WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
otrok samostalnik
1 človek v obdobju do pubertete
Na vrh
 
1.1 v razmerju do družbe
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Učitelj telovadbe, ki je kot otrok živel na ulici.
  • Spomni nas, kaj nas je kot otroke očaralo, obsedalo, zaposlovalo, česa smo se bali in kaj smo spoštovali.
  • Najvišje incidenčne stopnje (število obolelih na sto tisoč prebivalcev) ostajajo pri predšolskih otrocih, v celjski regiji pri osnovnošolcih, v mariborski pa pri srednješolski mladini.
  • Število vključenih šoloobveznih otrok : 85.
  • Dejstvo je, da živi na tem območju 6586 ljudi, ki so starejši od 65 let, osnovnošolskih otrok pa je komaj kaj čez 3000.
  • Kriminalisti se ukvarjajo še z odločitvijo župana, da bo prevoze šolskih otrok v občini začasno dodelil trem domačim prevoznikom.
  • Več zgledov ...
  • V novih prostorih ambulante za nujno pomoč bolnim otrokom so uredili poseben prostor za pripravo otroka (oblazinjene mize za preoblačenje), posebno sobo za oživljanje (reanimacija) in tudi laboratorij, ki je pravzaprav nujen sestavni del take službe.
  • Na žalost pa jih zdravniki opozarjajo, da bo morda treba sčasoma razmisliti o šolanju v Kamniku, kjer se izobražujejo tudi drugi invalidni otroci.
  • Na predstavo nikoli ne povabijo več kot šest gledalcev in vsakemu se posebej posvetijo: ustvarjajo gledališče za avtistične otroke in tiste, ki imajo hude motnje učenja.
  • Med njimi je tudi več hiperaktivnih otrok, ki se težko zberejo, so nemirni in moteči za delo v razredu.
  • Ko se je spet zaposlila v vrtcu kot negovalka duševno prizadetih otrok, jim je začela pripovedovati zgodbe, ki si jih je sama izmislila, in tako začela razvijati svoj pripovedovalski dar.
  • Pri nas delujejo skupine, na primer, za žrtve nasilja v družinah in za zlorabljene otroke.
  • Mladi si želijo, da bi jim starši zaupali in jih sprejemali take, kot so, starši pa svojih odraščajočih otrok ne razumejo več, ker so se spremenili, postali so samosvoji, odločni uveljaviti svoj prav.
  • Izkupiček bo namenjen pomoči revnim otrokom v Afriki.
  • Pri škofjeloškem Rdečem križu so se odločili za zanimivo akcijo zbiranja denarja za letovanje socialno najbolj ogroženih otrok na Debelem rtiču.
  • Starši romskih otrok pridejo v šolo vprašat, kdaj jim bo ravnatelj kupil knjige, zvezke, svinčnike, copate.
  • Pripravljen bi bil prispevati tudi sam za teniška igrišča, na katerih bi lahko nadarjeni otroci brezplačno trenirali po mili volji.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Otroci so bili pridni in so lepo peli.
  • Otrok je sicer zdrav, ima apetit, zunaj je že osem zobkov, res pa je, da ponoči vedno slabše spi (včasih tudi joče), kar bi bila najbrž lahko posledica rasti podočnjakov.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK1 
  • V desetletjih po drugi svetovni vojni se je v Evropi rodilo dvakrat več otrok kot danes, življenjska doba se daljša.
  • Od leta 2000, ko je Turčijo zajela gospodarska kriza, je na cesti še več otrok .
  • Na razvitem Zahodu, kjer se rojeva vse manj otrok in ljudje vse pogosteje izstopajo iz Cerkve (ker se jim zdi preveč starosvetna, da jim ne bi bilo treba plačevati cerkvenega davka, ipd.), je porodnišnic preveč in morajo njih število "racionalizirati".
  • Prvič se je zgodilo, da so morali organizatorji nekaj otrok odkloniti.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • otroci,  [ki
  • Največje žrtve so otroci , ki umirajo od lakote.
  • Ravnatelj neke estonske šole je v dopisu učiteljem naročil, da morajo za vsakega otroka , ki ga sprejmejo v prvi razred, zahtevati po tri ovce.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • udi knjižna ponudba je zaradi utesnjenosti omejena na okrog tri tisoč knjig in kaset, ki si jih izposojajo predvsem učenci osnovnih šol in otroci iz vrtca, starejši pa morajo po knjige v matično knjižnico Ksaverja Meška v Slovenj Gradec.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Prireditelji koncerta celotni izkupiček nameravajo nameniti otrokom, ki jih je napadla ta zahrbtna in smrtonosna bolezen.
  • Poleg tega, da pomagajo drugim otrokom, na šoli poudarjajo tudi okoljevarstveni cilj in vključevanje v širše okolje, spodbujajo pa tudi prostovoljno delo.
  • Sklad bo pomagal otrokom, katerih očetje so padli v vojni za Slovenijo.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Avtobus, poln otrok, se je po tem, ko je oplazil nasproti vozeči tovornjak, čelno zaletel v hišo.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Dejavnosti, namenjene otrokom, ki ne obiskujejo vrtca, ne bodo več brezplačne.
  • Številna živila, namenjena otrokom, vsebujejo zelo veliko sladkorja, soli in maščobe.
  • Program je prilagojen otrokom, narejen je po osnovnih pedagoških principih, upošteva postopnost, stopnjuje težavnost in je otrokom blizu.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK5v množini
   
   
  • Malarija ostaja glavni vzrok smrti med afriškimi otroki, mlajšimi od pet let.
  • Vsaj upamo pa lahko, da bo razširjenost debelosti med otroki v državah s kulturo hitre prehrane starše spodbudila k iskanju druge, bolj zdrave vrste prehrane.
 • SAMOSTALNIK1+nad+SAMOSTALNIK6v množini
   
   
  • Pri nas imamo malo tovrstnih prijav, kar seveda ne pomeni, da nasilja nad otroki ni.
