahko prijazno do okolja.
  • Nogomet ima pri tem prav poseben sloves: zaradi popularnosti, ki presega tako rekoč vse, že zelo dolgo velja za najbolj incidentno športno panogo.
  • Čeprav namizni tenis ne velja za drago športno panogo, je novomeški klub z novim imenom tudi nanovo zaživel.
  • Res je, da država lesarsko panogo podpira precej manj kot usnjarsko in tekstilno in da v državah Evropske unije tej industriji namenjajo več sredstev, res pa je tudi, da je pohištvena industrija, ki spada med izrazito delovno intenzivne, do nedavnega veljala za neperspektivno panogo.
 • VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Turizem postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga in prav gotovo tista dejavnost, ki lahko zagotovi pospešen razvoj tudi naših krajev.
  • Turistično so najmanj razviti, čeprav turizem tudi tukaj postaja donosna panoga.
  • Najstarejša obrt je postala uradna gospodarska panoga
  • Turizem postaja vse pomembnejša gospodarska panoga ob morju, hkrati je zavarovana kar ena petina obalnega območja.
  • Leta 1976 se mu je kot nogometašu ta priložnost izmuznila iz rok, danes pa mu lahko uspe, če bi dosegel, da bi kegljanje končno postalo olimpijska panoga.
  • Po daljši prekinitvi je lokostrelstvo spet postala olimpijska panoga leta 1972 v Münchnu.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • V številnih športih ni redkost, da se za skupno življenjsko pot odločajo športnice in športniki, ki se ukvarjajo z isto panogo.
  • Pri tem je še pomembno, da se z nekaterimi panogami ukvarja bistveno več atletov kot z drugimi.
  • O moči posameznih panog menim, da je bil mlečni protest pokazatelj skupne moči, saj so bili na protestu prisotni tudi kmetje, ki se ukvarjajo z drugimi panogami.
  • Na tak način bo zagotovljeno kontinuirano delo na področju, ki je pomembno za vse, ki se ukvarjajo s to panogo.
Na vrh
 
1.1 v gospodarstvu
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Celotna panoga zaposluje približno dva tisoč ljudi.
  • Cele panoge kmetijstva v južnih državah so odvisne od neregistriranih delavcev iz Mehike in Južne Amerike, v New Yorku pa cvetijo industrijske panoge, ki ohranjajo nizke cene izdelkov s črno delovno silo iz Azije.
  • Ta bančna panoga cveti, saj se je v zadnjih treh letih vrednost poslov z izvedenimi vrednostnimi papirji podvojila.
  • Kovinska industrija je pomembna panoga, saj zaposluje več kot 43.000 ljudi, ki so lani ustvarili 746,6 milijarde tolarjev prihodka, ki se je realno povečal za 11,4 odstotka glede na leto 1999.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za hribovske kraje je ovčarstvo pomembna gospodarska panoga, ki med drugim zagotavlja poseljenost krajev in urejenost krajine.
  • Ladjedelništvo sodi med najstarejše gospodarske panoge na obali Slovenske Istre.
  • Zvišanje cen naj bi grozilo tudi v drugih industrijskih panogah, v katerih predstavljajo izdelki iz jekla pomemben del stroškov.
  • Nastala je nova industrijska panoga, ki je po zaslužku že zdavnaj presegla filmsko.
  • Tudi drugod po svetu, kjer je bilo jeklarstvo v krizi, je na pomoč priskočila država, kajti železarstvo oziroma jeklarstvo kljub pohodom nove ekonomije ostaja zelo pomembna industrijska panoga.
  • Selitev nekaterih delovno intenzivnih panog z nizko dodano vrednostjo v države JV Evrope pozitivno vpliva na zmanjševanje stroškov dela v izdelkih slovenskih podjetij.
  • Več zgledov ...
  • Hkrati nameravajo vpeljati posebne programe za delovno intenzivne panoge (tekstilna, usnjarsko - predelovalna) in tiste, ki bodo neposredno prizadete ob vstopu v EU (špedicija, carina).
