WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
osončje samostalnik
1 astronomija
osončje je sistem, ki ga sestavljajo sonce in planeti, ki krožijo okoli njega, in druga nebesna telesa v njem
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pred kratkim pa so v Angliji s superzmogljivim računalnikom natančno raziskali tire gibanja planetov Osončja v zadnjih dveh tisočletjih.
  • Asteroidi skrivajo mnoge odgovore o nastanku Osončja in so zaradi svoje dostopnosti in lastnosti za raziskovalce vedno bolj zanimivi.
  • V začetku poletja se je začela nova pomembna etapa pri raziskovanju Osončja.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Če leži Osončje resnično tako daleč od njenega središča, zakaj je torej svetli, mlečni trak zvezd na nebu, po katerem ima Galaksija ime, v vseh smereh enako svetel?
  • Pred 4,5 milijarde let je nastalo naše Osončje z devetimi planeti, med katerimi je tudi Zemlja.
  • Ko se najbolj razpne, zajame tako velik prostor, kot ga zavzema naše Osončje vse tja do Jupitrovega tira in še malo.
  • Medtem ko Osončje kroži v Rimski cesti, se iz tistega daljnega oblaka ali pa iz Kuiperjevega pasu usipajo kometi.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Toda vse to se zdaj dogaja v nekem zelo oddaljenem osončju, kjer plovila s pogonom na sončno energijo in druga križarijo po nekem posebnem ozračju, v katerem ni težnosti, a v katerem živa bitja kljub temu lahko dihajo.
  • V poznem 17. stoletju so zelo natančno poznali velikost tedaj znanega Osončja, vendar je ta kmalu narasla z odkritji Urana, Neptuna in Plutona.
  • Zadnjič se je prikazal v letih 1985-1986, naslednjič pa bo notranje Osončje obiskal leta 2061.
 • GLAGOL+zunaj+SAMOSTALNIK2 
  • Ko se ozremo po najbližji zvezdi, hitro ugotovimo, da v ta model ne moremo vključiti ničesar, kar leži zunaj Osončja.
  • Tudi zunaj našega Osončja ležijo planeti z atmosfero.
  • Dež majhnih delcev, ki so zunaj našega osončja in padajo na Zemljo, bi lahko pomagal pri segrevanju planeta, pravijo strokovnjaki, ki so raziskovali povezavo med kozmičnimi žarki in nastajanjem oblakov v naši atmosferi.
  • Astronomi so do zdaj odkrili okoli 70 planetov zunaj našega osončja, med katerimi jih je približno 15 podobnih HD 209458.
 • SAMOSTALNIK0+zunaj+SAMOSTALNIK2 
  • Objekti v njem so torej dokaj šibko vezani na Sonce in jih zato gravitacijski vplivi teles zunaj osončja zlahka zmotijo.
  • Vznemirljiva se mu zdi tudi tematika planetov zunaj našega osončja, raziskuje pa še protoplanetarne diske, krožeče okrog mladih zvezd.
  • To je prvi pravi dokaz, da bi se lahko tudi v planetarnih sistemih zunaj našega osončja razvilo življenje.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Sonce, planeti in njihovi sateliti skupaj z velikim številom asteroidov in kometov ter z ogromnimi količinami prahu sestavljajo Osončje.
  • Zvezdno nebo je videti kot daljna, nespremenljiva "pokrajina", ki obkroža Zemljo in celotno Osončje.
  • Berman je dodal, da se film ne bo vrtel okrog nobenega od znanih likov iz filmov ali serij Zvezdnih Stez, temveč bo šlo za povsem novo skupino likov in se bo dogajalo pred vsemi serijami, vključno z najnovejšo Enterprise, ki govori o prvi človeški odpravi, ki je zapustila naše osončje.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Za planete v našem osončju lahko uporabimo triangulacijsko metodo: iz dveh različnih točk na Zemlji sočasno izmerimo kota planeta glede na navpičnici, nato pa iz dveh znanih kotov in razdalje med opazovališčema izračunamo vse druge podatke v namišljenem trikotniku prvo
  • Tudi planeti v našem Osončju se niso zaleteli.
  • Puščica kaže na Sedno, zvezdo, ki je najbolj oddaljeno nebesno telo v našem osončju.
  • Razdalje v Osončju so tolikšne, da dejansko ni mogoče narisati Osončja v pravem merilu na en sam list.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • V Osončju ni nobenega drugega satelita z atmosfero.
  • Ali obstajajo v sosednjih osončjih planeti, podobni Zemlji?
  • Središče vesolja tako torej niti približno ne leži v Osončju, kot so domnevali dotlej, temveč daleč stran.
Na vrh