  • V Sloveniji večino spolnih zločinov nad otroki zagrešijo njim znani moški.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5v množoni
   
   
  • Leta je veljalo, da obstaja večja verjetnost za nastanek alergij pri otrocih , če rastejo skupaj s psi ali mačkami,
  • Pojavnost astme pri otrocih v Sloveniji je med najvišjimi v Evropi.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6vmnožini
   
   
  • Umazani denar, tj. denar od mamil in raznih prekupčevanj, od trgovine z otroki in raznih načinov prostitucije, ponovno investiramo v posle in tako okužimo gospodarstvo.
  • Bruseljski Center za sodobno umetnost (Center d'Art Contemporain) deluje petnajst let, skrbi za obsežno dokumentacijo, veliko pozornosti pa namenja tudi pedagoškemu delu z otroki .
 • SAMOSTALNIK1+za+SAMOSTALNIK4 
  • Več pozornosti bi namenila skrbi za otroke, njihovi varnosti in zdravemu razvoju.
 • otroci v starosti od  [x do  [x let / otroci v starosti od  [x leta dalje
  • Nekaj prostih mest je še za otroke v starosti od 8 do 16 let.
  • Delavnic se je udeležilo 43 otrok v starosti od 4. do 11. leta, za njihovo delo pa je skrbelo 7 mentorjev.
  • V varstvo vzamem otroke v starosti od 1 leta dalje.
 • otroci med  [x in  [x letom
  • Namenjena je otrokom med četrtim in dvanajstim letom.
  • Kar tri četrtine otrok med devetim in enajstim letom, ki obiščejo zdravnika, ima enega od znamenj stresa.
 • otroci do  [x leta starosti / otroci do  [x leta
  • Naj vas ne skrbijo previsoki stroški s Kompasom bodo v nekatere hotele otroci do šestega leta starosti potovali brezplačno, s Kompasovim asom pa boste lahko potovali še ceneje.
  • Avtorji likovnih del so otroci do devetega leta starosti.
  • Otrok do treh let naj ne uporablja majhnih delčkov, ker se z njimi lahko zaduši, če jih morebiti potisne v usta.
  • Otroci do 12. leta imajo 50-odstotni popust.
 • otroci od  [x leta starosti dalje/naprej / otroci od  [x leta starosti / otroci od  [x leta dalje/naprej
  • Vpišete lahko otroke od 5. leta starosti naprej.
  • Program je namenjen otrokom od petega leta starosti do konca osnovne šole.
  • Miška je primerna za otroka od četrtega ali petega leta starosti.
  • Predstava je primerna za otroke od četrtega leta dalje, trajala pa bo 40 minut.
  • V počitniško varstvo sprejmem otroka od dveh let dalje.
 • otroci pri  [x letih
  • Številni otroci pri desetih letih skoraj že razmišljajo kot odrasli.
  • Naj imajo otroci pri enajstih, dvanajstih letih na izbiro, ali gredo v peti, šesti razred osnovne šole, ali pa gredo na osemletno gimnazijo.
 •  [x otrok obiskuje  [osnovno šolo, vrtec
  • Ker imamo majhne učilnice, bo lahko v njih samo devet varovancev, v vsakem oddelku pa bosta vseeno morali biti vzgojiteljica in pomočnica, razlaga ravnateljica vrtca, ki ga obiskuje okoli 100 otrok, zanje pa skrbi osemnajst zaposlenih.
  • Na ribniški osnovni šoli dr. Franceta Prešerna, ki jo je v minulem šolskem letu obiskovalo okoli 900 otrok, imajo organiziran pouk v treh stavbah.
 • otroci so vključeni v kaj /   [x otrok je vključenih v kaj
  • V enotni sistem javnih vrtcev so vključeni otroci od prvega do 7 leta starosti.
  • Tako bo tudi letos, le da za starše otrok, ki niso vključeni v vrtec, ta dejavnost vrtca ne bo več povsem brezplačna.
  • Že doslej so bili v redno osnovno šolo vključeni otroci z učnimi težavami, otroci z govornimi težavami, vedenjsko moteni otroci in otroci z lažjim intelektualnim primanjkljajem.
  • Trenutno imajo vključenih 305 otrok v 18 oddelkih.
 • otroci so izpostavljeni čemu
  • Otroci teh žensk so izpostavljeni večjemu tveganju za nastanek srčnih okvar.
  • Otroci iz takih družin so bolj izpostavljeni tudi nevarnostim zunaj doma.
  • Vnosu svinca so najbolj izpostavljeni otroci do treh let starosti, ogroženi pa so tudi delavci v topilnici podjetja MPI.
  • Zakonsko besedilo uporablja besedo omogoči, ki je lahko pomenljiva, vendar pa sodne prakse za zdaj še ni, prav tako pa velja na tem mestu navesti najbolj pogost ugovor vseh zagovornikov pornografije, da kogar moti, naj je pač ne gleda oziroma da je precej čudno, če so otroci izpostavljeni pornografiji po polnoči, ko bi pravzaprav morali spat.
 • otroci  [spoznavajo, se naučijo kaj
  • Otroci ob zanimivem branju mimogrede spoznavajo črke, glasove, besede in se celo naučijo spontano brati.
  • Otroci naj se naučijo čimveč, da bodo kasneje v življenju čimveč vedeli.
 • otroci hodijo v  [šolo, vrtec
  • Otroci hodijo v šolo in poslušajo pouk v slovenščini.
  • Otroci so hodili v šolo peš 5 kilometrov, slabo oblečeni in obuti, poleti bosi.
  • Dejstvo pa je, da so najmlajši otroci, ki hodijo v vrtec, pogosteje bolni.
 • otroci letujejo v čem / otroci letujejo na čem
  • Na njem bodo predstavili letovanja in ustvarjalnice za otroke, z zabavnim programom bodo poskrbeli za prijetno vzdušje, srečanja se bodo udeležili tudi otroci, ki letujejo v Kranjski Gori, končali pa ga bodo s piknikom.
