WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
ovca samostalnik
1 žival
 • Num+SAMOSTALNIK1 
  • Na prodaj sta dve ovci in jagenjček za zakol ali nadaljnjo rejo.
 • Num+SAMOSTALNIK2 
  • Zdaj pasejo pri Vranskem jezeru kakih 200 ovac, včasih je bilo na okoliških kmetijah kar 30 tisoč glav živine.
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Pet brejih ovc JS pasme, zelo ugodno prodam.
  • Vsako ostriženo ovco je nujno po striženju temeljito pregledati in morebitne rane razkužiti (dermosprej, propolisova ali jodova tinktura).
  • Muflon je pravzaprav divja ovca, ki je že v davnini prebivala v teh krajih.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Če bi hoteli tam pasti ovce, bi morali pašnik zelo dobro zavarovati pred volkovi.
  • Na našem območju redijo ovce, ki so pretežno namenjene za meso, manj pomembno je pridobivanje volne, medtem ko imajo na Bovškem avtohtone mlečne ovce.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • V naših razmerah se ovce in koze okužijo s silažo, v katero so zašle spore Cl. botuliŠTEVNIK.
  • Praviloma vse obolele ovce poginejo.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Ker je ročno striženje ovac tako za strižce kot za ovce dokaj neprijetna stvar, so na Univerzi v Zahodni Avstralij razvili in izdelali povsem robotizirano napravo za striženje ovac.
  • Pastir čuva mešano čredo ovac in koz na borni zemlji.
 • SAMOSTALNIK1+s+SAMOSTALNIK6 
  • PET ovc z mladiči ali breje, pasme JSR, prodam.
  • Na razstavi drobnice bo blizu petdeset ovc z jagnjeti in trideset koz s kozlički različnih pasem, predstavitev bo spremljala prodaja ovčjih in kozjih sirov, kmetijsko ministrstvo pa bo najboljšim rejcem podelilo priznanja.
 • SAMOSTALNIK1+za+SAMOSTALNIK4 
  • Družno z ženo Marino sta se najprej lotila reje ovac za prirejo mleka, ki sta ga predelovala v sir, tega pa v celoti oddajala Celjskim mlekarnam vse do plačilnega nereda pred desetimi leti.
  • Mlado ovco za zakol ali nadaljnjo rejo, prodam.
 • SAMOSTALNIK1+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ukvarjamo se z ovčjerejo in pašniki za ovce so ograjeni po nasvetih in ob strokovni pomoči Svetovalne službe Slovenj Gradec.
  • Višina premije za ovco se razlikuje glede na proizvodnjo težkih ali lahkih jagnjet.
  • V času vladavine cesarja Jožefa II. so kapelo zaprli in naj bi nekaj časa služila kot hlev za ovce.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2v množini
   
   
  • Imata pa Hrstnikova dva kar nekaj ovac, tri pse in velikega črnega mačka, ki je gospodar vse hišne živalske druščine.
  • Veliko ovac so imeli včasih v Trenti, kjer so strmi bregovi in slaba paša.
 •  [odgnati, gnati ovce na pašo
  • Mala Irena žene ovci na pašo na domačiji njenih starih staršev v Kandršah.
  • Po maši so otroci odgnali ovce na pašo v Irijsko globel.
 • ovce popasejo kaj
  • Ovce popasejo in hkrati pognojijo tudi tla v visokodebelnem sadovnjaku, ki obsega 2 ha.
  • Kosijo in obdelujejo predvsem zemljo, na katero lahko pridejo s stroji, nekaj pa popasejo tudi ovce.
 • ovca pasme  [telex, merino
  • 13. oktobra lanskega leta so si v bližini kraja Otterthal ogledali kmetijo Steinbock. Tam redijo ovce pasme merino.
  • Z Veterinarske uprave Republike Slovenije so sporočili, da so pri tri leta stari ovci pasme telex ugotovili prvi primer TSE (transmisivna spongiformna encefalopatija).
 • ovce in  [ovni, oven, jagnjeta, jagenjčki / ovce in  [koze, govedo, kokoši, konji / ovce in  [pastir /   [krave, konji in ovce
  • Kmet je imel veliko ovc in pastirja, ki je vedel za stavo.
  • Število ovac in koz v Sloveniji narašča, žal pa volna ostaja v skladiščih, saj ni ljudi, ki bi jo znali narediti privlačno, morda tudi s pomočjo rastlinskih barvil.
  • Krave in ovce bolščijo v zlato sijoče sonce, medtem ko konji s sledmi blata prihajajo iz hleva, zgrajenega v 18. stoletju.
  • Cesta prvih 50 km sledi dolini reke Von preko mnogih planot, na katerih se pasejo krave in ovce.
Na vrh
 
plemenska ovca
 • Na 70 ha ograjenih pašnikov pasejo 440 plemenskih ovac in 300 jagnjet;
 • Na kmetiji je pretežni vir prihodka gozdarstvo, tretjina pa ovčereja, kjer gojijo sto plemenskih ovc jezersko šolčavske pasme.
jezersko-solčavska ovca
pasma
 • Ta pa si je pred petimi leti za hobi omislil trop jezersko solčavskih ovac, kar je pomenilo začetek več kot le ljubiteljske reje.
 • Z omenjeno razstavo ovc smo želeli doseči večje zanimanje za jezersko - solčavske ovce ter s tem pomagati članom društva oz. rejcem teh ovc k boljši prodaji ovc.
bovška ovca
 • Tretje leto reje so začeli čredo bovških ovac oplemenjevati, nekaj križank pa so tudi kupili pri Erženu.
 • Vzredili so avtohtono ovčjo mlečno pasmo, bovško ovco.
mlečna ovca
 • Rejci mlečnih ovac so se pred leti združili in kupili mlekarno, v kateri sedaj poteka predelava samo ovčjega mleka v izdelke.
 • Na teh površinah redijo 50 mlečnih ovac, pasme vzhodno - frizijska, in 120 ovac, pasem merino, teksel ter bergschaff, ki jih uporabljajo za gospodarsko križanje.
mesna ovca
 • Premije za mesne ovce znašajo 3.400 SIT, premije za mlečne ovce in koze pa 2.720 SIT na glavo.
 • Kmetija Hirschbichler je usmerjena v rejo mesnih ovac švicarske rjave pasme jura ter bergschaf.
črna ovca / črna ovca v družini
tisti, ki je drugačen od ostalih in zaradi tega ponavadi označen kot slab 
 • V družini sem res nekakšna »črna ovca «, kajti oče in brat Bogdan sta že od zdavnaj nagrajenca, jaz pa nič.
 • Tri baltske države in Slovaška pa ne nazadnje po priljubljenosti med državljani EU niso bistveno oddaljene od Slovenije, kar vendarle kaže, da Slovenija ni nekakšna črna ovca, ki je Evropejci načeloma izločajo iz svojega družinskega kroga.
garjava ovca
kdor je nezaželen, saj pomeni slab vpliv ali nevarnost za okolico 
 • Z njegovo aretacijo se je Zelenkovi mami in njenim enajstim otrokom podrl svet. Nenadoma so postali "garjave ovce", ki so se jih vsi izogibali, in to je trajalo 45 let.
 • Osebno menim, da bo zakon, ko ga bomo sprejeli z nekaterimi popravki vred, dober zakon in da bo to zakon, ki ščiti nekadilce, bo pa do drugačnih, to je do kadilcev dovolj strpen, da jih po sprejetju zakona ne bomo preganjali kot garjave ovce.