  • »Še največ šokov je pričakovati v klasičnih delovno intenzivnih panogah in živilsko predelovalni.
  • Po Razgorškovih besedah je turizem ena od najbolj perspektivnih gospodarskih panog v Sloveniji.
  • Tuje naložbe želijo pridobiti z urejanjem novih industrijskih in poslovnih con, razvojno perspektivne panoge (orodjarstvo in turizem) pa nameravajo razvijati ob pomoči grozdov.
  • Tekstilna in usnjarska panoga sta delovno zelo intenzivni, saj zaposljujeta kar petino vseh zaposlenih v Sloveniji, t. j.
  • Delavke so jezne tudi na državo, ki po njihovem mnenju ni poskrbela za tekstilno panogo v državi, še posebno ne na jugu Slovenije.
  • Najpomembnejše sodobne kmetijske panoge v izolski občini so vino - gradništvo, sadjarstvo in vrtnarstvo.
  • Pašniki prekrivajo kar 70 % površin in so torej hrbtenica živinoreje, glavne kmetijske panoge.
  • Konjerejo mora kmetijska politika upoštevati kot pomembno kmetijsko panogo
  • Konj je kot žival sestavni del živinorejske panoge.
  • V strategiji čebelarji opozarjajo, da so neenakopravni v primerjavi z drugimi živinorejskimi panogami.
  • Prašičereja je v Sloveniji druga najpomembnejša živinorejska panoga.
  • Najbolj so bile na udaru t. i. delovnointenzivne panoge, med temi najbolj tekstilna industrija.
  • Pereče probleme imajo v delovnointenzivnih panogah, na primer v tekstilni industriji, kjer bo morala država intenzivneje ukrepati.
  • Ena od najdonosnejših panog angleškega gospodarstva je bila trgovina z neevropskimi celinami.
  • Skrb zbuja, da prav v najdonosnejših panogah prodajamo slovenska podjetja.
  • Igralništvo je bilo v preteklosti obremenjeno z aferami, zdaj bi radi dokazali, da je lahko donosna panoga,« je povedal Pavo Ivankovič.
  • Proizvodnja mleka je (podobno kot za evropske) tudi za slovenske kmete še vedno ena od donosnejših kmetijskih panog, saj v nasprotnem primeru proizvodnja mleka ne bi presegala povpraševanja.
  • Prav tako se prepočasi spreminja struktura slovenskega izvoza, čeprav se je delež visokotehnoloških panog v izvozu v letu 2001 povečal s 6,6 na 8,2 odstotka.
  • Tovrstne izdelke imenujejo kar »računalniki na čipu«, v svoje izdelke pa jih vgrajujejo avtomobilska industrija, telekomunikacijska podjetja in druge visokotehnološke panoge.
  • Strojništvo se je v Sloveniji po drugi svetovni vojni, z usmerjanjem države, razvilo do pomembne gospodarske panoge ...
  • Predvsem so to podjetja, ki sodijo v propulzivne panoge : poleg telekomunikacij so tu letalski prevozniki, nakupovalni centri, mediji in finančna podjetja.
  • Tehnološko celo v najbolj propulzivnih panogah, kot je kemija, zaostajamo od 1,5 - do 2 - krat, medtem ko v panogah v težavah zaostajamo celo od 4 - do 5 - krat za razvitim svetom.
  • Po njegovih besedah je velika škoda, da se je vlada odločila samostojno ministrstvo ukiniti in ga pridružiti gospodarskemu ministrstvu, saj gre za propulzivni in hitro rastoči panogi, ki jima v svetu povsod namenjajo veliko pozornost.
  • Kranjska Planika je le eno v množici podjetij v tekstilni, usnjarski in čevljarski panogi, ki jim grozi stečaj.
  • Gre za največjo naložbo v živilski panogi pred vstopom v EU
  • Bavčar je z izstopom iz naftnega posla preusmeril dejavnost Istrabenza tudi v živilsko panogo.