  • V počitniškem domu v Zambratiji letujejo otroci iz vse Slovenije.
  • Razvojno moteni otroci iz kranjskega vrtca letos spet letujejo na Pokljuki.
  • Naši otroci letujejo na Debelem rtiču in v Savudriji, tukaj organiziramo tudi zdravstvene kolonije.
 •  [nuditi, omogočiti, zagotoviti, omogočati otrokom kaj
  • Mestna občina Novo mesto nudi predšolskim otrokom v naši občini v mesecu decembru brezplačen prevoz z mestnim potniškim prometom za potrebe vrtcev pri obisku ene izmed decembrskih prireditev po izbiri vrtcev.
  • Pomoč so nudili 28 predšolskim otrokom in 29 ranjenim v prometnih nesrečah.
  • Predlagali so, da bi vsem otrokom omogočili organiziran prosti čas, tudi v času počitnic.
  • Problemi takega tipa omogočajo otroku reševanje naloge na nivoju, ki ga razume in tudi zmore.
  • Z Evropejci se moramo povezovati, da bi našim otrokom zagotovili življenje v miru, solidarnost in toleranco.
 •  [podariti kaj otrokom
  • Ob odprtju so pripravili tudi dobrodelno dražbo izbranih fotografij in na koncu kar zajeten izkupiček podarili otrokom študentskih družin.
 • hraniti/shranjevati zunaj dosega otrok
  • Vsa zdravila moramo hraniti zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev.
  • Vsa zdravila shranjujte zunaj dosega otrok, po možnosti v zaklenjeni omarici.
 • varnost otrok  [v prometu / varnost otrok v  [cestnem prometu
  • Zato na začetku počitnic prosijo starše, da še dodatno poskrbijo za varnost otrok v prometu.
  • Vključeval je tudi sodelovanje staršev pri vzgojnih in izobraževalnih prizadevanjih, da bi zagotovili večjo varnost otrok v cestnem prometu.
 • prevoz otrok  [v šolo
  • Prav tako so preverjali tehnično brezhibnost vozil za prevoz otrok v šolo in prevoznike spomnili na varne načine prevoza.
  • Direktor Avriga Aleš Hrast je zagotovil, da bodo kljub nižji ceni poskrbeli za varne in kakovostne prevoze otrok v šolo.
 • otroci na poti v šolo / varnost otrok na poti v šolo
  • Policisti bodo še posebej pozorni na otroke na poti v šolo.
  • Zato raje ne razmišljajo, kaj bi se lahko zgodilo recimo otrokom na poti v šolo, saj po tej cesti vsak dan vozi šolski avtobus.
  • Bliža se prvi šolski dan in za večjo varnost otrok na poti v šolo in iz nje so poskrbeli tudi na občini.
 • otroci z motnjami v razvoju
  • Kočevska ambulanta za otroke z motnjami v razvoju pa je pomembna še zato, ker je veliko otrok iz socialno šibkih družin, ki bi jim bili stroški prevoza v Ljubljano veliko breme.
  • Naslednji predlog: Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo določbo 17. člena oblikuje tako, da bo v njej izrecno navedel zgornjo dopustno mejo števila otrok z motnjami v razvoju, ki so lahko v razvojnem oddelku vrtca.
 • gibalno oviran otrok / težko gibalno oviran otrok
  • V šoli imajo trenutno dva gibalno ovirana otroka ter naglušnega in slabovidnega učenca.
  • To pravico bodo lahko uveljavili starši, ki zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem zdravju ali težko gibalno oviranega otroka prekinejo delovno razmerje in preidejo na krajši delovni čas.
  • Tako na primer določa, da ima roditelj, ki neguje in varuje težje gibalno oviranega otroka ali duševno prizadetega otroka, pravico delati krajši delovni čas tudi po tretjem letu starosti otroka.
 • varovanje otrok  [na domu
  • Zakon ureja tudi občasno varovanje otrok na domu, ki ga lahko opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojitelja oziroma svetovalni delavci vrtca in zunanji delavci, le - ti pa morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo ali pa so vsaj leto opravljali varuhinje v vrtcu.
  • Nudim varstvo za otroka na svojem domu, lahko dopoldne ali popoldne, tudi občasno zvečer.
 • spolni napad na otroka
  • Odkrili so tudi 35 kaznivih dejanj spolnega napada na otroke in rešili 16 primerov posilstev.
  • Tako so mu za nadaljevano kaznivo dejanje spolnega napada na otroka izrekli pet let zapora, za nadaljevano kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, leto in pol zapora, za nasilništvo osem mesecev zapora in dvakrat po sedem mesecev za dve kaznivi dejanji zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.
 • otroci na cesti
  • V bližini je tudi znak " Otroci na cesti" in sploh so na tem mestu in ob tej uri pešci čisto pričakovana ovira.
  • Voznik je kljub omejitvi hitrosti na 40 kilometrov na uro in znaku " Otroci na cesti" pripeljal prehitro.
 • svobodno odločanje o rojstvu otrok / pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok
  • Svoboda odločitve za življenje v taki ali drugačni družinski skupnosti namreč ni zdravstveno, ampak civilizacijsko vprašanje, zato tudi debata o svobodnem odločanju o rojstvu otrok ni (zgolj) medicinskostrokovna, ampak predvsem politična, kulturna in socialna, v kateri imamo vsi enako pravico do besede.
  • Zakon je prav tako posegel v ustavno zagotovljeno pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok ; 55. čl. Ustave RS namreč določa, da mora država zagotoviti možnosti za uresničevanje te svoboščine.
  • Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki vključuje pravico do abortusa, nasprotnikov abortusa nič ne sili, da bi jo uporabili; vsakomur omogoča, da se ravna po svoji vesti in prepričanju.
