WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
oporekati glagol
1 nasprotovati
če ČLOVEK, zlasti kot STROKOVNJAK ali DRŽAVLJAN, oporeka TRDITVI ali PREDLOGU, pisno ali ustno izrazi svoje nestrinjanje, pri čemer se navadno predpostavlja, da vsebino dobro pozna ali da je sposoben sam predlagati rešitev
  • kdo oporeka čemu
  • kdo oporeka komu
  KDO/KAJ
   
  • Najbrž ne morete oporekati trditvi, da so zasluge Srečka Katanca za uspehe izbrane vrste v minulih štirih letih takorekoč neizmerne?
  • Sodišču je iz več razlogov očitala nezakonitost sklepa, oporekala pa je tudi mnenju izvedenca prof. dr. Jožeta Kobeta.
  • Pri analizi študije upravljavci prodajaln oporekajo ugotovitvi, da v njih kupuje kar 42 odstotkov slovenskih kupcev.
  • Nazadnje je Groves ubral druge strune: vse, ki so oporekali njegovemu predlogu, je vprašal, ali lahko dobijo kakega boljšega ali vsaj enakega moža, ki bi vodil Los Alamos.
  • Ne oporekam članku, pač pa navedbam načelnika UNZ Novo mesto Francija Povšeta, ki trdi, da so kriminalisti delali tako, kot jim nalaga zakon, kar ni res.
  • Toženi stranki sta odgovorili na revizijo, pri čemer oporekata revizijskim stališčem o ničnosti spornih pogodb in poudarjata, da so lahko njun predmet tudi nepremičnine, da ni kršena prepoved legis commissoriae, ter da ne gre za oderuštvo.
  • Kdo lahko torej oporeka tezi, da sodobna umetnost posega tudi na področja antropologije.
  • Laščani in še nekateri drugi manjši delničarji so oporekali tudi elektronskemu načinu glasovanja, ker to ni predvideno v aktih družbe, in opozorili, da je bila skupščina po njihovi oceni sklicana v nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah.
  • Več zgledov ...
  • Takšen parlament in takšna vlada nimata moralne pravice, da oporekata stavkovnim zahtevam.
  • Splošno znanemu prepričanju, da je kumara zelena in da je taka tudi užitna, strokovnjaki oporekajo.
  • Občasnim predlogom, da bi predolge razprave v parlamentu omejili, mnogi poslanci oporekajo, češ da so že tako preveč omejeni.
  • Predstavniki ameriških črncev so najdlje oporekali zakonitosti Busheve izvolitve, vendar so bili njihovi protesti zaman.
  • Tukaj je še niz drugih razlogov, s katerimi lahko človek oporeka sprejetju takega zakona.
  • Zagotovo precej kontroverzna izjava, ki ji bo oporekala večina športnikov in njihovih trenerjev!
 • GLAGOL+Odv-da
  • oporekati,  [da
  • Mihelčič je zatrdil, da je Lista za Metliko proti deponiji, dokler teh stvari ne uredijo. Župan je oporekal, da ni dokazov, da je večina krajanov proti.
  • Zapletlo se je ob njenem prihodu v Trst, italijanski skrajneži so oporekali, da luška kapitanija v Piranu ne sme vpisati ladje, saj je bila kot kapitanija II. reda podrejena Trstu
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Presenetili so z informacijami, ki jim ne morejo oporekati niti politiki niti preiskovalci.
  • Le kitajski zunanji minister Qian Qichen si je upal oporekati, za kar je požel aplavz azijskih kolegov.
  • Nikoli si ne bi upal oporekati nikomur, ki trdi, da je enako veren, čeprav ne hodi k maši.
  • Pred kratkim so si Washingtonu že drznili oporekati glede velikosti zemljišča za novo ameriško veleposlaništvo v Berlinu.
  • Kapitanu Keyu si vsekakor ne bi drznil oporekati, čeprav bi njegova povelja vodila v smrt.
  • Tako se je odločil prvi mož reprezentance Leonid Arkajev in njegovi besedi nihče ne sme oporekati.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Mladenič je skušal oporekati, vendar sem mu revolver potisnil pod nos.
  • Samo dvorni norec mu je smel včasih oporekati.
 • PRISLOV+ZANIKANI GLAGOL
  • Tem izračunom urad ni nikoli oporekal, ker za to ni imel močnejših podkrepitev.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Nekateri trdijo, da postajajo Izlake dolgočasno, brezosebno spalno naselje, kar ni dobro, čemur pa drugi odločno oporekajo.
  • Toda nihče se mu ne upa več glasno oporekati, saj je mnogim že hudo grozil.
  • Menda gre za domoljube in demokrate, ki javno oporekajo odločbi ustavnega sodišča.
  • V svetu filma in gledališča so malokomu ostreje oporekali kot Leeju Strasbergu, ustvarjalcu Metode igranja.
  • Muca ali pes sta idealna poslušalca, ki nikoli ne oporekata in z veseljem spremljata vsako izrečeno besedo lastnika.
  • Relativno čudna tudi podpora glavni opozicijski stranki pri predlogu odprave naborniškega sistema, ki mu najbolj oporekajo prav vladne stranke.
  • Zdelo se je, da nova znanost prav na tem področju najbolj oporeka religiozni avtoriteti, in kriza je izbruhnila, ko je inkvizicija leta 1632 aretirala Galilea, mu sodila in ga razglasila krivega za brezboštvo.
 • PRISLOV+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Taki zahtevi načeloma gotovo ni mogoče oporekati, če je le zasnovana na argumentiranih izhodiščih.
  • V konkretnem primeru bi morali prvenstveno določiti lokacijo za gradnjo garaže, ki ji kasneje ne bi bilo več mogoče oporekati.
  • Uradnim podatkom o poglavitnih lokalnih razlogih naraščanja inflacije je težko oporekati.
  • V temelju bi bilo težko oporekati simbolom, ki so upodobljeni v sedanjem grbu.
 • kdo z argumentom oporeka čemu
  • Do takrat bo tudi temeljito preučil pripombe ptujske bolnišnice, ki z argumenti oporeka predvideni razvrstitvi in znova dokazuje, da je glede na dejavnosti, ki jih izvaja, regijska bolnišnica.
  • Temu lahko oporekamo z argumentom, da bo zaradi večjega števila varovalnih gozdov v TNP morala država Cerkvi plačevati odškodnine zaradi omejevanja gospodarskega izkoriščanja.
 • oporekati in  [trditi, dokazovati /   [trditi, dokazovati in oporekati
  • Seveda se bo tudi tokrat našel kdo, ki bo dokazoval in oporekal, da se na podlagi dveh tragičnih sobot in dveh tragičnih nedelj ne da in ne sme delati posplošenih sklepov.
  • Pokojnikova hči in njen odvetnik Dušan Golovrški sta oporoki takoj oporekala in trdila, da to ni bila volja Petra Rigla.
Na vrh
 