  • Vinarska panoga pa je dokazala svoj odgovorni odnos do porabnikov vina z novim sloganom: Pijte manj toda pijte vedno boljše vino.
  • Menim, da je vinogradniško - vinarska panoga še najbolj pripravljena med vsemi panogami v kmetijstvu.
  • To trenutno v največji meri velja za mlekarne, oljarne in pekarsko industrijo, pa tudi za druge dele živilskopredelovalne panoge.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Glavne panoge industrije so nafta, ribolov in les.
  • Tam je glasba ena pomembnejših panog industrije in se prepleta skozi vse življenje domačinov.
  • Nadalje bi morali izboljšati pogoje za vzdržno rast proizvodnosti dela, predvsem pa bi morali po oceni vlade Evropske unije podpirati konkurenco v vseh panogah gospodarstva, kjer so bile še posebno izpostavljene telekomunikacije in storitve javne infrastrukture, kot je to na primer komunala, oskrba z elektriko in podobno.
  • Kmetijstvo je še vedno izredno pomembna panoga gospodarstva, saj zadovoljuje osnovne biološke potrebe človeka.
  • Industrijski standardi so za razvoj posamezne panoge gospodarstva nadvse pomembni.
  • Najpomembnejša panoga kmetijstva je živinoreja, ki v strukturi končne kmetijske proizvodnje predstavlja več kot dve tretjini vrednosti.
  • Več zgledov ...
  • Ob okrogli mizi v Juršincih so poudarili, da nista v težavah samo vinogradništvo in trsničarstvo, ampak tudi druge panoge kmetijstva.
  • Govorili so o posledicah suše, ki so prizadele vse panoge kmetijstva, in o ustreznih rešitvah glede pomoči prizadetim kmetom.
  • Ribogojstvo je panoga kmetijstva, ki zajema tako govedorejo, ovčjerejo, perutninarstvo oziroma nasploh - vzreja živali in samo sem lahko spadamo ribogojci.
  • Promet, turizem, sociala, zdravstvo, to so panoge prihodnosti.
  • Ena najzanimivejših panog prihodnosti bo zdraviliški turizem.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Analiza panoge generikov kaže, da lahko tako Krka kot Lek ostaneta samostojna generična proizvajalca še vsaj pet let.
  • Analiza panog, ki so v letu 1995 poslovale z dobičkom
  • Zato vlada upravi SŽ med drugim predlaga, da na novo presodi domači in mednarodni tržni položaj panoge ter s tem uresničljivost predpostavk in projekcij poslovnih rezultatov v programu sanacije.
  • Kljub ne ravno rožnatemu položaju panoge se število založnikov ne zmanjšuje, temveč si prizadevajo, da bi z lastno reorganizacijo in državno pomočjo ohranili glavo nad vodo.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • V sindikatih trdijo, da so njihove zahteve upravičene, saj dobiva kar 60 odstotkov zaposlenih v panogi minimalno plačo, 80 odstotkov pa povprečno ali manjšo plačo od povprečne.
  • Ta je gotovo umestna, saj minimalno plačo, ki znaša 111.484 tolarjev bruto mesečno, prejema skoraj 60 odstotkov zaposlenih v tej gospodarski panogi.
  • V državah Evropske unije je na milijon prebivalcev približno 2000 zaposlenih v oblačilni panogi.
  • Donos, ki znaša od štiri do pet odstotkov, ni velik, a jih vseeno uvršča med nadpovprečno uspešna podjetja v panogi.
  • Bržkone pa bodo tudi druga podjetja v tej gospodarski panogi poslej pričela resneje razmišljati o morebitnih »porokah«.
  • Kako ocenjujete trenutne razmere v panogi ? Zaradi slabih razmer v hmeljarski panogi pa se žalsko kmetijstvo preusmerja v druge dejavnosti.
  • Več zgledov ...
  • Zaradi slabih razmer v hmeljarski panogi pa se žalsko kmetijstvo preusmerja v druge dejavnosti.