 • otroci iz  [socialno ogroženih, šibkejših, šibkih, revnih, revnejših družin
 • otroci in odrasli / za otroke in odrasle
  • Voda odnese goreče hišice z lučjo, ki jih otroci in odrasli spuščajo po bajerju, z njimi pa vse skrbi in tegobe hladnih dni.
  • Za vami so mnoge ilustrirane knjige za otroke in odrasle.
 • tako otroci kot odrasli / tako za otroke kot odrasle
  • K sodelovanju vabimo tako otroke kot odrasle.
  • Film je primeren tako za otroke kot odrasle.
  • Vitalnost in počutje sta pomembna tako za otroke kot odrasle, ljudi, ki trenirajo, kot rekreativce.
 • otroci in mladostniki
  • Vzporedno s kongresom bosta tekli učni delavnici o celostni obravnavi otrok in mladostnikov z epilepsijo in o motnjah spanja pri otrocih.
  • Otroci in mladostniki, ki so že med letom trdo delali pa čeprav niso dosegli pričakovanega uspeha, potrebujejo počitek.
 • otroci in mladoletniki
  • Nasilje nad otroki in mladoletniki ni le zločin, ki se dogaja drugim ljudem nekje drugje.
  • Otroci in mladoletniki so bili v prvih sedmih mesecih letos udeleženi v 159 nesrečah.
 • otroci in mladina
  • Tudi otrokom in mladini ni bilo dolgčas, saj so se lahko udeležili pravljičnega maratona ali se preizkusili v raznih kvizih.
  • Dežurnega pediatra oziroma zdravnika za šolske otroke in mladino je mogoče poklicati tudi po telefonu 22 86 312.
 • otroci in mladi
  • Zavzeli so se za večjo varnost otrok in mladih na vseh mestih, kjer so znana zbirališča mladih.
  • Najzanesljivejša metoda, kako takšne ideje vtkati v vsakdanje delo in življenje, je zagotovo stalno delo z otroki in mladimi.
 • ženske in otroci
  • Raziskava ugotavlja, da so žrtve nasilja v družini predvsem ženske in otroci iz nižjih socialnih skupin, medtem ko se med premožnejšimi, na višjih ravneh, to dogaja bolj skrivno in premeteno.
  • Ženske in otroci so izdelovali umetno cvetje iz pisanega papirja, moški so izdelovali jaslice in prav postavljanje jaslic je bil osrednji zunanji dogodek pred božičem.
 • vzgoja in izobraževanje otrok
  • Strokovni svet jo je potrdil kot javno veljavni program vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.
  • Stane Florjančič z Zavoda za slepo in slabovidno mladino je v zvezi s slepoto še povedal, da je specialno usposabljanje za samostojno življenje že del vzgoje in izobraževanja otrok skozi vse šolanje.
Na vrh
1.2 v razmerju do staršev
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK1 
  • Danes imajo posvojeni otroci lahko tudi stike s svojimi biološkimi starši.
  • Očetu ni bilo usojeno dolgo živeti. Po njegovi smrti pri 60 letih je ostalo še pet nepreskrbljenih otrok.
  • Vesela sem, da je zadnje čase bolj živ, dojemljiv za nove reči, na splošno pa ubogljiv, priden otrok.
  • Ko odrastejo, se razvajeni otroci v življenju pogosto ne znajdejo, tako kot Franc v Cankarjevi noveli.
  • Seveda naokrog ne hodi sam, temveč v spremstvu angelov in parkeljnov, ki se jih najbolj bojijo poredni otroci.
  • Veliki dan je že skoraj napočil (ali pa je celo že za vami) in vaš otrok bo ugledal svet, ki ga je doslej bežno spoznaval prek zvokov in spreminjanja svetlobe, kot jih je zaznaval skozi maternico.
  • Več zgledov ...
  • Izbiranje imena še nerojenemu otroku, kar je brez dvoma zelo prijetno opravilo, ki naj mlada starša še bolj zbliža, se dejansko nemalokrat spremeni v mrzlično brskanje po raznoraznih bazah imen.
  • Najnovejši podatki statističnega urada pa vendarle kažejo, da se število živorojenih otrok v Sloveniji iz leta v leto znižuje.
  • Kazensko pravo varuje šele življenje rojenega otroka, v civilnem pravu pa zarodek ali plod ni oseba, saj je fizično povezan z žensko, ki ga nosi.
  • Skupina britanskih zdravnikov je spremljala zdravje sedemintridesetih prezgodaj rojenih otrok do njihovega desetega oziroma trinajstega leta.
  • Številne težave, ki nastanejo v prvih tednih življenja nedonošenega otroka, rešujemo skupaj s starši v pogostih stikih in pogovorih.
  • Ukinjeno sofinanciranje je nadomestil prispevek za novorojenčke, ki znaša približno 25 tisoč tolarjev za vsakega novorojenega otroka s stalnim bivališčem v občini Maribor.
  • V novomeški porodnišnici so lani opravili 1042 porodov, od katerih je bilo šest mrtvorojenih otrok, kar je 0,57 odstotka vseh porodov.
  • Seveda je novorojenček lahko tudi lažji od 2500 gramov ali težji od 4500 gramov, pa je popolnoma zdrav, vendar je donošenih otrok s tako skrajnimi merami zelo malo.
  • Dojeni otroci manj obolevajo za boleznimi dihal, vsekakor pa redkeje razvijajo razna alergična obolenja, kamor spada tudi astma.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK 
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Na krivo pot pa zaidejo tudi številni otroci staršev, ki so obogateli na čuden način in ne s svojim trdim delom.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
 • SAMOSTALNIK0+brez+SAMOSTALNIK2 
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Nekateri otroci so se v vojni rodili in odraščali z njo.
  • V zvezi naj bi se jima rodili trije otroci, hči in dva sinova.
  • Deset otrok se je rodilo v ljubljanski porodnišnici, med njimi tudi par dvojčkov.