1.1 ne priznavati; odrekati legitimnost
če ČLOVEK oporeka PRAVICI ali LEGITIMNOSTI ČESA, meni, da je ta neupravičena, ker je v nasprotju z zakonom ali znanimi dejstvi
  • kdo oporeka čemu
  • kdo oporeka kaj
  KDO/KAJ
   
  • Kako si nekdo sploh drzne oporekati že doseženi pravici in zraven še špekulirati o tem, kaj doživlja ženska v trenutku, ko se iz stiske odloči za ta korak?
  • Skupina poslancev trdi, da ne oporeka pravici do groba usmrčenih med vojno in po njej, saj pieteta do mrtvih od države terja, da jo zagotovi tudi tistim, katerih nasilna smrt je bila doslej zamolčana, grobovi pa celo prepovedani.
  • Dr. Anton Stres: Če bi imel Nato mandat svetovne skupnosti, bi bilo težko oporekati legitimnosti takega posega, kot je zdaj v ZRJ.
  • Ne želim oporekati legitimnosti referenduma, vendar je bil v tem primeru predvsem izraz nepravih načinov odločanja.
  • Nikogar ne vidimo, ki bi lahko Washingtonu oporekal to globalno vlogo.
  • Želja že kopni tudi med vedno bolj kritičnimi evropskimi zavezniki, ki so Američanom začeli odkrito oporekati vodilno vlogo v bližnjevzhodnem mirovnem procesu.
  • Kot pa je slišati iz Hasanovega okolja, izguba njegovega položaja ne bo povzročila nestabilnosti v kraljevini, saj ne oporeka kraljevi odločitvi.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2
  • Naftni trgovci vladi ne oporekajo pravice, da ob ponedeljkih na dopisnih sejah dviguje in znižuje trošarino.
  • Razen peščice skrajnih levičarjev tako danes Bushu nihče ne oporeka mandata in pravic, ki iz tega izhajajo.
  • Trenerju Milošu Janši nihče ne oporeka izjemne strokovnosti, vendar sam trening ni dovolj za uspeh, ampak je pomembno tudi vzdušje.
  • Ne organizatorji okrogle mize ne kmetje oz. njihovi zastopniki ne oporekamo strokovnosti služb, ki se ukvarjajo z oblikovanjem pravilnika.
  • Ima pa Balkan evropsko perspektivo, nihče mu namreč ne oporeka legitimnosti teženj po vključitvi v EU, ko bo čas za to.
  • Razlog je predvsem ta, ker spregleda, da nikomur ne oporekamo zaslug za ohranjanje humanistike v tem mestu.
Na vrh
2 dvomiti
če ČLOVEK oporeka ČLOVEKU, PODATKOM ali BESEDAM, dvomi o njihovi natančnosti ali verodostojnosti
  • kdo oporeka komu
  • kdo oporeka čemu
  KDO/KAJ
   
  • Nekateri tem podatkom sicer glede na število zdravnikov na tem območju oporekajo, poznavalci pa jim odgovarjajo, da gre za zdravnike z malo recepti.
  • Nihče ne oporeka njegovi strokovni usposobljenosti, ki jo je pridobil s študijem in dolgoletnimi izkušnjami, ali celo
  • «Ne samo da je pred kamerami oporekal izvirnemu grehu (Eva, kača in jabolko) in strahom pred božjo kaznijo, ki jima je že zdavnaj potekel
  • Za neki drug tabloid je namreč izjavila, da spolnost ni bila kriva za njuno ločitev od mize in postelje, saj jo je Hugh v postelji v vsakem pogledu zadovoljeval. Bila je še bolj jasna: Hugh je v postelji fantastičen. Takšnim besedam je res težko oporekati.
  • Psihologi, pedagogi, le kaj vam je bilo treba toliko študirati! Ne oporekam njegovim radiestezijskim in bioenergetskim sposobnostim, naj se ukvarja s tem, če mu je narava to dala, naj se ukvarja s tem, če mu je narava to dala, nedopustne pa so njegove izjave: "Najbrž boste v tekstu našli kako napako, pa to ni važno."
Na vrh