  • Podjetje mora v tekmi s konkurenco v panogi dolgoročno pokrivati svoje povprečne stroške in dosegati dobiček, ki je v tej panogi običajen in mu omogoča preživetje.
  • K temu jo sili tudi ostra konkurenca v tej panogi.
  • S tega novega industrijskega oporišča bodo prišla vozila, ki bodo močno zaostrila že tako hudo tekmovanje v panogi s tako velikim »presežkom« kapitala.
  • Podjetje lahko v boju za položaj v panogi uporabi tri različne strategije:
  • Kaj Salonitu Anhovo kot skupini danes in v prihodnje zagotavlja vodilni položaj v panogi industrije gradbenih materialov in položaj vodilnega slovenskega dobavitelja izdelkov za gradbeno industrijo in druge porabnike? Podjetje lahko v boju za položaj v panogi uporabi tri različne strategije:
  • Po Prosenovih besedah se plače v panogi precej razlikujejo.
  • Predstavniki Skeia so povedali, da naj bi se avgusta plače v panogi, ki zaposluje približno 100 tisoč delavcev, povečale še za 0,7 odstotka.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Čisto okolje, pitna voda, pomen biološko pridelane hrane tudi za zdravje ljudi so glavni argumenti, zakaj vlagati v to panogo.
  • V Fiat že nekaj let investirajo vse manj, svoj denar pa vlagajo v druge panoge.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6navadno množina
   
   
  • Ob tem so tudi velike razlike med panogami.
  • Dejstvo pa je, da obstaja razlika med pivovarsko in farmacevtsko panogo.
  • e pa razlika med panogami glede na rednost dotoka denarja v firmo.
  • Predlagamo, da se s trošarino in davkom na dodano vrednost uredi razmerje med panogami v prid vinogradništva.
  • Kmetov dohodek naj bi bil enak, v vsakem primeru pa tak, da bo zagotavljal normalno razmerje med posameznimi panogami.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5množina
   
   
  • Letos so za Nagrado Gospodarske zbornice Slovenije sodelovali gospodarstveniki iz domala vseh območij Slovenije, pregled po območnih zbornicah pa kaže naslednjo podobo: Pregled po panogah oziroma združenjih pa nam kaže naslednjo podobo: Z letošnjo podelitvijo Nagrad GZS bo za nami 30 - letno podeljevanje nagrad za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. odstotka.
  • Pregled po panogah pokaže, da je lani dodano vrednost najbolj povečala panoga promet, skladiščenje in zveze, in sicer za 5,4 odstotka.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Mobil, imata več kot polovični oglaševalski delež v panogi.
  • Za izboljšanje dejavnosti v panogi so predlagali še oblikovanje sklada za knjigo.
  • Čisti dobiček v panogi se je zmanjšal za skoraj 40 odstotkov, izgube so se povečale za 77 odstotkov.
  • Resen pristop k varčevanju v delnicah zahteva stalno spremljanje poslovanja podjetja in dogajanj v panogi ter kapitalskem trgu.
  • Vedeti je treba, da so donosi v panogi nizki in je treba v njej vztrajati kar nekaj let, preden se pojavijo prvi zaslužki.
  • Podjetje Terme Čatež d. d. so največje slovensko zdravilišče z vizijo biti najboljša in najuspešnejša družba v panogi.
  • Več zgledov ...
  • ZISDU je praktično onemogočil udeležbo tujih finančnih podjetij na tem področju, kar je zaviralo konkurenco v panogi in preprečilo hitrejši prenos znanja in izkušenj z razvitih trgov k nam.
  • Lanska trenutna kriza v panogi razvoja v Iskratelu kajpak ni ustavila.
  • Kljub temu Rod Eddington, predsednik upravnega odbora družbe, zagotavlja: "Krizo v panogi bomo preživeli!
  • Povprečna bruto plača v panogi je lani znašala 88.500 tolarjev, kar je za 38,8 odstotka manj od povprečne republiške.