  • Otroci res hitro odraščajo in najlepša otroška leta bi bila izgubljena, če si ne bi vzela časa.
  • Če še vedno živite v hiši, kjer so odraščali vaši otroci, pripovedujte vnuku o otroštvu njegove mame ali njegovega očeta.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Mati, ki jo spodbuja materinska ljubezen, pomaga otroku v vseh življenjskih okoliščinah, ki jim psihično sam še ni kos.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK2 
  • Z vidika etike je pomembno tudi to, da je ženska, ki želi z umetno oploditvijo priti do otroka, v za rojevanje primerni starosti.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK4 
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Moja babica in tašča sta več let prihajali za nekaj dni na teden k nam in pomagali skrbeti za otroke, da sem lahko hodila na predavanja.
  • Njen mož je medtem, ko je iskal zaposlitev, skrbel za otroka, ko pa dela ni našel, so se odločili vrniti se domov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Rojstvo otroka je srečen dogodek, četudi otrok ni bil zaželen.
  • Slovenska ustava v 55. členu določa, da je odločanje o rojstvu otrok svobodno.
 • SAMOSTALNIK0+brez+SAMOSTALNIK2 
  • Obdavčitev parov brez otrok je nesmiselna.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • A ker je bila ljubezen do otrok očitno premočna, zamera med zakoncema ni prerasla v ločitev.
  • Strokovnjaki vse bolj poudarjajo, da je pretirano zaščitniški odnos do otrok lahko tudi škodljiv.
 • SAMOSTALNIK0+nad+SAMOSTALNIK6 
  • Skrbništvo nad otrokom je bilo že pred časom s sodbo o razvezi dodeljeno materi.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Danes plačuje preživnino za otroka, vendar z njim ne želi imeti nobenega stika.
  • Z odpravo progresivne lestvice olajšav za otroke bodo na slabšem predvsem najštevilnejše družine srednjega sloja, ki je že itak največji dohodninski vir državne blagajne.
  • Kljub temu pa večina študij kaže, da je skrb za otroka in za dom še vedno prednostna naloga žensk.
 • število otrok  [v družini
  • Povprečno število otrok v današnjih družinah je upadlo, večina družin ima le enega ali dva otroka, zato si lahko več privoščimo pri urejanju udobja za malo otrok in ni več potrebno zagotavljati le osnovnih bivalnih pogojev za številno družino.
  • Na število prebivalcev, velikost družine oziroma na število otrok v družini zelo vplivajo tradicija, izobrazba, vera in celoten način življenja.
 •  [najmlajši, najstarejši otrok v družini /   [tretji, peti, šesti otrok v družini
  • Prihaja iz Slovenskih Konjic, kjer se je rodila kot najmlajši otrok v številni družini.
  • Ernesto je bil najstarejši od petih otrok v družini španskih in irskih priseljencev.
  • Sem tretji otrok v družini, imam še brata Robija in sestro Jožico.
 •  [torba, kenguru, štorklja, nahrbtnik za nošenje otroka
  • Kupim gorski nahrbtnik za nošenje otroka (npr. znamke Vaude).
  • Sedaj, ko sem spet v službi in se mi rado zgodi, da sem v stiski s časom, enostavno položim hčerko v štorkljo za nošenje otroka.
 • otrok, spočet s čim
  • Otrok je bil spočet z umetno oploditvijo in bo odraščal brez očeta, na voljo pa bo imel vse razkošje.
  • V tako spremenjenih razmerah je skupina dosegla prve klinične uspehe, v letu 1989 so se rodili dvojčka, spočeta po GIFT-metodi (gamete intrafallopian transfer), in otrok, spočet s klasično metodo IVF.
  • Meni pa, da bi veljalo prisluhniti tudi drugi strani, ki izraža skrb in bojazen za pravice načrtovanega otroka, vsaj v tistem delu, ki govori o otrokovi pravici do njegove lastne identitete, in razmisliti o možnosti, da bi otrok, spočet z biomedicinsko pomočjo, le imel pravico (ne kot mladoletnik, ampak ko se osamosvoji) seznaniti se s podatkom o svojem biološkem očetu kot nosilcu polovice njegovih kromosomov.
 • otrok, prikrajšan za kaj
  • V tem primeru je otrok prikrajšan za hranila, ki so nujna za njegov razvoj.
  • Razvajen otrok bo prikrajšan za štiri pomembne izkušnje: reševanje problemov, napor, odrekanje in sožitje.
  • Zato ravno taki otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za starševsko ljubezen, zahrepenijo po drugačnosti.
 • otrok je prepuščen samemu sebi
  • Bila sem ena od mnogih otrok, pogosto sem bila prepuščena sama sebi in počutila sem se zelo nezaželeno.
  • Zaradi čedalje daljšega delavnika staršev so otroci prepuščeni sami sebi, v obšolske dejavnosti pa so vključeni le, če si starši to lahko privoščijo.
 • otrok prijoka na svet
  • Zato zdaj ni več vprašanje, če bo kdaj prijokal na svet klonirani otrok, ampak kdaj se bo to zgodilo.
  • 17 otrok je prijokalo na svet v ljubljanski porodnišnici.
 • pomagati otrokom na svet
  • Naj babica 2000 pomaga na svet otrokom v novomeški porodnišnici.
  • Soba za drugačne porode s posebno porodno posteljo je novost v kranjski porodnišnici. Ob njej je tudi Polona Škofic (v sredini), ki je v 37 letih dela pomagala na svet več kot 10.000 otrokom.
  • Ko se je porod pričel, je ženska stala sredi domače kuhinje, kar samo po sebi ne bi bilo nič nenavadnega, če bodoča mamica kljub prigovarjanju reševalcev tam ne bi kar obstala in svojemu otroku sama pomagala na svet.
 •  [rojeva se, roditi se  [manj, več otrok
  • Rojeva se čedalje manj otrok.
