WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
ornitolog samostalnik
1 poznavalec ptic
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Mladi ornitologi bodo na taboru prešteli bele štorklje.
  • Letošnjega že 5. srečanja mladih ornitologov smo se udeležili tudi učenci OŠ Šmarjeta.
  • Te kraje poznajo nekateri starejši lovci in bolj izkušeni ornitologi ter gozdarji, zato je najbolje, da se pred opazovanjem teh vrst posvetujemo z njimi.
  • Ponosni smo, da imamo kar nekaj doma in v svetu cenjenih in priznanih ornitologov in strokovnjakov in že dvajset let društvo za opazovanje in preučevanje ptic (DOPPS), ki je letos v mesecu februarju v Ljubljani organiziralo prvi kongres take vrste.
  • Profesionalnih ornitologov je le nekaj, opazovalcev pa je več kot 500.
  • Elektro Primorska namerava na Volovji rebri postaviti vetrne elektrarne, ki se jih bodo, kot pravi znani ornitolog, ptice hitro navadile (saj menda niso tako neumne kot mi!).
  • Več zgledov ...
  • Kot amaterski ornitolog sem v okviru Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS vodil tudi projekt ugotavljanja zimske razširjenosti ptic v Sloveniji.
  • Z leti je iz ljubiteljskega ornitologa zrasel v pravega strokovnjaka, saj nam je zatrdil, da prepozna blizu 400 vrst ptic, v živo pa je videl 340 vrst ptic.
  • Od slovenskih ornitologov smo dobili predlog za zavarovanje Cerkniškega jezera.
  • Ptujski ornitologi so pri letošnjem zimskem štetju spet opazili pritlikavega kormorana, ugotavljajo pa, da na Ormoškem jezeru skoraj ni več gosi, in to zaradi divjanja hrvaških lovcev.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Pripravili smo tudi zamisli za celostno grafično podobo tega naravnega rezervata, kjer so ornitologi našteli preko 180 različnih vrst ptic.
  • Znani danski ornitolog Moller preučuje kmečko lastovko že vrsto let, v tem času pa je ugotovil številne zanimivosti in njenega življenja, ki jih je tudi objavil v številnih znanstvenih revijah in knjigah.
  • Tu stalno gnezdi 105 vrst ptic, vsaj dvakrat toliko jih ornitologi opazijo na preletu ali občasno.
  • Že konec 19. stoletja je namreč znani ornitolog Schiavuzzi opazoval spolno zrele osebke v Sečoveljskih solinah in si ni znal razložiti, zakaj tu ne gnezdijo.
  • Da lahko let in navade štorkelj ornitologi natančno spremljajo, poskrbijo obročki, s katerimi mladiče vsako leto konec junija ali v začetku julija označi biolog in ornitolog Dare Šere iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije.
  • Šele ko se je Charles Darwin vrnil v Anglijo, je ornitolog John Gould ugotovil, da gre za 13 različnih, do tedaj neznanih vrst.
  • Več zgledov ...
  • Ornitologi so menili, da je bilo leta 1964 v Britaniji 3000 parov, kar je desetkrat manj kot desetletje pozneje.
  • Izkušen ornitolog vam bo predstavil vse podrobnosti pravilnega hranjenja ptic.
  • Večinoma gre za delne selivke in naši ornitologi dobro poznajo njihovo življenje.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Območje je raj za ornitologe, tam so ti doslej opazili več kot 310 različnih vrst ptic in kraj postaja v zadnjem času znan tudi zaradi tega.
  • Nekoč je bil eden grofovskih ribnikov (uredili so ga leta 1512), danes pa je raj za ornitologe, saj izmed 175 vrst ptičev, kolikor so jih našteli v pesniški dolini, mnogi izjemni in redki živijo prav tu.
  • Izlet, ki postaja tradicionalen, je priložnost za ornitologe in ljubitelje narave s Koroškega za srečanje in izmenjavanje izkušenj.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Na mladiče poleg štorkelj budno pazijo domačini in društvo ornitologov, ki so mladičem pred dobrim tednom na desno nogo pritrdili aluminijast obroček z napisom in številko.
  • Skupaj z društvom ornitologov se boste na tri - do štiriurno hojo odpravili ob 8. uri zjutraj izpred gostilne Žolnir.
 • naravovarstveniki in ornitologi
  • V srednji Evropi naravovarstveniki in ornitologi štejejo za območja s pomembnimi gostotami vrst tista, na katerih na enem kvadratnem kilometru gnezdi vsaj 60 poljskih škrjancev (Alauda arvensis), 20 drevesnih cip (Anthus trivialis), deset repaljščic (Saxicola rubetra) ali 40 močvirskih trstnic (Acrocephalus palustris).
  • Po mnenju ornitologov in naravovarstvenikov je sokolarstvo popolnoma nesprejemljivo zaradi načina treniranja ujed, neselektivnega lova z njimi, njihovih pobegov v prosto naravo in splošne nepotrebnosti.
 • ribiči in ornitologi
  • Pri kormoranih se križajo interesi ribičev in ornitologov, ki so seveda proti streljanju in plašenju kormoranov.
  • Siva čaplja Ardea cinerea je ptica, zaradi katere so se v zadnjih nekaj letih hudo sprli ornitologi in ribiči.
 • biolog in ornitolog
  • Da lahko let in navade štorkelj ornitologi natančno spremljajo, poskrbijo obročki, s katerimi mladiče vsako leto konec junija ali v začetku julija označi biolog in ornitolog Dare Šere iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije.
  • Dr. Lovrenc Lipej, ornitolog in biolog, je prepričan, da bi bilo mogoče z odstranjevanjem jajc iz galebjih gnezd poskrbeti za primernejšo ravnovesje.
 • ornitologi in ljubitelji  [narave, ptic
  • Ornitologi in ljubitelji ptic bodo lahko poslej spremljali selitev štorkelj po internetu.
 • po mnenju ornitologov
  • Čeprav na Slovenskem gnezdi okrog 30 parov planinskega orla, ta po mnenju ornitologov še vedno sodi v kategorijo prizadete vrste.
Na vrh