  • V enem največjih podjetij v panogi so zaradi slabega poslovanja celo zamenjali vodilno ekipo.
  • Ugodno ali neugodno poročilo o napredku države na področju kmetijstva ni mogoče enačiti z ekonomskim položajem v panogi.
  • Družba XTO Energy Inc., ki je bila druga najuspešnejša v indeksu S & P, pa je izkazala dobiček, ki je bil skoraj trikrat višji od povprečja v panogi.
  • Poznavalci razmer v panogi menijo, da je v prednosti nemški Metro, saj lahko ta na podlagi posebnega dovoljenja kitajskega državnega sveta skupaj s kitajskim partnerjem odpira neomejeno število novih poslovalnic.
  • "Sejem je le rezultat razmer v panogi, ki se predstavlja," pravi vodja marketinga v LS Marko Stopar," nobena skrivnost pa ni, da so nekatere panoge v krizi in tržišče prezasičeno.
  • Ekonomsko - socialni svet naj bi danes obravnaval položaj gradbeništva in posledice prestrukturiranja, ki terja zmanjševanje števila zaposlenih v panogi.
  • Da se je stanje v panogi izboljšalo, kažejo napovedi novih prevzemnih aktivnosti, zadnji smo bili priča pretekli teden, ko je švicarski Swisscom objavil ponudbo za prevzem 42 - odstotnega deleža v Telekomu Avstrija.
 • podjetje in panoga / podjetje ali panoga / podjetje in dejavnost
  • Marsh namreč zaposluje približno 36 tisoč ljudi, tako da med njimi ni težko najti strokovnjaka ali skupine, ki je specializirana za potrebe posamezne industrijske panoge ali podjetja.
  • Najpogostejši vzrok za nizke cene je pesimizem včasih splošni, včasih omejen na določeno podjetje ali panogo.
  • Neredko so imeli direktorji majhnih podjetij zelo visoke plače, pogosto neodvisne od poslovnih rezultatov in povprečnih plač v podjetju in panogi.
  • Uspešen izid je bil dosežen v panogah in podjetjih, ki jih je poleg privatizacije doletela tudi konkurenca.
  • Tako kot v Čilu tudi v Sloveniji tujega kapitala ne zanima vlaganje v panoge in dejavnosti, kjer je država ali domača ekonomija deficitarna in kjer bi bila resnično potrebna svež kapital in znanje.
  • Na področju subvencioniranja različnih panog in dejavnosti podeljuje država zelo visoke zneske nepovratnih sredstev v obliki subvencij.
 • poklici in panoge
  • Sicer bodo nekatere panoge in poklici izumrli, ne bo nekaterih šol, marsičesa ne bomo več sposobni sami narediti.
  • Ženske najdemo zlasti v panogah in poklicih, ki so slabše plačani (šolstvo, zdravstvo, tekstilna industrija).
  • propadanje določenih poklicev in panog, predvsem pa naval za nakup slovenske zemlje, potem izid ni več tako jasen in predvidljiv.
  • Predstavniki raznih panog in poklicev so zahtevali odločnejše ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti, preprečevanje degradacije medicinske službe in drugih družbenih sektorjev kakor tudi večja sredstva za socialno varstvo najrevnejših slojev prebivalstva.
 • panoga in regija
  • Po Mrkaičevem mnenju bi morali tisti, ki odločajo o strateških panogah in regijah, nositi del odgovornosti in za svoje odločitve jamčiti z svojim premoženjem.
  • S tem se seveda na poseben način zmanjšujejo tveganja, ki so različna po panogah in regijah.
  • Srednji in vzhodni Evropejci so dobro izobraženi ter usposobljeni in bi lahko olajšali pomanjkanje delovne sile v določenih panogah ter regijah EU, pojasnjujejo v raziskavi.
Na vrh
1.2 v športu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Plavanje je predvsem individualna športna panoga, šele nato ekipna.