  • V družinah se je rojevalo več otrok, toda njihova smrtnost je bila zelo visoka, dvajseto leto življenja je dočakala le polovica.
  • Zato, da bi se rodilo več otrok, po mojem mnenju, mora država najti drugo pot.
 •  [rojevati  [manj, več otrok /   [roditi  [manj, več, x otrok
  • Ženske rojevajo manj otrok kot kadarkoli prej.
  • Prebivalstvo Evrope se krči in stara, če Evropejci ne bodo rojevali več otrok, jim bo njihovo socialno državo v prihodnosti lahko financirala le še množica priseljencev.
  • Takrat so ženske v povprečju rodile več otrok in je bila povprečna starost visoka zaradi rojstev tretjega, četrtega ali celo petega otroka.
  • Poročila sem se pri dvajsetih letih in rodila tri otroke.
 •  [x otroka/otrok na žensko
  • V zadnjih desetih letih je rodnost v Evropi padla iz 1,72 otroka na žensko na 1,46.
  • V Keniji se je število rojstev v samo dveh desetletjih znižalo z 8 na manj kot 5 otrok na žensko in se v prihodnjih desetih letih utegne znižati celo na samo 3 otroke.
  • Od takrat je to število le še drselo navzdol in se je leta 1995 ustavilo pri 1,3 živorojenega otroka na žensko.
 •  [dati, oddati otroka v posvojitev
  • Pomembno je, da te ženske vedo, da imajo pravico skriti nosečnost in roditi drugje, kjer bodo dale otroka v posvojitev.
  • Odvetniki morajo sodnikom dokazati, da je bila mati, ko je dala otroka v posvojitev, v zelo veliki duševni in materialni stiski.
  • Splav, oddati otroka v posvojitev ali obdržati otroka in ga vzrejati, so same težavne poti, tako telesno kot čustveno.
 •  [zahtevati, pričakovati kaj od otroka /   [zahtevati, pričakovati preveč od otroka
  • Ne morem zahtevati od otroka tistega, česar ne zmorem sam.
  • Ne pričakujte od otroka, da bo imel zdrav odnos do prehrane, če iz tedna v teden gleda svoje starše, kako se lotevajo diete za dieto in kako se v vmesnem času bašejo z vso prepovedano hrano.
  • Šolsko delo zahteva od otroka, da opravi določene operacije v mislih.
  • Starši, ki od otroka zahtevajo preveč, ga velikokrat grajajo, oštejejo ali celo zasmehujejo.
 • privzgojiti otroku privzgojiti kaj
  • S tem koledarjem boste otroku privzgojili smisel za ločevanje med pomembnimi in manj pomembnimi dogodki.
  • Skupaj morajo otroku privzgojiti zdrave življenjske navade, pravila igre v šoli in doma, sposobnost postaviti se zase in znati ob pravem trenutku reči ne.
 •  [nuditi, omogočiti, zagotoviti otroku kaj /   [dati, dajati otroku kaj /   [ponuditi otroku kaj
  • Očetje, ki so prepričani, da so boljši starši in da lahko otroku nudijo boljše življenje kot matere, večinoma nimajo nikakršnih možnosti, da uveljavijo skrbništvo nad otrokom.
  • Zato starši ne smejo otrokom nuditi zgolj ljubezni, ampak tudi dovolj priložnosti, da si tešijo potrebo po moči in svobodi.
  • Knjiga je tako pravzaprav zbir (pre)koristnih nasvetov in navodil za starše, kako naj svojemu otroku omogočijo kar se le da zdrav način življenja; kako naj svojega otročka obvarujejo pred boleznijo; - ter kako naj hitro in zanesljivo ukrepajo, če se le ta pojavi.
  • Vedeti je namreč treba, da bi morali starši če bi želeli otroku zagotoviti individualno pomoč pri učenju spoznati in razumeti teoretske osnove opisnega ocenjevanja, to pa je seveda za večino staršev nemogoče.
  • Spoznala sva, da bo potrebnih veliko pogovorov in tolerance, če želiva dati otroku varnost in stabilnost, ki jo potrebuje.
  • Ko dajete zdravilo majhnim otrokom, uporabite slinček, ki ga naredite iz kuhinjske krpe.
  • Več zgledov ...
  • Po prvem letu starosti lahko otroku ponudimo vse vrste hrano.
 • imeti  [več, veliko, x otrok
  • Če imate več otrok, nikoli od najstarejšega ne zahtevajte, da igra glavno vlogo v družini.
  • Sam in njegovi najbližji sorodniki so imeli veliko otrok.
  • Iz prvega zakona imate dva otroka.
  • Ali imaš kaj otrok ?
 • biti brez otrok
  • Bila sta brez otrok, Angelco pa sta vzela k sebi, ker njena starša nista mogla sama preživljati vseh trinajst otrok.
  • Otroka so našli pastirji, mu dali ime Ojdip in ga dali korintskemu kraljevemu kralju, ki je bil brez otrok.
 • z otrokom v naročju / vzeti otroka v naročje
  • Vnel se je hud družinski družinski prepir, ki ga je skušal rešiti tako, da si je na trebuh pod hlače navezal kilogram razstreliva amonal z detonatorjem in zažigalno vrvico, potem pa z osemmesečneim otrokom v naročju zagrozil, da bo vse prijatelje, partnerico, otroka in sebe pognal v zrak.
  • Brez besed je vzela otroka v naročje in ga odnesla v posteljo.
 • nega in vzgoja otroka
  • Prvo in glavno načelo pri negi in vzgoji otrok je potrpežljivost in doslednost.
  • Večina staršev ne potrebuje nasvetov o negi in vzgoji otroka, saj ga objemajo, mu pojejo in skrbijo zanj instinktivno.
 • nega in varstvo otroka
  • Po poteku dopusta za nego in varstvo otroka pa je po zakonu možno, da zaradi starševstva oče ali mati dela krajši delovni čas do 3. leta otrokove starosti (zagotovljeno plačilo prispevkov za socialno varnost).
