WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
osmisliti glagol
1 dati smisel in vrednost
če ČLOVEK osmisli svoje ŽIVLJENJE ali DELO |ali| če ČLOVEK osmisli ŽIVLJENJE ali DELO drugemu ČLOVEKU, mu da pomen in smisel, navadno z neko pozitivno VREDNOSTJO ali DELOVANJEM
  • kdo/kaj osmisli koga/kaj
  • kdo/kaj osmisli komu kaj
  • kdo osmisli kaj s čim
  • kdo si osmisli kaj
  KDO/KAJ
   
  • Nekaterim pomeni individualizirana družba izziv, svobodo in veliko možnosti, da uspejo in osmislijo življenje.
  • Metafizika me od nekdaj privlači - na neki način je pač treba osmisliti naše bivanje, se mi zdi.
  • Svoje življenje lahko popestrite in osmislite z duhovno vsebino, razmišljanjem o smislu, namenu, preživetju.
  • Znanja o naravi učenci osmislijo z izdelavo predmetov, pridobljena spoznanja in izkušnje pa jim pomagajo razumevati naravo.
  • Omenjeni pristop poudarja pomen izkustvenega učenja kot cikličnega procesa, v katerem pri delu nekaj naredimo, nato o tem razmislimo, izkušnjo osmislimo in naslednjič to naredimo na drugačen način.
  • Naloga učitelja in šole je, da učencem osmislita predvideno dejavnost in jo organizirata na zanimiv in privlačen način.
  • Naposled je prišel do pomembnih naročnikov, ki so njegovo trdo delo osmislili tudi komercialno in tako prispevali k njegovemu uspehu.
  • Pomemben nam je samo denar, denar pa nas ne osmisli.
  • Več zgledov ...
  • Z upokojitvijo bi si morali na novo osmisliti življenje, si postaviti cilje, kaj bodo sedaj počeli.
  • osmisliti kaj v čem
  • osmisliti se v čem
  • osmisliti s čim
  NAČIN
   
  • Rojstvo svobodnega subjekta se je pri nas osmislilo v reku, ki pravi, da je vsakdo sam svoje sreče kovač.
  • Skupaj z Gačnikom sva premišljevala, kako vzorce, ki se nenehno ponavljajo, osmisliti v duhu tega, dvajsetega stoletja.
  • Kot nam pove Packo, tokrat povezujemo predmete v zgornji vrsti s tistimi v spodnji, in sicer tako, da to osmislimo v kontekstu pospravljanja.
  • Tudi starejši naj si osmislijo svoje življenje z gibanjem.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Igra luči in senc in z njo celotna vizualna podoba, ki naj bi dodatno osmislila in osvetlila dogajanje, ni bila zadostna.
  • Svet naokoli se je spremenil postal je veliko bolj osmišljen in živ, kot da bi se naposled razjasnilo, zakaj na čistini raste trava, zakaj piha veter in na nebu gorijo zvezde.
  • Naša vera trpljenja ne odvzame, pač pa ga zelo dobro osmisli.
  • Marta in Rado sta od trenutka, ko sta se spoznala, življenje najbolje osmislila predvsem drug drugemu.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Zato bogata zbirka vraž, s katerimi ljudje poskušamo osmisliti dejanja nepredvidljivega morja, ne preseneča.
  • Moja naloga je, da najrevnejšim in zapuščenim poskušam ponovno osmisliti življenje.
  • Vsebine pravkar navedenih terminov naj poskusijo učenci osmisliti sami.
  • Zamisli prenove tega pasu izhajajo iz dediščine, a jo skušajo osmisliti z vidika sodobnih prostorskih rab in potreb.
  • Toda filozofija, ki je želela osmisliti in najti pomenskost človeške osebe v posamičnem in družbenem življenju, je bila več kot miselni tok, filozofsko kramljanje ali politični nastop.
  • Dokler otrok ne doseže abstraktnega nivoja mišljenja in ne more osmisliti abstraktne ideje, nima možnosti, da se nauči učinkovito brati.
  • Politika enakih možnosti pa ne vključuje samo zavzemanja za enako zastopanost moških in žensk, ampak jo moramo osmisliti v novem kontekstu moškega in ženskega principa v družbi, ki pa ni vezan na spol.
  • Poezija Ane Blandiane išče smisel sveta, ki sam po sebi ne obstaja, kljub temu pa ga človek lahko osmisli.
  • Več zgledov ...
  • Če znamo trpljenje osmisliti, nas vodi k popolnosti, svetosti.
  • Zdravi cilji, ki pomagajo osmisliti življenje, so ob današnjem načinu življenja postali precej zamegljeni in neovrednoteni.
  • Dano ji je bilo, da se je lahko prištevala med tiste srečne ljudi, ki jim je z izbiro poklica uspelo osmisliti svoje življenje.
  • Je Dawkins milenijski raziskovalec in mislec, ki ga bodo nekoč častili zato, ker mu je uspelo osmisliti analogije in vzporedja med naravo in duhom, med delovanjem genov in delovanjem memov?
 • osmisliti  [kaj na  [razumljiv, drugačen, nek, tak, vsak način
  • Neverni morajo svoje življenje in njegov grozeči, pogosto boleči zaključek osmisliti na drugačen, morda tudi zahtevnejši način.
  • Odnosi dekleta fantje so posebej izpostavljeni in na razumljiv način osmišljeni, ne da bi prikazovali fante proti dekletom kot neke idiote.
 • osmisliti in  [ovrednotiti, urediti, povezati, spremeniti
  • Ljubezen je sila, ki edina more spremeniti in osmisliti naše življenje.
  • Mislim, da je za stolnico najbolj primerna Marijina cerkev, saj je v središču mesta in bi zagotovo povezala in osmislila samo mestno jedro.
  • Kasneje so v gledališču ta zgodnja srečanja s Cankarjem povezala in osmislila njen ustvarjalni lok.
  • V nepopisni želji, da se skrivnost rojstva, življenja in smrti osmisli in uredi, sta se po otoku razlila človeški razum in ustvarjalnost.
Na vrh