  • To v prvi vrsti velja za najmnožičnejše kolektivne športne panoge, kot so nogomet, odbojka in košarka, v katerih imamo na obeh straneh meje resnično veliko ekip v moški in ženski konkurenci.
  • Konjeništvo se je kot olimpijska športna panoga prvič pojavilo leta 1900 na 2. olimpijskih igrah v Parizu.
  • Boks je najstarejša športna panoga.
  • Dokaz več, da je prav nogomet med Romi najbolj priljubljena športna panoga.
  • Nogomet je prva športna panoga v Sloveniji, ki dolgoročno, strokovno utemeljeno in transparentno uvaja sistem, ki prinaša vrsto prednosti v delovanju in organiziranju nogometnih klubov.
  • Več zgledov ...
  • Nogomet je najbolj razširjena športna panoga na svetu, tudi zaradi svojih neomejenih možnosti in ne nazadnje tudi zaradi preprostosti.
  • Dejstvo je, da gimnastika kot športna panoga ni tako cenjena kot nekateri drugi športi.
  • Športni delavci vemo, da mora za dosego odmevnega rezultata športnik ali ekipa kar najbolje obvladovati vse elemente svoje športne panoge.
  • Atletika je individualna športna panoga, v kateri ni pomembno, odkod si, temveč koliko si hiter.
  • Poznavalci športa so bili prepričani, da ima zaradi majhnosti države slovenski šport največ možnosti v individualnih športnih panogah, manj pa v kolektivnih, zlasti tistih z "žogo".
  • Zakaj so nekatere športne panoge rezervirane samo za moške športnike
  • Kajpada pa ga je mogoče zlorabiti tudi v športu za obogatenje krvi z rdečimi krvničkami in povečevanje (aerobne) zmogljivosti in s tem dosežkov v vzdržljivostnih panogah.
  • Velikih presenečenj in čudežev v vzdržljivostnih panogah, kot je kolesarstvo ni.
  • V biatlonu imajo za razliko od ostalih smučarskih panog neobičajno prakso, da prireditelji tekem ostajajo prireditelji tudi na drugih prizoriščih.
  • Sejem bodo popestrili s številnimi predavanji, predstavitvami smučarskih panog, nastopi plesne šole, modno revijo itd.
  • Pri nas je sankanje že dolgo po organizacijski plati kot tudi množičnosti daleč od drugih zimskošportnih panog.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Do nedelje se bo na tekmovanjih v 12 panogah zvrstilo več 3000 mladih.
  • Sicer pa bo od danes do nedelje Umag cilj številnih slovenskih ljubiteljev tenisa, saj gre za nam najbližje zares vrhunsko tekmovanje v tej panogi.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Moški se bodo lahko pomerili v šestnajstih panogah, ženske v treh manj, vse ostalo pa boste izvedeli v četrtek ob devetih.
  • Nemški otroci so se s krškimi vrstniki pomerili v raznih športnih panogah in se zabavali tudi v prostem času, tako da so se stkala pristna prijateljstva.
  • o razmisleku, kako jadrati dalje, smo se odločili formirati posadko in se pomeriti v tej dinamični jadralski panogi.
  • Majske igre bodo združevale družabne prireditve in tekmovalni del, kjer se bodo študenti pomerili v več športnih panogah.
  • Tekmovali so v petih panogah : alpskem smučanju, teku na smučeh, umetnostnem in hitrostnem drsanju ter prilagojenem hokeju.
  • Tekmovali so v kar 19 različnih panogah oz. področjih.
 • panoge in discipline
  • Le tako bo lahko otrok izbral tisto športno panogo ali disciplino, ki mu osebno najbolj ustreza in v kateri bo lahko kasneje dosegel največ.
  • Šport ima izvorne korenine v igri, vendar jih je v sodobni podobi marsikatere športne panoge ali discipline že težko prepoznati.
  • Vključuje temeljno terminologijo različnih strok in ved, panog in disciplin ter splošne tujke in domače besedje
Na vrh