  • Ta pravica traja toliko časa, kot traja pravica do odsotnosti z dela zaradi rojstva, nege in varstva otroka.
 • otroci in starši / starši in otroci
  • Starši in otroci so ob pisani beri knjig slovenskih avtorjev ter mladinski periodiki spoznali pomen družinskega branja, kaj dejansko pomeni brati in s tem narediti svojega otroka bralca za vse življenje.
  • Najprej bi morali izboljšati razmere v družini, odnose med otroki in starši.
  • V tistem svojem delu, ki ureja odnose med starši in otroki po razvezi, ohranja zakonska praksa izrazito tradicionalen pogled na vloge staršev.
  • Preprečevanje stikov med starši in otroci je namreč hudo kršenje vseh človekovih pravic!
  • Sodba naj bi opredelila minimalni obseg rednih osebnih stikov med otrokom in staršem, ki mu otrok ni bil doseljen, ki v sedanji zakonodaji niso opredeljeni.
 • tako otroci kot starši
  • Tako otroci kot starši so namreč vedeli, da so prva generacija učencev, ki bo opravljala zunanje preverjanje znanja in da se za rezultate zanimajo tudi strokovni krogi.
  • Šolanje doma, če v njem uživajo tako otroci kot starši, lahko prinese dobre izobraževalne rezultate in povezanost z družino zagotavlja prijeten občutek varnosti.
  • Se pa vsi ti otroci kot tudi njihovi starši vsak mesec srečujejo v centru, tu izmenjujejo izkušnje ter rešujejo stiske.
 • mati in otrok
  • Peti dan gresta mati in otrok domov, če je z njima vse v redu.
  • Vzpostaviti bo treba tudi takšno obravnavo mater in otrok, da se bo skrb za bodočo mater pričela že pred nosečnostjo, se nadaljevala z rojstvom otroka in segala v otrokova zgodnja leta.
 • žena in otrok / žena in otroci
  • Ne pozabite, da imate ženo in otroka.
  • Zagotovo pa ne bi nikoli mogel narediti toliko v svojem življenju, če mu ne bi z velikim razumevanjem in potrpežljivostjo stali ob strani žena in otroci.
  • Vsako leto z ženo in otrokoma, petletno Gino Mario in dve leti mlajšim Mickom, preživi skorajda mesec dni v idilični vasici Trysil 200 kilometrov severno od Osla.
 • mož in otrok / mož in otroci
  • Mož in otroci ? To je zame še tako daleč.
  • Običajno pripravi kosilo na tričetrt, mož in otroci pa do konca.
  • Z možem in otrokoma živi v majhnem dvosobnem stanovanju.
 • otroci in družina / družina in otroci
  • Dejstvo, da imaš otroke in družino ne pomeni, da se odpoveš zasebnemu prostoru, samoti.
  • Ženska pa ni samo svetovalka v službi, ampak tudi mama, saj mora skrbeti za otroke in družino.
  • Z družino in otroki pa se odpravimo na družinski sprehod po centru mesta.
 • otroci in vnuki
  • Kaj bomo vsi skupaj zapustili našim otrokom in vnukom, ki ne vedo nič o drugi svetovni vojni, ne o partizanih in ne o belogardistih, ne o informbiroju, niti o socializmu in nacionalizaciji, pa tudi o denacionalizaciji ne.
  • Rekel sem, da imam otroke in vnuke, pa so rekli, ah, štiri leta, to je pa mimogrede mimo, kar kovčke pripravi pa pojdi.
 • razmišljati o otroku/otrocih
  • Vendar sem se pri tridesetih letih, ko sem resno razmišljala o otrocih, odločila, da jih ne bom imela.
  • Takrat še nisva razmišljala o otrocih, ker nisva imela urejenih osnovnih razmer.
  • Pravzaprav z možem razmišljava o še enem otroku.
  • Zakaj bi človek razmišljal o otroku, če pa je udobneje imeti večji avto in moderno stanovanje, odhajati na dolga potovanja, skrbeti le zase?
Na vrh
1.3 učenec
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Učiteljice razrednega pouka in otroci iz osnovne šole Ledina v Ljubljani pa so imeli športni dan sankanje je bilo zastonj, smučanje pa za tisočaka in prevozne stroške.
  • Na posestvu je veliko obiskov otrok iz osnovnih šol okoliških občin, pa tudi otrok s posebnimi potrebami.
Na vrh
2 odrasla oseba
Na vrh
 
2.1 sin ali hči
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Kmetijo sedaj vodi njun sin Jože in Frančiška je s ponosom povedala, da se zelo dobro razumejo. Večkrat ju obiščejo tudi ostali otroci z družinami.
  • Sedaj, ko se je njuno življenje pozlatilo, pa najbolj uživata ob nedeljah, ko se doma zberejo otroci z družinami.
  • Ob sobotah me obiščejo vsi otroci in vnuki.
Na vrh
2.2 kdor se obnaša kot otrok
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK1 
  • Nezanimanje za denar izhaja iz želje, da bi ostali večni otroci, ki jim ni treba plačevati računov.
  • Vse bolj pogost pojav v naši družbi pa so večni otroci ; večni dečki in večne deklice, ki zaradi pomanjkanja čustvene topline v otroštvu kasneje enostavno ne zmorejo prevzeti odgovornosti in bremena odraslega življenja.
 • kot otrok / kot otroci
  • Medtem ko je 47 milijonov Južnih Korejcev proslavljalo prvo uvrstitev azijske reprezentance v polfinale mondiala, so Španci jokali kot otroci.
  • Vse popoldne je jokal kot otrok, tako zelo se je kesal, a nisem popustil.
  • Dostikrat smo se, zdaj ko gledam na stvari iz distance, obnašali kot otroci.
  • Ljudje so se po vsaki zmagi veselili kot majhni otroci.
  • Z dlanjo si je pokrila usta, da bi zadušila smeh. Spet se je počutila kot otrok.
Na vrh
3 predstavnik generacije ali obdobja
človek, redkeje pojav, kot predstavnik generacije, ki ima določene družbene in politične značilnosti obdobja, v katerem je odraščal ali nastajal 
otrok določenega OBDOBJA
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zgoščenka s kar 17 komadi je poklon radoživi vrsti nikoli odraslih otrok kubanske revolucije in hladne vojne, ki jo je prezgodaj pokopalo divje življenje, predvsem pa neizmerne količine alkohola.
  • Iranci so v tem času postali veliko bolj odprti, zgovornejši in tudi svobodnejši. Kot da bi ti otroci revolucije že povsem premagali temo, v katero je to slikovito deželo sonca, kot pravijo Iranu, pred skoraj četrt stoletja tako grobo pahnila vladajoča teokracija.
  • Vzporednice z Davidom Fincherjem niso naključne: Aronofsky je prav tako otrok tehnološke revolucije in sijajen obrtniški wunderkind kot proslavljeni polveteran, mentalni svet in konstrukcija prostorov njegovih filmov pa vsaj tako fascinantna kot svetova Igre (1997) ali Kluba golih pesti (1999).
  • So kot otroci cvetja, tuje jim je vsako nasilje, hrepenijo po lepoti in ljubezni.
  • Čas otrok cvetja je že nekaj desetletij daleč toda v Amsterdamu še živijo spomini nanj.
  • Vendar je treba vedeti, da je bil Feuerbach otrok svojega časa in na njegov negativni odnos do krščanstva je prav gotovo vplival tedanji verski fanatizem.
  • Več zgledov ...
  • Vsakdo je otrok svojega časa.
  • Trdim celo, da je protiglobalizem otrok tehnološke revolucije.
  • Tempomati, po domače vzdrževalniki hitrosti vožnje, so otroci sodobne elektronske revolucije v avtomobilizmu.
  • Parlamentarne preiskovalne komisije pri nas so otrok prejšnjega mandatnega obdobja - prva tovrstna komisija je bila ustanovljena aprila leta 1993, ugotavljala pa naj bi zlorabe javnih pooblastil v primeru podjetij Hit ter Elan, Slovenske železarne, banke, ki so v sanaciji...
  • Že kratek prelet vsebine množičnih medijev kaže, da je novinarstvo otrok svojega časa.
Na vrh
 
čudežni otrok
izjemno nadarjen otrok
 • Še posebej dobro se spomnim fanta, ki so ga v petem, šestem razredu razglašali za čudežnega otroka, v bistvu pa je bil čisto povprečno nadarjen.
 • V rani mladosti je bil pravi čudežni otrok ; ko mu je bilo šest let, je napisal nekaj odličnih klavirskih skladb.
 • Še pred nekaj leti ste o meni pisali kot o čudežnem otroku, kot o najmlajši velemojstrici vseh časov! Danes sem že prava veteranka.
otrok je na poti
pričakovati rojstvo otroka
 • Prvorojenca so vsi razvajali, vedno je bil v središču pozornosti. Zdaj pa je na poti drugi otrok in nedvomno bo starejšemu bratcu ali sestrici prevzel nekaj te pozornosti.
 • Od nečesa je, ko je diploma v žepu in prvi otrok na poti, pač treba živeti.
majhen otrok
otrok do petega leta starosti
 • Trenutkov v dvoje je zaradi majhnih otrok bolj malo.
 • Stara je bila triintrideset let, žena in mati dveh majhnih otrok, o raku dojke takrat ni vedela praktično ničesar.
otrok iz epruvete
medicina
otrok, spočet s pomočjo umetne oploditve
 • Od leta 1978, ko se je rodila Loise Brown, prvi otrok iz epruvete, se je rodilo že več tisoč otrok, spočetih v epruveti.
 • Britanski par je za rojstvo otroka iz epruvete, ki bi mu lahko izbrali lastnosti, s katerimi bi pomagali prvorojencu, zaprosil britanske oblasti za oploditev in embriologijo, vendar so mu te avgusta lani zavrnile prošnjo.
notranji otrok
otroški del osebnosti
 • Če imate srečo, da živite s človekom, ki ga ljubite, se obrnite nanj s prošnjo, naj vas objame in stisne k sebi, zlasti takrat, ko je vaš notranji otrok prestrašen in ranljiv ter se počutite še posebno slabo.
 • Pri navezavi stika z notranjim otrokom si lahko uspešno pomagamo s tehniko vizualizacije.
revolucija žre svoje otroke / kaj žre svoje otroke
nosilci napredka so pogosto žrtve prav tega napredka 
 • Jebiga, Johnny, vsaka revolucija, glasbena nič manj, žre svoje otroke. Petnajst minut slave, ki so si jih izborili Sex Pistols, je trajalo natanko enajst mesecev.
 • Gotovo pa knjiga potrjuje v zgodovini z rekami krvi potrjeno dejstvo, da revolucija neusmiljeno žre lastne otroke - Ranković je na svoji koži skusil brezpravje, krivico in kršenje osnovnih človekovih pravic, kar so po zaslugi "njegove" OZNE in UDBE skusili še tisoči drugi nedolžni ljudje.
 • Potem ko sta najprej Coming, nato pa še Bofex pod streho AC in Merkurja doživela pravo katastrofo, je upanja, da bodo slovenski družinski podjetniki svoje otroke prodali kapitalsko močnim vlagateljem, žal še manj. Upravičeno se bojijo, da jih bodo novi lastniki požrli. Ob pogledu na žalostno usodo Cominga in Bofexa se jim najbrž celo zdi, da slovenska tranzicija žre svoje otroke.
 • Zdaj se lahko spet vrnem k mojim in najinim izkušnjam, le da moram prej spomniti na besede iz mojega prvega zapisa o tem, kako internet žre svoje otroke : nikoli ne veste, kdo je za nekim vabljivim oglasom.